Pomysł na pracę doktorską – 5 inspiracji <br>www.doktoraty.pl/5-pomyslow-prace-doktorska-skad-czerpac-inspiracje-pisania/<br>
Zanim doktorant zajmie się wykonaniem rozprawy doktorskiej, najpierw musi ustalić jej temat. To jeden z najtrudniejszych e...
Oto podpowiedzi:<br><br> Przeglądaj tematykę najnowszych badań w swojej dziedzinie naukowej. To zagwarantuje temat na c...
of 3

Pomysł na pracę doktorską – 5 inspiracji

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomysł na pracę doktorską – 5 inspiracji

  • 1. Pomysł na pracę doktorską – 5 inspiracji <br>www.doktoraty.pl/5-pomyslow-prace-doktorska-skad-czerpac-inspiracje-pisania/<br>
  • 2. Zanim doktorant zajmie się wykonaniem rozprawy doktorskiej, najpierw musi ustalić jej temat. To jeden z najtrudniejszych etapów. O ile habilitant wszystko robi i ustala sam, bo habilitacja to przede wszystkim egzamin samodzielności naukowo-badawczej. O tyle doktorant korzysta z pomocy promotora. Jednak nawet promotor wszystkiego sam za niego nie zrobi. Skąd więc czerpać inspiracje i pomysł na pracę doktorską?<br>
  • 3. Oto podpowiedzi:<br><br> Przeglądaj tematykę najnowszych badań w swojej dziedzinie naukowej. To zagwarantuje temat na czasie, który będzie miał przełożenie praktyczne (np. możliwość opatentowania, wykorzystania w przemyśle, produkcji itp.), zostanie bez problemu zatwierdzony do realizacji i umożliwi uzyskanie grantu naukowego. Inspiracji szukaj więc w przeglądach bibliografii, a gł. w artykułach w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.<br> Najlepiej jeśli twoje badania są kompatybilne z badaniami prowadzonymi w katedrze/instytucie, w którym pracuje Twój promotor i w którym w związku z tym zostałeś doktorantem. To duże ułatwienie oraz możliwość wspólnej pracy i pomocy ze strony innych pracowników tej jednostki uczelnianej, starszych stopniem i bardziej doświadczonych.<br> Bardzo ważny i wręcz nieodzowny jest też kontakt z innymi doktorantami i naukowcami spoza Twojej jednostki uczelnianej. Bądź więc uczestnikiem sympozjów i konferencji naukowych. Tu nie tylko znajdziesz świetne inspiracje naukowo-badawcze, ale i możliwych współautorów do wspólnych badań publikacyjnych, które są wymagane do otwarcia przewodu i obrony rozprawy doktorskiej.<br> Przeglądaj strony podobnych katedr/instytutów innych uczelni polskich i zagranicznych. Na stronie każdej z takich jednostek, prócz składu osobowego, prezentowane są m. in. także prowadzone tam tematy badawcze. To wielka kopalnia inspiracji.<br> Sprawdź ogólnopolską jak i lokalne bazy prac doktorskich i habilitacyjnych względem unikalności tematu.<br> Postaraj się o staż w uczelni lub innej zagranicznej jednostce naukowo-badawczej, co umożliwi Ci dostęp do najnowszej i wysoce inspirującej tematyki naukowo-badawczej na światowym poziomie!<br><br>Zapraszamy do kontaktu z nami – jeżeli szukasz ciekawej inspiracji…<br>

Related Documents