Rakovnicko<br />Odborná příprava<br />Barbora Kožíková<br />
Rakovnicko<br />
Rakovnicko<br />Rozloha 896,3 km²<br />83 obcí: 3 města- Rakovník, Nové Strašecí, Jese...
Rakovnicko<br />
Rakovnicko<br />Aktivní politika zaměstnanosti:<br />Veřejně prospěšné práce<br />Projekt – Vzdělávej se !<br />Rekvalifik...
Rakovnicko<br />Firma : Lasselsberger a.s.<br />Návrh koupelny INDIE z novějších návrhů<br />Hotel Imperial<br />
Rakovnicko<br />Firma : <br />
Rakovnicko<br />Pivovar : <br />
Zdroje<br />[1]RAKO [online]. 2009 [cit. 2010-12-06]. Historie společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.rako.cz/cz/rako-12...
of 9

Prezentace rakovnicko

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace rakovnicko

  • 1. Rakovnicko<br />Odborná příprava<br />Barbora Kožíková<br />
  • 2. Rakovnicko<br />
  • 3. Rakovnicko<br />Rozloha 896,3 km²<br />83 obcí: 3 města- Rakovník, Nové Strašecí, Jesenice<br /> 7 městysů, 73 vsí<br /> průmyslově- zemědělská oblast, s tradicí chemického a keramického průmyslu a pěstování chmele <br />
  • 4. Rakovnicko<br />
  • 5. Rakovnicko<br />Aktivní politika zaměstnanosti:<br />Veřejně prospěšné práce<br />Projekt – Vzdělávej se !<br />Rekvalifikace<br />Společensky účelná pracovní místa<br />
  • 6. Rakovnicko<br />Firma : Lasselsberger a.s.<br />Návrh koupelny INDIE z novějších návrhů<br />Hotel Imperial<br />
  • 7. Rakovnicko<br />Firma : <br />
  • 8. Rakovnicko<br />Pivovar : <br />
  • 9. Zdroje<br />[1]RAKO [online]. 2009 [cit. 2010-12-06]. Historie společnosti. Dostupné z WWW: <http://www.rako.cz/cz/rako-125-let/historie-RAKO>.[2]Procter&Gamble [online]. 2010 [cit. 2010-12-06]. Procter&Gamble Rakona. Dostupné z WWW: <http://www.procter-gamble.cz/procter-gamble-rakona.php>.<br />[3]Pivovary.info.cz [online]. 2009 [cit. 2010-12-06]. Historie pivovaru Rakovník. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/rakovnik/rakovnik_h.htm>.[4]Pivovary.info.cz [online]. 2009 [cit. 2010-12-06]. Historie pivovaru Krušovice. Dostupné z WWW: <http://www.pivovary.info/prehled/krusovice/krusovice_h.htm>.[5]GERSLOVÁ, Jana; SEKANINA, Milan. Lexikon našich hospodářských dějin : 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Ostrava : Libri, 2003. 488 s. ISBN 80-7277-178-7.[6]Oddělení trhu práce. Portal.mpsv.cz [online]. únor 2010 [cit. 2010-12-15]. Analýza trhu práce v okrese Rakovník za rok 2009. Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/local/ra_info/oddeleni_trhu_prace/raokres1209.pdf>.[7]Mesto-rakovnik.cz [online]. 2007 [cit. 2010-12-15]. Oficiální stránky města Rakovník. Dostupné z WWW: <http://www.mesto-rakovnik.cz/>.<br />