Արևելյան Հայաստանը Նադիր շահի իշխանության օրոք Պարսկաստանում աֆղանական և թուրքական նվաճողների դեմ ապստամբության գլուխ անցա...
<ul><li>1735 թ. հունիսին Եղվարդ գյուղի մոտ տեղի ունեցավ խոշոր ճակատամարտ` պարսկական և օսմանյան զորքերի միջև, որտեղ օսմանցի...
<ul><li>1736 թ. Նադիր շահը հռչակվեց Պարսկաստանի շահ: </li></ul><ul><li>Նույն թվականին Նադիր շահը Արցախը հռչակեց անկախ` Գա...
 
of 4

Nadir shah

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadir shah

  • 1. Արևելյան Հայաստանը Նադիր շահի իշխանության օրոք Պարսկաստանում աֆղանական և թուրքական նվաճողների դեմ ապստամբության գլուխ անցած զորահրամանատար Նադիրին հաջողվում է պարտության մատնել աֆղաններին և նրանց դուրս քշե: Մի շարք ճակատամարտերում պարսկական բանակը պարտության է մատնում նաև թուրքական զորքերին:
  • 2. <ul><li>1735 թ. հունիսին Եղվարդ գյուղի մոտ տեղի ունեցավ խոշոր ճակատամարտ` պարսկական և օսմանյան զորքերի միջև, որտեղ օսմանցիները պարտություն կրեցին: </li></ul><ul><li>Դադիրի բանակում էին Արևելյան Հայաստանի նշանավոր գործիչներ` Դիզակի մելիք Եգանը, Գեղարքունիքի մելիք Շահնազարը, Երևանի մելիք Հակոբջանը և ուրիշներ: </li></ul><ul><li>1736 թ. Էրզրումում Պարսկաստանի և Թուրքիայի միջև կնքվեց պայմանագիր, որով Թուրքիան կրկին ճանաչում էր Պարսկաստանի տիրապետությունը Արեւելյան Հայստանում եւ Արևելյան Վրաստանում: </li></ul>
  • 3. <ul><li>1736 թ. Նադիր շահը հռչակվեց Պարսկաստանի շահ: </li></ul><ul><li>Նույն թվականին Նադիր շահը Արցախը հռչակեց անկախ` Գանձակի խանությունից: </li></ul><ul><li>Արցախի մելիքությունները` Ջրաբերդի, Գյուլիստանի, Խաչենի, Վարանդայի և Դիզակի, սկսվեցին կոչվել Խամսայի մելիքություններ : </li></ul><ul><li>Դրանց կառավարչ նշանակվեց Դիզակի մելիք Եգանը: </li></ul>

Related Documents