LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL
ARIADNA MARTÍN SALVAÑÁ
1r BATXILLERATA
GUIÓ LITERARI
 És el primer element de
treball de qualsevol
producció. Dóna forma a
l’argument, configura el
contingut de...
EL GUIÓ TÈCNIC
 Transcripció escrita de les
imatges i sons tal i com
apareixeran després a la
pantalla desglossant els
pl...
CARACTERÍSTIQUES
 ELS PLANS: detallar
cadascun d’ells i col·locar-los
respecte l’ordre d’aparició.
CARACTERÍSTIQUES
 LOCALITZACIÓ I ELEMENTS
TEMPORALS: detallar condicions i
efectes del rodatge.
CARACTERÍSTIQUES
 LA CÀMERA: precisar la posició,
l’objectiu, punt de vista…
CARACTERÍSTIQUES
 L’ACCIÓ: especificació del moviment intern
del personatge i l’extern de la càmera.
CARACTERÍTIQUES
 BANDA SONORA: s’indica en una
columna a part, els diàlegs , la música,
els efectes sonors i ambientals.
L’STORYBOARD
 Representacó gràfica
del guió tècnic.
Representa les
seqüències en forma
de dibuixos. Utilitzat
per el roda...
LES FASES DE PRODUCCIÓ
 Es busquen les localitzacions, es porta a
terme el càsting i es prepara tota la
infraestructura d...
PREPRODUCCIÓ
Pla de treball
 S’afectua la planificació i organització. És
l’anàlisi dels requeriments per la gravació i
p...
PREPRODUCCIÓ
 Llista de desglossaments: relatiu a tots els
efectius necessaris per portar a terme la
producció en les for...
PREPRODUCCIÓ
 Recerca d’escenaris naturals exteriors i
interiors, atrezzo i efectes especials.
PRODUCCIÓ
 Es du a terme tota la planificació prèvia de la
preproducció. A partir dels equips, equip de
producció i el di...
PRODUCCIÓ
 Ordre de treball diària segons el pla de
treball i llistats de desglossament.
PRODUCCIÓ
 El so, requereix atenció especial:
- Directe: incrementa temps de registre.
- De referència: doblatge i postsi...
POSTPRODUCCIÓ
 Selecció de les preses vàlides per a l’edició i
com a resultat el màster final.
 Control lloguer sales d’...
ELS PROFESSIONALS
CAP DE PRODUCCIÓ
 Responsable de la cadena de televisió en
posar en marxa el projecte determinat.
DIRECTOR
 Escollit pel cap de
producció, delega
l’execució del projecte.
REALITZADOR
- Pren les decisions tècniques i de llenguatge.
- Responsable final de transformació d’un guió
en un programa.
ELS PROFESSIONALS
 Director artístic:
- Crea la posada escena d’un programa
juntament amb director, realitzador i
product...
GUIONISTA
 elabora el text base
per transformar-lo
en guió tècnic.
ELS PROFESSIONALS
 Productor: dirigeix la coordinació dels mitjans
humans i materials.
AJUDANT REALITZADOR
 Ajudant realitzador: coordina el treball de
l’equip tècnic i artístic.
REGIDOR
 Responsalble de la disciplina i organització en el
plató mentre s’assaja.
ELS PROFESSIONALS
Maquinista
L’operador de la càmera
o equip s’encarrefa de la
presa d’imatges.
Il·luminadors amb l’ajut dels
elèctrics.
 Dirigeixen, controlen i distribueixen la llum
per tal d’aconseguir la màxima qu...
TÈCNIC CONTROL D’IMATGE
 S’ocupa d’igualar i corregir el color i les
característiques de les imatges captades per
les dif...
DECORADOR
 En ell cau la posada en escena a més del seu
equip d’ajudants.
VESTUARI, MAQUILLATGE I
CARACTERITZACIÓ,
PERRUQUERIA...
 S’encarreguen de la conformació dels actors.
ACTORS
 Hi ha protagonistes o principals, secundaris,
peisòdics, col·laboracions especials,
figurants, invitats a program...
of 32

La producció audiovisual

La producció audiovisual
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La producció audiovisual

 • 1. LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL ARIADNA MARTÍN SALVAÑÁ 1r BATXILLERATA
 • 2. GUIÓ LITERARI  És el primer element de treball de qualsevol producció. Dóna forma a l’argument, configura el contingut de la pel·lícula i en determina bastant l’estètica. S’hi indica on succeeix l’acció i el moment del dia.
 • 3. EL GUIÓ TÈCNIC  Transcripció escrita de les imatges i sons tal i com apareixeran després a la pantalla desglossant els plans de cada seqüència. Determina allò que s’ha de gravar i es concreta la banda sonora.
 • 4. CARACTERÍSTIQUES  ELS PLANS: detallar cadascun d’ells i col·locar-los respecte l’ordre d’aparició.
 • 5. CARACTERÍSTIQUES  LOCALITZACIÓ I ELEMENTS TEMPORALS: detallar condicions i efectes del rodatge.
 • 6. CARACTERÍSTIQUES  LA CÀMERA: precisar la posició, l’objectiu, punt de vista…
 • 7. CARACTERÍSTIQUES  L’ACCIÓ: especificació del moviment intern del personatge i l’extern de la càmera.
 • 8. CARACTERÍTIQUES  BANDA SONORA: s’indica en una columna a part, els diàlegs , la música, els efectes sonors i ambientals.
 • 9. L’STORYBOARD  Representacó gràfica del guió tècnic. Representa les seqüències en forma de dibuixos. Utilitzat per el rodatge i durant la preproducció per definir tots els elements i pels professionals.
 • 10. LES FASES DE PRODUCCIÓ  Es busquen les localitzacions, es porta a terme el càsting i es prepara tota la infraestructura de llum i so.  La fase de rodatge.  La postproducció, el moment de l’edició d’imatges.
 • 11. PREPRODUCCIÓ Pla de treball  S’afectua la planificació i organització. És l’anàlisi dels requeriments per la gravació i postproducció i coordinació de mitjans, temps, personal i obligacions.
 • 12. PREPRODUCCIÓ  Llista de desglossaments: relatiu a tots els efectius necessaris per portar a terme la producció en les formes i els llocs previstos segons la idea del realitzador.
 • 13. PREPRODUCCIÓ  Recerca d’escenaris naturals exteriors i interiors, atrezzo i efectes especials.
 • 14. PRODUCCIÓ  Es du a terme tota la planificació prèvia de la preproducció. A partir dels equips, equip de producció i el director.
 • 15. PRODUCCIÓ  Ordre de treball diària segons el pla de treball i llistats de desglossament.
 • 16. PRODUCCIÓ  El so, requereix atenció especial: - Directe: incrementa temps de registre. - De referència: doblatge i postsincronització.
 • 17. POSTPRODUCCIÓ  Selecció de les preses vàlides per a l’edició i com a resultat el màster final.  Control lloguer sales d’edició i sonorització, doblatge i grafisme electrònic.  Tancament compres i comprovació resultat planificació prèvia.
 • 18. ELS PROFESSIONALS
 • 19. CAP DE PRODUCCIÓ  Responsable de la cadena de televisió en posar en marxa el projecte determinat.
 • 20. DIRECTOR  Escollit pel cap de producció, delega l’execució del projecte.
 • 21. REALITZADOR - Pren les decisions tècniques i de llenguatge. - Responsable final de transformació d’un guió en un programa.
 • 22. ELS PROFESSIONALS  Director artístic: - Crea la posada escena d’un programa juntament amb director, realitzador i productor.
 • 23. GUIONISTA  elabora el text base per transformar-lo en guió tècnic.
 • 24. ELS PROFESSIONALS  Productor: dirigeix la coordinació dels mitjans humans i materials.
 • 25. AJUDANT REALITZADOR  Ajudant realitzador: coordina el treball de l’equip tècnic i artístic.
 • 26. REGIDOR  Responsalble de la disciplina i organització en el plató mentre s’assaja.
 • 27. ELS PROFESSIONALS Maquinista L’operador de la càmera o equip s’encarrefa de la presa d’imatges.
 • 28. Il·luminadors amb l’ajut dels elèctrics.  Dirigeixen, controlen i distribueixen la llum per tal d’aconseguir la màxima qualitat tècnica i expressiva en el programa.
 • 29. TÈCNIC CONTROL D’IMATGE  S’ocupa d’igualar i corregir el color i les característiques de les imatges captades per les diferents càmeres del plató i són seleccionades pel mesclador.
 • 30. DECORADOR  En ell cau la posada en escena a més del seu equip d’ajudants.
 • 31. VESTUARI, MAQUILLATGE I CARACTERITZACIÓ, PERRUQUERIA...  S’encarreguen de la conformació dels actors.
 • 32. ACTORS  Hi ha protagonistes o principals, secundaris, peisòdics, col·laboracions especials, figurants, invitats a programes de televisió. I també el públic assistent a les gravacions.