Politisk debatt på nett:
Hva motiverer til deltagelse?
Asbjørn Følstad, SINTEF
NETworked Power fagseminar
Litteraturhuset,...
Politisk debatt på nett:
Hva i all verden
motiverer til deltagelse?
Teknologi for et bedre samfunn
2
Politisk debatt på nett:
Hva i all verden
motiverer til deltagelse?
Teknologi for et bedre samfunn
3
Politisk debatt på nett:
Hva i all verden
motiverer til deltagelse?
Men også
vekst og optimisme
Teknologi for et bedre s...
Politisk debatt på nett:
Hva i all verden
motiverer til deltagelse?
Men også
vekst og optimisme
Teknologi for et bedre s...
Mitt Arbeiderparti
Teknologi for et bedre samfunn
6
Innhold
Bakgrunn
• Når politisk debatt flyttes til nettet
• Hvem engasjerer seg i politisk debatt på nett?
En studie av po...
Bakgrunn
Teknologi for et bedre samfunn
8
Politisk debatt
•
•
•
I familien
Med venner
På jobben
Teknologi for et bedre samfunn
9
Politisk debatt på nett
•
•
•
•
•
Diskusjonsfora
Blogger
Nettsamfunn
Nettaviser
Politiske partiers nettsider
Teknologi f...
Politisk debatt på nett
som politisk deltagelse
Perspektiver på demokrati
• Representativt / responsivt
• Deltagende / de...
Politisk debatt på nett
som politisk deltagelse
Det deliberative perspektivet har vakt
stor interesse.
Forhåpningsfull teo...
Politisk debatt på nett
som politisk deltagelse
Det deliberative perspektivet har vakt
stor interesse.
Forhåpningsfull teo...
Politisk debatt på nett
som politisk deltagelse
Det deliberative perspektivet har vakt
stor interesse.
Forhåpningsfull teo...
Politisk debatt på nett
som politisk deltagelse
Det deliberative perspektivet har vakt
stor interesse.
Forhåpningsfull teo...
Hvem engasjerer seg i
politisk debatt på nett?
Demografiske skiller?
•
•
Kjønn
Utdannelse
Faktiske skiller?
•
•
Generel...
Hvem engasjerer seg i
politisk debatt på nett?
Demografiske skiller?
•
•
Kjønn
Utdannelse
Faktiske skiller?
•
•
Generel...
Hvem engasjerer seg i
politisk debatt på nett?
Demografiske skiller?
•
•
Kjønn
Utdannelse
Faktiske skiller?
•
•
Generel...
Hva
motiverer til politisk debatt
på nett?
?
Hvordan
kan politisk debatt på nett
påvirke politisk deltagelse?
Teknologi...
Studien
Teknologi for et bedre samfunn
20
Mitt Arbeiderparti i 2010
Teknologi for et bedre samfunn
21
Mitt Arbeiderparti i 2010
Teknologi for et bedre samfunn
22
Metode: Spørreskjema
17 spørsmål:
• Demografi
• Bruk av sosiale medier
• Bruk av Mitt Arbeiderparti
• Motivasjon for å kom...
Deltagere
•
•
Kommentar i en eller flere av fire tematiske
soner
204 invitert, 90 svar
•
•
•
Alder: 51 år (SD=13, min=2...
Hva motiverer til politisk debatt på nett?
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Engasjerende tema (32%)
"Noe som intere...
Hva motiverer til politisk debatt på nett?
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Engasjerende tema (32%)
2. Ønsker å bidr...
Hva motiverer til politisk debatt på nett?
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Engasjerende tema (32%)
2. Ønsker å bidr...
Hva motiverer til politisk debatt på nett?
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Engasjerende tema (32%)
2. Ønsker å bidr...
Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse?
Tror du Mitt Arbeiderparti kan påvirke hvor
aktiv du er politisk...
Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Innflytelse
2. Tilgang ti...
Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Innflytelse
2. Tilgang ti...
Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse
(Fritekstsvar -> tematisk analyse)
1. Innflytelse
2. Tilgang ti...
Positiv motivasjon løfterikt for fremtiden
til politisk debatt på nett.
Konklusjon
Debatt på nett motivert av
•
•
•
Enga...
of 33

Politisk debatt på nett

Presentasjon ved NETworked Power fagseminar, 19. november, 2013. Litteraturhuset, Oslo.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politisk debatt på nett

 • 1. Politisk debatt på nett: Hva motiverer til deltagelse? Asbjørn Følstad, SINTEF NETworked Power fagseminar Litteraturhuset, Oslo 19. oktober, 2013 Teknologi for et bedre samfunn 1
 • 2. Politisk debatt på nett: Hva i all verden motiverer til deltagelse? Teknologi for et bedre samfunn 2
 • 3. Politisk debatt på nett: Hva i all verden motiverer til deltagelse? Teknologi for et bedre samfunn 3
 • 4. Politisk debatt på nett: Hva i all verden motiverer til deltagelse? Men også vekst og optimisme Teknologi for et bedre samfunn 4
 • 5. Politisk debatt på nett: Hva i all verden motiverer til deltagelse? Men også vekst og optimisme Teknologi for et bedre samfunn 5
 • 6. Mitt Arbeiderparti Teknologi for et bedre samfunn 6
 • 7. Innhold Bakgrunn • Når politisk debatt flyttes til nettet • Hvem engasjerer seg i politisk debatt på nett? En studie av politisk debatt på nett – Mitt Arbeiderparti • Hva motiverer til politisk debatt på nett? • Betydningen av politisk debatt på nett for politisk engasjement. Teknologi for et bedre samfunn 7
 • 8. Bakgrunn Teknologi for et bedre samfunn 8
 • 9. Politisk debatt • • • I familien Med venner På jobben Teknologi for et bedre samfunn 9
 • 10. Politisk debatt på nett • • • • • Diskusjonsfora Blogger Nettsamfunn Nettaviser Politiske partiers nettsider Teknologi for et bedre samfunn 10
 • 11. Politisk debatt på nett som politisk deltagelse Perspektiver på demokrati • Representativt / responsivt • Deltagende / deliberativt. Teknologi for et bedre samfunn 11
 • 12. Politisk debatt på nett som politisk deltagelse Det deliberative perspektivet har vakt stor interesse. Forhåpningsfull teoretisering • • • Likeverdig deltagelse Gjensidighet Rasjonelle argumenter Teknologi for et bedre samfunn 12
 • 13. Politisk debatt på nett som politisk deltagelse Det deliberative perspektivet har vakt stor interesse. Forhåpningsfull teoretisering • • • Likeverdig deltagelse Gjensidighet Rasjonelle argumenter Begredelige funn i litteraturen • "online political debate, created by and for citizens left to their own devices tends not to produce high-quality discussions" (Stromer-Galley & Wichowski, 2011) Teknologi for et bedre samfunn 13
 • 14. Politisk debatt på nett som politisk deltagelse Det deliberative perspektivet har vakt stor interesse. Forhåpningsfull teoretisering • • • Likeverdig deltagelse Gjensidighet Rasjonelle argumenter Begredelige funn i litteraturen • • • Graden av begredelighet avhenger av arenaen for debatt … f. eks. utformingen av debattarenaen …. og deltagelse av andre enn menigmann Teknologi for et bedre samfunn 14
 • 15. Politisk debatt på nett som politisk deltagelse Det deliberative perspektivet har vakt stor interesse. Forhåpningsfull teoretisering • • • Likeverdig deltagelse Gjensidighet Rasjonelle argumenter Begredelige funn i litteraturen • • • Graden av begredelighet avhenger av arenaen for debatt … f. eks. utformingen av debattarenaen …. og deltagelse av andre enn menigmann Teknologi for et bedre samfunn 15
 • 16. Hvem engasjerer seg i politisk debatt på nett? Demografiske skiller? • • Kjønn Utdannelse Faktiske skiller? • • Generell politisk deltagelse Politisk engasjement utenfor nettet Teknologi for et bedre samfunn 16
 • 17. Hvem engasjerer seg i politisk debatt på nett? Demografiske skiller? • • Kjønn Utdannelse Faktiske skiller? • • Generell politisk deltagelse Politisk engasjement utenfor nettet Forklart varians - politisk deltagelse på nett • • Demografi: 3% Generelt politisk engasjement: 35% Teknologi for et bedre samfunn 17
 • 18. Hvem engasjerer seg i politisk debatt på nett? Demografiske skiller? • • Kjønn Utdannelse Faktiske skiller? • • Generell politisk deltagelse Politisk engasjement utenfor nettet Teknologi for et bedre samfunn 18
 • 19. Hva motiverer til politisk debatt på nett? ? Hvordan kan politisk debatt på nett påvirke politisk deltagelse? Teknologi for et bedre samfunn 19
 • 20. Studien Teknologi for et bedre samfunn 20
 • 21. Mitt Arbeiderparti i 2010 Teknologi for et bedre samfunn 21
 • 22. Mitt Arbeiderparti i 2010 Teknologi for et bedre samfunn 22
 • 23. Metode: Spørreskjema 17 spørsmål: • Demografi • Bruk av sosiale medier • Bruk av Mitt Arbeiderparti • Motivasjon for å kommentere • Opplevd effekt på egen politiske deltagelse • Erfaringer med Mitt Arbeiderparti • Endringsforslag til Mitt Arbeiderparti Teknologi for et bedre samfunn 23
 • 24. Deltagere • • Kommentar i en eller flere av fire tematiske soner 204 invitert, 90 svar • • • Alder: 51 år (SD=13, min=22, max=83) 37% kvinner 73% jevnlige Facebookbrukere • • • 30% aktive medlemmer av politisk parti 27% passive medlemmer 43% ikke medlemmer • 17% deltok i politiske møter Teknologi for et bedre samfunn 24
 • 25. Hva motiverer til politisk debatt på nett? (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Engasjerende tema (32%) "Noe som interesserte. Noe som jeg har følt eller vil føle på kroppen selv." "Er veldig engasjert i ruspolitiske spørsmål. Ser sammenheng mellom rus og sykemelding, krim og helse generelt" Teknologi for et bedre samfunn 25
 • 26. Hva motiverer til politisk debatt på nett? (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Engasjerende tema (32%) 2. Ønsker å bidra (19%) "Jeg var uenig i det som stod i innlegget, og føler jeg har både kunnskap og engasjement." "Uenig i mange av kommentarene på høyt sykefravær, og ville legge frem mine synspunkter." Teknologi for et bedre samfunn 26
 • 27. Hva motiverer til politisk debatt på nett? (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Engasjerende tema (32%) 2. Ønsker å bidra (19%) 3. Frustrasjon (12%) "Jeg kommenterte ut av frustrasjon etter årets valg og påfølgende løftebrudd for studenter ved statsbudsjettet og regjeringsplattformen. Uten noen forventning om å bli hørt, så måtte jeg som velger ytre min mening og store skuffelse. " Teknologi for et bedre samfunn 27
 • 28. Hva motiverer til politisk debatt på nett? (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Engasjerende tema (32%) 2. Ønsker å bidra (19%) 3. Frustrasjon (12%) 4. Gjensidig læring (2%) "Ser på innleggene som hovedinnledning eller replikk i en kunnskapsdebatt der målet er at man gjensidig lærer og utvikler egne standpunkter og meninger i samspill med politiske interesserte folk." Teknologi for et bedre samfunn 28
 • 29. Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse? Tror du Mitt Arbeiderparti kan påvirke hvor aktiv du er politisk? 5%: Kan gjøre meg mindre politisk aktiv 31%: Ingen påvirkning 64%: Kan gjøre meg mer politisk aktiv Fritekstspørsmål om hvordan Teknologi for et bedre samfunn 29
 • 30. Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Innflytelse 2. Tilgang til debatt 3. Oppdatering "Med dette mener jeg at det er mulig for meg å nå frem med mine meninger på et bredere plan, og jeg har flere ganger fått "bra" på innlegg og dette er for meg motiverende" 4. Lavere terskel for deltagelse 5. Lokal deltagelse 6. Informasjon om møter, kurs, kampanjer Teknologi for et bedre samfunn 30
 • 31. Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Innflytelse 2. Tilgang til debatt "Lettere å bli "tent" på saker, dersom man har et talerør å uttale seg gjennom." 3. Oppdatering 4. Lavere terskel for deltagelse 5. Lokal deltagelse 6. Informasjon om møter, kurs, kampanjer Teknologi for et bedre samfunn 31
 • 32. Hvordan påvirker politisk nettdebatt politisk deltagelse (Fritekstsvar -> tematisk analyse) 1. Innflytelse 2. Tilgang til debatt Politisk engasjement 3. Oppdatering 4. Lavere terskel for deltagelse 5. Lokal deltagelse Politisk debatt på nett 6. Informasjon om møter, kurs, kampanjer Teknologi for et bedre samfunn 32
 • 33. Positiv motivasjon løfterikt for fremtiden til politisk debatt på nett. Konklusjon Debatt på nett motivert av • • • Engasjerende tema Ønske om å bidra Frustrasjon Nettdebatt kan påvirke politisk engasjement pga. • • Opplevd innflytelse Tilgang til debatt Samtidig: Deltagerne hovedsaklig motivert av engasjement og ønske om å bidra – snarere enn muligheten for deliberasjon. Heller se på det deliberative ideal som innspill til rammebetingelser for debatten? - Likeverdig deltagelse Gjensidighet Rasjonelle argumenter Behov for modeller for politisk debatt på nett som tar mer hensyn til deltagernes motivasjon? Teknologi for et bedre samfunn 33

Related Documents