FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE FACULTADE DE FISIOTERAPIA 29 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
polofuturodoCampusdeOza− Promover ao profesorado na carreira docente e investigadora. Facilitar a posibilidade de acadar ...
polofuturodoCampusdeOza− Potenciar as políticas de integración ao profesorado da UDC dos colaboradores de prácticas− Faci...
polofuturodoCampusdeOzaInfraestruturas do Campus: − Mellorar o servizo de transporte e accesibilidade ao campus − Me...
* Censo electoral 2011 polofuturodaFac.CienciasDaSaúdeProfesores*: 46 Alumnos*: 326 Departamentos: 1 adscritos+14 docencia...
* Censo electoral 2011polofuturodaFac.FisioterapiaProfesores*: 50 Alumnos*: 322 Departamentos: 1 adscrito+11 docenciaTitul...
FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE FACULTADE DE FISIOTERAPIAfacebook.com/alejandropazossi...
of 7

Polo futuro do Campus de Oza

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polo futuro do Campus de Oza

  • 1. FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE FACULTADE DE FISIOTERAPIA 29 de novembro de 2011PROGRAMA ELECTORAL
  • 2. polofuturodoCampusdeOza− Promover ao profesorado na carreira docente e investigadora. Facilitar a posibilidade de acadar o título de doutor e a integración do PDI destas titulacións en grupos e proxectos de investigación− Defender o proxecto da titulación de medicina en íntima colaboración co CHUAC, ofrecendo unha formación para o futuro, que xa e o presente, que sexa unha referencia internacional e que prestixie a tódalas titulacións do Campus, e mesmo da Universidade
  • 3. polofuturodoCampusdeOza− Potenciar as políticas de integración ao profesorado da UDC dos colaboradores de prácticas− Facilitar a obtención do grao por parte dos egresados− Insistir ante as autoridades do Sergas a creación de postos específicos para Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais− Persoal técnico informático de apoio− Analizar as posibilidades de integración de logopedia no Campus de Oza
  • 4. polofuturodoCampusdeOzaInfraestruturas do Campus: − Mellorar o servizo de transporte e accesibilidade ao campus − Mellorar o servizo de Reprografía nas dúas Facultades − Abrir de inmediato a cafetería do Campus − Necesidade de novos espazos
  • 5. * Censo electoral 2011 polofuturodaFac.CienciasDaSaúdeProfesores*: 46 Alumnos*: 326 Departamentos: 1 adscritos+14 docenciaTitulacións: Grao en Terapia Ocupacional (Primeiro centro en adaptarse)Mestrados: Mestrado Universitario en Ciencia e Tecnoloxía en Termalismo e Balneoterapia Mestrado Universitario en Xerontoloxía polas Universidades da Coruña (UDC) e Santiago (USC) Mestrado Universitario en Xerontoloxía Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación SanitariaProgramas de Doutoramento: Programa Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde Programa Oficial de Doutoramento en XerontoloxíaRecoñecementos: Primeiro posto das titulacións de Terapia Ocupacional do Estado
  • 6. * Censo electoral 2011polofuturodaFac.FisioterapiaProfesores*: 50 Alumnos*: 322 Departamentos: 1 adscrito+11 docenciaTitulacións: Diplomatura en Fisioterapia Grao en FisioterapiaMestrados: Mestrado Universitario en Xestión e Investigación da Discapacidade e a Dependencia Mestrado Universitario en Intervención na Discapacidade e na DependenciaProgramas de Doutoramento: Non haiRecoñecementos: Primeiro posto das titulacións de Fisioterapia do Estado
  • 7. FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE FACULTADE DE FISIOTERAPIAfacebook.com/alejandropazossierratwitter.com/apazos2011youtube.com/apazosudc www.alejandropazos.esvimeo.com/user9213717

Related Documents