 Matinding pagmamahal at pagpapahalaga
sa Inang bayan.
Defensive
Aggressive
 Kamalayan ng pagiging kabilang sa isang
Nat...
Ang pananakop, papapasailalim sa kapangyarihan at
pagsasamantala ng mga bansang Kanluranin sa mga
bansang Asyano ang nagb...
Patakarang Ipinatigil
Rebelyong
Sepoy
Amritsar
Massacre
Nasyonalismo
sa India
All Indian National Congress
Nasa panig
ng mga
Hindu.
Ang layunin
ay ang
matamo ang
kalayaan ng
India
Naitatag noong
1906
Kung saan
ang interes
ng mga
Muslim ang
binigyangpansin
All Indian
Muslim
League
Layunin ng mga kas...
Mohandas
Gandhi
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8
of 17

Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasyonalismo sa asya - reports - quarter 3 - grade 8

  • 1.  Matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa Inang bayan. Defensive Aggressive  Kamalayan ng pagiging kabilang sa isang Nationalis nasyon na mayroong iisang lahi, Nationalis m kasaysayan, kultura, wika at m pagpapahalaga.  Pangunahing manipestasyon: PAGKAKAISA  Nagpapakita ng pagtutulungan, pagbubuklod sa iisang kultura, saloobin at hangarin, pagmamahal, pagtangkilik sa sariling produkto, ideya at kultura ng
  • 2. Ang pananakop, papapasailalim sa kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang Kanluranin sa mga bansang Asyano ang nagbigay-daan sa pag-usbong ng nasyonalismo.  Nagsilbi bilang isang matibay na reaksyon laban sa imperyalismo at kolonyalismong dumating sa iba’t-ibang rehiyon ng Asya ang nasyonalismo.
  • 3. Patakarang Ipinatigil
  • 4. Rebelyong Sepoy Amritsar Massacre
  • 5. Nasyonalismo sa India
  • 6. All Indian National Congress Nasa panig ng mga Hindu. Ang layunin ay ang matamo ang kalayaan ng India
  • 7. Naitatag noong 1906 Kung saan ang interes ng mga Muslim ang binigyangpansin All Indian Muslim League Layunin ng mga kasapi nito na magkaroon ng hiwalay na estado para sa mga Muslim Pinangunahan ni Ali Jinnah
  • 8. Mohandas Gandhi