Polska w czasach
stalinizmu
1948-1956
1. Czym był stalinizm?
 Okres w historii Polski
Ludowej przypadający na
lata 1948-1956, cechujący
się pogłębieniem
zależn...
2. Geneza stalinizmu.
 Eliminacja opozycji
(podziemie
niepodległościowe, PSL
Mikołajczyka) i
umocnienie władzy PPR
po wyb...
2. Geneza stalinizmu.
 Odsunięcie od władzy W. Gomułki
(oskarżonego o odchylenie prawicowo-
nacjonalistyczne, IX 1948) a ...
2. Geneza stalinizmu.
 „Zjednoczenie ruchu
robotniczego”, a
faktyczne wchłonięcie
PPS przez PPR,
skutkiem czego
powołano ...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Przyjęcie sowieckiego
modelu społeczno-
gospodarczego,
wyrażającego się w
programie gwałto...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Umocnienie kontroli PZPR
nad wszystkimi dziedzinami
życia społeczno-
gospodarczego i
państ...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Sowiecka dominacja w wielu dziedzinach
życia (wojsku, gospodarce) wyrażająca się w
obecnoś...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Kult jednostki – na
gruncie polskim dotyczył
osoby Stalina oraz
Bolesława Bieruta.
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Bojownik o wolność i pokój, dobrobyt i
kulturę;
 Człowiek bliski i drogi wszystkim prosty...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Nowa postać terroru, wymierzonego teraz nie
tylko w przeciwników reżimu, ale również w
cał...
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Rozbudowany system propagandy i
indoktrynacji.
3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 Walka z Kościołem katolickim.
 Procesu biskupa Kaczmarka,
internowanie w 1953 r. kardynał...
4. Konstytucja PRL.
 Uchwalona 22. 07.
1952 r. i wzorowana
na konstytucji
radzieckiej z 1936 r.
wprowadzała nową
nazwę pa...
of 15

Polska w czasach stalinizmu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska w czasach stalinizmu

 • 1. Polska w czasach stalinizmu 1948-1956
 • 2. 1. Czym był stalinizm?  Okres w historii Polski Ludowej przypadający na lata 1948-1956, cechujący się pogłębieniem zależności od ZSRR oraz naśladowaniem wzorców radzieckich we wszystkich dziedzinach życia.
 • 3. 2. Geneza stalinizmu.  Eliminacja opozycji (podziemie niepodległościowe, PSL Mikołajczyka) i umocnienie władzy PPR po wyborach 1947 r. Rotmistrz W. Pilecki w czasie procesu, 1948 r.
 • 4. 2. Geneza stalinizmu.  Odsunięcie od władzy W. Gomułki (oskarżonego o odchylenie prawicowo- nacjonalistyczne, IX 1948) a następnie czystka w partii wyeliminowała przeciwników wiernego kopiowania wzorców stalinowskich i umocniła pozycję B. Bieruta i jego otoczenia (Hilary Minc, Jakub Berman).
 • 5. 2. Geneza stalinizmu.  „Zjednoczenie ruchu robotniczego”, a faktyczne wchłonięcie PPS przez PPR, skutkiem czego powołano Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (XII 1948). B. Bierut na Kongresie Zjednoczeniowym
 • 6. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Przyjęcie sowieckiego modelu społeczno- gospodarczego, wyrażającego się w programie gwałtownej industrializacji (plan 6 letni) a także próbie kolektywizacji wsi.
 • 7. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Umocnienie kontroli PZPR nad wszystkimi dziedzinami życia społeczno- gospodarczego i państwowego, czego wyrazem było m.in. powstanie systemu nomenklatury (1950).  „Wchłonięcie państwa przez partię” – A. Paczkowski
 • 8. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Sowiecka dominacja w wielu dziedzinach życia (wojsku, gospodarce) wyrażająca się w obecności wielu „doradców” przysyłanych z ZSRR w celu kontroli najważniejszych aspektów funkcjonowania Polski Ludowej.  Od 1949 r. ministrem obrony i członkiem BP KC PZPR był radziecki marszałek Konstanty Rokossowski.
 • 9. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.
 • 10. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Kult jednostki – na gruncie polskim dotyczył osoby Stalina oraz Bolesława Bieruta.
 • 11. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Bojownik o wolność i pokój, dobrobyt i kulturę;  Człowiek bliski i drogi wszystkim prostym ludziom;  Człowiek, który wygrał wszystkie bitwy;  Człowiek o darze naukowego przewidywania;  Geniusz proletariackiej rewolucji;  Inżynier naszych marzeń;  Jeden z majstrów rewolucji;  Mądry i prosty jak prawda;  Największy geniusz świata cywilizowanego;  Największy humanista naszych czasów;  Niezawodny przewodnik całej postępowej ludzkości;  Obrońca spokojnego bytu ludu pracującego;  Opiekun postępowego chłopstwa;  Siewca demokracji, ładu i pokoju;  Tytan myśli i czynu;  Wielki geniusz ludzkości;  Wielki humanista;  Wielki językoznawca;  Wielki teoretyk kwestii narodowej;  Wielki przodownik ludzkości;  Wypróbowany przyjaciel Polski;  Po prostu Stalin. Robert Kupiecki, „Natchnienie milionów. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944–1956” WSiP, 1993
 • 12. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Nowa postać terroru, wymierzonego teraz nie tylko w przeciwników reżimu, ale również w całe społeczeństwo (komuniści, chłopi, robotnicy, wojskowi, duchowieństwo).  Powszechna „szpiegomania” oraz częste procesu pokazowe.
 • 13. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Rozbudowany system propagandy i indoktrynacji.
 • 14. 3. Cechy stalinizmu w Polsce.  Walka z Kościołem katolickim.  Procesu biskupa Kaczmarka, internowanie w 1953 r. kardynała Wyszyńskiego.
 • 15. 4. Konstytucja PRL.  Uchwalona 22. 07. 1952 r. i wzorowana na konstytucji radzieckiej z 1936 r. wprowadzała nową nazwę państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa.