LA PREHISTÒRIA I L’EDAT ANTIGA Col.legi “LA MILAGROSA” Cullera
ÍNDEX 0.- INTRODUCCIÓ 1.- BUSCANT ALIMENTS 2.- LA PREHISTÒRIA: ETAPES 2.1.- EL PALEOLÍTIC 2.2.- EL NEOLÍTIC...
INTRODUCCIÓ Què és la Història? Ciència que té com a objectiu l’estudi del passat de la humanitat, causes i conse...
1.-BUSCANT ALIMENTS Els primers éssers vius viuen de: caça, pesca i recol·lecció. Els caçadors prehistòrics perse...
1.-BUSCANT ALIMENTS Per a caçar preparaven trampes i utilitzaven armes de pedra. Dels animals extreien: 1.- ...
2.- LA PREHISTÒRIA: ETAPES LA PREHISTÒRIA La prehistòria és el període de temps que va des de l’aparició dels pri...
2.1.-EL PALEOLÍTIC A Europa comença fa un milió d’anys aprox., amb l’aparició dels primers humans. Com vivien? ...
SÍLEX Fou un dels primers materials utilitzats en la fabricació d’armes durant la edat de pedra. Es idoni per a l...
LA CONVERSA........COM FEIEN FOC?Per percussió: colpejar dues fregament: girant un palet apedres generant espurnes que ...
2.2.-EL NEOLÍTIC Comença fa uns 10.000 anys, amb el descobriment de l’agricultura i la ramaderia. Eren sedentaris...
MONUMENTS MEGALÍTICS menhir dolmen cromlec 11 Tornar a l’índex
2.3.-EDAT DELS METALLS Va Començar aproximadament l’any 4000aC. Utilitzaren els metalls per a fer adorns, armes i fe...
Paleolític Neolític Comença fa un milió d’anys  Comença fa uns 10.000 amb l’apari...
2.4.- ART PREHISTÒRIC Durant el paleolític els éssers humans pintaven a les parets de les coves on es refugiaven. Es...
ACTIVITATS PREHISTÒRIA Paleolític Nòmades Neolític Edat dels Caça, pesca i ...
LA PREHISTÒRIA A LA PENÍNSULA IBÈRICA Paleolític: A Atapuerca (Burgos) s’han trobat els fòssils més antics d’Eur...
3.- L’EDAT ANTIGA. PRIMERES CIVILITZACIONSVa des de l’aparició de l’escriptura fins la caiguda de l’ImperiRomà. Primeres m...
3.- L’EDAT ANTIGA. PRIMERES CIVILITZACIONSMesopotàmia, a la vora dels rius Tigris i Èufrates. Ciutatsindependents unes d’a...
3.1-EDAD ANTIGA - GRÈCIA Grècia clàssica es va desenvolupar a partir del s. V aC. Els grecs vivien en ciutats anome...
3.2.- ACTIVITATS ARA ARA A CLASSE A CASA1.- Quin període de temps compren la està?Busca informació sobre Atap...
4.-L’IMPERI ROMÀ. A partir d’un llogaret del centre d’Itàlia, els romansconstruïren un imperi que abastava gran part del ...
4.1.-L’IMPERI ROMÀ. ORGANITZACIÓ Roma va ser capaç de construir un gran imperi perquè:1. Disposava d’un gran exèrci...
4.2.-L’IMPERI ROMÀ. SOCIETAT No tots els que vivien a l’Imperi Romà eren romans. Al principi sols eren considerats ciutada...
4.3.-L’IMPERI ROMÀ. LES CIUTATSNormalment estaven emmurallades i s’organitzaven al voltantd’una plaça central: fòrum, on h...
4.4.-ROMANITZACIÓ. APORTACIONS ROMANESPrincipals aspectes de la romanització:  El llatí es va convertir en la llengua d...
4.5.- LA ESPANYA ROMANA Els romans arribaren a la Península en el s. III aC. deixant una petjada profunda. ...
5.- ACTIVITATS I REPÀS ARA A CLASSE1.- Quin territori ocupà l’Imperi Romà? Com fou possible?2.-En quines classes socia...
REPASSEM. 28 Tornar a l’índex
FI 29 Tornar a l’índex
of 29

La prehistòria i l’edat antiga

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La prehistòria i l’edat antiga

 • 1. LA PREHISTÒRIA I L’EDAT ANTIGA Col.legi “LA MILAGROSA” Cullera
 • 2. ÍNDEX 0.- INTRODUCCIÓ 1.- BUSCANT ALIMENTS 2.- LA PREHISTÒRIA: ETAPES 2.1.- EL PALEOLÍTIC 2.2.- EL NEOLÍTIC 2.3- L’EDAT DELS METALLS 2.4- ART PREHISTÒRIC 3.- EDAT ANTIGA. PRIMERES CIVILITZACIONS 3.1.-GRÈCIA 3.2.- ACTIVITATS 4.- L’IMPERI ROMÀ 4.1.- L’ORGANITZACIÓ DE ROMA 4.2.- LA SOCIETAT ROMANA 4.3.- LES CIUTATS ROMANES 4.4.-ROMANITZACIÓ. APORTACIONS ROMANES 4.5.- LA ESPANYA ROMANA 5.- ACTIVITATS I REPÀS
 • 3. INTRODUCCIÓ Què és la Història? Ciència que té com a objectiu l’estudi del passat de la humanitat, causes i conseqüències. La Història de la humanitat es divideix en.... dos períodes: la Prehistòria y la Història. La Prehistòria, diversos milions d’anys, període comprés entre l’aparició dels homes i la invenció de l’escriptura. Es coneix per la interpretació de les restes (utensilis, construccions, pintures rupestres, etc) deixats pels nostres avantpassats. La Història és el període comprés entre l’aparició de la escriptura, fa aproximadament 5.000 anys, i l’actualitat. El període històric es coneix per les restes que es conserven + pels textos escrits (formes de vida i principals 3 successos). Tornar a l’índex
 • 4. 1.-BUSCANT ALIMENTS Els primers éssers vius viuen de: caça, pesca i recol·lecció. Els caçadors prehistòrics perseguien els grans ramats dherbívors: rens, bisons, mamuts, cérvols... però també caçaven animals més menuts com llebres i ocells. 4 Tornar a l’índex
 • 5. 1.-BUSCANT ALIMENTS Per a caçar preparaven trampes i utilitzaven armes de pedra. Dels animals extreien: 1.- Carn menjar. 2.- Pell vestits i tendes. 3.- Ossos i banyes eines. 4.- Tendons cordes. GRAN AVENÇ: foc Amb els arpons i amb els hams d’ossos banyes, pescaven il·luminació, defensa, coure i en aigües de poca fondària. També collien els fruits que la natura els oferia (llavors, millorar l’alimentació. baines, arrels...). Les coves els servien per a protegir-se tant del fred com dels animals salvatges o d’altres grups de caçadors. 5 Tornar a l’índex
 • 6. 2.- LA PREHISTÒRIA: ETAPES LA PREHISTÒRIA La prehistòria és el període de temps que va des de l’aparició dels primers éssers humans fins a la invenció de l’escriptura. Els primers éssers humans dels que tenim constància van viure fa entre 4-5 Ma. a Àfrica. Es distingien de la resta d’animals perquè:1.- Caminaven alçats, posició bípeda i així tenien les manslliures per a agafar i fabricar instruments.2.-Tenien un cervell més desenvolupat, permetent-los crear elllenguatge. EVOLUCIÓ: canvis físics que ha experimentat el gènere humà al llarg de la seua existència. La prehistòria es divideix en tres etapes: el paleolític, el neolític i l’edat de ferro. 6 Tornar a l’índex
 • 7. 2.1.-EL PALEOLÍTIC A Europa comença fa un milió d’anys aprox., amb l’aparició dels primers humans. Com vivien? Eren nòmades, es desplaçaven d’un lloc a altre en busca d’aliment. En èpoques fredes es refugiaven en coves i quan feia bon temps vivien a l’aire lliure o en tendes de pell. A que es dedicaven? A la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits silvestres. Fabricaven ferramentes amb pedres, ossos i fusta. Descobreixen com fer foc. Realitzaven pintures rupestres. 7 Tornar a l’índex
 • 8. SÍLEX Fou un dels primers materials utilitzats en la fabricació d’armes durant la edat de pedra. Es idoni per a la fabricació d’utensilis i armes perquè: És fàcil de trobar . És fragmenta en làmines tallants. 8
 • 9. LA CONVERSA........COM FEIEN FOC?Per percussió: colpejar dues fregament: girant un palet apedres generant espurnes que gran velocitat en un xicotetencenen el material buit fet sobre una base decombustible. fusta. Fregant l’element vertical entre les palmes de les mans o utilitzant un arc, enrotllant-lo amb una corda. Per 9 Tornar a l’índex
 • 10. 2.2.-EL NEOLÍTIC Comença fa uns 10.000 anys, amb el descobriment de l’agricultura i la ramaderia. Eren sedentaris : vivien sempre al mateix lloc aparició dels primers poblats. Primera ceràmica per a conservar aliments, teixits fets amb fils i estris per a treballar la terra (aixades, falçs, molins de mà per moldre els grans, etc). Aquestes eines es feien de pedra polida, més resistent que la pedra colpejada del Paleolític. Construïren grans monuments de pedra o megàlits. 10 Tornar a l’índex
 • 11. MONUMENTS MEGALÍTICS menhir dolmen cromlec 11 Tornar a l’índex
 • 12. 2.3.-EDAT DELS METALLS Va Començar aproximadament l’any 4000aC. Utilitzaren els metalls per a fer adorns, armes i ferramentes més resistents i duradores. Primer utilitzaren el coure, més tard el bronze (Cu + Sn) i, per últim, el ferro. Iniciaren un tipus de comerç anomenat trueque. Tres grans invents: la roda, la vela i l’arada. 12 Tornar a l’índex
 • 13. Paleolític Neolític Comença fa un milió d’anys  Comença fa uns 10.000 amb l’aparició dels primers anys amb el descobriment éssers humans. de l’agricultura i la Són nòmades. ramaderia. Són caçadors i recol·lectors.  Són sedentaris. Viuen en coves i cabanes.  Són agricultors i ramaders. Aprenen a dominar el foc.  Viuen en poblats. Realitzen pintures rupestres.  Fan ceràmica i teixits. Fan ferramentes de pedra, os i  Construeixen megalits. fusta.  Al final del Neolític utilitzen els metalls per a fabricar ferramentes. 13 Tornar a l’índex
 • 14. 2.4.- ART PREHISTÒRIC Durant el paleolític els éssers humans pintaven a les parets de les coves on es refugiaven. Es tracta de dibuixos i pintures molt realistes per a propiciar la caça. No apareixia mai l’ésser humà. En canvi, durant el neolític, les pintures són més esquemàtiques i a les escenes de caça ja apareix l’ésser humà. Les principals pintures neolítiques de la P.I. es troben als abrics del litoral mediterrani.La cova d’Altamira (Cantàbria) és Pintures rupestres del neolític.la millor mostra de pintura rupestre Barranc de la Valltorta (Alt 14del paleolític ibèric. Maestrat i Plana Alta). Tornar a l’índex
 • 15. ACTIVITATS PREHISTÒRIA Paleolític Nòmades Neolític Edat dels Caça, pesca i sedentaris Metalls recol·lecció Fa uns Fa uns 6000 A Europa 10.000 anys Anys (4.000 aC) comença fa amb l’aparició - Coureaproximadament de l’agricultura - Bronze un milió d’anys. i la ramaderia. - Ferro Tornar a l’índex 15
 • 16. LA PREHISTÒRIA A LA PENÍNSULA IBÈRICA Paleolític: A Atapuerca (Burgos) s’han trobat els fòssils més antics d’Europa. Destaquen les pintures rupestres d’Altamira (Cantabria) i Tito Bustillo (Asturies). Neolític: Els principals poblats estaven en l’àrea mediterrànea. Ceràmica cardial. Edat dels Metalls: Poblats de Los Millares i El Argar en Almería. Ceràmica campaniforme. 16 Bisont de Altamira Ceràmica cardial Poblat de Los Millares. Tornar a l’índex
 • 17. 3.- L’EDAT ANTIGA. PRIMERES CIVILITZACIONSVa des de l’aparició de l’escriptura fins la caiguda de l’ImperiRomà. Primeres mostres d’escriptura a Mesopotàmia fa uns6.000 anys.Primeres civilitzacions a la vora de grans rius (regar camps ialimentar + població).Les civilitzacions més importants foren la mesopotàmica, laegípcia, la fenícia, la grega i la romana.La grega i romana les més influents en la nostra cultura. 17 Tornar a l’índex
 • 18. 3.- L’EDAT ANTIGA. PRIMERES CIVILITZACIONSMesopotàmia, a la vora dels rius Tigris i Èufrates. Ciutatsindependents unes d’altres. Organitzant-se al voltant d’unedifici principal: temple.Egipte, al desert a la vora del riu Nil. Estat unificat governatper un faraó.Fenícia, a la zona costera de la Mediterrània. Foren gransnavegants i els primers a utilitzar l’alfabet i els diners. Sorgeixen al costat de grans rius i als marges del mar. La riquesa en aigua avenços tècnics (regadiu i eines) millor agricultura aliment persones ciutats. Calen menys agricultors sorgint altres activitats. 18 Tornar a l’índex
 • 19. 3.1-EDAD ANTIGA - GRÈCIA Grècia clàssica es va desenvolupar a partir del s. V aC. Els grecs vivien en ciutats anomenades polis. Ciutats gregues (= mesopotàmiques): independents unes Les polis més poderoses foren Atenes i Esparta. d’altres. La societat es dividia en ciutadans i no ciutadans. Aportacions importants a la nostraEls ciutadans es reunien i A Atenes va sorgir la democràcia. cultura: impulsaren les ciències (buscaven explicacions racionals als fenòmens votaven. naturals). sexpandiren pelimportant l’art fundaren colònies per a Els grecs També fou molt Mediterrani i grec. comerciar. Realitzaren importants obres d’ arquitectura i escultura. Representaven tragèdies i comèdies al teatre. Crearen els jocs olímpics. Eren politeistes. 19 Tornar a l’índex
 • 20. 3.2.- ACTIVITATS ARA ARA A CLASSE A CASA1.- Quin període de temps compren la està?Busca informació sobre Atapuerca. On prehistòria? De quina època és? ..... Què trobem?2.-Com viuen els poblats nòmades? I els sedentaris?3.- Quines foren les primeres civilitzacions?4.-Quines civilitzacions han tingut influència fins l’actualitat?5.- Quan es va descobrir el foc? Quins avenços va proporcionar? 20 Tornar a l’índex
 • 21. 4.-L’IMPERI ROMÀ. A partir d’un llogaret del centre d’Itàlia, els romansconstruïren un imperi que abastava gran part del monconegut i que vorejava tota la mar Mediterrània. Territori dividit en províncies, cadascuna dirigida per ungovernador. Roma: capital de l’Imperi. Els romans transmeteren la seua cultura per tot el territoriconquerit. 21 Tornar a l’índex
 • 22. 4.1.-L’IMPERI ROMÀ. ORGANITZACIÓ Roma va ser capaç de construir un gran imperi perquè:1. Disposava d’un gran exèrcit, agrupat en legions.2. Tenia una administració organitzada. Gràcies a la xarxa de calçades que va construir va ser possible:1. Un desplaçament ràpid dels exèrcits.2. Les ordres de Roma arribaren a llocs molt llunyans. Tornar a l’índex 22
 • 23. 4.2.-L’IMPERI ROMÀ. SOCIETAT No tots els que vivien a l’Imperi Romà eren romans. Al principi sols eren considerats ciutadans els habitants de la ciutat de Roma després els de la península Itàlica i finalment a tots els de l’Imperi.Classes sociales Deien descendir de les famílies que Patricis van fundar Roma i ocupaven els càrrecs polítics més rellevants.Ciutadans Campesins, artesans i comerciantes. Plebeus Amb dret de vot. Eren propietat d’altra persona. FeienNo ciutadans Esclaus els treballs més pesats a canvi d’aliment i allotjament. Tornar a l’índex 23
 • 24. 4.3.-L’IMPERI ROMÀ. LES CIUTATSNormalment estaven emmurallades i s’organitzaven al voltantd’una plaça central: fòrum, on hi havia els principals edificispúblics, els temples i les botigues més importants.Al seu voltant s’organitzaven les ciutats que, si eren importantscontaven amb edificis públics que els facilitaven la vida.Els aqüeductes duien aigua des de les fonts fins a les ciutats,i el teatre, l’amfiteatre i el circ oferien diversió als seushabitants. 24 Tornar a l’índex
 • 25. 4.4.-ROMANITZACIÓ. APORTACIONS ROMANESPrincipals aspectes de la romanització:  El llatí es va convertir en la llengua de tots els habitants de la Península. Parlem llengües derivades del llatí (castellà, valencià...)  Les lleis: El Dret romà regia en Roma i en les seues províncies. Actualment les nostres lleis deriven de les seues. Teatre de Mèrida  Les tècniques de construcció que es desenvoluparenTorre de Hércules Aqüeducte de Segòvia es segueixen emprant. Primers en utilitzar habitualment arcs i ciment. A Espanya es construïren ponts, aqüeductes, calçades, teatres, circs.... 25 Tornar a l’índex
 • 26. 4.5.- LA ESPANYA ROMANA Els romans arribaren a la Península en el s. III aC. deixant una petjada profunda. Després d’un llarg període de lluites, la conqueriren i la colonitzaren convertint- se en una província romana a la qual anomenaren Hispania. Al llarg del temps es produeix el procés de romanització pel qual la llengua, els costums y la cultura de Roma és assimilada pels pobles de la Península. 26 Tornar a l’índex
 • 27. 5.- ACTIVITATS I REPÀS ARA A CLASSE1.- Quin territori ocupà l’Imperi Romà? Com fou possible?2.-En quines classes socials es dividien els romans?3.- Comenta algunes de les aportacions romanes.4.-Què implica el procés de romanització?5.-Fes una línia del temps que comprenga des de la prehistòria fins l’edat antiga 27 Tornar a l’índex
 • 28. REPASSEM. 28 Tornar a l’índex
 • 29. FI 29 Tornar a l’índex