• Eleve ale Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, clasa a XI-a G;• Voluntare în cadrul Centrului Regional...
Programul TINERET ÎN ACŢIUNEAcţiunea 4.3 - Proiecte de Formare şi Reţele pentru cei activiîn domeniul tineretului şi în or...
Tineret în Acţiune este programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, învederea promovării cetăţeniei europ...
Sub-Acţiunea 4.3 – Proiecte de formare şi reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi ...
Cine poate participa în programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 4.3.‽ Tinerii şi lucrătorii de tineret constituie, firesc...
Promotori eligibili Participanţi eligibili  o organizaţie non-profit sau per...
Etapa I – „Activate youth” – curs de formare pentru persoanele care lucrează cu tinerii;• 24 – 31 septembrie 2011, Nasut...
- Un program educaţional de învăţare privind anumite subiecte,prin care se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor, a cunoşt...
Centrul European deÎntâlniri, din cadrulFundaţiei Nowy Staw
Daniele şi Laura
18 participanţi din : Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Polonia,Portugalia, România.
1 2Dinamica de grup 3 4
Dinamica Interculturalităţii – Seara interculturală (feluri de mâncare tradiţionale)
DinamicaInterculturalităţii –Seara interculturală(costume şi dansuri tradiţionale)
DinamicaInterculturalităţii – Cunoaşterea istoriei şi a culturii oraşului Lublin
DinamicaInterculturalităţii – Cultura digitalizată
Dinamica Interculturalităţii – Două propuneri de proiecte Titlu: Trăieşte viaţa ca şi cum ai juca un r...
DinamicaInterculturalităţii – Două propuneri de proiecte Titlu: Technology in our daily life. Comm(o...
Asociaţia „Proactiv Consult” Bacăuwww. proactivconsult.ro (în construcţie)proactivconsult@gmail.comMădălina Manolache - 07...
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
Proiect: "Towards active participation"
of 28

Proiect: "Towards active participation"

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Proiect: "Towards active participation"

 • 1. • Eleve ale Colegiului Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, clasa a XI-a G;• Voluntare în cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău;• Voluntare în cadrul Centrului European de Informare „Europe Direct Bacău”;• Voluntare, apoi membre în cadrul Asociaţiei „Proactiv Consult” Bacău.
 • 2. Programul TINERET ÎN ACŢIUNEAcţiunea 4.3 - Proiecte de Formare şi Reţele pentru cei activiîn domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret. Proiect de formare: „Towards active participation” („Către o participare activă”) Organizaţie coordonatoare: European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation (Centrul European de Întâlniri, din cadrul Fundaţiei Nowy Staw) Organizaţie parteneră din România: Asociaţia „Proactiv Consult” Bacău
 • 3. Tineret în Acţiune este programul pe care Uniunea Europeană l-a creat pentru tineri, învederea promovării cetăţeniei europene active, solidarităţiii toleranţei în rândultinerilor europeni şi a implicării acestora în plămădirea viitorului Uniunii. Programul promovează mobilitatea în interiorul şi în exteriorul graniţelor UE, învăţarea non-formală şi dialogul intercultural, încurajând angajarea şi integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educaţional, social şi cultural al acestora: Tineret în Acţiune este un Program pentru toţi!
 • 4. Sub-Acţiunea 4.3 – Proiecte de formare şi reţele pentru cei activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret• Se susţine formarea celor activi în domeniul tineretului şi în organizaţii de tineret, în special schimbul de experienţă, expertiză şi bune practici, precum şi activităţi care pot conduce la proiecte, parteneriate şi reţele durabile, de calitate.• Se sprijină moblitatea pe termen lung a persoanelor care lucrează cu tinerii.• Solicitările de finanţări vizând această sub-Acţiune pot fi avansate în urma unor apeluri specifice la propuneri de proiecte lansate de către Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles.
 • 5. Cine poate participa în programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 4.3.‽ Tinerii şi lucrătorii de tineret constituie, firesc, principalele grupuri ţintă aleProgramului. Cu toate acestea, Programul ajunge la aceste persoane prin promotori.Condiţiile pentru participarea în Program se referă, prin urmare, la aceşti doi actori:‘participanţii‘ (persoane participante în Program) şi ’promotorii‘ (în cele mai multe cazuri, organizaţii legal constituite). Atât pentru participanţi, cât şi pentru promotori, condiţiile de participare depind de ţara în care se află aceştia.
 • 6. Promotori eligibili Participanţi eligibili  o organizaţie non-profit sau persoană tânără de 13-30 ani sau neguvernamentală,  un organism public local sau regional, o persoană activă în domeniul  un grup informal de tineri, tineretului sau în organizaţii de  un organism activ la nivel european în tineret, rezidentă legal în una din domeniul tineretului (ONGE), cu filiale în Ţările Participante în Program cel puţin 8 Ţări Participante în Program, sau într-o Ţară Parteneră  o organizaţie guvernamentală internaţională non-profit,  o organizaţie care realizează profit şi organizează un eveniment în domeniul tineretului, sportului sau culturii.
 • 7. Etapa I – „Activate youth” – curs de formare pentru persoanele care lucrează cu tinerii;• 24 – 31 septembrie 2011, Nasutow, Lublin;• Participant din partea Asociaţiei „Proactiv Consult” Bacău – Ana-Maria Bostan.Etapa II – „Acting youth” – curs de formare pentru tinerii lideri;• 3 – 10 noiembrie 2011, Nasutow, Lublin;• Participanţi din partea Asociaţiei „Proactiv Consult” Bacău – Ancuţa-Elena Boghian şi Mădălina Ichim.Etapa III – „Evaluating for equality”/ Contact making seminar – sesiune de evaluare pentrupersoanele care lucrează cu tinerii şi tinerii lideri;• 5 – 9 februarie 2012, Nasutow, Lublin;• Participanţi din partea Asociaţiei „Proactiv Consult” Bacău – Ana-Maria Bostan şi Mădălina Ichim.
 • 8. - Un program educaţional de învăţare privind anumite subiecte,prin care se urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor, a cunoştinţelor, aabilităţilor şi a atitudinilor participanţilor. cunoştinţe atitudini competenţe abilităţi
 • 9. Centrul European deÎntâlniri, din cadrulFundaţiei Nowy Staw
 • 10. Daniele şi Laura
 • 11. 18 participanţi din : Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Polonia,Portugalia, România.
 • 12. 1 2Dinamica de grup 3 4
 • 13. Dinamica Interculturalităţii – Seara interculturală (feluri de mâncare tradiţionale)
 • 14. DinamicaInterculturalităţii –Seara interculturală(costume şi dansuri tradiţionale)
 • 15. DinamicaInterculturalităţii – Cunoaşterea istoriei şi a culturii oraşului Lublin
 • 16. DinamicaInterculturalităţii – Cultura digitalizată
 • 17. Dinamica Interculturalităţii – Două propuneri de proiecte Titlu: Trăieşte viaţa ca şi cum ai juca un rol ActivităţiObiective  jocuri de amuzament (energiser); Cunoaşterea limbajului  Jocuri de improvizaţie; trupului/comunicarea non-verbală;  Jocuri de cunoaştere a limbajului trupului; Organizarea unor grupuri dinamice pentru  Activităţi de cunoaştere a culturii locale; integrarea socială dintre tineri;  Activităţi dinamice de grup. Dezvoltarea unei gândiri critice prin evaluarea comportamentelor tinerilor
 • 18. DinamicaInterculturalităţii – Două propuneri de proiecte Titlu: Technology in our daily life. Comm(on)unication Obiective  Utilizarea unor softuri precum Adobe Photoshop sau Corel Draw;  Avantaje/dezavantaje ale reţelelor de socializare;  Identificarea şi promovarea unor şabloane culturale;  Realizarea unor produse ale culturi digitalizate (videos, online pdfs, flyers)
 • 19. Asociaţia „Proactiv Consult” Bacăuwww. proactivconsult.ro (în construcţie)proactivconsult@gmail.comMădălina Manolache - 0740071958Ana-Maria Bostan - 0745775094Anca Balan - 0742380281