marketing w praktyce 46 ...
zgody na zlokalizowanie. Teraz rmy ta- na spotkanie – wystarczy po prostu wysłać ale chyba jeszcze nie do ko...
of 2

"Namierzani namierzamy" - Artegence w Marketingu w Praktyce, grudzień 2010

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - "Namierzani namierzamy" - Artegence w Marketingu w Praktyce, grudzień 2010

  • 1. marketing w praktyce 46 pozycji, z dokładnością do metrów, stwarza całkiem nowe problemy i szanse. Lokali- zacja staje się tak samo cenną wartością jak prywatność. Kto używał iPhone’a, ten zpewne zetknął się z następującym, dość przerażającym komunikatem: „Aplikacja chce użyć informacji o twoim położeniu”. Czy powinniśmy dawać się lokalizować? Dla przeciętnego człowieka niepokojąca jest świadomość braku kontroli nad tą sy- tuacją. Czy „wielki brat” będzie stale śledził, jak się poruszamy i gdzie obecnie jesteśmy? Tymczasem współczesne aplika- cje poprzez pytanie o zgodę starają się wyedukować nas w sztuce świadomego wykorzystania położenia, gdy tego po- trzebujemy. Większość nowych aparatów automatycznie dodaje znacznik lokalizacji N owoczesne mechanizmy lokaliza- narzędzie wśród Polaków. Wiedza o loka- do zdjęć. Zdjęcia wgrane do przeglądarki, cji zmieniły pojęcie targetowania. lizacji umożliwia podpowiadanie potrze- np. Picassa, od razu rozkładają się na ma- Dodanie przedrostka „geo” poka- bującym rozwiązań z wielką dokładnością. pie w miejscach, które odwiedziliśmy. zało, że teraz mamy znacznie niższy poziom Przykładem wysokiej jakości granulacji Możliwość lokalizacji dzieci jest szansą granulacji dotarcia do grupy docelowej. informacji pochodzących z GPS-a są ta- dla rodziców, ale też na pewno zagroże- Poprzednio byliśmy w stanie wyodrębniać kie wskazówki, gdzie np. można wynająć niem dla dziecięcej prywatności. Któż co najwyżej osoby pochodzące z dane- mieszkanie. Gdy włączam w moim iPhonie z nas nie wymykał się z lekcji czy domu, go miasta czy okolicy. Reklamy Googla specjalną aplikacją Layer, widzę na ekra- aby poczuć się niezależnym i nieuchwyt- w Gmailu zachęcały do odwiedzenia lo- nie komórki pojawiające się punkty, które nym dla rodziców… kalnego fryzjera czy dermatologa, zawsze wskazują położenie mieszkań do wynajęcia Łatwość namierzenia nas przez super- jednak były to informacje niedokładne. z serwisu Oferty.net. market może stać się wkrótce ceną, jaką GPS zrewolucjonizował pozycjonowa- będziemy musieli płacić za wykorzystanie nie osób na mapie. Smartfony oferujące nowej aplikacji stamtąd, gdyż raz, chcąc wbudowane GPS-y rozpowszechniły nowe Możliwość dokładnego namierzania naszej pobrać bezpłatny katalog, udzieliliśmy
  • 2. zgody na zlokalizowanie. Teraz rmy ta- na spotkanie – wystarczy po prostu wysłać ale chyba jeszcze nie do końca odkry- marketing w praktycekie jak IKEA, Rossmann lub Lidl, gdzie mu lokalizację, a on już sam do nas tra . ty przez marketerów. Wystarczy zwołaćnadal większość zakupów dokonywana 10 osób, które w tym samym momenciejest nie online, a bezpośrednio, skutecznie co my klikną „LIKE!”. Jeśli wiemy, że wszy-mogą wykorzystywać zdobywane dane Jeśli mowa o poruszaniu się po mieście, scy to zrobili w naszym lokalu, możemyo użytkownikach. Orientując się np. gdzie będziemy jako klienci oczekiwać nowych zacząć specjalną promocję na zasadzie 47przeglądamy katalogi rmy, mogą tam aplikacji wspomagających szukanie re- „happy hour”. Właściwie możemy rozda-stawiać reklamy czy intensy kować roz- stauracji, kawiarni czy sklepów. Stając wać wszystko – od próbek do promocji.dawanie ulotek. na ulicy, można wtedy podejrzeć, co znaj- Zawsze przecież możemy zycznie spo- duje się w okolicy. Zamiast przyglądać się tkać się z drugą osobą, by kupić samochód billboardom i banerom, łatwo przejrzeć czy komputer, musimy tylko wiedzieć,Istotną cechą wykorzystania lokalizacji jako ofertę rmy i to bez wchodzenia do niej. że jest po co, że warto. Lokalizacja możenarzędzia w handlu jest kontekst czasowy. W ten sposób okolica, w której przebywa- być mechanizmem dobrowolnego chwa-Potencjalny klient cały czas się przemiesz- my, stanie się naszym domem. Sprzedawcy lenia się i wspierać nasze założone cele.cza, ale lokalizacja może działać wszędzie. zaczną walczyć promocjami o ściągnięcie Geolokalizacja to nowa szansa dla han-Komu raz zabrakło paliwa na autostradzie, nas do danego miejsca. „W promieniu 900 dlowców. Wiedza o położeniu użytkownikaa jedynym ratunkiem okazała się ukryta m pojawiły się 3 nowe promocje” – po- stwarza nową przestrzeń usług – od śle-funkcja GPS-a pod nazwą „POI – znajdź informuje nas niebawem nasza aplikacja dzenia sprzedaży, do tworzenia lokalnychnajbliższą stację benzynową”, dobrze wie, na telefon. społeczności wokół sklepów i ułatwieniajak przydatna może być lokalizacja. Oczy- W USA Twitter pokazał, że jest świet- całego procesu sprzedaży. Geolokalizacjawiście jako konsumenci wymieniający pie- nym narzędziem do komunikacji lokalnej. jest szansą na skuteczne dotarcie z dedyko-niądze na dobra za pomocą GPS-a bardzo Wiele rm, nawet banków, pisuje tam waną ofertą do tych w najbliższej okolicy,łatwo zlokalizujemy potrzebny sklep w oko- o promocjach, darmowej kawie, a także którzy jej naprawdę potrzebują. Dewir-licy, czy nawet produkt. Przemieszczając się o chorym pracowniku, który przez to wy- tualizacja czy przejście z wirtualnego doz miejsca na miejsce, w naturalny sposób jątkowo nie jest dla klientów dostępny realnego świata, połączone z wymianą to-możemy śledzić zmiany i odszukiwać te w oddziale banku. Skoro więc jest tak wiele warów, staje się coraz szybsze i łatwiejsze.same sklepy w różnych miastach. Interak- informacji, które mogą być lokalizowane, Już niedługo włączając komórkę dowiemytywność ponad zwykły GPS może upewnić warto to wykorzystać jako ltr dla sprze- się o najnowszych promocjach z lokalnegonas, czy dany produkt już na nas czeka oraz daży tego, co jest w bliskim zasięgu klienta. sklepiku, czy już dostarczono świeże pie-czy na pewno będzie dostępny. czywo i czy będziemy mogli dołączyć do Taką samą perspektywę może mieć 45 osób zbierających się dla 50-proc. zniżkisprzedawca. Jeśli koszty urządzeń śledze- Ta interakcja nowego typu zdecydowa- na zakup paliwa na pobliskiej stacji ben-nia spadają, to dlaczego nie zamontować nie potrzebuje wspólnej platformy, tak zynowej. Wirtualny świat zaoferuje namich na stałe w przesyłkach kurierskich, aby zarówno uczestnik, jak i sprzedawca możliwość handlowania, komunikując siętaksówkach czy na stoiskach promocyj- mogli czuć się swobodnie i realizować bezpośrednio, gdy będziemy przechodzilinych. Nie musimy już być ograniczeni swoje często zbieżne cele sprzedaży i za- obok. Fizyczna przestrzeń sklepu przestajemiejscem – to ludzie nas odnajdą. Jedną kupu. Od miesięcy testuję serwisy takie być barierą sprzedaży, ta przestrzeń daz ciekawszych funkcji jest w Nowym Jorku jak Gowala czy Fourqsuare, łączące plat- się wytyczyć na nowo wokół siedziby lubsprawdzanie taksówek i zamawianie tych formę lokalizacji z systemem punktowym. salonu sprzedaży.wolnych, które lokalizują klientów blisko Sama gra w lokalizację może być całkiemsiebie. Rozwiązanie na one-click i tak- pasjonująca. Połączenie rozrywki z grąsówkarz już nie pomyli budynku, przed lokalizacyjną to już świetny pomysł. Firmyktórym czekamy. z łatwością mogą przypisać się do odpo- Śledzenie przesyłek to dopiero począ- wiednich obszarów i same „puszować”tek. Sygnalizując, gdzie się znajdujemy, polecane zachęty do przyjścia do lokalu. Paweł Haltof, strategy & research director,możemy zarówno zamówić pizzę w dane Gry w znaczący sposób wspierają Artegence/YUUX.miejsce, jak i umówić się z handlowcem współuczestnictwo. To wielki potencjał, p awel.ha ltof@yuux.eu

Related Documents