<ul><li>A specte privind piaţa muncii </li></ul><ul><li>- modificări legislative 2011 - </li></ul>&quot;Dialogul soci...
A specte privind piaţa muncii - modificări legislative 2011 - <ul><li>Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificar...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Codul Muncii ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>P rincipale m...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Perioada de p...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Registrul gen...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Modificarea C...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Suspendarea C...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Încetarea de...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Dac ă salar...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>9. Referitor ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Agentul de mu...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>C ompensarea ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>C oncediului ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>S ancţiuni co...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>I nfracţiuni ...
Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Constituie in...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li...
Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li...
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>Principalele noutăţi ad...
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>se extind elementele care...
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>pentru salariaţii detaşaţ...
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>refuzul de a pune la disp...
of 30

Prezentare modificari legislatia muncii 2011

Prezentare modificari legislatia muncii 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare modificari legislatia muncii 2011

 • 1. <ul><li>A specte privind piaţa muncii </li></ul><ul><li>- modificări legislative 2011 - </li></ul>&quot;Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare ş i incluziune ” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Contract POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304
 • 2. A specte privind piaţa muncii - modificări legislative 2011 - <ul><li>Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii </li></ul><ul><li>Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri </li></ul><ul><li>Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor. </li></ul>
 • 3. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a avut parte în 2011 de cea mai importantă modificare din ultimii nouă ani, prin apariţia Legii nr. 40/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, care a adus peste 100 de modificări de articole la acest Cod al Muncii. </li></ul><ul><li>În 2003, Codul muncii era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, iar modificările de atunci au generat dispute pentru că se considera că legislaţia este favorabilă angajaţilor. Legea nr. 40/2011 , mai &quot;temperează&quot; din drepturile angajaţilor şi permite angajatorilor să facă disponibilizări mai uşor, dar şi angajări mai facile. </li></ul>
 • 4. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>P rincipale modificări aduse : </li></ul><ul><li>Încheierea contractului individual de muncă („CIM”) </li></ul><ul><li>Pentru încheierea valabilă a CIM, forma scrisă este obligatorie. Obligaţia de încheiere a CIM în formă scrisă revine angajatorului. </li></ul><ul><li>Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului stabilite de angajator vor trebui cuprinse în informarea iniţială a salariatului şi în CIM. </li></ul><ul><li>Legea clarifică faptul că fisa postului este o parte obligatorie a CIM. </li></ul>
 • 5. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Perioada de probă maximă în cazul CIM încheiat pe durată nedeterminată este prelungită de la 30 la 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de la 90 la 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Interdicţia privind angajarea succesivă a mai mult de 3 persoane pe perioade de probă pentru acelaşi post este înlocuită cu perioada de maxim 12 luni în care angajatorul poate face angajări succesive cu perioada de probă pe acelaşi post. </li></ul><ul><li>Se abrogă prevederea potrivit căreia certificatul medical care atesta ca angajatul este apt de muncă putea fi prezentat angajatorului şi după încheierea CIM. </li></ul>
 • 6. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Registrul general de evidentă a salariaţilor </li></ul><ul><li>Conform Legii, acest registrul va cuprinde informaţii cu privire la elementele de identificare ale salariaţilor, data angajării, funcţia / ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din România, tipul CIM, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a CIM, perioada detaşării şi data încetării CIM. </li></ul><ul><li>Drepturile angajatorului </li></ul><ul><li>Legea prevede expres dreptul angajatorului de a stabili atribuţiile fiecărui salariat şi obiectivele de performantă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora. </li></ul>
 • 7. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Modificarea CIM </li></ul><ul><li>Legea prelungeşte termenul de încheierea a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă de la 15 zile calendaristice la 20 de zile lucrătoare începând cu data apariţiei modificării ; </li></ul><ul><li>La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni ; </li></ul><ul><li>Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului, refuzul salariatului de prelungire nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia </li></ul>
 • 8. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Suspendarea CIM </li></ul><ul><li>P oate fi dispusă de angajator ca sancţiune disciplinară. </li></ul><ul><li>Poate apare în situaţia în care expiră perioada pentru care au fost emise avizele şi autorizaţiile necesare pentru exercitarea profesiei, cu menţiunea că dacă acestea nu sunt reînnoite în termen de 6 luni, contractul va înceta de drept. </li></ul><ul><li>Apare posibilitatea suspendării CIM în cazul reducerii temporare a activităţii şi posibilitatea ca, în cazul intervenţiei acesteia pentru perioade mai mari de 30 de zile lucrătoare, angajatorul să reducă programului de lucru de la 5 la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului. </li></ul>
 • 9. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Încetarea de drept a CIM </li></ul><ul><li>la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; </li></ul><ul><li>la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică ; </li></ul><ul><li>la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare . </li></ul>
 • 10. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la întreruperea temporara de activitate (şomaj tehnic) </li></ul><ul><li>In cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pana la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. </li></ul>
 • 11. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la concedierea colectiva </li></ul><ul><li>L a selectarea salariaţilor ce urmează a fi concediaţi se vor aplica în primul rând criteriile de performantă profesională şi în subsidiar, pentru departajare, criteriile prevăzute anterior. în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioada de proba. </li></ul><ul><li>In situaţia în care în perioada menţionata se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a căror activitate este reluata în aceleaşi condiţii de competenta profesionala, o comunicare scrisa prin care sunt informaţi asupra reluării activităţii. </li></ul>
 • 12. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Dac ă salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifesta în scris consimţământul în termenul de 5 zile menţionat sau refuza locul de munca oferit, atunci angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de munca ramase vacante. </li></ul><ul><li>Prevederile referitoare la concedierea colectiva (procedura de concediere colectiva) nu se aplica salariaţilor din instituţiile publice şi autorităţile publice, şi nici în cazul salariaţilor din sectorul privat care au contracte individuale de munca încheiate pe durata determinata, cu excepţia cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării acestor contracte. </li></ul>
 • 13. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>9. Referitor la demisie şi termenul de preaviz în cazul acesteia </li></ul><ul><li>- Angajatorul este obligat sa înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de munca sau, după caz cel prevăzut în contractele colective de munca aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 zile lucratoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv nu poate fi mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariaţii care ocupa funcţii de conducere. </li></ul>
 • 14. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Referitor la CIM încheiat pe durata determinata </li></ul><ul><li>Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. </li></ul><ul><li>Poate fi prelungit şi după expirarea termenului iniţial, în anumite condiţii prevazute de lege, cu acordul scris al părţilor . </li></ul><ul><li>Intre aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata. </li></ul><ul><li>Contractele individuale de munca pe durata determinata, încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare. </li></ul>
 • 15. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Agentul de muncă temporară </li></ul><ul><li>se măreşte termenul maxim pentru care pot fi încheiate contracte cu agenţii de muncă temporară de la 12 la 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii până la 36 de luni (fată de 18 luni în reglementarea anterioară). </li></ul><ul><li>Referitor la durata maxima legala a timpului de munca </li></ul><ul><li>Durata timpului de munca, ce include şi orele suplimentare, prin excepţie, poate fi prelungita peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinţa de 4 luni calendaristice, sa nu depăşească 48 de ore pe săptămână. </li></ul><ul><li>se pot negocia, prin contractul colectiv de munca respectiv, perioade de referinţa mai mari de 4 luni, dar care sa nu depăşească 6 luni. </li></ul>
 • 16. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>C ompensarea muncii suplimentare </li></ul><ul><li>Se realizeaza prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. </li></ul><ul><li>In perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. </li></ul><ul><li>R ecompensarea muncii de noapte </li></ul><ul><li>Se face f ie prin program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de munca de noapte, fără ca aceasta sa duca la scăderea salariului de baza; </li></ul><ul><li>Fie cu un spor pentru munca prestata în timpul nopţii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru </li></ul>
 • 17. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>C oncediului de odihna </li></ul><ul><li>angajatorul este obligat sa stabilească programarea concediilor, astfel încât fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucratoare de concediu neîntrerupt. </li></ul><ul><li>Liderii sindicali şi reprezentanţii salariaţilor </li></ul><ul><li>Se menţin e doar interdicţia concedierii pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului lor şi doar pe durata acestui mandat, nu şi pentru o perioadă de 2 ani după expirarea acestuia. </li></ul><ul><li>Protecţia acordată reprezentanţilor salariaţilor este de asemenea limitată la motive ce ţin de îndeplinirea mandatului lor. </li></ul>
 • 18. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>S ancţiuni contravenţionale </li></ul><ul><li>Primirea la munca a 1- 5 persoane fără încheierea unui CIM , în forma scrisa, anterior începerii activităţii = amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata; </li></ul><ul><li>Prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui CIM = amenda de la 500 la 1.000 de lei; </li></ul><ul><li>A ngajarea unei persoane fără certificat medical şi lipsa evidentei orelor de munca prestate de către salariaţi = amenda de la 1500 la 3000 lei. </li></ul><ul><li>Ne înregistrarea de către angajator a demisiei = amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei; </li></ul>
 • 19. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>I nfracţiuni </li></ul><ul><li>Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala fapta persoanei, care în mod repetat stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza CIM salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat în plata, prevăzut de lege. </li></ul><ul><li>Cu pedeapsa prevăzuta mai sus se sancţionează şi infracţiunea constând în refuzul repetat al unei persoane, de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca în oricare dintre spatiile unităţii sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, potrivit legii. </li></ul>
 • 20. Legea nr. 40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii <ul><li>Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui CIM . </li></ul><ul><li>Cu pedeapsa închisorii de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala se sancţionează primirea la munca a unei persoane, aflata în situaţie de şedere ilegala în România, cunoscând ca aceasta este victima a traficului de persoane. Daca munca este de natura sa ii pună în pericol viata, integritatea sau sănătatea, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. </li></ul>
 • 21. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>Z ilier este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar persoana juridica. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii. </li></ul><ul><li>Durata activităţii ocazionale este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. </li></ul><ul><li>Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă. </li></ul>
 • 22. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilier este în sarcina beneficiarului. Cuantumul impozitului este de 16% calculat la remuneraţia brută şi se virează în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţiile sociale obligatorii nici de către zilier, nici de către beneficiar. </li></ul><ul><li>Din această cauza zilierul nu are calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Acesta va putea încheia, opţional, o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. </li></ul>
 • 23. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>Beneficiarul are obligaţia : </li></ul><ul><li>de a înfiinţa Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 52/2011 şi de a completa acest registrul înainte de începerea activităţii. </li></ul><ul><li>să asigure instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, înainte de începerea activităţii; </li></ul><ul><li>să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită; </li></ul><ul><li>să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii desfăşurate de zilier. </li></ul>
 • 24. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, dar cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă a zilierilor de către zilier şi beneficiar. Dovada plăţii remuneraţiei zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a zilierilor. </li></ul><ul><li>Se pot presta activităţi cu caracter ocazional în următoarele domenii: </li></ul><ul><li>a) agricultură; </li></ul><ul><li>b) vânătoare şi pescuit; </li></ul><ul><li>c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere; </li></ul>
 • 25. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>d) piscicultură şi acvacultură; </li></ul><ul><li>e) pomicultură şi viticultură; </li></ul><ul><li>f) apicultură; </li></ul><ul><li>g) zootehnie; </li></ul><ul><li>h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural; </li></ul><ul><li>i) manipulări de mărfuri; </li></ul><ul><li>j) activităţi de întreţinere şi curăţenie. </li></ul><ul><li>Potrivit Ordinului Minist ru lui Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.1.349/2011 şi al Minist ru lui Finanţelor Publice nr. 1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011, beneficiarul activităţilor prestate are obligata de a întocmi un registru de evidentă a zilierilor, pe care îl va completa zilnic, în ordine cronologică. </li></ul>
 • 26. Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri <ul><li>Registrul se obţine, contra cost, de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, pe bază de cerere şi va fi numerotat, legat şi parafat. Registrul se păstrează la sediul beneficiarului. </li></ul><ul><li>O copie a registrului, cuprinzând înregistrările din luna precedentă, va fi transmisă către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Beneficiarii care au sucursale, agenţii, reprezentante, puncte de lucru etc., cărora le-au delegat competenta de a încheia raporturi juridice cu zilieri, le pot delega acestora şi competente cu privire la înregistrările în registrului de evidentă şi la păstrarea acestuia. </li></ul>
 • 27. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>Principalele noutăţi aduse de aceasta hotărâre sunt : </li></ul><ul><li>misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România nu mai sunt exceptate de la obligata de a înfiinţa şi transmite Registrul , în ceea ce priveşte personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România; </li></ul><ul><li>angajatorul trebuie să nominalizeze prin decizie scrisă persoanele care au dreptul să completeze şi să transmită Registrul; </li></ul><ul><li>angajatorul are posibilitatea de a contracta serviciul de completare şi transmitere a Registrului prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă . </li></ul>
 • 28. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>se extind elementele care trebuie cuprinse în Registru la următoarele : cetăţenia şi tara de provenienţă a salariaţilor, perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale. Temeiul încetării contractului individual de muncă nu mai trebuie cuprins în Registru; </li></ul><ul><li>pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, salariul, sporurile şi cuantumul acestora trebuie completate în Registru în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii ; </li></ul>
 • 29. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază trebuie să completeze în Registru perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior începerii detaşării; </li></ul><ul><li>perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă trebuie înregistrate în Registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării; </li></ul><ul><li>netransmiterea Registrului cu elementele prevăzute de Hotărâre cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză se sancţionează cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă în aceste condiţii, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei ( fata de 1500 lei amenda respectiv 20.000 lei ); </li></ul>
 • 30. Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor <ul><li>refuzul de a pune la dispoziţia inspectoratului teritorial de muncă Registrul precum şi dosarul personal al salariaţilor se sancţionează cu amenda de la 5.000 lei la 8.000 lei, fată de reglementarea anterioară care prevedea sancţiunea cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; </li></ul><ul><li>se prevede posibilitatea contravenientului de a achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimum amenzii contravenţionale cu excepţia amenzii aplicate pentru netransmiterea Registrului cu elementele prevăzute de Hotărâre cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză. </li></ul>