21 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
polofuturodaFIC * Censo electoral 2011 Profesor...
polofuturodaFIC− Publicación no BOE do 18 de novembro do plan de estudos do Grao en Enxeñaría Informática da UDC coas súa...
polofuturodaFIC− Recuperar a posición da Facultade na Universidade, en función a súa importancia real, resolvendo a actua...
polofuturodaFIC− Auspiciar as cátedras de intercambio coas que se poden recibir figuras relevantes externas como apoio pa...
polofuturodaFIC− Evitar a atrofia burocrática actual: • Axilizar a tramitación dos mestrados • Crear procede...
polofuturodaFIC− Problema de despachos, empeorado polo escándalo do novo edificio− Revisar as avaliacións docentes e o m...
facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/...
of 8

Polo futuro de Informática

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polo futuro de Informática

  • 1. 21 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polofuturodaFIC * Censo electoral 2011 Profesores*: 143 Alumnos*: 1677 Departamentos: 4 adscritos + 5 docenciaTitulacións: Tecnoloxías da InformaciónEnxeñeiro en Informática Enxeñaría do SoftwareE.T. en Informática de Xestión Grao en Enxeñaría Informática ComputaciónE.T. en Informática de Sistemas Enxeñaría de ComputadoresMestrados: Sistemas de InformaciónMestrado Universitario en ComputaciónMestrado Universitario en Enxeñaría de Sistemas InformáticosMestrado Universitario en Enxeñaría MatemáticaMestrado Universitario en Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes MóbilesMestrado Universitario en Técnicas EstatísticasMestrado Universitario en Computación de Altas PrestaciónsProgramas de Doutoramento:Programa Oficial de Doutoramento en ComputaciónPrograma Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as ComunicaciónsPrograma Oficial de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da InformaciónPrograma Oficial de Doutoramento en Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias AplicadasPrograma Oficial de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e Comunicación en Redes MóbilesPrograma Oficial de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa
  • 3. polofuturodaFIC− Publicación no BOE do 18 de novembro do plan de estudos do Grao en Enxeñaría Informática da UDC coas súas 5 especialidades correspondentes ás tecnoloxías específicas da Enxeñaría Informática: Tecnoloxías da Información, Enxeñaría do Software, Computación, Enxeñaría de Computadores e Sistemas de Información− Reivindicar e loitar por acadar o recoñecemento oficial das competencias profesionais para os Enxeñeiros Informáticos
  • 4. polofuturodaFIC− Recuperar a posición da Facultade na Universidade, en función a súa importancia real, resolvendo a actual situación de demérito e esquecemento− Promoción da Facultade no “mercado”. Instrumentar un adecuado programa de comunicación cara ao exterior e outros medios de divulgación, coma poden ser visitas de investigadores aos centros de ensinanza media, encontros con empresarios e profesionais, ...− Cursos de formación en inglés técnico e de adaptación ao EEES en materias específicas
  • 5. polofuturodaFIC− Auspiciar as cátedras de intercambio coas que se poden recibir figuras relevantes externas como apoio para abordar cuestións académicas, docentes, de investigación e outras, coa dobre vantaxe de absorber o seu saber facer e capitalizar o seu prestixio en beneficio da Institución− Fomentar a colaboración proactiva entre os grupos de I+D+i e deseñar un plan de acción coherente que potencie a nosa actividade− Facer aos vicerreitorados máis sensibles as xustas demandas dos membros deste centro
  • 6. polofuturodaFIC− Evitar a atrofia burocrática actual: • Axilizar a tramitación dos mestrados • Crear procedementos simplificados. Estruturar claramente as capacidades e accións a levar a cabo nos diferentes niveis de decisión, en función do alcance dos diversos trámites e expedientes • Xestión dos proxectos de investigación− Fundar un Patronato de Promoción das Tecnoloxías con participación institucional da Universidade, que articule as relacións, os convenios e apoios de diversa índole das empresas e outros órganos do tecido económico e social− Potenciar a transferencia de tecnoloxía e a creación de EBT s
  • 7. polofuturodaFIC− Problema de despachos, empeorado polo escándalo do novo edificio− Revisar as avaliacións docentes e o modo no que están instrumentadas− Que o plan de Bolonia sexa o que é, un modelo, non unha instrución de obrigado cumprimento− Aumentar as relacións cos egresados: • Como axentes moi esenciais na proxección da incorporación posterior ao mercado laboral das novas promocións • Na procura de mecenados • Creando unha bolsa de servizos que poidan aportar os egresados á comunidade universitaria da UDC
  • 8. facebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/user9213717