Moksleivių lūkesčiai ir realybė – naikinam stereotipus Arminas VaranauskasVilniaus universiteto Student...
Demografinė krizė  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Mokiniai bendrojo ugdymo ...
3MOSTA duomenys
Bendroji priėmimų statistika  2010 m. 2011 m. 2012 m.LAMA BPO informacinėje  39 27...
MOSTA duomenys 5
MOSTA duomenys 6
Įstojusių pasiskirstymas pagal amžių į skirtingo tipoaukštąsias mokyklas rodo, kad aukštojoneuniversiteti...
Pasiskirstymas pagal sritis Prašymai pagal sritis (pageidavimas pirmu numeriu, proc.) ...
Populiariausios aukštosios2010–2012 m. populiariausios – VU studijų programos.Šią aukštąją mokyklą savo prašymuose pirmuoj...
Besimokančiųjų pasiskirstymas (apversta piramidė) 2005 2006 2007 2008 20...
Studijų pasirinkimo motyvai V. Leonavičiaus, A. Rutkienės tyrimas, 2008 11
Pasirinkimo motyvai pagal mokymosi rezultatus V. Leonavičiaus, A. Rutkienės tyrimas, 2008 12
• 16-17mečių moksleivių ir jų mokytojų apklausos rezultatai: Mergaitės beveik vienodai dažnai kaip ir berniukai planuoja...
• Bakalauro studijose 2007/2008 m. m. moterys sudarė absoliučią mažumą (apie 1/10): sauga, transporto paslaugos, inžiner...
• 2008 m. 20-22mečių studenčių apklausosrezultatas: Tiksliuosius ar technologijos mokslusstudijuojančios merginos studijų ...
• Skirtingais metais atliktų mokslinį darbądirbančių vyrų ir moterų apklausų rezultatai:Moterų ir vyrų sprendimams pasirin...
• Moterų sprendime renkantis tiksliuosius ar technologijos mokslus ypatingai reikšmingą vaidmenį atlieka mokytojai.• Tai...
Stojančiųjų lūkesčiai ir realybė• Kas formuoja• Kaip keisti• Profesinio orientavimo vaidmuo ...
• Beveik penktadalis mokinių nesidomi būsima profesija ir renkasi nesąmoningai. Trečdalis domisi daug ir renkasi sąmonin...
Mažiau nei 4% dabartinių studentų studijomisdomėjosi labai mažai ir rinkosi nesąmoningai,beveik 40% labai sąmoningai ir da...
40% procentų labai svarbus mokyklos prestižas,o beveik 30% labai svarbus studijų lengvumas. JR...
Ką daro universitetas?www.kviecia.vu.ltMobili laboratorijaGimnazijos partnerėsADDDalyvavimas studijų mugėseVaikų universit...
Ką dar galima padaryti?“Ką tu darysi po 10 metų?”, “Kuo tu būsinaudingas visuomenei?”Žinių suteikimas – “kaip efektyviai d...
Ačiū!Arminas VaranauskasVU SA prezidentaspresident@vusa.lt, arminas@vusa.lt 24
of 24

Naikinam stereotipus

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naikinam stereotipus

 • 1. Moksleivių lūkesčiai ir realybė – naikinam stereotipus Arminas VaranauskasVilniaus universiteto Studentų atstovybės prezidentas Kaunas 2012 1
 • 2. Demografinė krizė  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Mokiniai bendrojo ugdymo  538 541 514 622 489 442 464 638 440 504 415 873 392 922mokyklose Statistikos departamento duomenys 2
 • 3. 3MOSTA duomenys
 • 4. Bendroji priėmimų statistika  2010 m. 2011 m. 2012 m.LAMA BPO informacinėje  39 277 40 998 43 921sistemoje užsiregistravo stojančiųjųIš jų bendrojo lavinimo  23 418 23 245 25 380mokyklas baigę stojimo metaisVidurines mokyklas baigė 45 299 45 224 - LAMA BPO duomenys 4
 • 5. MOSTA duomenys 5
 • 6. MOSTA duomenys 6
 • 7. Įstojusių pasiskirstymas pagal amžių į skirtingo tipoaukštąsias mokyklas rodo, kad aukštojoneuniversitetinio išsilavinimo dažniau siekia įvairesnio(ir vyresnio) amžiaus stojantieji. Tuo tarpu įuniversitetus daugiausiai stoja itin mažą arba jokiospertraukos tarp vidurinio išsilavinimo įgijimonedarantys asmenys. Mosta duomenys 7
 • 8. Pasiskirstymas pagal sritis Prašymai pagal sritis (pageidavimas pirmu numeriu, proc.) 2010 2011 2012 Uni. Kol. Uni. Kol. Uni. Kol.Humanitariniai mokslai 9 1 9 1 10 1Menai 5 4 5 4 5 5Socialiniai mokslai 53 49 51 50 47 45Fiziniai mokslai 6 1 7 1 7 1Biomedicinos mokslai 15 17 16 18 18 21Technologijos mokslai 12 28 12 26 13 27 8 LAMA BPO duomenys
 • 9. Populiariausios aukštosios2010–2012 m. populiariausios – VU studijų programos.Šią aukštąją mokyklą savo prašymuose pirmuojunumeriu nurodo apie 6-7 tūkst. stojančiųjų. Antra pagalpopuliarumą – Vilniaus kolegija: pirmuoju pageidavimunurodyta 2,7 tūkst. stojančiųjų prašymuose. Trečiojipagal populiarumą tarp stojančiųjų šiemet – Kaunokolegija, aplenkusi Vilniaus Gedimino technikos irMykolo Romerio universitetus. LAMA BPO duomenys 9
 • 10. Besimokančiųjų pasiskirstymas (apversta piramidė) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Studentai 55 949 56 297 60 096 61 383 56 704 53 297 49 777kolegijoseMokiniaiprofesinio 46 334 45 382 43 880 43 818 47 886 49 489 46 530mokymo įstaigoseStudentai 141 771 143 204 144 336 149 017 144 301 133 564 125 046universitetuose Statistikos departamento duomenys 10
 • 11. Studijų pasirinkimo motyvai V. Leonavičiaus, A. Rutkienės tyrimas, 2008 11
 • 12. Pasirinkimo motyvai pagal mokymosi rezultatus V. Leonavičiaus, A. Rutkienės tyrimas, 2008 12
 • 13. • 16-17mečių moksleivių ir jų mokytojų apklausos rezultatai: Mergaitės beveik vienodai dažnai kaip ir berniukai planuoja universitete studijuoti chemiją ir kiek rečiau nei berniukai – studijuoti matematiką. Tačiau studijuoti informatiką, fiziką ar inžinerijos mokslus mergaitės yra linkusios 3-6 kartus rečiau nei berniukai. Dauguma mokytojų linkę manyti, kad tiksliesiems ir technologijos mokslams berniukai ne tik gabesnis, bet ir tinkamesni nei mergaitės. Eurydice tyrimas, 2008 13
 • 14. • Bakalauro studijose 2007/2008 m. m. moterys sudarė absoliučią mažumą (apie 1/10): sauga, transporto paslaugos, inžinerija, kompiuterija;• Mažuma (apie 1/5):, architektūra, specialybes, susijusias su statyba, paslaugomis asmenims;• Sudarė pusę: fizinių, žemes ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės studijų srityse;• Daugiau nei pusė: matematika ir statistika, aplinkosauga• Daugumą: gamyba ir perdirbimas, gyvosios gamtos mokslai, socialiniai bei humanitariniai mokslai, menai, sveikatos priežiūros mokslai. Eurydice tyrimas, 2008 14
 • 15. • 2008 m. 20-22mečių studenčių apklausosrezultatas: Tiksliuosius ar technologijos mokslusstudijuojančios merginos studijų proceso eigojesusiduria su jų atžvilgiu neigiamai veikiančiaislyčių stereotipais, vaidmens modelių stoka. Šiospriežastys yra tarpe veiksnių, verčiančiųmerginas trauktis iš tų mokslo sričių, kuriose josyra mažuma. Eurydice tyrimas, 2008 15
 • 16. • Skirtingais metais atliktų mokslinį darbądirbančių vyrų ir moterų apklausų rezultatai:Moterų ir vyrų sprendimams pasirinkti skirtingasmokslų sritis įtakos turi šeimos narių turimosprofesijos. Tiksliųjų ar technologijos mokslųatveju ypač merginoms reikšmingas tėvo, omedicinos mokslų atveju – motinos vaidmuo. Eurydice tyrimas, 200816
 • 17. • Moterų sprendime renkantis tiksliuosius ar technologijos mokslus ypatingai reikšmingą vaidmenį atlieka mokytojai.• Taip pat doktorantūros studijų tiksliųjų ar technologijos, medicinos, socialinių mokslų srityse eigoje moterys yra traktuojamos kitaip nei vyrai, moterys žymiai dažniau nei vyrai patiria diskriminaciją, netinkamą elgesį. Eurydice tyrimas, 200817
 • 18. Stojančiųjų lūkesčiai ir realybė• Kas formuoja• Kaip keisti• Profesinio orientavimo vaidmuo 18
 • 19. • Beveik penktadalis mokinių nesidomi būsima profesija ir renkasi nesąmoningai. Trečdalis domisi daug ir renkasi sąmoningai ir net pusė apklaustų domisi vidutiniškai. Mažiau nei 40% apklaustųjų konsultavosi mokykloje dėl savo profesijos pasirinkimo.• Domėjimosi būsima profesija rodiklis nekoreliuoja su pažangumu. JRD tyrimas, 2012
 • 20. Mažiau nei 4% dabartinių studentų studijomisdomėjosi labai mažai ir rinkosi nesąmoningai,beveik 40% labai sąmoningai ir daugiau nei pusėvidutiniškai. JRD tyrimas, 2012 20
 • 21. 40% procentų labai svarbus mokyklos prestižas,o beveik 30% labai svarbus studijų lengvumas. JRD tyrimas, 2012 21
 • 22. Ką daro universitetas?www.kviecia.vu.ltMobili laboratorijaGimnazijos partnerėsADDDalyvavimas studijų mugėseVaikų universitetas ir t.t. 22
 • 23. Ką dar galima padaryti?“Ką tu darysi po 10 metų?”, “Kuo tu būsinaudingas visuomenei?”Žinių suteikimas – “kaip efektyviai dalyvautiADD, studijų mugėj ar pan.?”Stereotipų laužymas – apie aukštąsias mokyklas,apie specialybes 23
 • 24. Ačiū!Arminas VaranauskasVU SA prezidentaspresident@vusa.lt, arminas@vusa.lt 24