“Neden Hepimiz yayıncıyız?”
1
DR. ASLI TELLİ AYDEMİR
MEDYA OKULU 2013
GAZETECĠLĠK YENĠDEN TANIMLANIYOR…
2
 YAZILI BASININ KÜÇÜLMESĠ
 WIKILEAKS OLGUSU
 YENĠ TANIMLARA ĠHTĠYAÇ DUYAN KĠTLELER...
YENĠ MEDYA OKURYAZARLIKLARI
3
 HERKES OKUR AMA YAZAR DEĞĠL.
 Sosyal medyada eleĢtirel olan çok az.
 Demokrasi kültürün...
KELLNER: “ĠNSAN NE YERSE O’DUR”
4
 Ġçerik seçmek gerekli.
 Araçların (tabletlerin) nitelikli kullanımı gerekli.
 Payla...
Bağlamlı Gazetecilik
5
1. ĠletiĢim yöntemlerinin çeĢitliliği
2. Hipermedya,
3. Yüksek okuyucu kitlesinin katılımı,
4. Din...
Dale Dougherty
6
“We just don’t live, we make.”
“Sadece yaĢamıyoruz, yapıyoruz.”
(inventor of web 2.0, co-founder of O’Re...
Boston Halk Kütüphanesi
7
“Herkese bedava.”
(özgür?)
Brewster Kahle
8
“BUGÜNE KADAR YAYIMLANMIŞ HERŞEYE
HERKES ULAŞABILIR.”
(AÇIK)
Deniz Ergürel
9
"Yayın yapma alanı eskiden küçük bir azınlığın
elindeydi. Teknolojik değiĢimler ve sosyal ağların
ortaya ...
Yalçın Arı
10
Yeni medya boyutuna ilginç açıklamalar getirdi. Yeni
medyanın deneyim ve keĢiften oluĢtuğunu belirten
Arı, ...
Ġsmail Hakkı Polat
11
"Bireylerin kendilerini var edebildiği bireysel, sosyal,
toplumsal, ekonomik, siyasi dönüĢüm yaĢaya...
ELĠMĠZĠN ALTINDAKĠ ARAÇLAR
12
 Vine: video paylaĢım sistemi
 Chirp: bağlantıları sese dönüĢtüren sistem
 We Chat
 You...
OLMAZSA OLMAZLAR…
13
 Scoop it
 Storify
 Instagram
 Pinterest
 Flipboard: Haber alma ve paylaşma platformu
 Spotify...
Bloglardan esintiler
14
 Blog (basit, e-cv, e-portfolyo): Web günlükleri
 Haber bloggerlığı: RSS (basit dağıtım sistemi...
EtkileĢimli görüntülü /mobil yayın
15
 Youtube kanalı
 TV uzantılı domain name: alternatifbilisim.tv
 Sosyal Kafa, Kap...
2000s: Bloggerlık gazetecilik sayılır
mı?
16
ERKAN’S FIELD DIARY: İLK AKREDITE BLOGGER:
“BLOG, HAYATıMıN HABER AJANSı.”
PA...
DĠJĠTAL ÇARKLAR HER
ÜLKEDE FARKLI DÖNÜYOR…
17
ÇİN, JAPONYA, GÜNEY KORE FARKLILIĞI
WE THE MEDIA (GILLMOR): “ESKI VE YENI
GA...
KĠMLER DĠKKAT ÇEKĠCĠ?
18
 Huffington post
 140 journos
 Talking Points Memo
 Edward Hugh: euro krizini öngördü
 Bepp...
ELĠMĠZĠN ALTINDA…
19





About me
tumblr
paperli (e-paper)
scribd
issuu – kiĢiselleĢtirilmiĢ bütünsellik
 Yazı t...
Kitap yayın araçları
20
 LaTex – düzgün e-book biçemi (grafikler, tablolar
vs.) akademik içerik olabilir.
 http://mash...
Iyi yayıncılık uygulamaları
21
 Konunun çerçevesinin belirlenmesi
 Hedef kitlelerin profillerinin değerlendirilmesi
 A...
Writer’s block / YARATICILIĞIN KARA DELĠĞĠ
22
 1. Fikrim yok!
Yaz, yaz, yaz. Ama kötü olsun. BaĢkasının ilginç bir fikr...
DEVAM…
23
 6. Karakterleri çeĢitlendirmeyi unutma.
 7. Ya beğenilmezse?
 8. Doğru kelimeleri bulamıyorsun.
Twitter üz...
FONA VE “AKILA” ihtiyacın var.
24
 Kitle kaynaklı araçları dene: Indiegogo, change.org,
zumbara: BağıĢ, beceri/birikim ...
TEġEKKÜRLER
25
HTTP://ASLITELLI.TUMBLR.COM
HTTP://TWITTER.COM/#!/ASLITELLI
HTTP://ABOUT.ME/ASLI_TELLI
of 25

Medya okulu 2013 Asli Telli

Digital self publishing by Asli Telli Aydemir / Artık hepimiz yayıncıyız
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Medya okulu 2013 Asli Telli

 • 1. “Neden Hepimiz yayıncıyız?” 1 DR. ASLI TELLİ AYDEMİR MEDYA OKULU 2013
 • 2. GAZETECĠLĠK YENĠDEN TANIMLANIYOR… 2  YAZILI BASININ KÜÇÜLMESĠ  WIKILEAKS OLGUSU  YENĠ TANIMLARA ĠHTĠYAÇ DUYAN KĠTLELER ARAÇSALLIK  MOBĠLĠTE … 
 • 3. YENĠ MEDYA OKURYAZARLIKLARI 3  HERKES OKUR AMA YAZAR DEĞĠL.  Sosyal medyada eleĢtirel olan çok az.  Demokrasi kültürünü geliĢtirmek amacıyla kullananlar risklerden de uzak duruyor.  Ġnternet yaĢayan bir ortam. Yeni medya ortamında genellikle seyirciyiz.
 • 4. KELLNER: “ĠNSAN NE YERSE O’DUR” 4  Ġçerik seçmek gerekli.  Araçların (tabletlerin) nitelikli kullanımı gerekli.  PaylaĢmadan, retweet etmeden içerik hakkında düĢünmeli.
 • 5. Bağlamlı Gazetecilik 5 1. ĠletiĢim yöntemlerinin çeĢitliliği 2. Hipermedya, 3. Yüksek okuyucu kitlesinin katılımı, 4. Dinamik içerik, 5. Uyarlama Ağ tabanlı medyanın büyümesi: Görsel hikaye anlatımı (Transmedya biçemi)
 • 6. Dale Dougherty 6 “We just don’t live, we make.” “Sadece yaĢamıyoruz, yapıyoruz.” (inventor of web 2.0, co-founder of O’Reilly Media)
 • 7. Boston Halk Kütüphanesi 7 “Herkese bedava.” (özgür?)
 • 8. Brewster Kahle 8 “BUGÜNE KADAR YAYIMLANMIŞ HERŞEYE HERKES ULAŞABILIR.” (AÇIK)
 • 9. Deniz Ergürel 9 "Yayın yapma alanı eskiden küçük bir azınlığın elindeydi. Teknolojik değiĢimler ve sosyal ağların ortaya çıkmasıyla bu durum el değiĢtirdi ve ortaya yeni medya alanı çıktı" Ģeklinde ifade etti. Artık hepimiz potansiyel yayıncıyız diyen Ergürel, ben bir kitap yazmak istiyorum dediğinizde sizi sınırlayan bir Ģey yok, kendi yazdığınız kitabı dijital ortamda ciltleĢtirebiliyorsunuz, dedi.
 • 10. Yalçın Arı 10 Yeni medya boyutuna ilginç açıklamalar getirdi. Yeni medyanın deneyim ve keĢiften oluĢtuğunu belirten Arı, geleneksel medyada bize yöneltilenleri alır okurduk, yeni medyada artık deneyerek ve keĢfederek bir alan oluĢturuyoruz, ifadesinde bulundu.
 • 11. Ġsmail Hakkı Polat 11 "Bireylerin kendilerini var edebildiği bireysel, sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasi dönüĢüm yaĢayabilecekleri bir yayıncılık ya da içerik üretme kavramı eĢliğinde bütün dünyayı oynatabildikleri bir ortamdan söz ediyoruz. Klasik gazete, radyo, televizyon algısıyla bakarsak bu durumu çözemeyiz. Dolayısıyla bu yeni medya dediğimiz algıyı bizim fiziksel yaĢam alanımıza eklemlenen bir alan olarak tarif etmemiz lazım. Bu eklemlenmede ortaya çıkan kimyasal uyum ya da uyumsuzluklar yeni medyanın bir sonucu. Kimyasal uyum olduğu zaman insanlar zaman mekan sınırı tanımaksızın istedikleri yere bilgi iletiyorlar, iletiĢim halinde oluyorlar."
 • 12. ELĠMĠZĠN ALTINDAKĠ ARAÇLAR 12  Vine: video paylaĢım sistemi  Chirp: bağlantıları sese dönüĢtüren sistem  We Chat  YouTube Capture: hızlı video yükleme  We Video editor  Win Amp- müzik indirme  Genius scan: hızlı tarama
 • 13. OLMAZSA OLMAZLAR… 13  Scoop it  Storify  Instagram  Pinterest  Flipboard: Haber alma ve paylaşma platformu  Spotify: dijital müzik hizmeti  Evernote: etkileĢimli ve aktarımlı not tutma  Mindmap, simplemind: Beyin fırtınası:  Conceptboard: etkileĢimli concept oluĢturma  Piratepad, sync.in, etherpad
 • 14. Bloglardan esintiler 14  Blog (basit, e-cv, e-portfolyo): Web günlükleri  Haber bloggerlığı: RSS (basit dağıtım sistemi)  http://www.alyldrm.com/gazeteci-ve-blogger- arasindaki-10-fark/  http://euslu.com/ (blogundan günde 10 link, gazetede tek link: neden?)
 • 15. EtkileĢimli görüntülü /mobil yayın 15  Youtube kanalı  TV uzantılı domain name: alternatifbilisim.tv  Sosyal Kafa, Kapak olsun  ChapulTV, Videooccupy… …
 • 16. 2000s: Bloggerlık gazetecilik sayılır mı? 16 ERKAN’S FIELD DIARY: İLK AKREDITE BLOGGER: “BLOG, HAYATıMıN HABER AJANSı.” PAVLIK: “BLOGLARıN VARLıĞı, GAZETELERIN KONTROL MEKANIZMASıNı YARATıYOR.” GÜVENILIRLIK, TARAFSıZLıK, ÖZGÜRLÜK, HAKIKAT AVCıLıĞı, GEÇIM DERDI (REKLAM VS.), DAĞıTıM…
 • 17. DĠJĠTAL ÇARKLAR HER ÜLKEDE FARKLI DÖNÜYOR… 17 ÇİN, JAPONYA, GÜNEY KORE FARKLILIĞI WE THE MEDIA (GILLMOR): “ESKI VE YENI GAZETECILIK YOK…İÇIÇE GEÇME VE BIRARADALıK VAR.” THE LONG TAIL (ANDERSON): KITABıN NET ÜZERINDEN YıLLAR SONRA EN UÇTAKI TÜKETICIYE ULAŞMASı
 • 18. KĠMLER DĠKKAT ÇEKĠCĠ? 18  Huffington post  140 journos  Talking Points Memo  Edward Hugh: euro krizini öngördü  Beppe Grillo: 5 Yıldız Hareketi önderi  Propublica  Gawker Media
 • 19. ELĠMĠZĠN ALTINDA… 19      About me tumblr paperli (e-paper) scribd issuu – kiĢiselleĢtirilmiĢ bütünsellik  Yazı tanıma, ses tanıma teknolojileri: windows tabanlı yazılımlar Haber doğrulama:  Kimlik doğrulama  Nediyor.com  Storyful  Tineye
 • 20. Kitap yayın araçları 20  LaTex – düzgün e-book biçemi (grafikler, tablolar vs.) akademik içerik olabilir.  http://mashable.com/2009/03/01/publish-book/  http://mashable.com/2008/12/13/writers-toolbox/
 • 21. Iyi yayıncılık uygulamaları 21  Konunun çerçevesinin belirlenmesi  Hedef kitlelerin profillerinin değerlendirilmesi  Açık ve Ģeffaf olunması  Sorunların cesaretle ele alınması
 • 22. Writer’s block / YARATICILIĞIN KARA DELĠĞĠ 22  1. Fikrim yok! Yaz, yaz, yaz. Ama kötü olsun. BaĢkasının ilginç bir fikri, izlediğin bir filmden aklında kalanlar üzerine yaz.  2. Çok fikrim var, hiçbiri iĢe yaramıyor. O güne çok yakınsın.  3. Taslak önemlidir. Önemsediğin kısımları dahil et.  4. Ortasında takıldın. Biraz ara ver.  5. Geri dönülmez bir ufkun akĢamındayım Geri dön düzelt, ya da kaderine terket.
 • 23. DEVAM… 23  6. Karakterleri çeĢitlendirmeyi unutma.  7. Ya beğenilmezse?  8. Doğru kelimeleri bulamıyorsun. Twitter üzerinden, ya da baĢka SM araçlarıyla tansiyon ölç. Değerlendirme iste, destek topla. Web sözlüklerini takip et.  9. Yazdıklarım aptalca geliyor. Daha sonra geri dönüp tekrar oku.  10. Düzeltme bir türlü bitmiyor. BaĢkasına okutmayı dene.
 • 24. FONA VE “AKILA” ihtiyacın var. 24  Kitle kaynaklı araçları dene: Indiegogo, change.org, zumbara: BağıĢ, beceri/birikim değiĢimi  OhMynews: BahĢiĢ KOLEKTĠF AKIL: KOLEKTĠF BLOG “ÖĞRENENDEN ÖĞREN.”
 • 25. TEġEKKÜRLER 25 HTTP://ASLITELLI.TUMBLR.COM HTTP://TWITTER.COM/#!/ASLITELLI HTTP://ABOUT.ME/ASLI_TELLI

Related Documents