Naar je innerlijke stem
luisteren bij het kiezen
van een studie
afsluitende plenaire presentatie van Arend Land...
Het laboratorium op mijn slaapkamer in 1979
Van 1981 t/m 1987 heb ik scheikunde
gestudeerd in Utrecht
Als je na je studie
geen gebruik maakt van
je inhoudelijke kennis,
betekent dat niet dat je
de verkeerde studie
h...
Wat is de
rode draad
in uw leven?
Verwondering in mijn leven: sprookjes
Verwondering in mijn leven: techniek
Verwondering in mijn leven: goochelkunst
Verwondering in mijn leven: optische illusies
Verwondering in mijn leven: natuurwetenschap
Verwondering in mijn leven: (para)psychologie
Verwondering in mijn leven: intuïtie
De intuïtie van leerling, ouder(s) en
studieadviseur zijn van groot belang om
te komen tot een passende studiekeuze.
Demonstratie 1:
plaatsnamen
• weten wanneer een bestuurder van een auto stopt
om een lifter mee te neme...
Bewuste patroonherkenning uit NLP
Studieadviseurs moeten
mensen kunnen ‘lezen’
• Uiterlijk
• Uitstraling
• Lichaamstaal
• Taalgebruik
• K...
Demonstratie 2:
readings met tekeningen
• de tekening die iemand maakt bevat informatie
over de persoon
• de...
Gedachten worden uit-
gezonden en ontvangen
• telefoontelepathie
• boodschappen doen
• interviews afnemen
Demonstratie 3:
gedachten projecteren
• voorwerpen
• getal
Boeiende ontwikkelingen
• Kwantumfysica toont aan dat alles met alles
verbonden is (via het nulpunts-energieveld)
•...
Indigokinderen of
nieuwetijdskinderen
• hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid,
eerlijkheid en rechtv...
Drie vragen voor
leerlingen/studenten
• 1. Waarom studeren? (idee)
• 2. Wat studeren? (bezieling)
• 3. Waar studeren...
Demonstratie 4: bepaling
van studierichting (wat ?)
en plaats (waar ?)
Ik had een visioen
van wit kasteel dat
neerdaalt uit hemel
Vier witte torens
• 1e toren: fysieke intelligentie (FQ)
• 2e toren: emotionele intelligentie (EQ)
• 3e toren: i...
TORENS: activiteiten die
intuïtie bevorderen
• T egenwoordig zijn
• O ntspannen
• R ichten
• E rkennen
•...
IVOREN: activiteiten van
het intuïtieve proces
• I nleven
• V ragen
• O ntsluieren
• R eageren
• E val...
Tips voor
studiekeuzeadviseurs
• Leerlingen/studenten bewust maken van intuïtie
• Goed afstemmen op leerling/st...
Demonstratie 5: het lot
bepaalt studieadvies
• kosten van het studieadvies
• studierichting
• plaats
De beste manier om
de toekomst
te voorspellen
is haar te creëren.
www.arendlandman.com
www.arendlandman...
Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie
Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie
Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie
Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie
of 34

Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie

Afsluitende plenaire presentatie van Arend Landman voor ongeveer 200 studiekeuzeadviseurs op de studiekeuzeconferentie in Hogeschool Domstad in Utrecht op 20 mei 2010.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie

 • 1. Naar je innerlijke stem luisteren bij het kiezen van een studie afsluitende plenaire presentatie van Arend Landman op de studiekeuzeconferentie in Utrecht op 20 mei 2010 www.arendlandman.com www.arendlandman.wordpress.com
 • 2. Het laboratorium op mijn slaapkamer in 1979
 • 3. Van 1981 t/m 1987 heb ik scheikunde gestudeerd in Utrecht
 • 4. Als je na je studie geen gebruik maakt van je inhoudelijke kennis, betekent dat niet dat je de verkeerde studie hebt gekozen.
 • 5. Wat is de rode draad in uw leven?
 • 6. Verwondering in mijn leven: sprookjes
 • 7. Verwondering in mijn leven: techniek
 • 8. Verwondering in mijn leven: goochelkunst
 • 9. Verwondering in mijn leven: optische illusies
 • 10. Verwondering in mijn leven: natuurwetenschap
 • 11. Verwondering in mijn leven: (para)psychologie
 • 12. Verwondering in mijn leven: intuïtie
 • 13. De intuïtie van leerling, ouder(s) en studieadviseur zijn van groot belang om te komen tot een passende studiekeuze.
 • 14. Demonstratie 1: plaatsnamen • weten wanneer een bestuurder van een auto stopt om een lifter mee te nemen (telepathie) • gekozen plaatsnaam vaststellen door vragen te stellen en te letten op lichaamstaal (onbewuste patroonherkenning)
 • 15. Bewuste patroonherkenning uit NLP
 • 16. Studieadviseurs moeten mensen kunnen ‘lezen’ • Uiterlijk • Uitstraling • Lichaamstaal • Taalgebruik • Kleding en schoeisel • Assessoires
 • 17. Demonstratie 2: readings met tekeningen • de tekening die iemand maakt bevat informatie over de persoon • de energetische uitstraling van een tekening bevat informatie over de persoon • de tekening kan mentaal worden ‘gezonden’
 • 18. Gedachten worden uit- gezonden en ontvangen • telefoontelepathie • boodschappen doen • interviews afnemen
 • 19. Demonstratie 3: gedachten projecteren • voorwerpen • getal
 • 20. Boeiende ontwikkelingen • Kwantumfysica toont aan dat alles met alles verbonden is (via het nulpunts-energieveld) • Kennis die eeuwenlang verborgen is gehouden is nu algemeen toegankelijk • Behoefte aan zelfrealisatie en zingeving • Het nieuwe werken is sterk in opkomst • Sociale media zijn sterk in opkomst • Groeiend aantal indigo kinderen
 • 21. Indigokinderen of nieuwetijdskinderen • hebben een sterk innerlijk gevoel van waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid • laten zich niet in een hokje plaatsen • laten zich niet dwingen iets te doen waar ze niet in geloven • kunnen gemakkelijk overprikkeld raken • hebben buitenzintuiglijke ervaringen
 • 22. Drie vragen voor leerlingen/studenten • 1. Waarom studeren? (idee) • 2. Wat studeren? (bezieling) • 3. Waar studeren? (vorm)
 • 23. Demonstratie 4: bepaling van studierichting (wat ?) en plaats (waar ?)
 • 24. Ik had een visioen van wit kasteel dat neerdaalt uit hemel
 • 25. Vier witte torens • 1e toren: fysieke intelligentie (FQ) • 2e toren: emotionele intelligentie (EQ) • 3e toren: intellectuele intelligentie (IQ) • centrale toren: spirituele intelligentie (SQ)
 • 26. TORENS: activiteiten die intuïtie bevorderen • T egenwoordig zijn • O ntspannen • R ichten • E rkennen • N adenken • S til zijn
 • 27. IVOREN: activiteiten van het intuïtieve proces • I nleven • V ragen • O ntsluieren • R eageren • E valueren • N oteren
 • 28. Tips voor studiekeuzeadviseurs • Leerlingen/studenten bewust maken van intuïtie • Goed afstemmen op leerling/student (rapport) • Verstand en intuïtie gebruiken • Open staan voor tekens • Verwijzen naar websites, voorlichtingsdagen etc. • Tests aangrijpen om eigen intuïtie te ontwikkelen • Leer van terugkoppeling (ook na enkele jaren)
 • 29. Demonstratie 5: het lot bepaalt studieadvies • kosten van het studieadvies • studierichting • plaats
 • 30. De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar te creëren. www.arendlandman.com www.arendlandman.wordpress.com

Related Documents