23 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
polofuturodaETSArquitecturaProfesores*: 151 Alumnos*: 1.773 Departamentos: 5 adscritos + 5 docenciaTitulaci...
polofuturodaETSArquitectura− Compatibilización da carreira académica co exercicio profesional atendendo ao anterior, e en...
polofuturodaETSArquitectura− Duración dos estudos para acadar competencias profesionais: polémica 4+1 ó 3+2− Problemas pa...
polofuturodaETSArquitectura− Problema de masificación en algunhas aulas, falta de persoal e equipamento de apoio para a r...
polofuturodaETSArquitectura− Potenciar a mobilidade dos estudantes, PAS e PDI con universidades estranxeiras− Recoñecemen...
facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/...
of 7

Polo futuro de Arquitectura

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polo futuro de Arquitectura

  • 1. 23 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polofuturodaETSArquitecturaProfesores*: 151 Alumnos*: 1.773 Departamentos: 5 adscritos + 5 docenciaTitulacións: Arquitecto Grao en ArquitecturaMestrados: Mestrado Universitario en Urbanismo: Planos e Proxectos. Do Territorio á Cidade Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica Mestrado universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega Mestrado Universitario en Arquitectura Sanitaria e AsistencialProgramas de Doutoramento: Programa Oficial de Doutoramento en Arquitectura e Rehabilitación Programa Oficial de Doutoramento en Planos e Proxectos. Do Territorio á Cidade * Censo electoral 2011
  • 3. polofuturodaETSArquitectura− Compatibilización da carreira académica co exercicio profesional atendendo ao anterior, e entendendo que a profesión de arquitecto é unha profesión regulada con atribucións profesionais− Problemática dos profesores do centro para poder obter contratos da administración pública− Estabilidade do profesorado e atención a súa progresión na carreira académica. Problemática dos profesores asociados e da falta de doutores
  • 4. polofuturodaETSArquitectura− Duración dos estudos para acadar competencias profesionais: polémica 4+1 ó 3+2− Problemas para cursar créditos de libre elección. Solo unha optativa específica (Novos comportamentos artísticos, 3 créditos)− Adaptación ao EEES. Seguimento do plan de estudos adaptado ao EEES. De momento, este ano implantouse o 2º curso
  • 5. polofuturodaETSArquitectura− Problema de masificación en algunhas aulas, falta de persoal e equipamento de apoio para a realización de prácticas. Aulas pouco adaptadas para debuxo. Servizo de repografía insuficiente− Revisión dos criterios de recoñecemento de certos méritos profesionais como méritos académicos de investigación (premios de Arquitectura, obra de arquitectura de especial relevancia, ...)− Potenciar as prácticas en empresa en tódolos cursos
  • 6. polofuturodaETSArquitectura− Potenciar a mobilidade dos estudantes, PAS e PDI con universidades estranxeiras− Recoñecemento en POD da docencia impartida en Mestrados− Legalización e regularización de tódolos edificios e infraestruturas da UDC− Inserción laboral dos egresados
  • 7. facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/user9213717

Related Documents