Tegevused hübriidses keskkonnas 
kursusel "Narra5ivide ökoloogia"  
Kai Pata 
Loov õppimine  Sotsiaalne kaasamine 
Kirjandus 
Turism  Arutelud 
...
Õpikeskkond: hübriidne 
•  Hübriidne: reaalne ja virtuaalne 
•  Avatud 
•  MiNeformaalne 
•  Kaasav 
•  Vahetu 
...
Kirjandus muudab meid 
ümbritsevat pärismaailma 
hNp://www.carlosruizzafon.co.uk/ 
shadow‐wa...
Kujuteldav muutub reaalseks 
Inimeste jutustuste põhjal loodud kujutletav linn 
...
Meie jäetud jäljed mõjutavad teisi 
Hindamine 
Arvustamine 
Sotsiaalse kaasamise taasärkamine 
Me leiame mõNekaaslasi ja koos tegutsemise võimalusi 
Uus ehk häs5 unustatud vana 
•  Narra5ivne ehk jutustav õppimine: 
eneserefleksioon 
•  Uus meedia toob lugudele kuulaja...
Mikroblogid aitavad hoida teadlikkust üksteisest 
Märksõnastatud 
...
Personaalne keskkond: Mitu nägu 
•  See on uus hajutatud ja jagatud olemise vorm, 
mille tulemused on looja kontrolli a...
Igaüks on kultuurimälu loojaks ja 
kasutajaks  
Minu kogetu jääb tähendustena ...
Märgistamine 
virtuaalses ja 
reaalses maailmas 
Meil on kohtadest erinevad vaated, 
kuid need võivad ju kellegagi kaNuda  Narra5ive saab 
...
Sülemikäitumine 
Indiviid otsib 
...
Kursuse õpiruum 
õppijad 
paigad  sõbrad  mashing 
Brightkite  TwiNer  Se...
Brightkite mikroblogi 
Kas saab 
spontaanselt  Kuidas teised 
alustada  ...
Jälgimine toimub kokkusegatud voogude abil 
Ühises blogis 
sünnib 
sülemisünnergia 
Märksõnad ja ühislood tekiva...
Hübriidne 
digitaalne 
graffit? 
Hübriidse maailma ‘sisu’ on 
erinevates keskkondades ja 
...
Iseenda lugudesse istutamine 
Varjud kui digitaalsed allkirjad lugudes 
Kohalood 
Päev 2 
Päev 1 
Päev 3 
Teemad: Hooned 
Vanalinn on segu 
uuest ja vanast 
Kohad 
jutustavad oma 
lugusid, neil on 
oma teemad 
Koostöö ...
Saadetud või pühendatud 
Koostöö on ka sõprade teemadele info otsimine 
Geroli taaskasutus 
Teemade 
kasutamine ja 
muteeri...
Teemad panevad tegutsema 
Teemad: linnadisain 
Teemad: 
teiste 
teemadega 
võrdlemine 
Varasem kogemus filtreerib loo teema 
Emotsioon filtreerib teemad 
Naerata ja maailm naeratab vastu :) 
Hübriidne mina 
Kehaosade pildid laekuvad kogukonnast 
sotsiaalsesse repositooriumisse 
Kogukond 
osaleb 
kuns5projek5s 
Voogude abil miksitakse 
linnaruumis hübriidne 
...
Linnas on sülemi jälgi… 
ONavio ‐ #narra5veecology hats! ‐ photo: hNp://
bkite.com/078fo. hNp://5nyurl.com/cld87z 
Sotsiaalsed andmepangad kui lugude 
algatajad 
Mis on õnn? 
Kirjanduslikud teemad 
Legendist 
Estonia is a country of legends. 
'When you fly into Estonia, 
you go over Lake Ülemi...
Kirjanduse viited 
Gosh! I never thought I would 
see Voldemort statue... I 
mean You Know Who... Hope 
he is not a social...
Kaart kui lugude algataja 
Loo oma isiklik või ühine kaardiala ja tähista olulised objek5d 
Narra5ivid linnakaardil 
Tõmba kogukonna 
loodud teemad 
kaardile ja loo oma 
lugu koos 
kaaslastega  Kirjuta lug...
Näide: Ees5 parakohad 
Meie enda “Ingite ja deemonite” turismimarsruudid? 
Linna varjatud teemad ja 
dimensioonid 
Armastus  Puud 
...
Sülemiturundus 
•  Toimub sotsiaalsetes 
võrgus5kes 
•  Sülem kui intelligentne 
kogum otsustab ja 
juhib ning t...
Rahvuspapude sülemturundus blogi, mikroblogi ja 
sotsiaalse repositooriumiga 
Rahvuspapude sülemturundus Facebook’is 
Mis juhtub kui konkureeriv 
bränd kasuta sama tak5kat? 
Kontakt:  Kai Pata kpata@tlu.ee 
 blogi: hNp://5hane.wordpress.com 
of 45

Narratiivide ökoloogia

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narratiivide ökoloogia

 • 1. Tegevused hübriidses keskkonnas  kursusel "Narra5ivide ökoloogia"   Kai Pata
 • 2. Loov õppimine  Sotsiaalne kaasamine  Kirjandus  Turism  Arutelud  Kunst  Ajalugu  Otsutamine  Ideed kuidas web 2.0 keskkondi  võiks ära kasutada  Õuesõpe  Kogukonnateenused  Muuseumid  Äri  Uuriv õppimine  Innovatsioon
 • 3. Õpikeskkond: hübriidne  •  Hübriidne: reaalne ja virtuaalne  •  Avatud  •  MiNeformaalne  •  Kaasav  •  Vahetu  •  Spontaanne  •  Personaalne  •  Väikse‐  •  formaadiline sisu
 • 4. Kirjandus muudab meid  ümbritsevat pärismaailma  hNp://www.carlosruizzafon.co.uk/  shadow‐walk.html
 • 5. Kujuteldav muutub reaalseks  Inimeste jutustuste põhjal loodud kujutletav linn  Cliff Close's  käiks mu isa  binokliga merd  vaatamas  hNp://www.oldton.com/our_oldton.html
 • 6. Meie jäetud jäljed mõjutavad teisi  Hindamine  Arvustamine
 • 7. Sotsiaalse kaasamise taasärkamine  Me leiame mõNekaaslasi ja koos tegutsemise võimalusi
 • 8. Uus ehk häs5 unustatud vana  •  Narra5ivne ehk jutustav õppimine:  eneserefleksioon  •  Uus meedia toob lugudele kuulajad  •  Igaühel meist on oma lugu nii enda sees, kuid  ulatub ka meist väljapoole ümbitsevasse  keskkonda  •  Uusmeedia põlvkond jälgib pidevalt ja kajastab  üksteise lugusid, nii sünnivad  kogukonnaperspek5ivid
 • 9. Mikroblogid aitavad hoida teadlikkust üksteisest  Märksõnastatud  mikropos5tused loovad  oma virtuaalse ruumi  ka lugudele ja  aktsioonidele  Search,twiNer.com
 • 10. Personaalne keskkond: Mitu nägu  •  See on uus hajutatud ja jagatud olemise vorm,  mille tulemused on looja kontrolli alt väljunud  ja elavad iseoma elu  •  Ühendab meid erinevate kogukondadega  •  Aga me võime seda ära kasutada, näiteks  õppimiseks, äritegevuseks, sotsiaalseteks  aktsioonideks, kuns5ks
 • 11. Igaüks on kultuurimälu loojaks ja  kasutajaks   Minu kogetu jääb tähendustena  alles ja on teistele kultuurimäluna  käNesaadav  Mida ma näen ja kogen
 • 12. Märgistamine  virtuaalses ja  reaalses maailmas
 • 13. Meil on kohtadest erinevad vaated,  kuid need võivad ju kellegagi kaNuda  Narra5ive saab  geoloka5ivselt  kinnitada  tegevusruumi  Me võime kogeda  narra5ive läbi  erinevate  keskkondade
 • 14. Sülemikäitumine  Indiviid otsib  Märka  Tähelepanuäratav,  Varasem  muutunud  eristuv aspekt  kogemus  signaali  Loo märkamine  Analoogia   Sele5ivne  Otsitava leidmine  tähelepanu  Tagasiside  Signaaliraja  keskkonnast  järgimine  Nähtavus  Kogumine/ Sisu kinnitatakse  ehitamine ja  Koostöö, teemade  geoloka5ivselt  signaali jätmine  kloneerimine  keskkonda  Signaali  Tõlgendamine  kontsentratsiooni  Signaali muutmine  Uus  tõstmine  lugu  Laiendamine, tõlkimine, interpreteerimine
 • 15. Kursuse õpiruum  õppijad  paigad  sõbrad  mashing  Brightkite  TwiNer  Search twiNer   #tag  RSS voog  sõbrad  koostöö  Flickr  (geo)tagging  kaardiotsing  jälgimine  Facebook  sõbrad  Wordpress ühisblogi  informeerimine  märksõnapilv  Kursuse blogi Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis
 • 16. Brightkite mikroblogi
 • 17. Kas saab  spontaanselt  Kuidas teised  alustada  teemad meie  koostööd?  lugu  mõjutavad?  Mida inimesed  tunnevad ja  mõtlevad lugu  kirjutades?  Kas märkame teiste lugusid?  Mis tehnoloogia muudaks lood  Lugude märksõnad ühendavad?  nähtavaks?
 • 18. Jälgimine toimub kokkusegatud voogude abil  Ühises blogis  sünnib  sülemisünnergia  Märksõnad ja ühislood tekivad ise ja akumuleeruvad
 • 19. Hübriidne  digitaalne  graffit?  Hübriidse maailma ‘sisu’ on  erinevates keskkondades ja  seob neid
 • 20. Iseenda lugudesse istutamine
 • 21. Varjud kui digitaalsed allkirjad lugudes
 • 22. Kohalood  Päev 2  Päev 1  Päev 3
 • 23. Teemad: Hooned  Vanalinn on segu  uuest ja vanast
 • 24. Kohad  jutustavad oma  lugusid, neil on  oma teemad  Koostöö sünnib  planeerimata  Loo kohtadele  tegutsemisdimensioon
 • 25. Saadetud või pühendatud  Koostöö on ka sõprade teemadele info otsimine
 • 26. Geroli taaskasutus  Teemade  kasutamine ja  muteerimine  Auli taaskasutus  Olga algne pilt
 • 27. Teemad panevad tegutsema
 • 28. Teemad: linnadisain
 • 29. Teemad:  teiste  teemadega  võrdlemine
 • 30. Varasem kogemus filtreerib loo teema
 • 31. Emotsioon filtreerib teemad  Naerata ja maailm naeratab vastu :)
 • 32. Hübriidne mina  Kehaosade pildid laekuvad kogukonnast  sotsiaalsesse repositooriumisse
 • 33. Kogukond  osaleb  kuns5projek5s  Voogude abil miksitakse  linnaruumis hübriidne  kogukonnaliige
 • 34. Linnas on sülemi jälgi…  ONavio ‐ #narra5veecology hats! ‐ photo: hNp:// bkite.com/078fo. hNp://5nyurl.com/cld87z
 • 35. Sotsiaalsed andmepangad kui lugude  algatajad  Mis on õnn?
 • 36. Kirjanduslikud teemad  Legendist  Estonia is a country of legends.  'When you fly into Estonia,  you go over Lake Ülemiste,  which lies high up to the east  of the city. The lake has an  inhabitant, according to local  myth – the 'Ülemiste  Elder' (Ülemiste vanake), who  by legend comes to the city  gates every Thursday and asks  'Is Tallinn finished yet?' To  which the residents answer,  'No, not yet' – if they answer  'yes', the figure would then  flood the city.
 • 37. Kirjanduse viited  Gosh! I never thought I would  see Voldemort statue... I  mean You Know Who... Hope  he is not a social network  addict :)
 • 38. Kaart kui lugude algataja  Loo oma isiklik või ühine kaardiala ja tähista olulised objek5d
 • 39. Narra5ivid linnakaardil  Tõmba kogukonna  loodud teemad  kaardile ja loo oma  lugu koos  kaaslastega  Kirjuta lugu pikemalt lah5 ühises wikis  või blogis ja seo see kaardil oleva sisuga
 • 40. Näide: Ees5 parakohad  Meie enda “Ingite ja deemonite” turismimarsruudid?
 • 41. Linna varjatud teemad ja  dimensioonid  Armastus  Puud  trees  Otsi ja analüüsi  linnaruumi  lugusid ja  dimensioone,  võrdle linnu
 • 42. Sülemiturundus  •  Toimub sotsiaalsetes  võrgus5kes  •  Sülem kui intelligentne  kogum otsustab ja  juhib ning teeb valikuid  •  Peamine on sülemi  algatamine ja  tähendusjälgede  jätmine
 • 43. Rahvuspapude sülemturundus blogi, mikroblogi ja  sotsiaalse repositooriumiga
 • 44. Rahvuspapude sülemturundus Facebook’is  Mis juhtub kui konkureeriv  bränd kasuta sama tak5kat?
 • 45. Kontakt:  Kai Pata kpata@tlu.ee   blogi: hNp://5hane.wordpress.com

Related Documents