<ul><li>18 de novembro de 2011 </li></ul>PROGRAMA ELECTORAL
<ul><li>Profesores *: 117 Alumnos *: 801 Departamentos : 6 adscritos + 6 docencia </li></ul><ul><li>Titulacións: </li><...
<ul><li>Visibilidade do centro: </li></ul><ul><ul><li>Mellorar a visibilidade do centro : identificar cun rótulo a faculta...
<ul><li>Docencia : </li></ul><ul><li>Reestruturar a adaptación do plan Bolonia </li></ul><ul><li>Facilitar o acceso as a...
<ul><li>Docencia : </li></ul><ul><li>Transparencia e claridade en procesos de selección: propostas dos tribunais de premi...
<ul><li>Investigación : </li></ul><ul><li>Apoiar a investigación básica : unha das obrigas da Universidade e incrementar...
<ul><li>Estudantes : </li></ul><ul><li>Incrementar os espazos dispoñibles para os alumnos e potenciar a oferta e servizo ...
<ul><li>PAS: </li></ul><ul><li>Reducir trámites burocráticos , especialmente os relacionados coa calidade </li></ul><ul><l...
<ul><li>PDI : </li></ul><ul><li>Formación do profesorado con cursos específicos para cada titulación ou área de coñecemen...
youtube.com/apazosudc vimeo.com/user9213717 twitter.com/apazos2011 facebook.com/alejandropazossierra www.alejandropazos.es
of 10

Polo futuro de Ciencias

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polo futuro de Ciencias

  • 1. <ul><li>18 de novembro de 2011 </li></ul>PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. <ul><li>Profesores *: 117 Alumnos *: 801 Departamentos : 6 adscritos + 6 docencia </li></ul><ul><li>Titulacións: </li></ul><ul><li>Licenciatura en Bioloxía Grado en Química </li></ul><ul><li>Licenciatura en Química Grado en Bioloxía </li></ul><ul><li>Mestrados: </li></ul><ul><li>Mestrado Universitario en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética Mestrado universitario en Física Aplicada Mestrado universitario en Química Ambiental e Fundamental Mestrado universitario en Neurociencia </li></ul><ul><li>Me strado universitario en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental Mestrado universitario en Bioloxía Marina </li></ul><ul><li>Mestrado universitario en Biotecnoloxía Avanzada Mestrado universitario en Acuicultura </li></ul><ul><li>Programas de Doutoramento: </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Ambiental </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Acuicultura (interuniversitario) </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Física Aplicada (interuniversitario) </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Química Ambiental e Fundamental </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Neurociencias (interuniversitario) </li></ul><ul><li>Programa Oficial de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada </li></ul><ul><ul><li>* Censo electoral 2011 </li></ul></ul>polo futuro de Ciencias
  • 3. <ul><li>Visibilidade do centro: </li></ul><ul><ul><li>Mellorar a visibilidade do centro : identificar cun rótulo a facultade de ciencias dende o exterior e mellorar o programa de visitas docentes ao entorno social </li></ul></ul><ul><ul><li>Incrementar a visibilidade da labor investigadora e docente do PDI e dos diferentes grupos de investigación: semana da ciencia, procura de clientes potenciais, procura de recursos co sector produtivo, ... </li></ul></ul>polo futuro de Ciencias
  • 4. <ul><li>Docencia : </li></ul><ul><li>Reestruturar a adaptación do plan Bolonia </li></ul><ul><li>Facilitar o acceso as actas de avaliación das distintas materias aos profesores responsables e colaboradores na secretaria virtual </li></ul><ul><li>Mellorar a xestión e actualización dos contidos da plataforma Moodle </li></ul><ul><li>Problemática do Mestrado : risco de desaparición polos criterios que definiu a Xunta e polas ansias de aplicación da UDC </li></ul>polo futuro de Ciencias
  • 5. <ul><li>Docencia : </li></ul><ul><li>Transparencia e claridade en procesos de selección: propostas dos tribunais de premios extraordinarios de doutorado, ... </li></ul><ul><li>Mellorar as infraestruturas do centro: </li></ul><ul><ul><li>Laboratorios de investigación: necesidade de máis espazos de traballo, cámaras, climatización, ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratorios de prácticas: serio déficit de equipamento instrumental en algunhas áreas e necesidade de adaptalos ao EEES </li></ul></ul><ul><ul><li>Sala de estudo: necesidade de acondicionamento e WIFI </li></ul></ul>polo futuro de Ciencias
  • 6. <ul><li>Investigación : </li></ul><ul><li>Apoiar a investigación básica : unha das obrigas da Universidade e incrementar e divulgar o coñecemento </li></ul><ul><li>Reforzar os servizos xerais de investigación para mellorar a produción científica </li></ul><ul><li>Mellorar a xestión dos proxectos de investigación </li></ul><ul><li>Apoiar as propostas dos investigadores a nivel institucional </li></ul>polo futuro de Ciencias
  • 7. <ul><li>Estudantes : </li></ul><ul><li>Incrementar os espazos dispoñibles para os alumnos e potenciar a oferta e servizo ofertado na AULA-NET </li></ul><ul><li>Acceso áxil e doado a través de web : proceso de matricula, ofertas de aloxamentos, ... </li></ul><ul><li>Incrementar a información acerca das bolsas de mobilidade, colaboración e investigación enfocadas aos estudantes </li></ul>polo futuro de Ciencias
  • 8. <ul><li>PAS: </li></ul><ul><li>Reducir trámites burocráticos , especialmente os relacionados coa calidade </li></ul><ul><li>Reforzar o negociado de asuntos económicos </li></ul><ul><li>Necesidade de técnicos de laboratorio e persoal para o aula de informática e para o mantemento e coidado dos equipos de prácticas </li></ul>polo futuro de Ciencias
  • 9. <ul><li>PDI : </li></ul><ul><li>Formación do profesorado con cursos específicos para cada titulación ou área de coñecemento, en lugar ou complementario a oferta xeral do CUFIE para a adaptación ao EEES </li></ul><ul><li>Estabilizar ao persoal non funcionario e estabilizar e recoñecer aos investigadores e técnicos de capítulos VI (Parga Pondal, Isabel Barreto, etc.) os seus dereitos como PAS ou PDI segundo corresponda </li></ul>polo futuro de Ciencias
  • 10. youtube.com/apazosudc vimeo.com/user9213717 twitter.com/apazos2011 facebook.com/alejandropazossierra www.alejandropazos.es

Related Documents