Contribu]ia autorilor:
Prof. dr. Adrian Neculau: Cap. III – 1, 2, 3, 4
Conf. dr. Dorina Slvstru: Cap. I – 4.2, 6; Cap. II ...
Adrian Neculau (coord.) Lumini]a Iacob
Dorina Slvstru Cornel Hav^rneanu
{tefan Boncu Ovidiu Lungu
POLIROM
PSIHOLOGIE
MANUA...
Nota autorilor:
Capitolele care reprezint curriculumul diferen]iat sunt marcate `n Cuprins prin culoarea albastr.
Pentru c...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
5
CUVÂNT ~NAINTE
O invita]ie la cunoa[terea de sine [i a celorla...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
6
CAPITOLUL I
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR
~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
1. Psihicul [i caracteristici...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
7
psihice. De asemenea, la persoanele care consumã substanþe hal...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
8
cea manifestã, deseori între ele existând o contradicþie netã (o persoanã care se bucurã
de produce...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
9
criticabil din punct de vedere moral ºi expresia unei maladii....
MANUAL DE PSIHOLOGIE
10
Procesul psihic este definit prin trei parametri:
1. Un conþinut informaþional care vizeazã anumit...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
11
strzii, au o ac]iune difuz, adic v ofer informa]ii globale de...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
12
– delimitarea dintre imagine ºi obiectul sau fenomenul care a determinat formarea
imaginii;
– stab...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
13
Subconºtientul este plasat sub nivelul conºtiinþei, într-un s...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
14
Deºi problema inconºtientului a fost o preocupare a
filosofilor germani dinaintea lui Kant, dezvol...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
15
având cea mai mare parte ascunsã sub suprafaþa apei.
Existã o...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
16
de la nivel conºtient toate tendinþele, dorinþele ºi sentimentele intolerabile, ruºinoase ºi
deran...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
17
1. Analizaþi relaþiile dintre Sine, Eu ºi Supraeu.
2. Analiza...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
18
Vorbind despre modul în care receptãm ceea ce se aflã în jurul nostru, psihologii fac
distincþie î...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
19
Formele senzaþiilor
Pentru clasificarea senzaþiilor se folose...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
20
Când v ve]i duce la un concert în aer liber sau la discotec, s observa]i cu aten]ie cum
vibreaz me...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
21
2) Senzaþiile termice (de temperaturã)
Stimulul este diferenþ...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
22
mâinile pâlnie la urechi veþi auzi sunetele cu o intensitate crescutã, dar ºi un „fâºâit”
cauzat d...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
23
reprezintã senzaþia, „E” excitantul, iar „K” ºi „C” sunt cons...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
24
senzaþii diferite. Iar aceste diferenþe devin ºi mai evidente atunci când vorbim despre
percepþie ...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
25
Organizarea câmpului perceptiv
Percep]ia este un fenomen comp...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
26
s vedem o d^r luminoas dreapt. Ce se înt^mpl îns
dac vom folosi dou becuri, unul ata[at de centrul...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
27
împreun. Astfel, liniile din figura nr. 5 este mult mai proba...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
28
Percep]ia spa]ial
V-a]i întrebat vreodat cum percepem noi obiectele [i spa]iul tridimensional, de[...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
29
Atunci c^nd cele dou imagini diferite, provenite de la
cei do...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
30
iluziile perceptive sunt produse de anumite elemente ale stimulilor care – ac]ion^nd
combinat – ne...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
31
În încheiere, v reamintim c senza]iile se refer la receptarea...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
32
Imaginile respective ne sunt foarte familiare. Ne amintim chipul unui prieten, al bunicii
sau imag...
PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II
33
obiectelor, miºcarea degetelor pe suprafaþa obiectelor pentru...
MANUAL DE PSIHOLOGIE
34
Un exemplu l-ar putea constitui metafora – o figur de stil reprezentat printr-un substantiv,
preze...
Dacă ți-a plăcut, intră pe
www.elefant.ro/ebooks
descarcă volumul și citește mai departe!
Preview psihologie manual-pentru_clasa_a_x-a-adrian_neculau-coord
of 35

Preview psihologie manual-pentru_clasa_a_x-a-adrian_neculau-coord

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preview psihologie manual-pentru_clasa_a_x-a-adrian_neculau-coord

 • 1. Contribu]ia autorilor: Prof. dr. Adrian Neculau: Cap. III – 1, 2, 3, 4 Conf. dr. Dorina Slvstru: Cap. I – 4.2, 6; Cap. II – 1, 2, 3, 4, 5 Conf. dr. {tefan Boncu: Cap. III – 1, 2, 3, 4 Prof. dr. Lumini]a Iacob: Cap. II – 6, 7 Prof. dr. Cornel Hav^rneanu: Cap. I – 1, 2, 3, 4.3, 5 Asistent dr. Ovidiu Lungu: Cap. I – 3.1, 4.1, 6.4; Cap. II – 3 Referen]i: Prof. dr. Nicolae Mitrofan, Universitatea Bucure[ti Prof. dr. Septimiu Chelcea, Universitatea Bucure[ti © 2005 by Editura POLIROM Editura POLIROM Ia[i, B-dul Carol I nr. 4, P.O. BOX 266, 700506 Bucure[ti, B-dul I.C. Brtianu nr. 7, ap. 33, O.P. 37, 030174 ISBN : 973-46-0027-3 Printed in ROMANIA
 • 2. Adrian Neculau (coord.) Lumini]a Iacob Dorina Slvstru Cornel Hav^rneanu {tefan Boncu Ovidiu Lungu POLIROM PSIHOLOGIE MANUAL PENTRU CLASA A X-A
 • 3. Nota autorilor: Capitolele care reprezint curriculumul diferen]iat sunt marcate `n Cuprins prin culoarea albastr. Pentru completarea informa]iilor din manual, v recomandm urmtoarele lucrri: 1. Cosmovici, A., Psihologie general, Editura Polirom, Ia[i, 1996. 2. Golu, M., Fundamentele psihologiei, Editura Funda]iei „Rom^nia de m^ine”, Bucure[ti, 2000. 3. Hayes, N., Orrell, S., Introducere `n psihologie, Editura All, Bucure[ti, 1993. 4. Miclea, M., Psihologie cognitiv, Editura Polirom, Ia[i, 1999. 5. Neculau, A. (coord.), Manual de psihologie social, Editura Polirom, Ia[i, 2003. 6. Neculau, A. (coord.), Psihologie social. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Ia[i, 1999. 7. Zlate, M., Introducere `n psihologie, Editura Polirom, Ia[i, 2000. 8. Zlate, M., Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Ia[i, 1999.
 • 4. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 5 CUVÂNT ~NAINTE O invita]ie la cunoa[terea de sine [i a celorlal]i Psihologia s-a nscut din nevoia omului de a se cunoa[te [i de a-i cunoa[te pe cei din jurul su. Preocuparea fiin]ei umane de a se întoarce, reflexiv, spre sine o gsim înc din Antichi- tate. Filosoful Xenofon, în lucrarea Din via]a lui Socrate, imagineaz urmtorul dialog: „– Ia spune-mi, Eutidem, ai fost vreodat la Delfi? – Am fost, pe Jupiter, de dou ori. – Ai vzut, pe templu, inscrip]ia: «Cunoa[te-te pe tine însu]i!»? – Mai e vorb? – N-ai luat seam la înv]tura asta [i nu ]i-ai dat osteneala s te cuno[ti? – Nu, zu: credeam c m cunosc destul de bine; cci mi-ar fi fost greu s înv] altceva, dac nu m-a[ fi cunoscut pe mine însumi. – Crezi tu c e destul s-]i [tii numele ca s te cuno[ti? Apoi nu e limpede c `n cunoa[terea de sine e izvorul a nesf^r[ite bunuri, pe c^nd necunoa[terea de sine aduce o mul]ime de rele? – Omul care se cunoa[te [tie ce îi este folositor; deosebe[te ceea ce poate face de ceea ce nu poate; lucr^nd ce-i st în putin], face rost de cele de trebuin] [i trie[te fericit; ferindu-se de ce e peste puterile lui, înltur gre[elile [i nenorocirea. Dimpotriv, cel care nu se cunoa[te, ci se în[al asupra valorii sale, zace în aceea[i necuno[tin] de oameni [i de lucruri omene[ti; nu [tie nici ce-i trebuie, nici ce face, nici de ce oameni se sluje[te; ci se în[al asupra tuturor lucrurilor, las s-i scape binele [i d de nenorocire”. ~n]elepciunea antic [i-a pstrat prospe]imea p^n în zilele noastre. {i astzi, nu putem ac]iona, nici nu putem avea satisfac]ii dac nu avem o corect imagine de sine. ~n]eleg^ndu-i pe al]ii, ne cunoa[tem [i pe noi în[ine. Invita]ia la cunoa[tere de sine – scria Vasile Pavelcu – nu este un îndemn la autocon- templa]ie, la narcisism, adic la un act de închidere în sine. ~ntrebarea „cine sunt Eu?” trebuie citit într-un registru mult mai grav dec^t cel al introspec]iei autocomptimitoare. Cut^nd cile cunoa[terii de sine ne îndreptm spre tema major a personalit]ii, a însu[irilor principale, a dominantelor Eului. Din întrebarea „Cine sunt Eu?” vor deriva deci: „Cum ne cunoa[tem?” [i „Cum am devenit?”, „Cum am evoluat pentru a ajunge aici, unde suntem acum?”. Psihologia este [tiin]a care caut rspunsuri la aceste întrebri. Cartea de fa] nu este doar un manual care trebuie studiat. Nu transmite doar cuno[tin]e, ci [i chei pentru a le aplica. Solicitm colaborarea fiecrui cititor, cer^ndu-i s utilizeze informa]iile, s devin partener în aceast încercare de a-l ajuta s se cunoasc [i s-i cunoasc pe ceilal]i. Cel care va dovedi interes [i va colabora are [ansa s [tie, în final, mai mult dec^t scrie în acest manual. Va afla astfel c [tiin]a psihologic nu-i magie, ci cunoa[tere prin exerci]iu, prin antrenament. {i va [ti c psihologul nu-i un vraci, ci un înso]itor în domeniul autocunoa[terii. Dorim ca acest manual s fie o lectur interesant, s devin un ghid în interpretarea propriului comportament [i a realit]ii de zi cu zi. Adrian Neculau
 • 5. MANUAL DE PSIHOLOGIE 6 CAPITOLUL I PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 1. Psihicul [i caracteristicile acestuia 1.1. Natura psihicului Problema naturii psihicului, a specificului acestuia în raport cu alte fenomene, a modului sãu de organizare, structurare ºi funcþionare a stârnit vii controverse ajungându-se la conturarea unui tablou foarte variat de puncte de vedere. Au aprut astfel concepþii contradictorii religioase, filosofice sau ºtiinþifice referitoare la natura fenomenelor psihice. Varietatea de puncte de vedere se datoreazã naturii contradictorii a psihicului care prezintã mai multe aspecte bipolare ce se opun unele altora (M. Zlate, Introducere în psihologie, Polirom, 1996): a) Psihicul este concomitent obiectiv ºi subiectiv. Este obiectiv din punct de vedere ontologic, existenþial (psihicul unei persoane este independent de psihicul altei persoane) ºi este subiectiv din punct de vedere gnoseologic, al cunoaºterii (fiecare persoanã se implicã în cunoaºtere cu subiectivitatea sa, prin însuºirile ºi particularitãþile sale proprii). S ne imaginm doi colegi din clas pe care-i cunoa[te]i bine [i pe care îi observa]i în timpul orei de matematic. Atunci când profesorul explic o teorem unul poate fi atent la explica]ii, iar cellalt poate s se gândeasc la ce va face dup terminarea orei. Dac ambii sunt aten]i la explica]ii, atunci vor face eforturi s în]eleag ceea ce li se transmite. {i într-un caz, [i în cellalt în mintea lor au loc procese de prelucrare a unor informa]ii, fie legate de matematic, fie de alte aspecte care-i preocup. Cei doi colegi vor prelucra informa]iile independent unul de cellalt. Ceea ce se petrece în mintea unuia nu are nici o legtur cu ceea ce se petrece în mintea celuilalt. De aceea putem spune c, ontologic, procesele psihice produse la cei doi colegi sunt independente. Mergând mai departe cu analiza se constat c în timp ce unul dintre ei este interesat de ceea ce i se pred, cellalt poate s rmân indiferent. Dac amândoi sunt aten]i [i le place mate- matica, unul poate în]elege mai u[or, iar cellalt mai greu demonstra]ia profesorului. Acesta reprezint aspectul subiectiv al cunoa[terii, care depinde de însu[irile [i de particularit]ile celor doi colegi. b) Psihicul este material ºi ideal. Este material deoarece apare din materie ºi evolueazã o datã cu ea, având la bazã activitatea materialã a creierului, ºi este ideal deoarece prin natura sa posedã un conþinut de idei ºi imagini dobândite prin cunoaºtere individualã ºi socialã. La baza activitãþii psihice stau procesele fiziologice care se produc în creier. S-a observat cu mare uºurinþã faptul cã anumite leziuni ale creierului produc tulburãri ale proceselor
 • 6. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 7 psihice. De asemenea, la persoanele care consumã substanþe halucinogene, ce au influenþã asupra sistemului nervos, s-au observat tulburãri ale imaginilor perceptive. Aceste aspecte demonstreazã cã suportul material al psihicului îl constituie activitatea nervoasã din creier, dar psihicul nu se reduce la fiziologia creierului. Orice imagine sau idee nu exist în interiorul nostru înaintea unei experien]e proprii. Cuvântul karnoblic nu are nici o semnifica]ie pentru voi deoarece, probabil, acum îl recepta]i pentru prima dat. Dac cineva v spune c în limba malga[ înseamn iubire, cuvântul capt un în]eles. S comparm îns procesele fiziologice care se produc în creierul vostru [i în cel al unui malga[ atunci când se recepteaz cuvântul. Procesele sunt absolut identice, dar efectul este total diferit. Necunoscând semnifica]ia cuvântului receptat, rmâne]i indiferen]i [i sunte]i, eventual, atra[i doar de sonoritate. Unui malga[ i se pot activa `ns amintiri legate de persoana iubit, de sentimente trite alturi de ea. Dac [i voi cunoa[te]i semnifica]ia cuvântului, atunci pute]i activa triri asemntoare cu cele ale malga[ului, îns imaginile care v vor veni în minte sunt total diferite (chipul unei femei europene vs chipul unei femei africane). Experien]ele perso- nale împreun cu informa]iile provenite din mediul social [i cultural explic aceste diferen]e. c) Psihicul apare atât în calitate de proces, cât ºi de produs. Procesualitatea se referã la desfãºurarea în timp, serialã, a fenomenului psihic, la succesiunea transformãrilor produse la nivelul subiectului. Produsul este rezultatul final, obþinut pe baza interacþiunii dintre subiect ºi obiect. Între proces ºi produs existã, de asemenea, o interacþiune în sensul cã produsul influenþeazã ºi condiþioneazã dinamica viitoare a procesului, iar un nou proces introduce o anumitã modificare în structura produselor realizate anterior. S analizm procesele gândirii care se produc serial atunci când suntem confrunta]i cu rezolvarea unor probleme. În cadrul unui experiment subiec]ilor li s-a cerut s-[i ima- gineze c au la dispozi]ie trei vase de diferite mrimi (A = 18 ml, B = 43 ml, C = 10 ml). Ace[tia trebuiau s ob]in o cantitate de ap care nu era egal cu volumul nici unui vas. De exemplu, li s-a cerut s ob]in într-un vas 5 ml de ap. Rezolvarea problemei date presupune parcurgerea urmtoarelor etape. Din vasul B de 43 ml se umple vasul A de 18 ml. În vasul B rmân 25 ml de ap. Apoi se umple de dou ori vasul C de 10 ml, în vasul B rmân în acest fel 5 ml. Solu]ia poate fi exprimat algebric astfel: B – A – 2C. Dup ce subiec]ii au rezolvat alte cinci probleme folosind vase de mrimi diferite, dar care implicau acela[i algoritm de rezolvare, li s-a dat o alt problem. Msura]i 20 ml când vasul A are 24 ml, vasul B are 52 ml, iar vasul C 4 ml. Subiec]ii au încercat s rezolve problema folosind acela[i algoritm. Solu]ia corect era `ns mai simpl, A – C. Explica]ia comportamentului lor const în faptul c subiec]ii au folosit în rezolvarea ultimei probleme rutina mental format prin rezolvarea celorlalte. Concluzia este cã atunci când evaluãm elementele unei probleme facem apel la rutine mentale sau seturi cognitive, produse ale proceselor psihice anterior activate. Conceptul de set cognitiv se referã la o modalitate obiºnuitã de abordare sau percepere a problemei. Acest set cognitiv împiedicã utilizarea flexibilã a elementelor problemei date. Formarea setului cognitiv aratã deci modul în care produsul rezultat în urma rezolvãrii repetate a unor probleme în care se foloseºte acelaºi algoritm influenþeazã procesul de rezolvare prin activarea rutinii. d) Psihicul existã atât în stare latentã (interiorizatã), cât ºi în stare manifestã (exteriorizatã). Dificultatea cunoaºterii provine din faptul cã nu întotdeauna starea latentã coincide cu
 • 7. MANUAL DE PSIHOLOGIE 8 cea manifestã, deseori între ele existând o contradicþie netã (o persoanã care se bucurã de producerea unui eveniment trist poate afiºa în exterior o mascã de tristeþe). S presupunem c merge]i cu familia într-o vizit la ni[te cuno[tin]e pentru a petrece ajunul Crciunului. Gazdele, foarte amabile, între]in o atmosfer prieteneasc [i, la un moment dat, v servesc cu o prjitur tradi]ional în anumite zone, numit julf (prjitur preparat din semin]e de cânep prjite [i zdrobite, consumat tradi]ional în ajunul Crciunului). Dup ce gusta]i, v da]i seama c nu v place, dar din polite]e mânca]i por]ia oferit de gazd. Atunci când sunte]i întrebat spune]i c prjitura este foarte gustoas, de[i în realitate o mânca]i cu greu. În acela[i timp, nici mobilierul din apartament nu este chiar pe gustul vostru, îns afirma]i în fa]a gazdelor c este foarte potrivit [i modern, iar dac ar fi s face]i o alegere atunci a]i opta pentru un astfel de mobilier. Observm aici aspectele latente [i aspectele manifeste ale psihicului. Latent, prjitura are un gust oribil, iar mobilierul este inestetic [i lipsit de modernism. Manifest, pentru a face o impresie bun, v declara]i încântat de gustul prjiturii [i de modul în care este mobilat apartamentul. Important este c face]i eforturi pentru a exprima în exterior satisfac]ie. Din acest exemplu observm cât de dificil este cunoa[terea autentic a altei persoane. e) Psihicul dispune de manifestãri normale, dar ºi de manifestãri patologice. Dificultatea constã în a stabili graniþa dintre normal ºi patologic. Pe un fond normal putem întâlni manifestãri mai ciudate, iar pe un fond patologic putem întâlni suficiente momente de normalitate. Deoarece criteriile de diferenþiere a stãrilor normale de cele patologice sunt greu de stabilit, unii autori propun renunþarea la o delimitare fixã, vorbind de un continuum, de o trecere treptatã de la o stare la alta (de la anormalitatea extremã la normalitatea idealã sau de la patologia extremã la sãnãtatea perfectã). Persoanele bine adaptate sunt plasate în acest continuum aproape de polul normalitãþii ideale. Persoanele situate cel mai aproape de acest pol sunt cele care îºi dau seama de potenþialul lor ºi sunt creative. Un pacient dintr-un spital de psihiatrie îl întreab într-o zi pe medicul su curant: „Doctore, de ce considera]i c voi sunte]i normali, iar noi anormali?”. Fcând pe naivul, medicul afirm c nu [tie, dar ar fi interesat s afle rspunsul. „E foarte simplu, spune pacientul. Voi sunte]i considera]i normali pentru c sunte]i mai mul]i, iar noi anormali pentru c suntem mai pu]ini. Dac acest raport ar fi invers, atunci noi am fi cei normali [i voi cei anormali.” Observãm cã împãrþirea indivizilor în douã categorii – normal ºi patologic – s-a fãcut pe baza criteriului statistic. Este vorba, în acest caz, de un criteriu obiectiv de definire a normalitãþii, independent de toate sistemele de valori. Criteriul poate fi stabilit în manierã practicã. Deviaþiile într-o direcþie sau alta faþã de tendinþa centralã (medie) sunt considerate anormale. O deviaþie mai mare este gravã ºi semnificã o anormalitate mai accentuatã. Dar existã ºi alte criterii în baza cãrora se face aceastã împãrþire. Teoria normei sociale se referã la faptul cã persoanele au rolul lor ºi anumite aºteptãri referitoare la maniera în care ceilalþi îºi exercitã rolul. Teoria normei sociale þine cont de convingerile membrilor societãþii, convingeri care pot fi în acord sau nu cu un comportament obiectiv al acestor persoane. Conform teoriei normei sociale comportamentul care se depãrteazã de tot ceea ce este cunoscut ca un comportament moral este considerat anormal, contra naturii,
 • 8. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 9 criticabil din punct de vedere moral ºi expresia unei maladii. Teoria normei sociale subliniazã faptul cã anormalitatea este legat de culturã. Toate criteriile de stabilire a anormalitãþii sunt determinate de cultura de care aparþine o persoanã ºi trebuie luate `n considerare în func]ie de contextul cultural al acestei persoane. Greºeala, culpabilitatea ºi moralitatea sunt în relaþie cu definiþiile sociale. Schimbãrile valorilor culturale ale societãþii determinã schimbãri în maniera de categorizare a unor manifestãri. S presupunem c o coleg vine într-o zi la [coal acoperit cu un voal pentru a nu i se mai vedea fa]a. Ve]i fi total surprin[i de atitudinea colegei voastre [i îi ve]i eticheta comportamentul ca anormal. Într-o ]ar fundamentalist musulman acoperirea fe]ei cu un voal este impus de normele religioase, femeilor interzic^ndu-li-se expunerea fe]ei în public. Dac o femeie îndrzne[te s-[i expun fa]a, comportamentul acesteia este considerat anormal [i condamnat de membrii societ]ii. Constatm cu u[urin] c ceea ce este permis într-o cultur poate fi total interzis în alta. f) Psihicul este determinat, dar ºi determinant. Psihicul este cauzat, influenþat de factori ºi de condiþii naturale ºi sociale, de experienþa personalã a fiecãrui individ, el dispunând totodatã ºi de iniþiative ºi acþiuni determinative. Omul este ca un „animal cultural” pentru cã pe durata copilãriei este incapabil sã supravieþuiascã fãrã o legãturã cu pãrinþii sau, mai larg, cu membrii societãþii. El primeºte mijloacele de subzistenþã, precum ºi pregãtirea, modelarea competenþelor. Acestea sunt transmise pe cale educativã, iar el intrã astfel în posesia achiziþiilor anterior acumulate de societate. Pentru a putea beneficia de aceste cuno[tin]e omul dispune atât de capacitãþi proprii speciei sale, ce intervin în conduitele sale inteligente, cât ºi de caracteristici individuale, determinate genetic. Aspectul determinat al psihicului este demonstrat de studiile privind efectele psiho- logice ale factorilor culturali asupra performanþelor ºcolare ale copiilor. Cauza eºecului ºcolar nu este de naturã ereditarã, ci poate þine [i de limbajul folosit de copii în mediul lor cultural – cel din familie ºi de pe stradã. În ceea ce priveºte aspectele determinative, constatãm cã o persoanã cu un temperament coleric poate determina situaþii conflictuale în cadrul unor interacþiuni de grup din cauza comportamentului impulsiv ºi autocontrolului scãzut. 1.2. Clasificarea proceselor psihice Procesele psihice se diferenþiazã dupã urmãtoarele criterii: conþinutul informaþional, structurile funcþionale ºi operatorii, modul în care se organizeazã ºi se regleazã. Luând în consideraþie cele trei aspecte de mai sus, constatãm existenþa urmãtoarelor procese psihice: senzaþii, percepþii, reprezentãri, gândire, memorie, imaginaþie, motivaþie, emoþie ºi voinþã. La acestea se adaugã atenþia ºi limbajul, care nu sunt procese psihice, pentru cã nu furnizeazã informaþii specifice, însã faciliteazã ºi însoþesc desfãºurarea anumitor procese psihice. Procesele psihice pot fi divizate în: • Procese psihice cognitive, care la rândul lor se împart în douã subcategorii: – Procese psihice cognitiv-senzoriale (senzaþii, percepþii ºi reprezentãri); – Procese psihice cognitiv-intelectuale (gândire, memorie, imaginaþie); • Procese psihice reglatorii (motivaþie, emoþie ºi voinþã).
 • 9. MANUAL DE PSIHOLOGIE 10 Procesul psihic este definit prin trei parametri: 1. Un conþinut informaþional care vizeazã anumite laturi ale realitãþii ºi ale fiinþei proprii (forma, mãrimea ºi tridimensionalitatea pentru percepþie, gustul unor alimente pentru senzaþiile gustative, leziunile unor organe interne pentru senzaþiile de durere etc.); 2. Funcþii ºi structuri operaþionale specifice de realizare (funcþia de cunoaºtere, de reglare, de energizare sau direcþionare a activitãþii); 3. Modalitãþi subiective ºi comportamente caracteristice (imaginea pentru percepþie, ideea pentru gândire, trãirea subiectivã pentru emoþie, orientarea spre scop ºi efortul psihic pentru voinþã). Este necesar sã menþionãm cã procesele psihice nu sunt izolate, ci intrã în interacþiune, funcþionând simultan ºi alcãtuind un sistem. Un sistem este un ansamblu de elemente aflate în interacþiune ordonatã, non-întâmplã- toare, din care rezultã proprietãþi ale ansamblului diferite de proprietãþile elementelor componente. 1. Daþi alte exemple din care sã rezulte diferenþa dintre starea latentã ºi cea manifestã a psihicului. 2. Cãutaþi un alt exemplu pentru a demonstra modul în care produsul rezultat în urma unei activitãþi influenþeazã un anumit proces psihic. 2. Ipostazele psihicului [i rela]iile dintre ele 2.1. Con[tiin]a Se afirmã frecvent cã psihicul uman este superior datoritã faptului cã este caracterizat prin apariþia conºtiinþei. Definirea ºi explicarea conºtiinþei au devenit o problemã importantã pentru psihologi, aceºtia fiind frãmântaþi de multe întrebãri. Ce este conºtiinþa? Unde este ea localizatã? Care sunt funcþiile conºtiinþei? Au animalele conºtiinþã, ºi dacã au, cum se deosebeºte aceasta de conºtiinþa umanã? Cum se dezvoltã conºtiinþa – este prezentã înainte de naºtere sau apare la un timp dupã naºtere? Existã la oameni ºi procese psihice inconºtiente? Au oamenii o singurã conºtiinþã sau mai multe? Conºtiinþa implicitã Pentru o înþelegere adecvatã a conºtiinþei, vom porni de la un exemplu. S presupunem c ie[i]i din cas [i v îndrepta]i spre [coal într-o zi clduroas de var. Ve]i constata c în câmpul vostru perceptiv exist o multitudine de stimuli care ac]ioneaz în acela[i timp asupra voastr. To]i ace[ti stimuli, care formeaz peisajul
 • 10. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 11 strzii, au o ac]iune difuz, adic v ofer informa]ii globale despre strad fr o focalizare direc]ionat spre obiecte specifice. Mergând spre [coal, v gândi]i la orele pe care le ave]i în ziua respectiv, probabil dac ve]i fi sau nu ascultat la o anumit materie, fr s fi]i atent la detaliile peisajului din jur. La un moment dat ajunge]i la o intersec]ie [i dori]i s traversa]i strada. În acel moment observa]i c o ma[in se apropie în vitez de intersec]ie. Atunci v opri]i, a[tepta]i s treac automobilul [i apoi v angaja]i în traversarea strzii. Sã analizãm ce s-a întâmplat în acele clipe. În momentul în care v-aþi oprit la intersecþie, lãsând automobilul sã treacã, aþi avut conºtiinþa faptului cã ceva vã pune viaþa în pericol. Este vorba aici despre conºtiinþa implicitã, care constã într-o separare confuzã a fiinþei voastre de alte obiecte sau fiinþe. Aceastã formã a conºtiinþei o regãsim în multe situaþii în care se produce o detaºare netã, dar confuzã, neexplicitatã verbal, între noi ºi alte obiecte pe care ºtim sã le manevrãm. Astfel, un conducãtor auto, când ajunge în faþa maºinii sale, scoate cheile din buzunar, deschide portiera, urcã la volan ºi apoi acþioneazã comenzile pentru a pune maºina în miºcare. În acest caz, el este conºtient de faptul cã maºina este un obiect diferit de propria persoanã, obiect pe care-l poate manevra ºi faþã de care are reacþii specifice. Aceastã formã de conºtiinþã o întâlnim ºi la unele specii de animale. De exemplu, o pisicã, oricât de flãmândã ar fi, nu sare de la patru metri înãlþime pentru a prinde o bucatã de carne, deoarece are conºtiinþa pericolului, printr-o apre- ciere implicitã a riscului la care se expune. Este evident faptul cã, deºi pisica are implicit conºtiinþa pericolului, ea nu dispune de mecanisme verbale cu ajutorul cãrora sã poatã explica în ce constã pericolul la care s-ar expune dacã ar sãri de la patru metri. Conºtiinþa implicitã este un fel de scenã în care se petrec evenimentele, forma în care e trãit orice fenomen. Este o structurare a trãirilor prin care noi ne simþim participanþi la ceea ce se întâmplã în jurul nostru. Conºtiinþa implicitã este o conºtiinþã în acþiune, un câmp al prezentului ºi al prezenþei noastre în lume. Conºtiinþa reflexivã (explicitã) Revenind la exemplul anterior, puteþi constata cã, atunci când vã îndreptaþi spre ºcoalã, în ziua toridã de varã, soarele este prea dogoritor, iar razele fierbinþi vã ard din ce în ce mai tare. În acel moment vã gândiþi, folosind limbajul interior, cã nu este sãnãtos sã vã expuneþi prea mult acþiunii razelor solare deoarece puteþi suferi de insolaþie. Decideþi aºadar cã ar fi bine sã vã expuneþi mai puþin acþiunii razelor solare ºi cãutaþi sã mergeþi pe la umbrã pentru a vã proteja. Constatãm cã are loc o discuþie interioarã, o povestire sau un comentariu al propriilor voastre acþiuni. Acum vorbim de o conºtiinþã reflexivã sau explicitã, deoarece îþi dai seama cã soarele este foarte puternic ºi comentezi, folosind limbajul interior, ce trebuie sã faci pentru a evita efectele nedorite. Aceastã formã a conºtiinþei este prezentã numai la om, iar la copil se formeazã pe parcursul dezvoltãrii. Prin cunoaºtere conºtientã se înþelege, în general, o cunoaºtere în cunoºtinþã de cauzã, care presupune urmãtoarele atribute: – posibilitatea relatãrii a ceea ce se produce la un moment dat sau a ceea ce s-a petrecut sau se va petrece în viitor; • con[tiin]a implicit • con[tiin]a reflexiv (explicit)
 • 11. MANUAL DE PSIHOLOGIE 12 – delimitarea dintre imagine ºi obiectul sau fenomenul care a determinat formarea imaginii; – stabilirea unei relaþii cauzale în seria evenimentelor percepute, gândite ºi trãite; – delimitarea ºi stabilirea unei ordini deliberate între componentele de bazã ale activitãþii (motivul – scopul – mijlocul) ºi analiza acestora prin prisma întrebãrilor „de ce ?” ºi „cum?”; – întemeierea ºi motivarea logicã a acþiunii; – prevederea consecinþelor acþiunii ºi alegerea variantei optime. Realizarea caracteristicilor de mai sus este posibilã datoritã conþinutului informaþional specific ºi diferenþierii funcþionale în interiorul sistemului psihic. Funcþiile conºtiinþei a) Prima ºi poate cea mai importantã funcþie a conºtiinþei este cea cognitivã, de cunoaºtere a lumii ºi a propriului Eu. Apariþia conºtiinþei presupune constituirea unui raport cognitiv specific între subiectul cunoscãtor ºi obiectul cunoaºterii. Cogniþia conºtientã oferã omului posibilitatea sã poatã spune nu numai cã ºtie sau numai ce ºtie, ci ºi cã ºtie cã ºtie ºi ºtie cât ºtie. Cunoaºterea conºtientã permite omului sã acumuleze cunoºtinþe premeditat, din perspectiva existenþei viitoare. b) Funcþia proiectivã se referã la orientarea activitãþii în direcþia transformãrii realitãþii. Prin aceastã funcþie omul reuºeºte sã modifice, sã transforme obiectul în direcþia doritã. Datoritã proiectivitãþii conºtiinþei apare o dimensiune nouã în structura personalitãþii umane: dimensiunea creativitãþii. c) Funcþia anticipativã exprimã tendinþa omului de a face predicþii (presupuneri) în legãturã cu desfãºurarea evenimentelor ºi de a anticipa mental modificãrile viitoare ale obiectului acþiunii, de a planifica ºi programa dinainte desfãºurarea acþiunii. Anticiparea conferã conduitei umane caracterul raþionalitãþii ºi al finalitãþii intenþionate. d) Funcþia de reglare constã în controlul pe care conºtiinþa îl exercitã asupra modului de desfãºurare a activitãþii comportamentului, asigurându-se eficienþã în raport cu scopul propus. O acþiune este eficientã dacã rezultatul obþinut corespunde cu scopul propus iniþial. Ceea ce presupune nu numai înregistrarea rezultatului final, ci ºi a secvenþelor parþiale, pentru a putea interveni pe parcurs ºi pentru a înlãtura obstaco- lele care apar. Un rol reglator important îl exercitã mecanismele conºtiinþei asupra dinamicii trãirilor afective ºi trãsãturilor temperamentale. 2.2. Subcon[tientul Sã presupunem cã sunteþi în camera voastrã ºi vã pregãtiþi lecþiile pentru a doua zi în timp ce radioul este deschis. Concentraþi asupra lecturii, nu auziþi muzica, dar dacã se opreºte radioul vã daþi seama imediat de acest lucru. Putem spune, în acest caz, muzica este perceputã subconºtient, fãrã un control atenþional. Atenþia era orientatã spre conþinutul textului citit, iar sunetele muzicale, deºi percepute, nu sunt receptate conºtient, ci la nivel subconºtient. • Con[tient • Subcon[tient • Incon[tient
 • 12. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 13 Subconºtientul este plasat sub nivelul conºtiinþei, într-un spaþiu mai profund, ºi conþine totalitatea informaþiilor stocate în memorie care pot fi reamintite, precum ºi actele automate, priceperile ºi deprinderile ce nu sunt necesare pentru moment. Toate infor- maþiile amintite rãmân într-o stare latentã ºi sunt actualizate (aduse în conºtiinþã) atunci când avem nevoie de ele. S ne gândim la un conductor auto experimentat. În timp ce conduce ma[ina, el execut, în acela[i timp sau serial, diferite mi[cri motrice, fr un control con[tient al acestora. Faptul este posibil deoarece, prin repeti]ii numeroase, mi[crile motrice se realizeaz automat, fr o orientare a câmpului con[tiin]ei spre controlul lor. La fel se întâmpl [i cu informa]iile stocate în memorie. Noi activm, la un moment dat, anumite informa]ii din domeniul istoriei, dac vorbim de rzboaiele purtate de {tefan cel Mare cu turcii, [i informa]ii din domeniul biologiei, dac vorbim despre adaptarea unor vie]uitoare într-un ecosistem. Informa]iile respective sunt actualizate pentru moment, aduse în con[tiin] pentru a fi folosite, dup care revin în subcon[tient [i vor fi din nou activate dac sunt necesare într-un alt moment. Subconºtientul deserveºte permanent conºtiinþa prin activarea ºi actualizarea infor- maþiilor, a priceperilor ºi deprinderilor necesare desfãºurãrii diferitelor activitãþi. Subconºtientul este considerat o zonã limitã între conºtiinþã ºi inconºtient. 2.3. Incon[tientul Pentru a înþelege mai bine problema inconºtientului vom relata câteva concluzii experimentale la care au ajuns unii psihologi. Un psiholog a cerut mai multor persoane s aleag dintr-un raft care se afla în fa]a lor o pereche de papuci de cas pe care o prefer. Men]ionm c papucii de cas erau con- fec]iona]i din acela[i material, aveau aceea[i form [i culoare. S-a constatat c majoritatea persoanelor au ales papucii plasa]i în partea din stânga sus a raftului. Întreba]i de ce au fcut aceast alegere, ei au rspuns c papucii respectivi sunt de o calitate superioar, de[i, a[a cum am men]ionat, nu existau diferen]e calitative. Explica]ia alegerii fcute const în faptul c atunci când explorm un câmp perceptiv tendin]a noastr este s începem explorarea din col]ul din stânga sus, deoarece a[a ne-am obi[nuit s procedm atunci când citim sau scriem un text. Aceast tendin] de explorare explic preferin]a manifestat de subiec]i în alegerea papucilor de cas, [i nu diferen]ele de calitate, culoare sau form. Constatm c persoanele respective, de[i nu con[tientizau motivul alegerii fcute, încercau totu[i s ofere explica]ii ra]ionale. Într-un alt experiment, unor persoane aflate în stare de hipnoz li s-a cerut s mearg în patru labe. La revenirea din transa hipnotic au fost întreba]i de ce mergeau în patru labe. Majoritatea dintre ei au rspuns c au scpat ceva jos [i doreau recuperarea obiectului. {i în acest caz cauza ac]iunii nu era cunoscut con[tient, dar se încerca o explicare ra]ional. Constatrile rezultate din cele dou experimente demonstreaz c de multe ori motivele ac]iunilor noaste sunt incon[tiente. Mai mult chiar, exist fenomene [i reac]ii psihice care intervin în activitatea noastr fr s ne dm seama de prezen]a lor. De exemplu, percep]iile obscure, numite subliminale (imagini prezentate la limita pragului perceptiv), anumite ]eluri, dorin]e, sentimente care nu au legtur cu momentul prezent sunt incon[tiente.
 • 13. MANUAL DE PSIHOLOGIE 14 Deºi problema inconºtientului a fost o preocupare a filosofilor germani dinaintea lui Kant, dezvoltarea ulterioarã a noþiunii de inconºtient se datoreazã, în mare parte, lui Sigmund Freud. Ideea cã omul este condus de forþe incon- ºtiente, care scapã controlului conºtiinþei, este adusã în prim plan. În aceastã zonã a psihicului uman sunt ascunse conflictele ºi traumele acumulate în prima parte a vieþii. Deºi nu suntem conºtienþi de informaþiile stocate în zona respectiv, Freud considerã cã ele influenþeazã comportamentul ºi emoþiile, cauzând uneori tulburãri severe, cum ar fi isteria. În inconºtient trebuie cãutate motivaþiile profunde ale com- portamentelor umane. Inconºtientul este sediul forþelor dina- mice care dirijeazã direct sau indirect comportamentele. Forþele inconºtiente încearcã sã pãtrundã în conºtiinþã pentru a se manifesta în acest plan. Conºtiinþa însã le respinge, aceste forþe nu pot fi evocate voluntar, nu sunt supuse controlului atenþional ºi de aceea nu pot fi cunoscute prin observaþie internã (introspecþie). Realizând o diferenþiere netã între inconºtient, conºtient, preconºtient (subconºtient în accepþiunea actualã), Freud atribuie primului câteva caracteristici: • Inconºtientul conþine doar forþe total iraþionale, nu ascultã de nici un control conºtient ºi scapã oricãrei logici. • Caracteristica fundamentalã a oricãrui proces inconºtient este aceea cã se conduce dupã principiul plãcerii (adicã orientarea forþelor inconºtiente spre satisfacerea dorinþelor, tendinþelor, nevoilor, instinctelor), fãrã a þine seama de cenzura moralã sau de constrângerile exterioare. • Forþele inconºtiente sunt independente unele de altele ºi nu acþioneazã într-o manierã competitivã, contradictorie. Dacã scopurile acestor forþe sunt opuse, atunci fie energiile se combinã în funcþie de principiul plãcerii, fie se realizeazã un compromis pentru a se satisface cât mai bine ambele scopuri. Inconºtientul este considerat de Freud cea mai importantã ºi cuprinzãtoare parte a vieþii psihice, domeniu al dorinþelor, emoþiilor ºi impulsurilor, care se aflã în zona abisalã, profundã, greu accesibilã a conºtiinþei. Inconºtientul devine accesibil doar atunci când anumite impulsuri sunt descãrcate sub forma viselor, erorilor de limbaj, simptomelor nevrotice. Opera lui Freud aratã cã inconºtientul este sexual. De fapt, Freud considerã elementele psihologice refulate ca fiind de naturã sexualã ºi vede în inconºtientul propriu-zis produsul refulãrilor de ordin sexual. Conceptul central al psihanalizei este inconºtientul. În opinia lui Freud, controlul primar al comportamentului nu se face prin raþiune ºi procese conºtiente, ci prin impulsurile ºi tendinþele ascunse în inconºtient. Pentru Freud viaþa noastrã nu este dominatã de conºtiinþã, ci de forþele care opereazã în inconºtient, cum ar fi impulsurile sexuale inconºtiente. Prin teoria psihanaliticã Freud a încercat sã explice cele mai multe dintre comportamentele umane. El a elaborat un model în care mintea umanã este vãzutã ca un „iceberg”, Sigmund Freud (1856-1939), neuropsihiatru, este fondatorul psihanalizei. Lucrri : 1900 – Interpretarea viselor ; 1901 – Psihopatologia vie]ii cotidiene ; 1916-1917 – Prelegeri de introducere în psihanaliz. Dic]ionar refulare în sens propriu, este ope- ra]ia prin care subiectul încearc s resping din con[tiin] sau s men]in în incon[tient reprezentri (gânduri, imagini, amintiri) legate de o pulsiune. Refu- larea se produce în cazu- rile în care satisfacerea unei pulsiuni – care prin ea îns[i poate produce o plcere – risc s produc neplceri în raport cu alte exigen]e. Refularea se afl la origi- nea constituirii incon[tien- tului.
 • 14. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 15 având cea mai mare parte ascunsã sub suprafaþa apei. Existã o parte a minþii de care suntem conºtienþi, numitã conºtient, dar existã ºi anumite informaþii, ce sunt tem- porar uitate, care pot fi aduse uºor în conºtiinþã atunci când este necesar: preconºtientul. Sub acestea se aflã stratul profund al inconºtientului. Aici sunt ascunse conflictele ºi traumele acumulate în prima parte a vieþii. Inconºtientul este cel care influenþeazã comportamentul ºi emoþiile, cauzând deseori tulburãri severe. Influenþat de activitatea ºtiinþificã desfãºuratã în laborator, Freud a fost preocupat de înþelegerea ºi explicarea fenomenelor. Perioada în care el a elaborat teoria psihanaliticã a fost marcatã de explicaþiile deterministe, astfel încât demersul sãu constã în extinderea determinismului la viaþa psihicã sub forma cauzalitãþii absolute. Bazându-se pe analiza nenumãratelor cazuri patologice ºi normale, Freud afirmã, pentru prima oarã în mod categoric, cã în viaþa psihicã nu existã nimic arbitrar, nimic întâmplãtor ºi nedeterminat, astfel încât cele mai nesemnificative gesturi, cuvinte, emoþii au fie o cauzã conºtientã, fie, de cele mai multe ori, o cauzã inconºtientã. Freud considerã cã personalitatea este alcãtuitã din trei pãrþi: Sinele, Eul ºi Supraeul. Sinele conþine toate imboldurile lãuntrice, pulsiunile ºi instinctele. Sinele este în întregime egoist, funcþionând pe baza principiului plãcerii, de satisfacere imediatã a oricãrei dorinþe. Sinele poate reacþiona extrem, de exemplu, frustrarea poate degenera în agresivitate. Pe mãsurã ce individul se desprinde de prima perioadã a copilãriei un astfel de comportament nu mai poate fi acceptat din punct de vedere social, apãrând primele elemente realiste ale Sinelui. Ele funcþioneazã pe baza principiului realitãþii, de satisfacere a solicitãrilor Sinelui într-o manierã care sã se potriveascã cu realitatea. Aceastã parte a personalitãþii poartã denumirea de Eu. Pe parcursul maturizãrii se dezvoltã ºi o a treia parte a personalitãþii, Supraeul. Acesta se manifestã ca un fel de „pãrinte interior” care indicã subiectului ce „ar trebui” sau „nu ar trebui” sã facã, conþinând toate ideile, datoriile ºi responsabilitãþile sociale ale individului. Supraeul funcþioneazã pe baza principiului moralitãþii. În anumite privinþe aceastã parte a personalitãþii este la fel de nerealistã ca ºi Sinele, deoarece unele exigenþe sociale sunt foarte greu de realizat. Eul este cel care menþine echilibrul între realitate ºi solicitãrile Supraeului. Eul este supus unei presiuni duble atât din partea Sinelui, care impune satisfacerea plãcerii, cât ºi din partea Supraeului, care interzice satisfacerea dorinþelor respective. Acest mod de abordare a personalitãþii este numit psihodinamic deoarece concepe Eul ca având rolul de a menþine un echilibru dinamic între cele trei tipuri de exigenþe ce îi sunt impuse de Sine, de Supraeu ºi de realitate. Sinele ºi Supraeul se aflã în inconºtient, iar Eul trebuie sã îi împiedice sã treacã în conºtient, deoarece situaþia ar fi prea ameninþãtoare pentru a mai putea fi stãpânitã. Ca efect, Eul elaboreazã o serie de mecanisme de apãrare care-i permit sã se protejeze împotriva presiunilor exercitate de Sine ºi de Supraeu. Existã mai multe mecanisme de apãrare, printre care: Proiecþia constã în eliminarea din propria conºtiinþã ºi atribuirea unei alte persoane, obiect, fenomen a calitãþilor, sentimentelor, dorinþelor pe care subiectul le refuzã sau le ignorã deoarece sunt neplãcute. Eul cautã sã diminueze tensiunea intrapsihicã îndepãrtând Niveluri [i instan]e ale psihismului uman `n psihanaliz • Sine • Eu • Supraeu
 • 15. MANUAL DE PSIHOLOGIE 16 de la nivel conºtient toate tendinþele, dorinþele ºi sentimentele intolerabile, ruºinoase ºi deranjante. Uneori, când antipatizãm o persoanã, spunem cã ea este cea care ne antipa- tizeazã. Sau superstiþiosul, care nu ºtie nimic despre motivaþia propriilor acte – ce se produc accidental –, pentru a gãsi o explicaþie raþionalã, deplaseazã cauza în lumea exterioarã. În acest caz, el crede cu obstinaþie cã eºecul este cauzat de pisica neagr care i-a tãiat calea. Formaþiunea reacþionalã este o atitudine de sens opus unei dorinþe refulate care constã într-o reacþie contrarã acesteia. Este o suprimare atât de puternicã a unui lucru, încât acesta se transformã în opusul sãu. De exemplu, pudoarea care se opune tendinþelor exhibiþioniste. Sau un individ poate deveni lãudãros ºi agresiv pentru a-ºi ascunde senti- mentele de inferioritate. Raþionalizarea este un procedeu prin care subiectul încearcã sã dea o explicaþie coerentã din punct de vedere logic sau acceptabilã din punct de vedere moral unei atitudini, acþiuni, idei etc., pentru care motivele adevãrate nu-i sunt accesibile. Nereuºita la un examen o punem pe seama dificultãþii exagerate a subiectelor, a deficienþelor de organizare, a corectorilor etc. Comportamentul homosexual explicat prin superioritatea intelectualã ºi esteticã a bãrbatului. Represia reprezintã mecanismul de apãrare prin care se cautã eliminarea din conºtiinþã a unui conþinut neplãcut sau inoportun: idee, afect etc. În cazul represiei unui afect, acesta nu este împins în inconºtient, ci doar inhibat sau suprimat. De exemplu, o dragoste mai veche, dar pierdutã, nu este eliminatã total din conºtiinþã, ci doar suprimatã, adicã exclusã din câmpul conºtiinþei actuale. Afectul nu devine inconºtient, ci este fie transformat într-un alt afect, fie reprimat în aºa fel încât nu mai rãmâne nimic din el sau astfel încât nu-i mai corespunde (în sistemul conºtient) decât un rudiment care nu a mai putut sã se dezvolte. Sublimarea este mecanismul de apãrare prin care un impuls reprimat este descãrcat într-o formã acceptatã social. Acest mecanism explicã activitãþile umane în aparenþã fãrã legãturã cu sexualitatea, dar care o alimenteazã din forþa pulsiunilor sexuale. Freud a descris ca activitãþi de sublimare mai ales activitatea artisticã ºi investigaþia intelectualã. Se considerã cã pulsiunea este sublimatã atunci când este deviatã spre un scop nou, nesexual ºi vizeazã obiecte socialmente valoroase. De exemplu, instinctul sexual este sublimat prin dans, muzicã, poezie, iar cel agresiv, prin practicarea unui sport. Negarea este refuzul de a accepta existenþa unor realitãþi neplãcute. O persoanã care, deºi cunoaºte efectele nocive ale fumatului, neagã faptul cã ele pot avea consecinþe ºi asupra sa. Refularea, ca mecanism de apãrare, constã în ascunderea în inconºtient a unei amintiri atât de bine încât aceasta sã nu mai poatã fi reactualizatã. Au existat mai multe critici ale teoriei psihanalitice. Astfel, teoria poate fi utilizatã pentru a explica aproape orice dupã consumarea evenimentului, dar este dificil de folosit pentru a prezice ceea ce se va întâmpla. O altã criticã se referã la ideea de „adevãr psihologic” în concepþia lui Freud, ºi anume dacã unei persoane i se pare adevãrat ceva, atunci nu mai conteazã dacã acel fapt este veridic. Efectul psihologic asupra individului este acelaºi. Din punctul de vedere al validitãþii conceptuale se pune problema testãrii ºtiinþifice a ipotezelor derivate din teoria psihanaliticã. Problema verificãrii obiective ºi sistematice a conceptelor centrale a fost neglijatã mult timp. Freud însuºi nu a fost preocupat de validarea empiricã. Psihanaliºtii moderni folosesc interviul clinic, verba- lizãrile pacienþilor cu suferinþe intense ºi terapia de lungã duratã pentru verificarea ipotezelor psihanalitice. Nu se considerã necesarã validarea experimentalã independentã. Analiºtii considerã cã experienþele relatate de pacienþi sunt relevante ºi confirmã teoria.
 • 16. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 17 1. Analizaþi relaþiile dintre Sine, Eu ºi Supraeu. 2. Analizaþi rolul inconºtientului în teoria freudianã asupra psihismului uman. Realizaþi un desen care sã ilustreze raporturile dintre cele trei niveluri. 3. Care sunt atributele cunoaºterii conºtiente? 3. Procese cognitive senzoriale 3.1. Senza]ii [i percep]ii Definirea senzaþiilor Ce credeþi, dacã am ajunge pe o altã planetã, într-o altã lume, am putea vedea culori total diferite de cele deja cunoscute? Sunteþi siguri cã, atunci când auziþi ceva, toatã lumea aude exact ceea ce auziþi ºi voi? „Sã analizãm cazul unui matematician american în vârstã de 33 de ani: el dispunea de capacitatea extraordinarã de a gusta mâncarea ºi de a numi toate ingredientele folosite. Aceastã aptitudine nu depindea atât de gustul sãu cât, mai mult, de simþul foarte dezvoltat al mirosului. Într-o searã, a fost lovit uºor de o maºinã în timp ce voia sã treacã strada. Matematicianul a cãzut pe spate ºi s-a lovit la cap, pierzându-ºi cunoºtinþa. Abia la spital ºi-a dat seama de gravitatea accidentului: `ºi pierduse simþul mirosului! Gustul nu îi era alterat; el mai putea sã-ºi dea seama dacã mâncarea era sãratã, amarã, acrã sau dulce, dar îºi pierduse definitiv capacitatea de a identifica ingredientele din mâncare. De fapt, fãrã miros, mâncarea parcã nu mai avea nici gust. Unii dintre dumneavoastrã ar putea sã spunã cã o astfel de pierdere, chiar dacã de nedorit, nu provoacã un handicap major unei persoane. Ei bine, gândiþi-vã însã ce s-a întâmplat mai departe cu mate- maticianul nostru: era cât pe ce sã fie ucis într-un incendiu pentru cã nu simþise de la început mirosul de ars ºi era cât pe ce sã facã o toxiinfecþie alimentarã pentru cã nu ºi-a dat seama când a consumat alimente alterate.” (Dupã R.J. Ackerman, „Career development and transition of middle-aged women”, in Psychology of women quarterly, 14, 1990, pp. 513-530) Cazul de mai sus ilustreazã consecinþele grave ale pierderii oricãruia dintre simþuri, chiar ºi a unuia cãruia îi acordãm, de obicei, o importanþã mai micã (mirosul). Sistemul senzorial este astfel alcãtuit încât ne pune în contact cu lumea înconjurãtoare ºi cu greu ne putem imagina complexitatea lui deosebitã. Fiecare dintre organele noastre de simþ ne conecteazã cu anumite aspecte ale mediului exterior. Noi suntem conºtienþi de lumea externã, precum ºi de lumea internã a corpului nostru doar pentru cã avem un numãr de organe senzoriale capabile sã primeascã mesaje. Acestea ne dau posibilitatea sã vedem, sã auzim, sã atingem, sã simþim plãcerea, cãldura, durerea etc. Organele senzoriale opereazã prin intermediul celulelor senzoriale receptoare, care recep- teazã din exterior diferite forme de energie (luminã, vibraþii, lovituri), le convertesc în impulsuri nervoase ºi le transmit spre creier pentru a fi interpretate.
 • 17. MANUAL DE PSIHOLOGIE 18 Vorbind despre modul în care receptãm ceea ce se aflã în jurul nostru, psihologii fac distincþie între senzaþii ºi percepþie. Senzaþiile definesc captarea ºi transformarea energiei din mediu în energie nervoasã, recunoscutã ca atare de sistemul nostru nervos. Ele reprezintã astfel etapa în care noi înregistrãm informaþiile din jur. Senzaþia porneºte de la un anumit tip de stimul, deci de la forma de energie (unda luminoasã sau sonorã), care acþioneazã asupra organelor senzoriale (ochii sau urechea). Senzaþia este procesul de detectare a stimulilor care vin din exterior sau din propriul corp. Percepþia se referã la interpretarea acestei informaþii, la modul în care noi îi acordãm un înþeles. În timp ce senzaþia ne dã posibilitatea sã detectãm un punct negru pe aceastã paginã, percepþia vizualã ne permite sã organizãm punctele negre în litere sau cuvinte. Deºi psihologii fac distincþie între senzaþie ºi percepþie, cele douã procese se suprapun ºi nu existã un punct clar în care senzaþia sã se termine ºi sã înceapã percepþia. Razele luminoase – de fapt energia pe care ele o poart – v stimuleaz ochii [i dau na[tere la senza]ii. Dar, atunci când pe baza acestor senza]ii spune]i „îl vd acum pe colegul meu”, v exprima]i percep]ia. În practic, este greu s facem distinc]ie între senza]ii [i percep]ii. Suntem atât de obi[nui]i cu percep]iile noastre, încât nu mai avem acces la senza]ii, mai ales pentru c acestea din urm ac]ioneaz simultan [i combinat (de exemplu, atunci când vedem o floare, îi percepem simultan forma, culoarea, mirosul, dar [i contextul în care se gse[te, astfel încât este greu s „sim]im” doar forma). Stimulii, care reprezintã un concept-cheie în capitolul de fa], se referã la diferite aspecte ale lumii externe ºi influenþeazã în mod direct comportamentul ºi experienþa conºtiente. Denumirea de stimul provine de la acþiunea de stimulare a organelor senzoriale. Virtual, orice aspect al lumii externe, care poate stimula celulele receptoare, poate fi considerat stimul: cãldura camerei este stimul pentru receptorii din piele, hrana este stimul pentru receptorii gustului, mirosului. Trãim într-o lume plinã de stimuli – forme de energie care afecteazã ceea ce simþim ºi facem. Ochii, urechile ºi alte organe senzoriale conþin receptori, celule specializate care convertesc energia stimulilor în impulsuri nervoase. Într-un anume fel, sistemul nervos „construieºte” o reprezentare internã a lumii înconjurãtoare. Primul pas în primirea ºi interpretarea mesajelor senzoriale este sã dai atenþie mesajului respectiv. Noi suntem bombardaþi constant de un numãr prea mare de stimuli interni ºi externi pentru a le putea rãspunde la timp. Pentru a reuºi s㠄înþelegem” tot amalgamul de informaþii trebuie sã procesãm doar o micã parte dintre ele ºi sã facem abstracþie de restul. Procesul care permite sã se rãspundã doar la anumiþi stimuli este denumit atenþie selectivã. Organele receptoare au celule receptoare cu neuroni specializaþi, ce pot fi stimulaþi de un anumit tip de energie senzorialã. Unele celule receptoare sunt sensibile la sunete, altele la luminã, la substanþe chimice etc. În toate cazurile, celulele receptoare trimit informaþia codificatã sub formã de impuls nervos, prin intermediul nervilor, spre ariile senzoriale din creier. Noi suntem conºtienþi de stimuli numai dacã celulele receptoare pot recepþiona informaþia. De exemplu, nu putem auzi sunetele care au o frecvenþã foarte mare, de 20.000 vibraþii pe secundã.
 • 18. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 19 Formele senzaþiilor Pentru clasificarea senzaþiilor se folosesc douã criterii: analizatorul specializat pentru receptarea informaþiei (senzaþii vizuale, auditive, olfactive, gustative, cutanate) ºi natura conþinutului informaþional, adicã ce fel de informaþii sunt oferite (senzaþii exteroceptive, proprioceptive, statice ºi interoceptive). Vãzul Putem foarte uºor sã cãdem în capcana de a ne imagina cã în interiorul creierului nostru se formeazã o „imagine în miniatur㔠a ceea ce vãd ochii noºtri, ca ºi cum am avea acolo un mic ecran de proiecþie pe care este reflectatã imaginea lumii exterioare. Psihologii au demonstrat însã cã aceastã reprezentare este departe de adevãr. Reprezentarea unui stimul vizual în creierul nostru nu are nevoie de nici o asemãnare fizicã cu ceea ce vedem, la fel cum reprezentarea mirosului unei flori nu seamãnã prin nimic cu floarea în sine. Mai mult, ceea ce noi trãim subiec- tiv nu este la fel cu ceea ce se petrece „acolo afarã”. Dacã afarã lumina devine mai intensã, noi descriem ceea ce vedem ca fiind „mai strãlucitor”, dar strãlucirea nu este acelaºi lucru cu intensitatea luminii. Similar, dacã lumina îºi schimbã lungimea de undã, noi vedem o schimbare în culoare, însã culoarea nu este acelaºi lucru cu lungimea de undã a razei luminoase. Experienþele noastre nu copie lumea exterioarã; ele sunt traduceri ale acesteia sub diferite forme. Atunci când ne referim la luminã, de fapt menþionãm doar o foarte micã parte din spectrul electromagnetic. Spectrul electromagnetic cuprinde toate frecvenþele energiei radiante, de la razele gama ºi razele X, care au lungimi de undã foarte scurte, razele ultraviolete, razele luminoase ºi cele infraroºii, pânã la radiaþiile folosite în transmisiile radio ºi TV, care au lungimi de undã foarte mari. Ce face ca lumina sã fie „vizibilã”? Rãspunsul este simplu: receptorii noºtri pentru luminã, care se gãsesc în ochi, pe retinã, ºi sunt pregãtiþi sã rãspundã doar la lungimi de undã cuprinse între 400 ºi 700 nm. Dacã am avea receptori diferiþi, am vedea lungimi de undã diferite, deci aspecte inedite ale lumii în care trãim. Albinele, spre exemplu, vãd raze electromagnetice cu lungimi mai scurte de 350 nm, care pentru oameni sunt invizibile, dar nu vãd razele cu lungimi de undã mai lungi, care apar ca roºii pentru cei mai mulþi dintre noi. Nu vom intra în detalii de anatomia ochiului, pentru cã psihologii sunt mai curând interesaþi de modul în care oamenii interpreteazã informaþia senzorialã (percepþia), decât de aspectul fiziologic al recepþiei ei. Auzul Ca ºi vãzul, auzul ne informeazã despre obiectele din jur prin intermediul unor forme de energie numite unde sonore. Senzaþia subiectivã care apare atunci când recepþionãm undele sonore poartã numele de sunet. • spectru electromagnetic • lumin • unde electromagnetice
 • 19. MANUAL DE PSIHOLOGIE 20 Când v ve]i duce la un concert în aer liber sau la discotec, s observa]i cu aten]ie cum vibreaz membranele difuzoarelor din boxe, în special cele mari, remarcând totodat [i calitatea sunetului. Ve]i observa astfel c la sunete joase (basul) pute]i urmri ([i chiar sim]i în stomac) vibra]ia difuzorului, în timp ce la sunete înalte, vibra]iile sunt atât de rapide încât ele nu mai pot fi sesizate cu ochiul liber. Sunetele provin din vibraþii ale aerului sau ale obiectelor. Spre exemplu, când un difuzor vibreazã, el face ca ºi aerul din preajma sa sã vibreze în acelaºi mod. Astfel, el comprimã aerul în „valuri” care se deplaseazã pânã ajung la urechile noastre. Fãrã aer (sau alt mediu de transmitere) nu ar exista unde mecanice. Fãrã un organ de simþ receptor nu ar exista sunete (interpretarea subiectivã a undelor sonore care reprezintã o parte din undele mecanice). Receptorii pentru sunete se gãsesc în urechea internã. La fel ca ºi în cazul vãzului, noi nu putem percepe toate sunetele din mediul care ne înconjoarã, ci doar o micã parte dintre acestea. ªi tot ca în cazul radiaþiilor luminoase, calitãþile sunetelor pe care le percepem sunt diferite de caracteristicile fizice ale undelor sonore. Undele sonore care provin de la un obiect ajung în momente diferite la urechile noastre (datoritã distanþei dintre ele), iar aceastã diferenþã micã de timp ne permite sã localizãm direcþia din care provine sunetul. Cu ajutorul auzului putem aprecia ºi distanþa pânã la obiectele ce se deplaseazã faþã de noi ºi emit unde sonore. Astfel, când obiectul se apropie de noi, sunetele pe care le recepþionãm cresc în înãlþime, iar când obiectul se depãrteaz㠖 sunetele recepþionate scad în înãlþime. Fenomenul descris poartã numele de efect Doppler. Mirosul Stimulii sunt substanþe volatile care pãtrund în fosele nazale. Aceste senzaþii au calitãþi diferite ce poartã denumirea substanþei care le produce (miros de benzinã, miros de trandafiri etc.). Sunt însoþite de o tonalitate afectivã (miros plãcut sau neplãcut). Au rol de apãrare împotriva unor substanþe nocive. Gustul Stimulii sunt substanþe solubile care pãtrund în cavitatea bucalã. Existã patru gusturi fundamentale: sãrat (clorura de sodiu), amar (chinina), dulce (zaharina), acru (acid acetic). Combinarea celor patru gusturi în diferite proporþii contribuie la formarea celorlalte gusturi. Au rol de apãrare împotriva substanþelor nocive ºi în reglarea comportamentului alimentar. Au tonalitate afectivã pozitivã ºi negativã (gust plãcut sau neplãcut). Senzaþiile cutanate Sunt de douã tipuri: tactile ºi termice, dar unii introduc în aceastã categorie ºi senzaþiile de durere. 1) Senzaþiile tactile (de contact sau de presiune) Stimulii sunt suprafeþele obiectelor care vin în contact cu pielea. Furnizeazã informaþii despre netezimea, duritatea, asperitatea obiectelor. Împreunã cu senzaþiile chinestezice (de miºcare) furnizeazã informaþii despre întinderea ºi forma obiectelor. • unde mecanice • unde sonore • sunete
 • 20. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 21 2) Senzaþiile termice (de temperaturã) Stimulul este diferenþa dintre temperatura corpului ºi cea a obiectelor. Furnizeazã informaþii despre proprietãþile calorice ale obiectelor. Aceste senzaþii includ ºi mecanisme de termoreglare (adaptare termicã). Pragurile senzoriale Imagina]i-v c v afla]i pe malul unui lac de munte, la apusul soarelui. Este o tcere desvâr[it. Totul pare un refugiu ideal [i tcut, departe de vacarmul lumii cotidiene. Gândi]i-v, în schimb, cum ar arta acest peisaj pentru un animal de prad: zgomote, mirosuri, insecte [i alte microorganisme vii. În jurul nostru se gsesc mereu forme de energie (deci stimuli) care nu pot fi percepute: de exemplu, undele radio, razele ultra- violete sau sunetele prea joase ori prea înalte. Este evident, din exemplul de mai sus, cã oamenii nu pot detecta toþi stimulii fizici care sunt prezenþi în mediu la un moment dat. Când însã un stimul devine suficient de puternic pentru a fi perceput de organele noastre de simþ? Rãspunsul la aceastã întrebare este condiþionat de înþelegerea noþiunii de prag absolut. Pragul absolut Pragul absolut este cea mai micã intensitate a unui stimul care îl face sã fie perceput. Iatã, spre exemplu, câteva dintre aceste praguri absolute, pentru toate cele cinci simþuri ale noastre: • vãz: lumina unei lumânãri poate fi vãzutã de la 45 kilometri depãrtare, într-o noapte clarã ºi dintr-o zonã întunecatã; • auz: ticãitul unui ceas poate fi auzit de la 6-7 metri distanþã, în condiþii de liniºte; • gust: zahãrul poate fi detectat chiar ºi atunci când dizolvãm o linguriþã în 7 litri de apã; • miros: o picãturã de parfum poate fi simþitã pe tot cuprinsul suprafeþei unui apartament spaþios de trei camere; • tact: aripioara unei albine care cade de la o distanþã de 1 cm poate fi simþitã pe obraz. Strâns legatã de noþiunea de prag absolut este ºi cea de sensibilitate, care numeºte capacitatea unei persoane de a sesiza un stimul la o valoare a pragului cât mai micã. Ea este într-o relaþie invers proporþionalã cu valoarea pragului absolut. Astfel, cu cât cineva percepe stimuli de intensitate redusã (prag absolut scãzut), cu atât sensibilitatea sa este mai ridicatã. În general, simþurile noastre sunt suficient de sensibile; orice modificare a pragurilor de percepþie ar determina probleme de adaptare. Spre exemplu, dacã auzul nostru ar fi mai fin, am fi capabili sã auzim moleculele de aer lovindu-se de urechile noastre, fenomen care ne-ar distrage atenþia de la sunetele depãrtate. Dacã vã duceþi • prag absolut • prag diferen]ial
 • 21. MANUAL DE PSIHOLOGIE 22 mâinile pâlnie la urechi veþi auzi sunetele cu o intensitate crescutã, dar ºi un „fâºâit” cauzat de miºcarea moleculelor de aer. Pragurile absolute despre care vorbeam sunt mãsurate în condiþii ideale; în viaþa de zi cu zi simþurile noastre nu pot detecta stimulii atât de bine din cauza prezenþei zgomotului. Zgomotul se referã la intensitatea stimulilor din mediu, care nu fac obiectul percepþiei noastre în acel moment. Astfel, cu cât zgomotul este mai mare, cu atât creºte ºi valoarea pragurilor absolute, deci sensibilitatea noastrã scade. Pentru psihologi, cuvântul „zgomot” nu se referã doar la stimulii auditivi, ci la orice stimulare din mediu care interfereazã cu percepþia unui stimul. Pragul absolut mai poate fi influenþat ºi de factori interni, psihologici. Astfel, diferite experimente aratã cã oamenii îºi „fixeaz㔠un prag intern atunci când îºi propun sã detecteze ceva. În funcþie de interesele noastre putem sã ne modificãm sensibilitatea organelor de simþ. O persoanã flãmândã, spre exemplu, va fi mult mai sensibilã la mirosurile de mâncare decât cineva care tocmai a servit masa. Imagina]i-v ce efecte poate avea, pentru un medic, modificarea subiectiv a pragului senzorial, atunci când recepteaz btile inimii unui bolnav, în func]ie de cunoa[terea sa ini]ial despre acea persoan (dac a mai avut sau nu probleme cu inima, dac este tânr sau în vârst etc.). Pragul diferenþial Stimulii nu sunt constanþi; ei diferã în intensitate. Psihologii au descoperit cã organele noastre de simþ sunt adaptate sã detecteze ºi astfel de schimbãri în intensitatea stimulilor, însã numai dacã diferenþele depãºesc o anumitã valoare, denumitã prag diferenþial. Pragul diferenþial este cantitatea minimã cu care trebuie sã se modifice intensitatea unui stimul pentru ca noi sã percepem o schimbare. Interesant este faptul cã pragul diferenþial depinde de valoarea iniþialã a stimulului. Astfel, dacã avem un bec cu filament multiplu, schimbarea intensitãþii luminoase de la 75 waþi la 100 waþi este perceputã ca fiind mai puternicã decât cea de la 100 la 125 waþi, deºi diferenþa în termeni absoluþi este aceeaºi. Pragul diferenþial, spre deosebire de pragul absolut, se raporteazã la valoarea iniþialã a intensitãþii stimulului. El depinde de condiþia fizicã, de motivaþia subiectului ºi de calitãþile stimulului testat. E.H. Weber ºi G.T. Fechner denumesc acest prag diferenþa observabilã. Ei au descoperit cã modificarea intensitãþii stimulãrii pentru a produce o diferenþã observabilã reprezintã o proporþie constantã din stimularea iniþialã (legea lui Weber ºi Fechner). De exemplu, dacã o persoanã ridicã o greutate de 1 kg, este nevoie sã se adauge sau sã se ia 1/30 din greutatea iniþialã (1/30 din 1000 g = 33,3 g) pentru a fi simþitã diferenþa. Persoana care þine în mânã o greutate de 500 g va observa schimbarea dacã se adaugã sau se iau 16,6 g. Experimental s-a demonstrat cã pragul diferenþial se aflã într-un raport constant faþã de mãrimea care se adaugã sau se ia din stimulul iniþial (s/S = k). Acest raport este de 1/30 pentru greutate, 1/100 pentru luminã ºi 1/10 pentru sunete. Cercetãrile realizate de Weber, Fechner ºi Bouguer au demonstrat cã stimulul creºte în progresie geometricã, iar senzaþia în progresie aritmeticã: S = KlogE + C , unde „S”
 • 22. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 23 reprezintã senzaþia, „E” excitantul, iar „K” ºi „C” sunt constante. Legea lui Weber ºi Fechner este valabilã pentru stimulii cu intensitate medie ºi mai puþin pentru cei cu intensitate foarte scãzutã sau ridicatã. Noþiunea de prag diferenþial mai explicã însã ºi alte fenomene care trec dincolo de simþuri. S presupunem c da]i un anun] la ziar pentru c vre]i s v vinde]i combina muzical cu 2.000.000 lei. Dac cineva v ofer 1.900.000 lei probabil c ve]i fi satisfcut de târgul fcut, chiar dac pre]ul ob]inut este mai mic cu 100.000 lei. Pe de alt parte, dac vre]i s vinde]i un ceas cu 200.000 lei [i cineva v ofer 100.000 lei, probabil c nici nu v-a]i gândi s face]i târgul. Chiar dac valoarea absolut a diferen]elor este aceea[i în ambele cazuri, valoarea psihologic a celor 100.000 lei difer. Ea depinde de valoarea ini]ial a ofertei, la fel ca [i în cazul pragurilor diferen]iale. Adaptarea senzorialã Am menþionat deja cã organele senzoriale sunt bombardate constant de stimuli, precum ºi faptul cã sensibilitatea individualã la anumiþi stimuli variazã în timp. De ce totuºi oamenii observã numai unii stimuli? Un motiv este acela cã un stimul care rãmâne constant în intensitate, progresiv, nu mai este observat. Astfel, pe lângã alþi factori, cum ar fi oboseala, neatenþia, intervine ºi adaptarea senzorialã. Când stimulul este prezent continuu sau se repetã la intervale scurte, senzaþia produsã de acea cantitate de energie devine progresiv mai slabã, probabil pentru cã celulele receptoare obosesc. Dac intrm în apa unei piscine pentru a înota, apa este sim]it ca fiind rece. Dup câteva minute ni se va prea „bun” pentru înotat. Apa nu î[i schimb temperatura, ci senza]ia se modific deoarece receptorii temperaturii din piele se adapteaz la tem- peratura apei. Adaptarea senzorial ne permite s detectm modificrile importante din jurul nostru [i s le ignorm pe cele care rmân constante. Adaptarea nu este completã la senzaþiile de intensitate extremã, în acest caz putând sã aparã tremurãturile sau chiar durerea produsã de frig. Adaptarea apare ºi pentru alþi stimuli, cum ar fi sunetele joase, substanþele odorifice. Simþurile noastre posedã o proprietate numitã adaptare, care apare în urma expunerii prelungite la aceeaºi stimuli. Se spune cã cineva l-ar fi întrebat pe un atlet de circ, care ducea în spate cinci acrobaþi, dacã greutatea pe care o poartã nu este prea mare. Acesta ar fi rãspuns: „Nu, dacã tocmai ai cãrat un elefant”. Exemplul dat ilustreazã fenomenul adaptãrii senzoriale. Adaptarea depinde de natura, durata ºi intensitatea stimulului care acþioneazã asupra organismului. Creºterea sau scãderea sensibilitãþii ca urmare a acþiunii repetate a stimulilor sau a modificãrii condiþiilor de mediu poartã denumirea de adaptare senzorialã. În esenþã, adaptarea joacã rolul de a ne proteja receptorii în cazul expunerii prelungite la stimuli de intensitate constantã. Existenþa pragurilor perceptive dovedeºte cã reacþia unei persoane la diferiþi stimuli senzoriali nu este întotdeauna o reprezentare obiectivã a calitãþilor lor fizice. Aceasta explicã de ce, expuºi unei aceleiaºi realitãþi, unor aceloraºi forme de energie, oamenii au
 • 23. MANUAL DE PSIHOLOGIE 24 senzaþii diferite. Iar aceste diferenþe devin ºi mai evidente atunci când vorbim despre percepþie ca interpretare subiectivã a stimulilor. Aceeaºi modificare în mãrimea fizicã a unui stimul poate fi uneori evidentã, în timp ce în alte situaþii nu este sesizatã. Acest fapt are implicaþii practice. S presupunem c trebuie s gsim o modalitate pentru ca monitorul de altitudine a unui avion s fie mai vizibil pentru pilot. Vom folosi o lumin care cre[te în intensitate cu cât avionul va pierde mai mult din altitudine. Astfel, presupunem c pilotul va observa mai u[or modificrile în altitudinea avionului. Conform legii lui Weber, acest mod de a concepe monitorul este periculos: la o altitudine mare intensitatea luminii va fi mic [i orice schimbare în altitudine va fi repede detectat, pe când la altitudine mic, inten- sitatea luminii va fi mare, iar diferen]ele în altitudine, care ar putea fi fatale, nu vor fi observate pe monitor. Contrastul senzorial În momentul în care ascultãm o melodie ºi constatãm cã ne place, reþinem doar refrenul, ºi nu alte pãrþi ale cântecului. Explicaþia constã în faptul cã tonalitãþile ºi ritmurile folosite de compozitor sunt diferite, pentru a crea un contrast cu tonalitãþile ºi ritmurile folosite în celelalte strofe ale piesei muzicale. Acelaºi lucru se întâmplã ºi dacã privim obiectele de îmbrãcãminte expuse într-o vitrinã. O cãmaºã roºie ne va atrage imediat atenþia chiar dacã în vitrinã sunt expuse mai multe cãmãºi gri. Fenomenul se datoreazã contrastului senzorial, ce constã în scoaterea reciprocã în evidenþã a unor stimuli care au caracteristici opuse. În primul caz vorbim de un contrast succesiv, deoarece tonalitãþile ºi ritmurile sonore se succedã, urmeazã unele dupã altele. Astfel, ritmul mai lent al unei strofe scoate în evidenþã ritmul mai alert al refrenului. În cel de-al doilea caz vorbim de un contrast simultan, deoa- rece stimulii contrastanþi sunt receptaþi în acelaºi timp. Interacþiunea analizatorilor Sensibilitatea unui analizator poate fi modificatã atunci când este stimulat un alt organ senzorial. În acest caz vorbim de efectul interacþiunii analizatorilor. Interacþiunea analizatorilor constã în faptul cã o senzaþie care se produce într-un analizator influenþeazã senzaþiile produse în alt analizator în sensul creºterii sau diminuãrii acestora. „Lazarev a demonstrat cã sunetul constant al unui diapazon este auzit mai tare când, simultan, se aprinde o luminã ºi mai slab când ea se stinge. Kravkov a ilustrat aceastã ipotezã prin numeroase studii. El a demonstrat cum creºte sensibilitatea vederii crepusculare (la o luminã slabã) când ne ºtergem faþa ºi gâtul cu apã rece (excitarea simþului termic), când mestecãm tablete dulci-acriºoare (stimulare gustativã) ºi când ne forþãm respiraþia (stimulare interoceptivã).” (A. Cosmovici, Psihologie generalã, Polirom, 1996, p. 109) Sinestezia reprezint o form specific de interac]iune dintre analizatori. Fenomenul const `n faptul c stimularea unui analizator ce produce efecte senzoriale specifice altui analizator, de[i acesta nu a fost stimulat. De exemplu, culori dulci sau reci, sunete catifelate. • contrast succesiv • contrast simultan
 • 24. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 25 Organizarea câmpului perceptiv Percep]ia este un fenomen complex; fr ea informa]iile pe care le primim prin intermediul sim]urilor noastre nu ne-ar fi de folos: Domnul S. a fost internat în spital în urma intoxicrii cu monoxid de carbon; el inhalase o cantitate periculoas de gaz nociv în timp ce lucra la ma[ina sa în garaj. Din multe puncte de vedere, domnul S. prea perfect normal; memoria `i func]iona bine, discursul era coerent, iar interac]iunile cu ceilal]i pacien]i, naturale. {i totu[i ceva nu era în regul: uneori nu putea identifica obiectele simple din jurul su. Mai precis, el detecta, vedea obiectele sau fiin]ele din jurul su (spre exemplu, nu se lovea de diferite obiecte de mobilier sau alte obstacole în timp ce se deplasa prin încperi), dar nu le putea numi sau identifica. Domnul S. putea preciza culoarea unui obiect, forma, mrimea sau putea aprecia corect la ce distan] se afl, dar nu putea spune, spre exemplu, c obiectul respectiv era o portocal. Astfel, abilit]ile sale vizuale erau intacte, dar capacitatea sa de recunoa[tere era distrus. El suferea de o form de agnozie vizual (agnozie – termen ce provine din limba greac – înseamn „fr cunoa[tere”, „fr recunoa[- tere”). Aceast tulburare psihic ilustreaz cel mai clar diferen]a dintre senza]ii [i percep]ie; domnul S. nu avea nici o problem în a sim]i (detecta) lumea din jurul su, dar nu putea s o perceap (interpreteze) într-un mod adecvat (adaptat dup H.L. Roediger et al., Psychology, West Publishing Company, 1996, p. 134). Exemplul de mai sus este într-adevr unul extrem, dar util pentru a putea face distinc]ie între senza]ii [i percep]ii. Cu toate acestea, realitatea `i `n[al uneori chiar [i pe cei cu abilit]i perceptuale nealterate. G^ndi]i-v, spre exemplu, de c^te ori nu vi s-a prut c sun telefonul sau cineva la u[ tocmai c^nd era]i sub du[? Teoria gestaltist În prima jumtate a secolului XX, un grup de psihologi germani au studiat modul în care mintea noastr organizeaz senza]iile în percep]ii cu în]eles. Ideea lor de baz a fost aceea c percep]ia nu este o simpl sum de senza]ii. Ei au precizat c fundamental în percep]ie este întregul sau forma, [i nu pr]ile componente. Curentul lansat de ace[tia în psihologie poart numele de gestaltism, din termenul german Gestalt, care desemneaz o entitate care are sens, un întreg indivizibil, o form perfect. Convin[i c „întregul reprezint mai mult dec^t suma pr]ilor”, fondatorii psihologiei gestaltiste au sus]inut c percep]ia vizual este un proces activ, nu o simpl însumare de linii [i puncte. S presupunem c într-o camer întunecat ata[a]i un bec aprins de una dintre spi]ele de la o roat de biciclet, aproape de marginea ro]ii, ca în figura nr. 1a. Ce vedem dac rostogolim roata în linie dreapt? Bineîn]eles c nu vedem roata, pentru c în camer este întuneric; vom distinge doar o d^r luminoas de forma unor semicercuri, a[a cum arat [i traseul cu linie întrerupt din figur. Mai departe, s a[ezm becul aprins chiar în centrul ro]ii (fig. nr. 1b). Rostogolirea ro]ii prin încpere ne va determina Figura nr. 1. „~ntregul este mai mult dec^t suma pr]ilor”
 • 25. MANUAL DE PSIHOLOGIE 26 s vedem o d^r luminoas dreapt. Ce se înt^mpl îns dac vom folosi dou becuri, unul ata[at de centrul ro]ii [i cellalt pus pe margine? Vom percepe dou d^re lumi- noase, a[a cum sunt liniile întrerupte desenate în figura nr. 1c? A[a ne-am a[tepta la prima vedere. Cu toate acestea, ceea ce se percepe în realitate este un cerc luminos care se deplaseaz prin încpere (fig. nr. 1d). Exemplul de mai sus ilustreaz c percep]ia unui întreg, a unei configura]ii nu se reduce doar la percep]ia sumei pr]ilor lor componente; pe parcursul acestui proces, noi cutm activ legturile care exist între pr]i, astfel c produsul final al percep]iei va reflecta tocmai aceste legturi. Conform teoriei gestaltiste, primul pas în trecerea de la senza]ii la percep]ie este separarea obiectului de fondul percep]iei. În via]a cotidian, procesul de separare se desf[oar instantaneu [i rareori suntem con[tien]i de el. Separarea obiectului de fond sau context arat faptul c percep]ia noastr este un proces activ [i selectiv, pe care îl putem controla uneori în mod con[tient. Un exemplu în acest sens îl constituie figurile reversibile (fig. nr. 2). La toate figurile reversibile, c^nd v schimba]i punctul de concentrare a percep]iei, se schimb [i în]elesul aces- teia, iar – ceea ce este [i mai important – cellalt sens v este temporar inaccesibil. Spre exemplu, `n figura nr. 2c, c^nd percepe]i fa]a [i nasul unui brbat, acest context aproape v „for]eaz” s vede]i restul pr]ii din figur ca un saxofon, iar fa]a femeii nu mai este perceput. Chiar dac nu au reu[it s explice cum se produce percep]ia, psihologii gestalti[ti au rmas cunoscu]i mai ales pentru c au descoperit legile dup care mintea noastr organizeaz ceea ce vedem. Prezentm în continuare cele mai importante principii gestaltiste ale percep]iei. Legile gestaltiste ale percep]iei Principiul proximit]ii: tendin]a de a percepe obiectele care sunt mai apropiate ca fc^nd parte din acela[i grup. Astfel se explic de ce obiectele desenate în figura nr. 3 sunt percepute ca form^nd patru grupuri diferite. Principiul similarit]ii: stimulii sau obiectele similare au tendin]a de a fi grupate în aceea[i unitate perceptual. Astfel, cercule]ele din figura nr. 4 sunt percepute ca fiind grupate orizontal sau vertical, în func]ie de similaritatea lor (cercule]e pline sau goale). Principiul continuit]ii: stimulii vizuali care sunt situa]i unii în continuarea celorlal]i au tendin]a de a fi grupa]i Figura nr. 2. Figuri reversibile a) b) c) d) Figura nr. 3. Principiul proximit]ii Figura nr. 4. Principiul similarit]ii Figura nr. 5. Principiul continuit]ii Figura nr. 6. Principiul `nchiderii
 • 26. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 27 împreun. Astfel, liniile din figura nr. 5 este mult mai probabil s fie interpretate (grupate) ca triunghi dec^t ca trei unghiuri diferite. Principiul închiderii: dac o figur (form) cunoscut are por]iuni care lipsesc, avem tendin]a de a „umple” aceste lipsuri [i de a „crea”, de a percepe obiectul în întregime. În figura nr. 6 avem tendin]a de a vedea un cal „alungit” mascat de un paravan (de[i la fel de bine pot fi doi cai) [i un om introdus într-un cub (procedeu deseori folosit de unii iluzioni[ti). Principiul bunei forme: este de fapt un principiu mai general, care uneori le cuprinde [i pe cele anterioare [i care precizeaz c în percep]ia vizual avem tendin]a de a vedea [i grupa stimulii în figuri simple [i simetrice, chiar dac în realitate ei pot fi aranja]i [i în alt mod. Astfel, imaginea din figura nr. 7 tinde s fie perceput ca un romb încadrat de dou linii verticale, chiar dac în realitate ea putea fi ob]inut [i prin alturarea a dou litere K a[ezate simetric. Cu toate c nu explic procesele prin care reu[im s transformm senza]iile noastre în percep]ii, meritul psihologilor gestalti[ti rm^ne acela de a fi descoperit legile ce guver- neaz fenomenul. Constan]a percep]iei  Trim într-un mediu aflat în continu mi[care [i transformare. {i totu[i, continum s avem acelea[i experien]e perceptuale, chiar dac stimulii din jurul nostru se schimb. Imagina]i-v c privim automobilele pe o strad. Pe msur ce se apropie de noi, se modific at^t forma lor (ea depinde de unghiul din care le vedem), c^t [i mrimea (vedem mrimea real doar atunci c^nd automobilul se afl chiar în dreptul nostru). Cu toate acestea, noi percepem automobilul ca fiind acela[i obiect, av^nd o form [i o mrime constante. Percepem o u[ care se deschide ca av^nd aceea[i form (de[i din unghiul din care o privim se modific) sau percepem m^na unei persoane ca fiind constant, de[i mrimea ei în c^mpul perceptiv cre[te atunci c^nd este îndreptat spre noi. Fenomenul este cunoscut sub numele de constan] perceptual. Constan]a percepþiei se refer la perceperea obiectelor ca av^nd form [i mrime constante, indiferent de unghiul din care sunt privite. Consecin]a fenomenului de mai sus este recunoa[terea mult mai u[oar a obiectelor. Constan]a perceptual se realizeaz prin ajustarea [i corectarea informa]iilor senzoriale variate ce provin de la obiecte. Fr aceast aptitudine, noi am gsi lumea înconjurtoare foarte confuz [i mereu schimbtoare. Cu ajutorul constan]ei perceptive suntem capabili ca atunci c^nd ne formm o reprezentare stabil a unui obiect s îl putem recunoa[te ori de c^te ori ne înt^lnim cu acesta [i sub orice unghi l-am privi. Exist [i alte constan]e ale percep]iei (de exemplu, constan]a luminozit]ii obiectelor – perceperea luminozit]ii unui obiect ca fiind constant, de[i în realitate marginile obiec- telor au strlucire diferit de mijlocul acestora); ele sunt aplicabile [i altor sim]uri, nu numai vzului (de exemplu, nu auzim sunetul metronomului ca fiind un tac-tac monoton, regulat, ci avem tendin]a de a-l organiza, adic auzim tic-tac, tic-tac). Figura nr. 7. Principiul bunei forme
 • 27. MANUAL DE PSIHOLOGIE 28 Percep]ia spa]ial V-a]i întrebat vreodat cum percepem noi obiectele [i spa]iul tridimensional, de[i pe retin se formeaz imagini bidimensionale? Vederea obiectelor în trei dimensiuni, numit [i perspectiva sau percep]ia spa]ial, ne permite s estimm cu precizie forma lor, dar [i s apreciem destul de exact distan]a dintre obiecte sau de la noi p^n la ele. Imagina]i-v c^t de important este percep]ia spa]ial în „navigarea” [i orientarea noastr prin mediul înconjurtor; fr aceast aptitudine ne-am ciocni mereu de obiectele din jur [i nu am mai putea, spre exemplu, s apucm sau s manipulm diverse obiecte. Cum se realizeaz totu[i percep]ia ad^ncimii? Psiho- logii au artat c exist dou tipuri de informa]ii de care ne folosim în acest proces: indicatorii monoculari (informa]ii dup care apreciem ad^ncimea fie [i privind doar cu un singur ochi) [i indicatorii binoculari (informa]ii pentru care avem nevoie s privim cu ambii ochi). Indicatorii monoculari Cei mai importan]i indicatori monoculari ai ad^ncimii sunt: mrimea relativ a obiectelor, interpozi]ia [i perspectiva liniar. S îi analizm pe r^nd. Mrimea relativ se refer la faptul c obiectele mai deprtate par c sunt mai mici (imaginea lor pe retin este mai mic) dec^t obiecte similare ca mrime, dar mai apropiate. Intervine aici constan]a perceptual a mrimii, despre care am vorbit anterior. Interpozi]ia se refer la faptul c obiectele mai deprtate sunt „acoperite” în c^mpul nostru vizual de cele mai apropiate. Lipsa interpozi]iei ne face s apreciem gre[it distan]ele (spre exemplu, dac privim un obiect pe un c^mp, unde nu avem repere sau obiecte care se interpun [i la care ne putem raporta). Perspectiva liniar descrie faptul c liniile paralele care se deprteaz de noi par c se înt^lnesc. Cu c^t ele converg mai mult, cu at^t distan]a este perceput mai bine. Perspectiva liniar [i mrimea relativ sunt responsabile de unele accidente petrecute la intersec]ia cilor ferate cu [oselele. Din cauza lor, oamenii au tendin]a de a supraestima distan]a la care se afl trenul fa] de ei (mrimea foarte mare a trenului [i percep]ia ei relativ fac ca, privit de pe [ine, frontal, s par c trenul se mi[c mai încet dec^t în realitate sau c el se afl mult mai departe). De altfel, [i pe unele oglinzi retrovizoare ale automobilelor fabrican]ii avertizeaz c obiectele reflectate în oglind sunt mult mai apropiate dec^t par. Indicatorii binoculari Doi dintre indicatorii binoculari au fost studia]i mai detaliat: disparitatea retinian [i convergen]a ocular. Disparitatea retinian se refer la faptul c imaginile care se formeaz pe retin sunt u[or diferite, datorit distan]ei dintre ochi (aproximativ 7 cm). Pute]i face un mic experi- ment pentru a v convinge de acest lucru. Duce]i-v una dintre m^ini la 15-20 cm în fa]a ochilor. Închide]i alternativ c^nd un ochi, c^nd cellalt [i ve]i vedea c m^na pare s se deplaseze în c^mpul vostru vizual. • indicatori monoculari • indicatori binoculari • mrime relativ • interpozi]ie • perspectiv liniar
 • 28. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 29 Atunci c^nd cele dou imagini diferite, provenite de la cei doi ochi sunt combinate, ceea ce rezult este o imagine tridimensional. Acest efect este speculat de unele dispo- zitive pentru a crea efecte spectaculoase. Spre exemplu, în unele parcuri de distrac]ii oamenii primesc ochelari speciali cu ajutorul crora pot urmri filme tridimensionale. Ele au fost realizate film^nd ac]iunea cu dou camere simultan, a[ezate la 7 cm una de alta (c^t distan]a dintre ochi), iar fiecare camer utilizeaz un filtru special (o camer – un filtru albastru, cealalt – un filtru ro[u). Ochelarii spectatorilor sunt [i ei construi]i astfel înc^t o lentil filtreaz doar imaginile albastre, iar cealalt lentil – doar imaginile ro[ii. Astfel, oamenii vor vedea cu un ochi ceea ce a filmat o camer, iar cu cellalt – imagini de la cealalt camer. Rezultatul acestor combinri este o imagine tridimensional. (Fr ochelarii speciali, cu ochiul liber, filmul este neclar [i abia dac putem distinge siluetele.) Convergen]a ocular desemneaz faptul c globii no[tri oculari au capacitatea de a se orienta în unghiuri diferite unul fa] de cellalt, pe msur ce un obiect se apropie sau se deprteaz de noi. Urmri]i ochii unui coleg care prive[te un obiect mic ce i se apropie de nas [i ve]i constata c el pare s î[i „încruci[eze” ochii pe msur ce distan]a dintre obiect [i ace[tia scade. Atunci c^nd al]i indicatori ai ad^ncimii lipsesc, creierul se folose[te în ultim instan] de convergen]a ocular pentru a estima distan]a p^n la un obiect. Percep]ia mi[crii C^nd un fotbalist love[te mingea pasat de un coechipier cu piciorul, cel mai important factor este aprecierea mi[crii. Cum este el capabil s aprecieze mi[carea [i traiectoria unui obiect relativ mic [i care se deplaseaz uneori cu o vitez de peste 60 km/h? Un prim rspuns îl gsim în faptul c noi, c^nd percepem, separm obiectul de fondul percep]iei. {i în aceast situa]ie, fotbalistul separ mingea (obiect în mi[care) de fondul percep]iei (de exemplu, gazon, relativ static), ceea ce îi permite s aprecieze mi[carea. În al doilea r^nd, constan]a mrimii ne spune c un obiect care se apropie (sau se deprteaz) de noi nu î[i schimb în realitate mrimea, ci pozi]ia. Nu în ultimul r^nd, mi[crile capului sau ale globilor oculari, atunci c^nd urmrim un obiect în mi[care, ne furnizeaz informa]ii despre pozi]ia [i mi[carea lui. {i totu[i, cele prezentate mai sus nu ar explica complet percep]ia mi[crii, dac ochii no[tri nu ar mai avea înc o proprietate: persisten]a imaginii retiniene. Ea se refer la faptul c un stimul luminos creeaz pe retin o imagine care nu dispare imediat (oric^t de scurt ar fi ac]ionat stimulul), ci persist aproximativ o zecime de secund. Fr aceast proprietate, noi am percepe toate mi[crile sacadat (aminti]i-v cum îi vede]i mi[c^ndu-se pe ceilal]i `ntr-un loc unde exist lumin stroboscopic, o lamp strlucitoare, ca un blitz foto, care se aprinde pentru scurt timp la anumite intervale). Persisten]a imaginii retiniene determin ca ceea ce vedem noi la cinematograf s fie o mi[care continu, natural, de[i în realitate ne sunt prezentate aproximativ 24 de fotografii pe secund, care surprind pozi]ii diferite ale actorilor. Iluziile perceptive Iluziile fizice sunt cauzate de distorsiuni ale informa]iilor care ajung la organele noastre de sim] (cum ar fi imaginea b]ului fr^nt pe jumtate scufundat în ap), în timp ce • disparitate retinian • convergen] ocular • iluzii fizice • iluzii perceptive
 • 29. MANUAL DE PSIHOLOGIE 30 iluziile perceptive sunt produse de anumite elemente ale stimulilor care – ac]ion^nd combinat – ne creeaz o percep]ie deformat sau chiar imposibil (de exemplu, majoritatea iluziilor magicienilor). Majoritatea iluziilor perceptive sunt de fapt cauzate de prea buna func]ionare a mecanismelor percep]iei, în special de constan]ele perceptuale [i legit]ile gestaltiste, care în majoritatea cazurilor ne sunt folositoare. S analizm c^teva iluzii optice [i s vedem cauzele lor. Privi]i imaginile a) [i b) ale figurii nr. 8. La prima vedere avem tendin]a de a aprecia mon[trii din imaginea a) [i barele din imaginea b) ca fiind inegale. Dac îns lua]i o rigl [i le msura]i, ve]i constata c ele sunt identice. Ce anume determin aceast percep]ie incorect? Pe de o parte, perspectiva liniar „ne spune” c avem un obiect situat mai aproape [i unul situat mai departe ([i nu unul situat mai sus [i altul mai jos pe pagin), iar pe de alt parte constan]a mrimii ([i mrimea relativ) ne spune c fiin]ele (ca [i obiectele) sunt în realitate constante, nu î[i modific mrimea. În acest fel, percep]ia noastr subiec- tiv este aceea c – de[i imaginile care se formeaz pe retina ochilor no[tri sunt egale – fiin]a sau obiectul mai deprtat trebuie s fie mai mare dec^t cel apropiat. Obser- va]i c iluzia nu este dat de informa]iile senzoriale (care sunt corecte), ci de interpretarea lor, adic de percep]ie. Figura nr. 9 prezint o alt iluzie. Cercurile situate în mijlocul celorlalte cercuri par de mrimi diferite, de[i în realitate ele sunt identice. În acest caz, explica]ia ]ine de percep]ia mrimii relative a celor dou cercuri din mijloc. În primul r^nd, conform primului principiu gestaltist (vi-l mai aminti]i?), noi per- cepem dou grupuri de obiecte. În al doilea r^nd, neav^nd alt context dec^t cercurile din jur, noi estimm mrimea celor din mijloc prin raportare la contextul în care se gse[te fiecare dintre ele. Astfel, cercul din mijloc-st^nga este perceput ca fiind „mare” (el este într-adevr mai mare dec^t cele din jur), iar cel din dreapta – ca fiind „mic”. Fr s vrem, atunci c^nd privim întreaga imagine, „extindem” aceast evaluare [i atunci c^nd comparm cele dou cercuri. Pornind de la cele prezentate în capitolul de fa], încerca]i s explica]i iluzia din figura nr. 10, unde cele dou linii orizontale par inegale. Figura nr. 8. Iluzie optic cauzat de perspectiva liniar [i constan]a mrimii Figura nr. 9. Iluzie optic cauzat de compara]ia relativ [i context a) b) Figura nr. 10. Iluzia Müller-Lyer
 • 30. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 31 În încheiere, v reamintim c senza]iile se refer la receptarea informa]iilor din mediul înconjurtor, iar percep]ia – la interpretarea lor subiectiv. Modul în care noi percepem lumea în care trim este foarte mult influen]at de experien]ele noastre. Dac am fi avut experien]e diferite p^n acum, am percepe lumea diferit. Influenþe individuale ºi culturale asupra percepþiei Anumite caracteristici personale pot influenþa procesul de percepþie. Copiii sãraci estimau monezile ca fiind mai mari decât copiii proveniþi din familiile bogate. S-a constatat cã este mult mai probabil ca persoanele înfometate sã perceapã tablourile ambigue ca reprezentând hranã, în comparaþie cu persoanele care abia au mâncat. Femeile se percep mai atractive sexual atunci când sunt înconjurate de bãrbaþi decât atunci când nu sunt înconjurate de ace[tia. 1. Daþi exemple de adaptare a organelor senzoriale pentru fiecare simþ în parte. 2. Explicaþi de ce oamenii nu pot aprecia înãlþimea obiectelor la fel de bine precum lungimea acestora. 3. Faptul cã interiorul unui container pare mai voluminos privit din interior decât din exterior este o iluzie perceptivã sau una opticã? Argumentaþi rãspunsul. 4. Dacã într-o salã de sport intensitatea luminii este de 1.000 de lucºi, cu câþi lucºi trebuie sã creascã aceastã intensitate pentru ca spectatorii sã sesizeze diferenþa de luminã? 5. Gãsiþi alte exemple de interacþiune a analizatorilor. 6. Daþi exemple de contrast senzorial succesiv ºi simultan. 3.2. Reprezentrile Sã presupunem cã, plimbându-vã pe stradã, ajungeþi în faþa unui autoturism care vã atrage atenþia. Vã opriþi în dreptul lui ºi îl priviþi cu atenþie, examinând toate detaliile (forma, mãrimea, culoarea, spaþiul din interior, dispunerea aparatelor de bord etc.). Imaginea de ansamblu a autoturismului, care integreazã toate elementele sale componente, este o imagine perceptivã. Apoi vã continuaþi plimbarea ºi, dupã un timp, vã vine în minte imaginea autoturismului pe care l-aþi vãzut cu câtva timp în urmã. Aceastã imagine a autoturismului, care acum lipseºte din câmpul vostru perceptiv, este o reprezentare. Un prim aspect pe care trebuie sã-l sesizãm este cã imaginea autoturismului privit anterior nu dispare din mintea voastrã, ci se pãstreazã ºi o puteþi activa dupã un timp, chiar dacã obiectul nu mai este prezent în faþa voastrã. Definirea ºi caracterizarea reprezentãrilor prin comparaþie cu percepþia Capacitatea de a „re-construi” imaginea în lipsa contactului direct cu obiectul, care permite cunoaºterea obiectului în absenþa lui, dar cu condiþia ca el sã fi acþionat anterior asupra organelor de simþ, poartã denumirea de reprezentare.
 • 31. MANUAL DE PSIHOLOGIE 32 Imaginile respective ne sunt foarte familiare. Ne amintim chipul unui prieten, al bunicii sau imaginile unor obiecte care nu sunt în prezent în faþa noastrã. Ele sunt destul de vii ºi asemãnãtoare, dar nu total identice cu cele reale. Reprezentãrile nu sunt aºadar simple reproduceri ale imaginilor anterior percepute, ci o „re-construcþie” în plan mental, o transformare a imaginilor de la care s-a pornit iniþial. În acelaºi timp, transformarea nu este totalã deoarece sunt pãstrate elementele importante ale imaginii anterioare. Dacã aceastã identitate nu s-ar pãstra, nu am mai putea vorbi de o „re-prezentare” (o nouã prezentare) a imaginii anterioare, ci de imaginarea unui obiect nou, total deosebit de cel perceput anterior. Sã revenim la percepþia ºi reprezentarea autoturismului. Când automobilul este în faþa voastrã, imaginea lui conþine toate detaliile, toate însuºirile intuitive ºi figurative ale acestuia, în timp ce imaginea din reprezentare, deºi pãstreazã aspectele intuitive ºi figurative, este lipsitã de detalii, reþinându-se doar elementele esenþiale ale unui autoturism, elemente care-l fac sã fie diferit de un camion, tramvai, autobuz, bicicletã etc. Din cele prezentate mai sus desprindem câteva asemãnãri între percepþii ºi reprezentãri: 1) Cele douã imagini se aseamãnã prin faptul cã ambele cuprind însuºiri intuitiv-figurative, adicã sunt imagini concrete ale unui obiect – în cazul nostru, imaginea concretã a unui automobil. 2) Ambele imagini sunt unitare, în sensul cã cea din reprezentare redã obiectul anterior perceput în ansamblul sãu. 3) Atât percepþia, cât ºi reprezentarea produc efecte fiziologice. Dacã vedem o lãmâie sau doar dacã o evocãm prin imagine, în ambele cazuri se produce salivaþia. 4) Atât în percepþie, cât ºi în reprezentare acþiunile practice ale subiectului cu obiectele au un rol important. Prin activitatea practicã de explorare a obiectelor, prin exerciþii repetate, se formeazã schemele perceptive, care vor contribui la organizarea infor- maþiei atunci când un obiect este perceput. Schemele nu sunt înnãscute, ci dobândite prin experienþã. Experienþa perceptivã stã la baza formãrii reprezentãrilor, proces care, la rândul sãu, este influenþat de acþiunile practice. Experienþa anterioarã cu obiectele faciliteazã reliefarea ºi selectarea unor însuºiri, dar ºi estomparea altora. Acest aspect se reflectã în structura imaginii din reprezentare, care este unitarã, dar schematicã. Imaginea este unitarã pentru cã obiectul este redat în ansamblul sãu, dar schematicã pentru cã se reþin doar însuºirile caracteristice ale acestuia. S presupunem c privi]i un „cric” aflat în portbagajul unui autoturism. În acest caz, prin simpla contemplare, ve]i avea imaginea unui dispozitiv metalic de form paralelipipe- dic. Dac nu a]i folosit niciodat un astfel de dispozitiv [i nici nu a]i vzut cum se folose[te, caracteristica esen]ial a imaginii obiectului va fi forma. Utilizarea efectiv a dispozitivului determin extragerea altor aspecte caracteristice. Ne referim la elemen- tele de fixare a dispozitivului pentru a permite ridicarea unor greut]i prin împingere de jos în sus, precum [i la elementele mecanismului de împingere (o manivel legat de o tij prevzut cu filet). Trecerea de la simpla contemplare la ac]iunea practic modific modul de structurare a imaginii. 5) Atât percepþia, cât ºi reprezentarea sunt însoþite de miºcare. În cazul percepþiei constatãm prezenþa miºcãrii globilor oculari atunci când sunt explorate contururile
 • 32. PROCESELE PSIHICE {I ROLUL LOR ~N EVOLU}IA PERSONALIT|}II 33 obiectelor, miºcarea degetelor pe suprafaþa obiectelor pentru cunoaºterea asperitãþii sau schimbarea poziþiei, a posturii capului pentru a observa mai bine un obiect plasat într-un unghi nefavorabil. În cazul reprezentãrilor, imaginarea unor miºcãri provoacã uºoare contracþii ale muºchilor de care nu vã daþi seama. Un gimnast sau un sportiv care practicã sãriturile în apã, se concentreazã înainte de a evolua, timp în care îºi reprezintã miºcãrile. Imaginile sunt însoþite de acte ideomotorii, ce presupun doar repre- zentarea miºcãrilor viitoare. Deseori, imaginile respective sunt folosite în ºedinþele de antrenament. 6) Imaginile din percepþie ºi cele din reprezentare au un înþeles, o semnificaþie. Dacã priviþi o vazã aflatã pe masã, semnificaþia imaginii este legatã de utilitatea practicã a obiectului, în acest caz, un obiect în care se pun flori. Imaginea obþinutã prin reprezentarea acestui obiect are aceeaºi semnificaþie, dar ea o poate evoca ºi pe cea a unui buchet de crizanteme ce au stat cândva în vazã. Semnificaþia imaginii din reprezentare este deci mai bogatã, aduce mai multe informaþii. 7) Limbajul are un rol important pentru ambele procese psihice. În cazul percepþiei, mecanismele verbale au rol de integrator, iar pentru reprezentare, rol de reglator. Funcþia integratoare a cuvântului pentru percepþie este evidenþiatã atunci când prezentãm unor subiecþi imagini lacunare (din care lipsesc anumite pãrþi). Dacã le cerem acestora, fãrã sã dãm nici o indicaþie verbalã, sã recunoascã obiectul din imagine, timpul de recunoaºtere este mai mare. Dacã specificãm cã obiectul res- pectiv face parte din categoria pieselor de mobilier, timpul de recunoaºtere este mai mic. Diferenþa se explicã prin faptul cã indicaþia verbalã de tipul „Ce obiect de mobilier este prezentat în aceastã imagine?” faciliteazã organizarea elementelor percepute într-un ansamblu unitar ºi integral. Rolul reglator al cuvântului pentru reprezentare se manifestã astfel: – cu ajutorul cuvântului evocãm reprezentãri deja formate. De exemplu, spun „bunic㔠ºi evoc imaginea bunicii; – cu ajutorul cuvântului putem construi imagini mai bogate sau putem schematiza respectivele imagini. Dupã ce am evocat imaginea bunicii, putem activa, cu ajutorul cuvintelor, detalii pentru a descrie portretul bunicii (ochi, pãr, talie etc.); – cuvântul ajutã la înlãnþuirea unor serii de imagini. O datã cu activarea chipului bunicii putem evoca ºi imagini ale contextului spaþial în care a fost perceputã bunica: peisaj, casã etc.; – cu ajutorul cuvântului putem organiza ºi transforma imaginile; Organizarea imaginilor se referã, în principal, la categorizare, adicã la introducerea mai multor obiecte în aceeaºi clasã pe baza unor caracteristici esenþiale comune: masa, scaunul, dulapul, biroul etc., toate pot fi înglobate într-o categorie mai largã, desemnatã prin cuvântul mobilier. Transformarea imaginii cu ajutorul cuvântului este o problemã mai complexã, constând, de obicei, în îmbogãþirea ei prin relaþionarea cu alte imagini. De pildã, dacã spunem „deºert” ne reprezentãm imediat pustietatea unor orizonturi, nisipurile fierbinþi, aerul sufocant ºi soarele torid. Dar dacã pronunþãm cuvântul „oazã”, imaginea deºertului se îmbogãþeºte considerabil, transformându-se chiar dintr-un þinut pustiu într-unul fertil, în care existã apã, umbrã ºi curmali. – cuvântul integreazã reprezentãrile în procesul gândirii ºi al imaginaþiei.
 • 33. MANUAL DE PSIHOLOGIE 34 Un exemplu l-ar putea constitui metafora – o figur de stil reprezentat printr-un substantiv, prezent deci sub forma unei imagini, care pentru a-[i face în]eleas semnifica]iile necesit o judecat, o interpretare, cu alte cuvinte, interven]ia mecanismelor gândirii. Imaginea metaforic este adus în gândire prin cuvânt: astfel, sintagma „Lumina ce-o simt nvlindu-mi în piept…” (Lucian Blaga, Lumina) integreaz reprezentarea simbolic a no]iunii de lumin în procesul gândirii, în urma cruia se poate ajunge la conota]ii, la semnifica]iile încifrate pe care a vrut s le transmit artistul. Regizorul transpune prin cuvânt (indica]ii regizorale) propria viziune asupra modului în care trebuie s joace actorii, transformând, prin prisma subiectivit]ii [i a imagina]iei sale, scena jucat [i creând ceva nou. Existã ºi aspecte prin care reprezentãrile se deosebesc de percepþii: 1) Percepþia este o imagine primarã, se formeazã numai prin acþiunea directã a obiectelor asupra organelor senzoriale, în timp ce reprezentarea este o imagine secundarã, formatã pe baza informaþiilor perceptive, dar în absenþa obiectelor din câmpul perceptiv. 2) Percepþia este o imagine integralã, bogatã în conþinut. Ea structureazã într-un ansamblu, unitar ºi integral, elementele obiectului perceput ºi cuprinde detaliile acestuia. Reprezentarea este o imagine schematicã deoarece se reþin doar aspectele esenþiale ale obiectului perceput anterior. Dac vedem o barc, imaginea con]ine detalii referitoare la mrime, culoare, materialul din care este construit, prezen]a velelor etc. În reprezentarea unui brci rmân doar însu[irile importante, caracteristice obiectelor care fac parte din aceast categorie. Însu[irile respective vor fi legate mai ales de forma obiectului ce permite plutirea pe ap. 3) Percepþia este contextualã, în timp ce reprezentarea este ruptã de contextul spaþio- -temporal. Când percepem un obiect, percepem ºi alte obiecte prezente în câmpul nostru perceptiv ºi, în acelaºi timp, avem informaþii despre momentul producerii fenomenului. S presupunem c v afla]i într-o excursie la mare [i admira]i într-o diminea] senin rsritul soarelui. Imaginea soarelui, care parc apare din ap, [i reflexia luminii v fascineaz, dar, în acela[i timp, observa]i [i câteva vapoare ce navigheaz în apro- pierea ]rmului. {ti]i c este diminea] [i con[tientiza]i momentul receptrii imaginii. Dup un timp, v aminti]i de imaginea feeric a rsritului de soare. Ea este deta[at de contextul în care a]i perceput-o. Vapoarele nu mai apar [i nici informa]iile referitoare la momentul în care a]i admirat rsritul soarelui. 4) În percepþie existã conºtiinþa prezenþei obiectului în câmpul perceptiv, în timp ce în reprezentare avem conºtiinþa absenþei obiectului. În percepþie existã conºtiinþa realitãþii obiectului, în timp ce în reprezentare existã o conºtiinþã a subiectivitãþii imaginii. De fapt, în reprezentare, realul este o reconstrucþie mentalã a lumii exterioare. 5) Percepþia se limiteazã la aspectele aparente, de suprafaþã, în timp ce reprezentarea trece dincolo de aparenþe ºi devine o imagine panoramicã, poate pãtrunde în interioritatea obiectului perceput anterior.
 • 34. Dacă ți-a plăcut, intră pe www.elefant.ro/ebooks descarcă volumul și citește mai departe!

Related Documents