Pomiędzy serwisem a u ytkownikiem
technika, pieniądze, polska specyfika operatorów
Intern...
O czym będę mówił:
- widok z drugiej strony, czyli co widzą operatorzy sieci,
- jak wygląda rynek operatorów w ...
Znaczący wzrost ruchu w sieci Internet od ostatnich wakacji
(punkty IX)
AMS-IX Amsterdam
AMS-
...
To samo obserwujemy w Polsce
Powody:
- przyrost u ytkowników Internetu napędzany usługami xDSL,
klienta...
Infrastruktura Internetu w Polsce
Nie da się opowiedzieć o niej krótko, ale najwa niejsze fakty to:
- polscy duz...
Słynna degradacja ruchu polskich operatorów przez TP
Obecnie brak degradacji ruchu, ale... TP nie ma obowiązku ni...
Co robić, eby serwis był dobrze dostępny dla u ytkowników sieci TP?
- kupić dostęp do Internetu u operatora, który m...
Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora
- Hosting i kolokacja
Serwerownia:
- klimatyzacja,...
Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora
- Dostęp do Internetu
- co najmniej 2 niezale ne podłączenia...
Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora
Rozliczenie percentylowe (95ty percentyl) jest szczególnie praktycz...
Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora
- Umowy SLA. Tu warto wymagać nie tylko parametrów
serwis...
Dziękuję za uwagę.
michal.malyszko@malyszko.pl
2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
of 12

Pomiedzy Serwisem A Uzytkownikiem 2007.06.28 Michał MałYszko

zagadnienia hostingu serwisów WWW
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomiedzy Serwisem A Uzytkownikiem 2007.06.28 Michał MałYszko

 • 1. Pomiędzy serwisem a u ytkownikiem technika, pieniądze, polska specyfika operatorów Internetu 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 2. O czym będę mówił: - widok z drugiej strony, czyli co widzą operatorzy sieci, - jak wygląda rynek operatorów w Polsce, - na co zwracać uwagę kupując usługi u operatorów. 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 3. Znaczący wzrost ruchu w sieci Internet od ostatnich wakacji (punkty IX) AMS-IX Amsterdam AMS- DE- DE-CIX Frankfurt 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 4. To samo obserwujemy w Polsce Powody: - przyrost u ytkowników Internetu napędzany usługami xDSL, klientami sieci CATV i klientami dostępu przez sieci GSM/UMTS, - większe przepływności łączy i większe zu ycia pasma (multimedia (TV!), p2p). 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 5. Infrastruktura Internetu w Polsce Nie da się opowiedzieć o niej krótko, ale najwa niejsze fakty to: - polscy duzi operatorzy (oprócz TP) wymieniają się ruchem IP bezpłatnie - problemem jest polityka TP, która nie wymienia ruchu IP z nikim za darmo - TP zmusza polskich operatorów do kupowania dostępu do jej sieci (jej u ytkowników) - w Polsce jest obecnych wielu operatorów zagranicznych - ich ceny hurtowego dostępu do globalnego Internetu są na europejskim poziomie (niskie) 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 6. Słynna degradacja ruchu polskich operatorów przez TP Obecnie brak degradacji ruchu, ale... TP nie ma obowiązku niedopuszczania do „zapychania się” swoich łączy tranzytowych, więc dostawcy treści nie korzystają z dostępu via sieci zagraniczne w obawie o złą jakość dostępu do ich serwisów dla u ytkowników końcowych 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 7. Co robić, eby serwis był dobrze dostępny dla u ytkowników sieci TP? - kupić dostęp do Internetu u operatora, który ma dobre, bezpośrednie podłączenie do sieci TP, - zapisać w umowie z operatorem gwarancję dostępu do sieci TP przez to łącze, lub - kolokować się zagranicą i liczyć na to, e TP nie będzie dopuszczać do zbytniego zapychania się jej łączy do globalnego Internetu (IP transit). 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 8. Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora - Hosting i kolokacja Serwerownia: - klimatyzacja, - bezpieczny system gaśniczy (FM200), - zasilanie z dwóch niezale nych stacji energetycznych, - wydajne systemy UPS i generatory prądotwórcze, - wystarczający przydział mocy (kWh) i oddzielne obwody elektryczne dla urządzeń z wieloma zasilaczami, - systemy kontroli dostępu do pomieszczeń, - jasność procedur dostępu do urządzeń, wymiany elementów itp., - usługi „hands & eyes”. 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 9. Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora - Dostęp do Internetu - co najmniej 2 niezale ne podłączenia serwerowni do szkieletu sieci operatora, - redundantna struktura sieci Ethernet i IP w serwerowni, - elastyczność sposobów rozliczenia za usługę dostępu do Internetu: - model płaski (zł/Mbps/miesiąc) - rozliczenie za wolumen ruchu (GB/miesiąc) - rozliczenie percentylowe (wykorzystanie dostępnego pasma/miesiąc) 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 10. Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora Rozliczenie percentylowe (95ty percentyl) jest szczególnie praktyczne dla serwisów, które szybko się rozwijają: - pozwala kupić łącze parokrotnie większe od aktualnego zapotrzebowania na transmisję za niską cenę, - umo liwia obsłu enie nagle zwiększonego ruchu (np. „slashdot effect”, czy mo e raczej „znany-polski-portal effect” ☺) - pozwala bez dodatkowej opłaty obsłu yć zwiększony ruch przez ok. 36h w miesiącu. 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 11. Na co zwracać uwagę kupując usługi u operatora - Umowy SLA. Tu warto wymagać nie tylko parametrów serwisowych (czas usunięcia awarii) ale i jakościowych (średnie opóźnienie i średnie straty pakietów), - czy operator przewidział nieuwzględnianie w rozliczeniu ruchu wynikającego z ataków DDoS. 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem
 • 12. Dziękuję za uwagę. michal.malyszko@malyszko.pl 2007.06.28 | Aula | Pomiędzy serwisem a uŜytkownikiem

Related Documents