Polscy emigranci
Przyczyny wyjazdu Polakówza granicę? Stabilna praca Spokój i dobre warunki życia dlarodziny Wyższe wynagrodzenie za pra...
Badania CBOS Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia"dotyczące migracji zarobkowej Polaków zagranicę przeprowadzono w dni...
Kraje najczęściej wybierane(badania CBOS) Niemcy (36%) Wielka Brytania (21%) Holandia (12%) Norwegia (8%) Stany Zjedn...
Kto wyjeżdża za granicę, dlaczego.Ogólne podejście (badania CBOS) Mężczyźni:16%, Kobiety: 7%.Mężczyźni w wieku od 25 do 3...
 Według CBOS zainteresowanienajmłodszych respondentów pracąpoza Polską nie słabnie i jestzdecydowanie większa niż wśródst...
Czy Polacy wracają do kraju zemigracji? NIE, ponieważ jest im tam lepiej. Mająwiększe warunki życia. Jeśli wracają do Oj...
Ankieta Anonimowa Przeprowadzana drogą internetową Respondenci: Polacy, mieszkający zagranicą Liczba respondentów: 40
ANKIETA cz. I1. PŁEĆ Kobieta 74,36% Mężczyzna 25,64%2. Wiek 18-25 79,49% 25- 45 17,95% 45 i więcej 2,56%
3. Wiek w dniu wyjazdu 18-25 92,31% 25- 45 5,13% 45 i więcej 2,56%4. Kraj wyjazduWielka Brytania 36,1%Grecja 8,3%Niemcy...
5. Stan cywilny w momencie wyjazdu Wolny/a 48,72% W związku 38,46% W związku małżeńskim 10,26% Rozwiedziony/a 0% Wdow...
6. Główna przyczyna wyjazdu Bezrobocie w Polsce 10,26% Namowa bliskiej osoby, która także wyjechała z kraju 2,56% Chęć ...
7. Czy planując wyjazd zakładał/a Pan/ipowrót do Polski?  TAK 84,62% NIE 15,38%8. Czy obawiał/a się Pan /Paniemigracji, ...
 9. Czy będąc w kraju emigracjiprzeżył/a Pan/Pani tzw. „szokmigranta” ? *(* Szok migranta wywołany stratami(utrata domu, ...
10. Czego najbardziej brakujePanu/Pani w kraju emigracji? Rodzina 74,36% Przyjaciele 79,49% Język 17,95% Kultura i tra...
11. Jak został/a Pan/Paniprzyjęty/a przez mieszkańcówkraju, do którego Pan/Paniemigrował/a? Bardzo dobrze, wszyscy byli d...
12. Czy były sytuacje, w których czuł/a sięPan/i gorsza od innych?TAK 28,21%NIE 71,79%
13.  Jeśli wybrał/a Pan/i w pytaniu 12 odpowiedź „tak”,proszę opisać sytuację:1. tak gdyż była inna kultura i nie rozumiał...
5. pomimo milego przyjecia przezdunczykow, zawsze beda dawaliodczuc, ze jest sie gorszym od nich6. Głównie jeśli chodzi o ...
14. Czy wyjeżdżając z Polski,znał/a Pan/i język kraju , doktórego Pan/i zmierzała? TAK 51,28% NIE 48,72%15. Czy udało si...
ANKIETA cz. II1. Czy życie w kraju emigracji jest łatwiejszeniż w kraju, z którego Pan/i pochodzi? TAK 75% NIE 25%2. Jeś...
3.  Czy emigracja spełniła Pana/i oczekiwania?TAK 82,14%NIE 17,86%4. Jeśli w pytaniu 3 zaznaczył/a Pan/iodpowiedź tak, p...
5. Czy odradzano Panu/i wyjazdu za granicę? Tak- rodzina, przyjaciele 21,43% Tak- znajomi i koledzy z pracy 0% Tak- oso...
7. Dlaczego mimo rad pozostania wkraju, zdecydował/a się Pan/iwyjechać?8. Czy emigracja zmieniła Pana/iżycie? TAK 64,29%...
WNIOSKI Ilość emigracji z Polski wciąż wzrasta( w tym ilość emigrujących kobiet) Większość emigrantów wyjeżdża wwieku 18...
 Najwięcej Polaków wyjeżdża zewzględu na studia , chęć polepszeniawarunków życia, szybsze i łatwiejszeznalezienie pracy, ...
 Tęsknota za rodziną, przyjaciółmi,jedzeniem dla większości nie było sytuacji, wktórych czuli się obco i gorsi od innych...
 75% uważa, że życie na emigracji jestłatwiejsze. Czynniki to: finanse- wyższezarobki, standard życia, brakrachunków za w...
 82 %- emigracja spełniła ichoczekiwania: znaleźli prace, życie bezstresu, nauka języka, poznanie kultury,świetne studia,...
Bibliografia http://biznes.interia.pl/praca/news/cbos-po
of 30

Polscy emigranci

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polscy emigranci

 • 1. Polscy emigranci
 • 2. Przyczyny wyjazdu Polakówza granicę? Stabilna praca Spokój i dobre warunki życia dlarodziny Wyższe wynagrodzenie za pracę Towarzyszenie rodzinie, bądź ichłączenie
 • 3. Badania CBOS Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia"dotyczące migracji zarobkowej Polaków zagranicę przeprowadzono w dniach 4 - 10października na liczącej 1007 osóbreprezentatywnej próbie losowej dorosłychmieszkańców Polski. Zaznaczono, żew badaniu z oczywistych względów niezostały uwzględnione osoby, które obecniemieszkają i pracują poza krajem.
 • 4. Kraje najczęściej wybierane(badania CBOS) Niemcy (36%) Wielka Brytania (21%) Holandia (12%) Norwegia (8%) Stany Zjednoczone (8%) Włochy (7%) Francja (6%)
 • 5. Kto wyjeżdża za granicę, dlaczego.Ogólne podejście (badania CBOS) Mężczyźni:16%, Kobiety: 7%.Mężczyźni w wieku od 25 do 34 lat- 38%. Osoby z wykształceniem:Wyższym 13%Średnim 14%Zasadniczym zawodowym 13%Podstawowym 3%
 • 6.  Według CBOS zainteresowanienajmłodszych respondentów pracąpoza Polską nie słabnie i jestzdecydowanie większa niż wśródstarszych osób. Zgodnie z badaniami15 proc. Polaków w wieku 18-24 latprzyjęłoby lub rozważyłoby ofertę pracyza granicą, gdyby ją otrzymało. Studenci i uczniowie (38%) planująw przyszłości podjęcie pracy pozaPolską (albo już się o to stara). 18%-przyjęłoby propozycję pracy za granicą,choć nie zamierza o to zabiegać.
 • 7. Czy Polacy wracają do kraju zemigracji? NIE, ponieważ jest im tam lepiej. Mająwiększe warunki życia. Jeśli wracają do Ojczyzny, to doznająszoku powrotu do Polski.Wówczas wracają z powrotem lubborykają się z problememdostosowania się do życia w kraju.
 • 8. Ankieta Anonimowa Przeprowadzana drogą internetową Respondenci: Polacy, mieszkający zagranicą Liczba respondentów: 40
 • 9. ANKIETA cz. I1. PŁEĆ Kobieta 74,36% Mężczyzna 25,64%2. Wiek 18-25 79,49% 25- 45 17,95% 45 i więcej 2,56%
 • 10. 3. Wiek w dniu wyjazdu 18-25 92,31% 25- 45 5,13% 45 i więcej 2,56%4. Kraj wyjazduWielka Brytania 36,1%Grecja 8,3%Niemcy 8,3%Francja 5,5%Finlandia 5,5%Szkocja 5,5%Belgia 5,5%Irlandia 5,5%Kuwejt, Egipt, USA, Rosja, Włochy, Dania, Norwegia =po 2,7%
 • 11. 5. Stan cywilny w momencie wyjazdu Wolny/a 48,72% W związku 38,46% W związku małżeńskim 10,26% Rozwiedziony/a 0% Wdowiec/wdowa 2,56%
 • 12. 6. Główna przyczyna wyjazdu Bezrobocie w Polsce 10,26% Namowa bliskiej osoby, która także wyjechała z kraju 2,56% Chęć polepszenia standardów życia 20,51% Chęć przeżycia przygody 20,51% Studia 30,77% Nietolerancja w kraju pochodzenia 0% Inne 15,38% :-praktyka zawodowa, -praca w wakacje,-dołączenie do męża, -wyprowadzka z rodzicami za granice,-chęć nauki w innym kraju, poznania innych innych kultur-studia oraz chec rozwoju swojej pasji (tutaj mam lepsze warunki do tego)
 • 13. 7. Czy planując wyjazd zakładał/a Pan/ipowrót do Polski?  TAK 84,62% NIE 15,38%8. Czy obawiał/a się Pan /Paniemigracji, miał/a wątpliwości, czuł/astrach?  TAK 41,03% NIE 43,59% TRUDNO 15,38%POWIEDZIEĆ
 • 14.  9. Czy będąc w kraju emigracjiprzeżył/a Pan/Pani tzw. „szokmigranta” ? *(* Szok migranta wywołany stratami(utrata domu, środowiska naturalnego,osób, języka, autonomii, tożsamości) ,uczucie stresu i lęku ,kryzystożsamości) TAK 20,51% NIE 79,49% INNE 0%
 • 15. 10. Czego najbardziej brakujePanu/Pani w kraju emigracji? Rodzina 74,36% Przyjaciele 79,49% Język 17,95% Kultura i tradycja 12,82% Jedzenie 41,03% Ulubione miejsca 25,64% Niczego 2,56% Inne 15,38%-dziewczyna, -chłopak, -piwo, -własne łóżko,-z perspektywy czasu brakowało mi tam wszystkiego co polskie, awtedy brakowało mi tego, co zaznaczyłam
 • 16. 11. Jak został/a Pan/Paniprzyjęty/a przez mieszkańcówkraju, do którego Pan/Paniemigrował/a? Bardzo dobrze, wszyscy byli dla mnie mili,pomocni i życzliwi   64,10% Dobrze, ale były sytuacje, w którychczułam/em się obca/y 38,46% Źle- traktowano mnie gorzej niż innych 0% Bardzo źle 0%
 • 17. 12. Czy były sytuacje, w których czuł/a sięPan/i gorsza od innych?TAK 28,21%NIE 71,79%
 • 18. 13.  Jeśli wybrał/a Pan/i w pytaniu 12 odpowiedź „tak”,proszę opisać sytuację:1. tak gdyż była inna kultura i nie rozumiałam o co chodzigłównie w kwestii językowej2. Nie znając języka rodzimego kraju, do którego jechałam, siłąrzeczy byłam wykluczona z niektórych rozmów, poza tympomimo starań innych i tak czuło się różnice w relacji międzynimi a mną3. Problemy z porozumieniem, z powodu braku znajomościjęzyka ojczystego4. Głównie kultura młodych mężczyzn była zupełnie inna.Niemcy rzadko akceptują słowo "nie", wywyższają się,uważając siebie za Adonisów i obrażają się a nawetzaczynają wyzywać. Sytuacji jest multum jeżeli chodzi onocne życie, zaczepiają na ulicy czy w klubach. Ale równieżbyłam świadkiem dyskryminacji. Chociażby w zwykłymsklepie spożywczym niemiecka sprzedawczyni zaczeławyzywać starszą Pani, że się niby wepchneła w kolejke imoże w jej kraju (Polsce) tak się robi bo to przecież naszezwyczaje ale tutaj (Niemcy) panuje inny porządek. Starszyniemiecki Pan poparł Panią sprzedawczyni i zaczął obrażaćnasz kraj.
 • 19. 5. pomimo milego przyjecia przezdunczykow, zawsze beda dawaliodczuc, ze jest sie gorszym od nich6. Głównie jeśli chodzi o błedy językoweprzy załatwianiu sprawa w banku czyw innych urzędach7. sytuacja w sklepie, gdy dowiedzielisię, że jestem polką. usłyszałam takie"łeeeeeeeeeeeeee" i zobaczyłamkrzywą minę sprzedawcy
 • 20. 14. Czy wyjeżdżając z Polski,znał/a Pan/i język kraju , doktórego Pan/i zmierzała? TAK 51,28% NIE 48,72%15. Czy udało się Panu/i nawiązaćprzyjaźnie w kraju emigracji? TAK 89,74% NIE 10,26%
 • 21. ANKIETA cz. II1. Czy życie w kraju emigracji jest łatwiejszeniż w kraju, z którego Pan/i pochodzi? TAK 75% NIE 25%2. Jeśli zaznaczył/a Pan/i w pytaniu 1odpowiedź tak, proszę o uzupełnienie czegodotyczy ta łatwość
 • 22. 3.  Czy emigracja spełniła Pana/i oczekiwania?TAK 82,14%NIE 17,86%4. Jeśli w pytaniu 3 zaznaczył/a Pan/iodpowiedź tak, proszę o uzupełnienie, jakieoczekiwania spełniła emigracja
 • 23. 5. Czy odradzano Panu/i wyjazdu za granicę? Tak- rodzina, przyjaciele 21,43% Tak- znajomi i koledzy z pracy 0% Tak- osoby będące już na emigracji 0% Nie 75,00% Inne 3,57%kazdy wiedzial, ze i tak to zrobie. od wielu lat otym wspominalam, wiec krytyczne uwagiznajomi woleli zachowac dla siebie6.  Jakie były podawane powody, z których miał/aPan/i zrezygnować z wyjazdu?
 • 24. 7. Dlaczego mimo rad pozostania wkraju, zdecydował/a się Pan/iwyjechać?8. Czy emigracja zmieniła Pana/iżycie? TAK 64,29% NIE 35,71%9. Jeśli zaznaczył/a Pan/i w8pytaniu tak, proszę o podanieprzykładów zmian w życiu.
 • 25. WNIOSKI Ilość emigracji z Polski wciąż wzrasta( w tym ilość emigrujących kobiet) Większość emigrantów wyjeżdża wwieku 18-25 lat Najwięcej Polaków wędruje do WielkiejBrytanii
 • 26.  Najwięcej Polaków wyjeżdża zewzględu na studia , chęć polepszeniawarunków życia, szybsze i łatwiejszeznalezienie pracy, chęć przeżyciaprzygody Większość nie zamierza wracać dokraju i nie ma problemów zprzystosowaniem się do danej kultury isposobu życia w danym kraju
 • 27.  Tęsknota za rodziną, przyjaciółmi,jedzeniem dla większości nie było sytuacji, wktórych czuli się obco i gorsi od innych(79%), a jeśli tak to powodem były:słaba znajomość języka, dyskryminacja,stereotypowe myślenie o Polakach,różnice kulturowe, inne tradycje
 • 28.  75% uważa, że życie na emigracji jestłatwiejsze. Czynniki to: finanse- wyższezarobki, standard życia, brakrachunków za wodę i prąd, lepszysystem edukacji, bardziej optymistyczniludzie, większa tolerancja
 • 29.  82 %- emigracja spełniła ichoczekiwania: znaleźli prace, życie bezstresu, nauka języka, poznanie kultury,świetne studia, umowa o prace na czasnieokreślony, równe traktowaniewszystkich pracowników, podwyższeniestandardu życia, poznanie nowychludzi, polepszenie sytuacji materialnej
 • 30. Bibliografia http://biznes.interia.pl/praca/news/cbos-po