INFORMACJA DLA MEDIÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
SUPER NEWS!
Poznańska Fundacja Barka otrzymała prestiŜową nagrodę Word H...
of 1

Nagroda World Habitat

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagroda World Habitat

  • 1. INFORMACJA DLA MEDIÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH SUPER NEWS! Poznańska Fundacja Barka otrzymała prestiŜową nagrodę Word Habitat Awards. Nagroda jest przyznawana przez The Building and Social Housing Foundation i UN Habitat (agenda ONZ do spraw mieszkalnctwa). Ewaluatorzy BSHF rekomendowali Fundację Barka do nagrody (informacja dostępna w całości na stronie www.worldhabitatawards.org oraz w wersji polskojęzycznej www.barka.org.pl). za wypracowanie kompleksowego systemu globalnego rozwoju w ramach społecznej gospodarki rynkowej (zob. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej), który powinien być stosowany w krajach rozwijających się. Barka w ciągu 20 lat tworzyła program „Wspólnoty lokalne - edukacja – zatrudnienie – dostępne budownictwo”, w oparciu o zadania statutowe samorządów, w tym samorządów regionalnych, zarówno dla krajów rozwijających się w Europie (np. po upadku gospodarek centralnie sterowanych), jak i dla krajów Południowej Ameryki, Azji i Afryki, ale takŜe dla krajów o wysokim rozwoju gospodarki rynkowej. Program juŜ w tej chwili jest wdraŜany nie tyko w Polsce, ale równieŜ w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii i Niemczech. Fundacja Barka juŜ w 2006r. otrzymała w Pekinie I Nagrodę w konkursie Banku Światowego na „Najbardziej innowacyjne dzieło” - Globalna Sieć Rozwoju. Nagroda Word Habitat Awards zostanie wręczona na uroczystości Światowego Dnia Mieszkalnictwa, z udziałem Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz przedstawicieli ONZ, w Waszyngtonie w poniedziałek 5 października 2009 roku (program ceremonii wręczenia – załącznik nr 4). Poza ceremonią w dniach 4-7 października Tomasz i Barbara Sadowscy, załoŜyciele „Barki” i autorzy systemu, zostali zaproszeni na spotkanie z organizacjami i forami o randze światowej, m.in. Affordable Housing - Building the Foundation for Progress (Word Economic Forum), the Rockefeller Foundation oraz Forum Young Global Lider (Ewa Sadowska). Z wyrazami szacunku Dyrektor biura Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka Lidia Węsierska Kontakt: 695 338 999 lidia.wesierska@barka.org.pl www.barka.org.pl ul. Św. Wincentego 6/9 61-003 Poznań

Related Documents