BIBLIOTEKA E UNIVERSITETIT TE
ARTEVE
 Arkiva Digjitale & Katalogu Elektronik
Projektet UniLab - Qëllimi
 Krijimi i sistemit të arkives dixhitale
institucionale
 Digjitalizimi i arkivës (shiritave) ...
Digjitalizimi - Krijim i Arkivës
Koleksionet e Arteve të Bukura
Kthimi i fondit të galerisë në formë digjitale
Ekspozit...
Digjitalizimi - Krijim i Arkivës
Koleksionet e Artit Skenik
Biografitë e personaliteteve shqiptare në fushën e Artit
Ske...
Digjitalizimi - Krijim i Arkivës
Koleksionet e Muzikës
Skanime të dorëshkrimeve të kompozitoreve shqiptarë
(rreth 890 Vep...
Arkiva Digjitale: menaxhon dhe ruan
shumëllojshmëri formatesh digjitale
KONKRETISHT
Tekst
Audio Video Dorëshkrime
Imazhe
d...
8
Krijimi i Arkivës së Muzikës Klasike Botërore
në të shkuarën
Arkivim i materialeve audio
për proceset mësimore ne
format...
9
Arkiva elektronike në të shkuarën
10
SALLA MULTIMEDIALE
Në të shkuarën
Shiritat e muzikës shqiptare të para
viteve 90’
Sistemi i Arkivës Digjitale
KONCEPT
Arkiva Digjitale - Koleksionet
Salla multimediale - Aktualisht
Salla e Leximit me Fond të Hapur
Aksesimi nga Lektoriumi
Shfaqja në motorrët e kërkimit
Pse - Sistem “Open Source”
- Sisteme në bazë të zhvillimit të depozitorëve
institucionale ndërkombetarisht
- Jo-Komercial,...
Pse “Open Source”
Siguri
Qendrueshmëri
Standarde të hapura dhe pavarësi nga prodhuesi, në
mbështetje të natyrës JO-fiti...
”Dspace” - “Koha”
Të dyja këto sisteme janë platforma “Open Source”
Sistemet janë në zhvillim të vazhdueshem si pasoje e...
EIFL.net
Digjitalizimi - Sistemi “Dspace”
Dspace është një sistem “open source” për ndërtimin dhe
shpërndarjen e koleksioneve të b...
Organizimi i Arkives Digjitale
Metadatat në standartin Dublin Core, përcakton një grup
elementesh për përshkrimin e burim...
Metadata-Dublin Core
Dublin Core për të përshkruar objektin ka 15 fusha:
1. Titulli
2. Autori
3. Subjekti
4. Përshkri...
DUBLIN CORE
9. Lloji i burimit
10. Formati
11. Identifikuesi
12. Burimi
13. Gjuha
14. Mbuluesi
15. Te drejtat
Duhet...
Arkiva Digjitale - Rëndësia
Kjo arkivë do ketë rëndësi të madhe jo vetëm për
Universitetin e Arteve por për të gjitha ins...
Arkiva Digjitale - Rëndësia
 Ruajtjen e dokumenteve: Përdoruesit aksesojne materialet
e vjetra dhe unikale duke shmangur ...
Digjitalizimi - Rëndësia
Ripërdorimi
Konvertimi i materialeve në formate të ndryshme; I njëjti
material mund të adoptohet ...
Arkiva Mësimore Digjitale në BSHUA
uart.edu.al/arkiv_biblio
Automatizimi
Automatizimi i bibliotekave është procesi që zëvendëson
sistemet manuale të bibliotekave duke përdorur
Tekno...
SISTEM I INTEGRUAR BIBLIOTEKASH
Cataloging
File Server:
DatabaseCirculation
Acquisition Serials
Management
OPAC
Reference
...
Databaza
bibliografike
Web server
PC ne LAN
PC te lidhur ne
Internet
Web OPAC
OPAC
Automatizimi
Nevoja për automatizimin e bibliotekës
Rrit eficensen operacionale,
Lehtëson stafin në punën e tyre të për...
Automatizimi
Lehtëson aksesin e gjerë të informacionit tek përdoruesit
Lehtëson përhapjen rreth informacionit për produk...
“KOHA”
“Koha” është një sistem integrimi për bibliotekat që
përmbush formatet dhe standardet bashkëkohore.
Ofron modulet...
Përdoruesit e Sistemit
“Koha”
Përdoruesit e kohës në Evropë
Sistemi “KOHA”
Karakteristikat kryesore të cilat vendosin “Koha” të
parën në listën e prioriteteve të profesionistëve
bibl...
Sistemi “KOHA”
Koha është e ndërtuar duke përdorur standardet e bibliotekës
dhe protokollet që sigurojnë ndërveprimin midi...
STANDARTI - MARC
Formatet (MARC)
Janë standartet që përdoren për prezantimin e
informacioneve bibliografike dhe informaci...
STANDARTET
Protokolli Z 39.50
Z39.50 është zakonisht i përcaktuar si protokolli standart
për kërkimin e infomacionit i ci...
Sistemi i integruar për bibliotekat
“KOHA”
Sistemi është I bazuar në infrastrukturen LAMP (linux,
apache, sql, php - java)
AUTOMATIZIMI- MODULET
KATALOGIMI
SISTEMI OPAC
QARKULLIMI
Moduli i Katalogimit
 Përdoret për krijimin, ruajtjen, gjetjen dhe menaxhimin e
rekordeve bibliografik dhe/ose indekseve....
OPAC
 Modul shtesë I integruar me modulin e katalogimit ku
nepërmjet tij përdoruesi akseson në katalog dhe kemi
shfaqjen ...
“KOHA” ne UART
Skedarët
Katalogu I BSHUA
REKORDET BIBLIOGRAFIKE
Moduli Qarkullimit
Qarkullimin e koleksioneve:dhenien/kthimin/ njoftim për
vonesat.
Ofron funksionet të tjera të rëndësi...
62
Sistemi RFID
(në studim për tu aplikuar në të ardhmen)
Procesi i Qarkullimit të Koleksioneve
Shërbimi manual
KARTELA ELEKTRONIKE
Katalogu Online - BSHUA
uart.edu.al/katalog_biblio
Falenderime
Banka Botërore për financimin
Ministria e Arsimit dhe e Shkencës
Rektorati
Stafi i Bibliotekës:
Rebeka Ko...
Referenca
 Tërhequr nga en.wikipedia.org/wiki/Digital_library
 Tërhequr nga www.dspace.org
 Tërhequr nga www.koha.org
...
BIBLIOTEKA SHKENCORE E UNIVERISTETIT TE
ARTEVE
Pyetje ?
BIBLIOTEKA SHKENCORE E UNIVERISTETIT TE
ARTEVE
faleminderit !Miranda Bakiasi Erjon
Sulaj
it@uart.edu.al
biblioteka@uart.ed...
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
Prezantimi i Projekteve te unilab
of 70

Prezantimi i Projekteve te unilab

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi i Projekteve te unilab

 • 1. BIBLIOTEKA E UNIVERSITETIT TE ARTEVE  Arkiva Digjitale & Katalogu Elektronik
 • 2. Projektet UniLab - Qëllimi  Krijimi i sistemit të arkives dixhitale institucionale  Digjitalizimi i arkivës (shiritave) të muzikës shqiptare.  Digjitalizimi i fondeve speciale: dorëshkrimeve të kompozitorëve shqiptarë, diplomat, dramat e vjetra, etj  Fillimi i automatizimit të bibliotekës, krijimi i katalogut online  Sallen multimediale me kompjuterat dhe mobilimin.
 • 3. Digjitalizimi - Krijim i Arkivës Koleksionet e Arteve të Bukura Kthimi i fondit të galerisë në formë digjitale Ekspozitat (foto, video) Biografitë e personaliteteve shqiptare në fushën e arteve të bukura Punët studimore universitare, pasuniversitare, doktoraturat në vite. Artikuj studimorë në periodikun shqiptarë dhe të huaj,etj.
 • 4. Digjitalizimi - Krijim i Arkivës Koleksionet e Artit Skenik Biografitë e personaliteteve shqiptare në fushën e Artit Skenik Shfaqje, aktivitete artistike të pedagogeve dhe studenteve Etyde dhe projekte të degës së Filmit Punët studimore universitare, pasuniversitare, doktoraturat në vite. Artikuj studimorë në periodikun shqiptarë dhe të huaj,etj.
 • 5. Digjitalizimi - Krijim i Arkivës Koleksionet e Muzikës Skanime të dorëshkrimeve të kompozitoreve shqiptarë (rreth 890 Vepra), dhe partitura të digjitalizuara të veprave të tyre Biografitë e personaliteteve shqiptare në fushën e muzikës Fondi digjital audio i muzikës shqiptare dhe botërore Koncerte, aktivitete artistike të pedagogëve dhe studentëve, diploma studentesh, ne format video Punët studimore universitare, pasuniversitare, doktoraturat në vite. Artikuj studimorë në periodikun shqiptarë dhe të huaj,etj.
 • 6. Arkiva Digjitale: menaxhon dhe ruan shumëllojshmëri formatesh digjitale KONKRETISHT Tekst Audio Video Dorëshkrime Imazhe dhe GrafikaBaza te dhenash Artikuj Libra Dokumenta Muzika Filma Koncerte Teater Veprat e Kompozitoreve Bibliografi Fotografi Piktura ne 2D 3D
 • 7. 8 Krijimi i Arkivës së Muzikës Klasike Botërore në të shkuarën Arkivim i materialeve audio për proceset mësimore ne formatin mp3 SISTEMI NE TE SHKUAREN Serveri Stacioni I punes audio Stacioni degjimor
 • 8. 9 Arkiva elektronike në të shkuarën
 • 9. 10 SALLA MULTIMEDIALE Në të shkuarën
 • 10. Shiritat e muzikës shqiptare të para viteve 90’
 • 11. Sistemi i Arkivës Digjitale KONCEPT
 • 12. Arkiva Digjitale - Koleksionet
 • 13. Salla multimediale - Aktualisht
 • 14. Salla e Leximit me Fond të Hapur
 • 15. Aksesimi nga Lektoriumi
 • 16. Shfaqja në motorrët e kërkimit
 • 17. Pse - Sistem “Open Source” - Sisteme në bazë të zhvillimit të depozitorëve institucionale ndërkombetarisht - Jo-Komercial, pa kosto - Në zhvillim të vazhdueshem, dhe me mbështetje teknike - I modifikueshëm për nevojat konkrete të institucionit, duke lejuar kontroll dhe mundësi punimi mbi kodin e programit.
 • 18. Pse “Open Source” Siguri Qendrueshmëri Standarde të hapura dhe pavarësi nga prodhuesi, në mbështetje të natyrës JO-fitimprurese të Institucioneve Akademike.
 • 19. ”Dspace” - “Koha” Të dyja këto sisteme janë platforma “Open Source” Sistemet janë në zhvillim të vazhdueshem si pasoje e kontributit të programuesve në nivel global, ndaj ofrojnë siguri dhe stabilitet gjithmonë në rritje. Sistemet jane te aplikuara në një pjesë dërrmuese të Bibliotekave në rang botëror. Sistemet janë të integruara me motorrët kryesore të kërkimit në web, si Google, Yahoo, Bing, etj.
 • 20. EIFL.net
 • 21. Digjitalizimi - Sistemi “Dspace” Dspace është një sistem “open source” për ndërtimin dhe shpërndarjen e koleksioneve të bibliotekave digjitale Ofron një mënyre të re organizimi të informacionit në format elektronik. Qëllimi i këtij sistemi është për t’u dhëne mundësi përdorueseve, veçanërisht universiteteve, bibliotekave dhe institucioneve të tjera publike për të ndërtuar arkiva digjitale me kosto të ulet dhe shumë funksionale.
 • 22. Organizimi i Arkives Digjitale Metadatat në standartin Dublin Core, përcakton një grup elementesh për përshkrimin e burimeve në mjedisin online. Standarti Dublin Core është e përshtatshme për të rritur sasinë e burimeve në internet. Skema e Dublin Core Metadata ofron përparësitë e mëposhtëme:  prakticitet dhe fleksibilitet  ështe projektuar të jetë e qartë e mjaftueshme për t’u kuptuar nga një  gamë e gjerë e konsumatoreve, pa nevojën e trajnimit.  lehtesisht të identifikueshme  pëshkruan tiparet thelbësore të dokumentave dhe burimeve elektorinike
 • 23. Metadata-Dublin Core Dublin Core për të përshkruar objektin ka 15 fusha: 1. Titulli 2. Autori 3. Subjekti 4. Përshkrimi 5. Botuesi 6. Kontribuuesi 7. Data 8. Tipi 9. Lloji i burimit
 • 24. DUBLIN CORE 9. Lloji i burimit 10. Formati 11. Identifikuesi 12. Burimi 13. Gjuha 14. Mbuluesi 15. Te drejtat Duhet theksuar se Dublin Core është një standart botëror për përshkrimin e burimeve në mjedisin elektronike.
 • 25. Arkiva Digjitale - Rëndësia Kjo arkivë do ketë rëndësi të madhe jo vetëm për Universitetin e Arteve por për të gjitha institucionet e Artit në Shqipëri dhe për kulturën dhe trashëgimin kulturore. Kjo arkivë do të ndihmojë për të menaxhuar dhe tërhequr kapacitetet intelektuale si pjesë e strategjisë së informacionit. Arkivë dixhitale në Bibliotekën e Arteve do të jetë e parë në universitetet tona dhe do zgjojë inisiativen e krijimit në institucionet e tjera.
 • 26. Arkiva Digjitale - Rëndësia  Ruajtjen e dokumenteve: Përdoruesit aksesojne materialet e vjetra dhe unikale duke shmangur dëmtimin e kopjes origjinale.  I bënë materialet më të aksesueshme.  I mundëson përdoruesëve kërkim në tekst të plotë të materialeve, i shërben shumë përdoruesëve njëkohësisht, ofron mundësi aksesi nëpërmjet internetit.
 • 27. Digjitalizimi - Rëndësia Ripërdorimi Konvertimi i materialeve në formate të ndryshme; I njëjti material mund të adoptohet për qëllime të ndryshme. 
 • 28. Arkiva Mësimore Digjitale në BSHUA uart.edu.al/arkiv_biblio
 • 29. Automatizimi Automatizimi i bibliotekave është procesi që zëvendëson sistemet manuale të bibliotekave duke përdorur Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit.
 • 30. SISTEM I INTEGRUAR BIBLIOTEKASH Cataloging File Server: DatabaseCirculation Acquisition Serials Management OPAC Reference OPAC OPAC OPAC A Local Area Network Katalogimi File Server: DatabaseQarkullimi Pasurimi Serialet OPAC Referencat OPAC OPAC OPAC Nje rrjet lokal LAN
 • 31. Databaza bibliografike Web server PC ne LAN PC te lidhur ne Internet Web OPAC OPAC
 • 32. Automatizimi Nevoja për automatizimin e bibliotekës Rrit eficensen operacionale, Lehtëson stafin në punën e tyre të përditshme kështu që ato mund të punojnë për shërbimet e orientuara për përdoruesit, Rrit cilësinë, shpejtësinë dhe efektivitetin e shërbimeve të ofruara nga bibliotekat, Përmireson aksesin e përdoruesve në distance dhe të grupeve të tjere të interesave, Përmirson aksesin tek burimet në rrjetat kompjuterike apo sisteme të tjere, përfshirë internetin,Web, Siguron shërbime të reja të cilat nuk janë ofruar deri më tani, Përmirëson administrimin e burimeve fizike dhe financiare
 • 33. Automatizimi Lehtëson aksesin e gjerë të informacionit tek përdoruesit Lehtëson përhapjen rreth informacionit për produktet dhe sherbimet, Mundëson komunikim të shpejtë me bibliotekat e tjera dhe grupet profesionale.
 • 34. “KOHA” “Koha” është një sistem integrimi për bibliotekat që përmbush formatet dhe standardet bashkëkohore. Ofron modulet  Katalogimit  Qarkullimit  Pasurimit  Serialeve
 • 35. Përdoruesit e Sistemit “Koha”
 • 36. Përdoruesit e kohës në Evropë
 • 37. Sistemi “KOHA” Karakteristikat kryesore të cilat vendosin “Koha” të parën në listën e prioriteteve të profesionistëve bibliotekare: ● tipare të plota të sistemit te integruar të bibliotekave ● ofron standardet bibliotekare ● ndërfaqe të bazuar ne Web ● soft pa pagese (publikohet nën GNU General Public License) ● ka kode të hapur ● është në proces aktiv zhvillimi ● përshtatet sipas nevojave të bibliotekes ● I lehtë në përdorim
 • 38. Sistemi “KOHA” Koha është e ndërtuar duke përdorur standardet e bibliotekës dhe protokollet që sigurojnë ndërveprimin midis saj, sistemeve dhe teknologjive të tjera: Formatin Marc Protokollin 39.50
 • 39. STANDARTI - MARC Formatet (MARC) Janë standartet që përdoren për prezantimin e informacioneve bibliografike dhe informacioneve koleksioneve bibliotekare në forme të lexueshme nga makina, kompjuterat. Standartet MARC lejojnë bibliotekat të ndajnë midis tyre burimet bibliografike . Ato gjithashtu ju mundesojnë bibliotekave të migrahen lehtesisht tek sistemet automatike të bibliotekeve që gjenden ne treg, shumica e të cilave suportojne vetëm standartet MARC
 • 40. STANDARTET Protokolli Z 39.50 Z39.50 është zakonisht i përcaktuar si protokolli standart për kërkimin e infomacionit i cili përdoret kryesisht nga bibliotekat dhe sisteme të ngjashme informacioni. Standarti specifikon një protokoll baze klient/server për kërkimin e informacionit nga bazat e të dhënave në distancë duke përdorur të njëjtën ndërfaqe.
 • 41. Sistemi i integruar për bibliotekat “KOHA” Sistemi është I bazuar në infrastrukturen LAMP (linux, apache, sql, php - java)
 • 42. AUTOMATIZIMI- MODULET KATALOGIMI SISTEMI OPAC QARKULLIMI
 • 43. Moduli i Katalogimit  Përdoret për krijimin, ruajtjen, gjetjen dhe menaxhimin e rekordeve bibliografik dhe/ose indekseve. Përcakton formatin e rekordeve të përdorur në bazat e të dhënave dhe siguron informacionin e duhur për autoritetin e kontrollit, autorin, subjektin etj.
 • 44. OPAC  Modul shtesë I integruar me modulin e katalogimit ku nepërmjet tij përdoruesi akseson në katalog dhe kemi shfaqjen e rezultatit.  OPAC (Online Public Access Catalog) gjithashtu lidhet me modulin e qarkullimit (circulation), kështu që përdoruesit gjejnë nga një rekord i OPAC-ut statusin e një libri (nese ai është në përdorim apo ndodhet në raft etj) dhe informacionin rreth tij ashtu sikurse kryerjen e një vetë rezervimi dhe/ose vetë rregjistrimi/crregjistrimi.
 • 45. “KOHA” ne UART
 • 46. Skedarët
 • 47. Katalogu I BSHUA
 • 48. REKORDET BIBLIOGRAFIKE
 • 49. Moduli Qarkullimit Qarkullimin e koleksioneve:dhenien/kthimin/ njoftim për vonesat. Ofron funksionet të tjera të rëndësishme siç janë funksionet import, export dhe backup/restore për bazat e të dhënave; inventaret; gjenerimi i raporteve. Mund të mbështesë integrimin me sistemet e sigurisë të cilat plotësojnë funksionet e vet check-in/checkout të modulit të shpërndarjes, si sistemet RFID etj.
 • 50. 62 Sistemi RFID (në studim për tu aplikuar në të ardhmen)
 • 51. Procesi i Qarkullimit të Koleksioneve
 • 52. Shërbimi manual
 • 53. KARTELA ELEKTRONIKE
 • 54. Katalogu Online - BSHUA uart.edu.al/katalog_biblio
 • 55. Falenderime Banka Botërore për financimin Ministria e Arsimit dhe e Shkencës Rektorati Stafi i Bibliotekës: Rebeka Kole - Klasifikatore Valentina Kashta - Bibliografe e fondit të printuar Liman Maloku – Bibliograf i fondit audio Suzana Hoxha – Bibliotekare Erleta Haxhiaj - Laburante
 • 56. Referenca  Tërhequr nga en.wikipedia.org/wiki/Digital_library  Tërhequr nga www.dspace.org  Tërhequr nga www.koha.org  Tërhequr nga www.dublincore.org  Tërhequr nga www.marc.org  Tërhequr nga www. Z39.50.org  Tërhequr nga en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification  Tërhequra me http://www.eifl.net/
 • 57. BIBLIOTEKA SHKENCORE E UNIVERISTETIT TE ARTEVE Pyetje ?
 • 58. BIBLIOTEKA SHKENCORE E UNIVERISTETIT TE ARTEVE faleminderit !Miranda Bakiasi Erjon Sulaj it@uart.edu.al biblioteka@uart.edu.al www.uart.al/biblioteka

Related Documents