Meduze:
- Jedan od morfoloških oblika dupljara
- Pojavljuju se pre 650 miliona godina
- Više od 95% čini voda
Građa:
-3 sloja (ektorderm, mezogleja, endoderm)
Radijalna simetrija
Građa:
- U unutrašnjosti duplja
- Pipci raspoređeni oko otvora i po obodu
zvona (tela) meduze
Građa:
Spoljni sloj:
- žarne ćelije
- epitelomišićne ćelije
- čulne i nervne ćelije
- grupice embrionskih ćelija
Mišićni sistem:
- Epitelomišićne ćelije svojom kontrakcijom izazivaju
skupljanje i širenje tela
- Tim jednim pokretom se ...
Nervni sistem:
- Nervne ćelije su smeštene u osnovi
epitelomišićnih ćelija
- Grade mrežu
Varenje:
- Prva faza u centalnoj duplji
- Druga faza u epitelomišićnim ćelijama
- Nesvareni ostaci vraćaju se u duplju, a
...
Razmnožavanje:
- Meduze se razmnožavaju polno
- Polne ćelije se izbacuju u vodu
- Nakon oplođenja razvija se larva
- Larva...
Lavovska griva (Cyanea capillata)
PREDSTAVNICI:
-
Najveća
Živi u hladnim vodama
Prečnik: 2,5 m
Pipci: 37 m
Irukandji (Carukia barnesi)
-
Najmanja
Živi u vodama Severne Australije
Prečnik: 2 cm
Pipci: 20-25 cm
Morska osa (Chironex fleckeri)
-
Najsmrtonosnija
1884-1996, 70 smrtnih slučajeva
Prečnik: 25 cm
Pipci: 3 m
Kristalna meduza (Aequorea victoria)
-
Naseljava zapadnu obalu Amerike
Reflektuju svetlost
Prečnik: 5-20 cm
Pipci: 50-150...
Mediteranska meduza
(Cotylorhiza tuberculata)
- Najviše ih ima u Mediteranu
- Nema efekta na ljude
- Prečnik: 35 cm
Mesečeva meduza (Aurelia aurita)
- Prozirna
- Lako prepoznatljiva
- Prečnik: 25-40 cm
Meduza cvetna kapa
(Olindias formosa)
- Najviše ih ima u blizini Japana
- Žive kratko
- Prečnik: 15 cm
Tačkasta meduza
(Phyllorhiza punctata)
- Naseljava mora oko Autralije i Japana
- Na telu ima mnoštvo tačaka
- Prečnik: 45-...
Prugasto-ljubičasta meduza
(Chrysaora colorata)
- Najviše ih ima u moru kod Kalifornije
- Prečnik: 70 cm
Meduze u Adi
(Craspedacusta sowerbii)
- Viđene 2006, 2008, 2011 na Adi
- Nastanjuju tople vode
- Prečnik: 20-25 mm
Besmrtna meduza
(Turritopsis nutricula)
- Kada je ugrožena može da preokrene
proces i vrati se u polip
Napravio:
Aleksandar Bajčeta II6
Prezentacija: Meduze
of 21

Prezentacija: Meduze

Prezentacija o meduzama. Meduze polip.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija: Meduze

 • 1. Meduze: - Jedan od morfoloških oblika dupljara - Pojavljuju se pre 650 miliona godina - Više od 95% čini voda
 • 2. Građa: -3 sloja (ektorderm, mezogleja, endoderm) Radijalna simetrija
 • 3. Građa: - U unutrašnjosti duplja - Pipci raspoređeni oko otvora i po obodu zvona (tela) meduze
 • 4. Građa: Spoljni sloj: - žarne ćelije - epitelomišićne ćelije - čulne i nervne ćelije - grupice embrionskih ćelija
 • 5. Mišićni sistem: - Epitelomišićne ćelije svojom kontrakcijom izazivaju skupljanje i širenje tela - Tim jednim pokretom se meduza kreće ceo život
 • 6. Nervni sistem: - Nervne ćelije su smeštene u osnovi epitelomišićnih ćelija - Grade mrežu
 • 7. Varenje: - Prva faza u centalnoj duplji - Druga faza u epitelomišićnim ćelijama - Nesvareni ostaci vraćaju se u duplju, a zatim u okolinu
 • 8. Razmnožavanje: - Meduze se razmnožavaju polno - Polne ćelije se izbacuju u vodu - Nakon oplođenja razvija se larva - Larva pada na dno i nastaje polip
 • 9. Lavovska griva (Cyanea capillata) PREDSTAVNICI: - Najveća Živi u hladnim vodama Prečnik: 2,5 m Pipci: 37 m
 • 10. Irukandji (Carukia barnesi) - Najmanja Živi u vodama Severne Australije Prečnik: 2 cm Pipci: 20-25 cm
 • 11. Morska osa (Chironex fleckeri) - Najsmrtonosnija 1884-1996, 70 smrtnih slučajeva Prečnik: 25 cm Pipci: 3 m
 • 12. Kristalna meduza (Aequorea victoria) - Naseljava zapadnu obalu Amerike Reflektuju svetlost Prečnik: 5-20 cm Pipci: 50-150 cm
 • 13. Mediteranska meduza (Cotylorhiza tuberculata) - Najviše ih ima u Mediteranu - Nema efekta na ljude - Prečnik: 35 cm
 • 14. Mesečeva meduza (Aurelia aurita) - Prozirna - Lako prepoznatljiva - Prečnik: 25-40 cm
 • 15. Meduza cvetna kapa (Olindias formosa) - Najviše ih ima u blizini Japana - Žive kratko - Prečnik: 15 cm
 • 16. Tačkasta meduza (Phyllorhiza punctata) - Naseljava mora oko Autralije i Japana - Na telu ima mnoštvo tačaka - Prečnik: 45-50 cm
 • 17. Prugasto-ljubičasta meduza (Chrysaora colorata) - Najviše ih ima u moru kod Kalifornije - Prečnik: 70 cm
 • 18. Meduze u Adi (Craspedacusta sowerbii) - Viđene 2006, 2008, 2011 na Adi - Nastanjuju tople vode - Prečnik: 20-25 mm
 • 19. Besmrtna meduza (Turritopsis nutricula) - Kada je ugrožena može da preokrene proces i vrati se u polip
 • 20. Napravio: Aleksandar Bajčeta II6