22 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
polofuturodeCCTraballoProfesores*: 16 Alumnos*: 217 Departamentos: 15 docenciaTitulacións: Diplomatura en Relacións Lab...
polofuturodeCCTraballo− Avanzar cara a acreditación da Titulación− Captación de alumnos no Grao (actualmente sobre 45 de n...
polofuturodeCCTraballo− A nova regulación sobre as Escolas de Doutoramento. É preciso avanzar cara a un doutoramento de c...
facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/...
of 5

Polo futuro de Ciencias do Traballo

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polo futuro de Ciencias do Traballo

  • 1. 22 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polofuturodeCCTraballoProfesores*: 16 Alumnos*: 217 Departamentos: 15 docenciaTitulacións: Diplomatura en Relacións Laborais Grao en Relacións Laborais e Recursos HumanosMestrados: Mestrado Universitario en Xestión e Dirección Laboral Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos ComúnsProgramas de Doutoramento: Non hai * Datos censo electoral 2011
  • 3. polofuturodeCCTraballo− Avanzar cara a acreditación da Titulación− Captación de alumnos no Grao (actualmente sobre 45 de nova matrícula máis os diplomados que se incorporan ao Grao)− Promover os mestrados xa que teñen unha boa acollida ( Xestión e Dirección Laboral, 22; Prevención de Riscos, 40 )− Problemática da adaptación ao EEES (dous cursos por ano)
  • 4. polofuturodeCCTraballo− A nova regulación sobre as Escolas de Doutoramento. É preciso avanzar cara a un doutoramento de calidade. É importante ver ao Centro adscrito de A Coruña como un colaborador, non como un competidor− Maior descentralización dos presupostos destinados a cada Centro. Mellorar o financiamento do Centro− No PAS, a inclusión na RPT de un posto base para a nosa Administración e persoal para o Seguimento de Garantía Interna de Calidade. Hai que revisar a RPT recolocando efectivos onde están en exceso cara a lugares onde se necesitan
  • 5. facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/user9213717

Related Documents