Czwarta Coroczna Konferencja Rozwoju Globalnego P lenar ium 5: Pre z enta cje Finalistów Konkursu Kair , 21 st ycznia...
HISTORIA Kilkanaście lat temu, kiedy Polska wychodziła z komunizmu, przejęci byliśmy sytuacją wielu osób, które nie radził...
Program Wspólnot Wśród pierwszych mieszkańców znalazł się: Zbyszek, który stracił wszystko z powodu alkoholu. Założył w ...
Andrzej , który po opuszczeniu domu dziecka nie miał się gdzie podziać. Mieszkał przez lata w poniemieckim bunkrze skąd pr...
Włodek z rodziną po bankructwie i bardzo krętych kolejach losu, rozpoczął wraz z rodziną edukację w Barce. Obecnie prowadz...
<ul><li>Główne zasady funkcjonowania wspólnot : </li></ul><ul><li>Życie rodzinne oparte jest o ideę samopomocy w grupach 2...
Szkoły socjalno-edukacyjne oparte o ideę łączenia pomocy socjalnej dla najuboższych i ich edukacja Wspólne życie we wspól...
W odnowionym dworku, obecnie będącym Ośrodkiem Socjalno-Edukacyjnym przeprowadzane są szkolenia i konferencje. Założyliśmy...
Wykres grup korzystających z różnych form edukacji Szkoły Barki w okresie 1998-2002
Finansowanie Szkoły Barki w 2002 Przychód z działalności gospodarczej 22% Dotacje finansowe 24% Praca wolontariatu 20% Do...
Beata, absolwentka pedagogiki, przejęta losem wielu osób zdecydowała się zamieszkać wśród nich i włączyć się w ich edukac...
Program zatrudnienia socjalnego Ze względu na rosnące bezrobocie w Polsce (ok.. 20%) oraz trudne doświadczenia życiowe o...
Marek , który pokonawszy uzależnienie i słabości założył własną firmę i tworzy kolejne przedsiębiorstwa społeczne, aby umo...
P rogra m dostępnego budownictwa Do realizacji tego programu przygotowywaliśmy się przez lata remontując, adaptując zrujno...
<ul><li>Etapy realizacji programu : </li></ul><ul><li>władze lokalne Poznania przekazały Barce grunt pod budowę mieszkań s...
Jarek, biznesman, zafascynowany ideą dostępu do mieszkań osób o niskich dochodach. Odpowiedzialni za program m.in. : Roma...
Mechani zm rozwoju programów: <ul><li>Na mechanizm rozwoju programów składają się: </li></ul><ul><li>Szkoły Animacji Socja...
Rozwój programów i współpraca międzonarodowa Miejsca gdzie programy Barki są rozwijane Miejsca wspólnej inspiracji, eduka...
Osoby odpowiedzialne za utworzenie i rozwój systemu Tomasz, założyciel Barki, po wielu latach budowania modelu zaangażow...
Jacek, pokonał problemy z własnym uzależnieniem i uczestnicząc w programach Barki zaangażował się w prowadzenie kursów ko...
28 listopada 2000 r członkowie Wspólnot Barki oraz przedstawiciele innych domów i schronisk dla bezdomnych przyjęci zostal...
Na końcu pragnę powiedzieć, że przedstawiona tu działalność przyczyniła się do wprowadzenia nowej filozofii działania w po...
www.barka.org.pl © Barka design studio 2003
of 23

Prezentacja Fundacji Barka przedstawiona w Kairze

Prezentacja Fundacji Barka przedstawiona w Kairze, w 2002 roku podczas uroczystości wręczenia nagrody za najlepszą inicjatywę dla rozwoju
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Fundacji Barka przedstawiona w Kairze

 • 1. Czwarta Coroczna Konferencja Rozwoju Globalnego P lenar ium 5: Pre z enta cje Finalistów Konkursu Kair , 21 st ycznia 2003 Barbara i Tomasz Sadowski Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” ul. św. Marcin 30/12 61-806 Poznań POLSKA e-mail: [email_address] http://www.barka.org.pl
 • 2. HISTORIA Kilkanaście lat temu, kiedy Polska wychodziła z komunizmu, przejęci byliśmy sytuacją wielu osób, które nie radziły sobie w nowej rzeczywistości. Znaliśmy ich z różnych placówek pomocy społecznej, w których pracowaliśmy jako psycholodzy, tj. ze szpitali psychiatrycznych, więzień, poprawczaków, domów dziecka, itp. W Polsce rozpoczął się wtedy ruch SOLIDARNOŚĆ. Był to niezwykły czas odbudowy struktur i instytucji, czas ofiarności i poświęceń. Takim momencie postanowiliśmy jako rodzina z 3 córkami zamieszkać w zrujnowanym budynku dawnej szkoły we wsi Władysławowo wraz z tymi, którzy nie mieli gdzie się podziać. Byli wśród nich starzy, osamotnieni, bezdomni, bezrobotni, uzależnieni, chorzy (kobiety, dzieci i mężczyźni). Tak rozpoczęła się historia Barki.
 • 3. Program Wspólnot Wśród pierwszych mieszkańców znalazł się: Zbyszek, który stracił wszystko z powodu alkoholu. Założył w Barce hodowlę kóz i szkoli innych w tym zakresie. Ożenił się, ma syna, mieszka w swoim mieszkaniu. Jest założycielem Stowarzyszenia Samopomocy skupiającego tych, którzy pokonali swoje problemy i słabości i chcą nieść pomoc innym w potrzebie. Barka pracuje na rzecz rozwoju środowisk zaniedbanych poprzez realizację 4 programów, w których rocznie uczestniczy ok. 5000 osób.
 • 4. Andrzej , który po opuszczeniu domu dziecka nie miał się gdzie podziać. Mieszkał przez lata w poniemieckim bunkrze skąd przyszedł do Barki. Założył tu hodowlę owiec. Ziuta , która mieszkała przez lata w lesie, pełni rolę babci w jednej ze wspólnot.
 • 5. Włodek z rodziną po bankructwie i bardzo krętych kolejach losu, rozpoczął wraz z rodziną edukację w Barce. Obecnie prowadzi wspólnotę oraz działa w stowarzyszeniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w gminie. Ksiądz Józef – kapelan więzienny, przejęty losem osób opuszczających więzienia, tworzy wspólnoty i system edukacji dla nich. W jednej ze wspólnot zamieszkał z podopiecznymi.
 • 6. <ul><li>Główne zasady funkcjonowania wspólnot : </li></ul><ul><li>Życie rodzinne oparte jest o ideę samopomocy w grupach 25-30 osobowych ; </li></ul><ul><li>Przygotowanie starych, zrujnowanych domów na miejsca do życia i pracy ; </li></ul><ul><li>Utrzymywanie się z własnej pracy (hodowla, uprawa, usługi) </li></ul><ul><li>Solidarna pomoc innym w potrzebie ; </li></ul><ul><li>Trzeźwość uświadamiana przez niepijących alkoholików . </li></ul>Dzisiaj funkcjonuje 20 wspólnot, w których mieszka i pracuje ok. 650 osób sprawiających wcześniej poważne problemy. Rozwijają się kolejne miejsca.
 • 7. Szkoły socjalno-edukacyjne oparte o ideę łączenia pomocy socjalnej dla najuboższych i ich edukacja Wspólne życie we wspólnocie uświadomiło nam, że wiele osób ma bardzo niskie wykształcenie. Stąd po 8 latach przenieśliśmy się z grupą ludzi ze wsi do Poznania, gdzie w starych magazynach i barakach zaczęły powstawać pierwsze pracownie m.in. krawiecka, introligatornia, warsztat ślusarski, ogólnobudowlany, gastronomiczny, jak również sale do kursów i wykładów (nauka obsługi komputera, nauka języków obcych, nauka życia w trzeźwości, kursy żeglarskie, itp.). Edukacją zostały też objęte tereny wiejskie, gdzie podjęto działalność na rzecz edukacji ekologicznej, hodowli, eko-turystyki, zielarstwa, sadownictwa, itp.
 • 8. W odnowionym dworku, obecnie będącym Ośrodkiem Socjalno-Edukacyjnym przeprowadzane są szkolenia i konferencje. Założyliśmy wzorcową farmę ekologiczną na 450 ha byłego PGR’u. Hodujemy m.in. owce, kozy, króliki i rzadką rasę krajowej świni „na wolności”. Zrównoważony rozwój ekonomiczny naszych działań osiągany jest poprzez inwestycje takie jak np. energo-oszczędny przyjazny dla środowiska system ogrzewania oraz manufaktura bio-paliwa. Ośrodek przekazuje swoją wiedzę innym państwom Europy Wschodniej i Środkowej. Obszary wiejskie
 • 9. Wykres grup korzystających z różnych form edukacji Szkoły Barki w okresie 1998-2002
 • 10. Finansowanie Szkoły Barki w 2002 Przychód z działalności gospodarczej 22% Dotacje finansowe 24% Praca wolontariatu 20% Dotacje i zbiórki rzeczowe, według faktur 34% Rocznie kilkaset osób korzysta z różnych form edukacji w 4 szkołach, wśród których znajduje się Stowarzyszenie „Szkoła Animacji Socjalnej” powołana w ramach ruchu samopomocy, kształcąca przyszłych kontynuatorów naszych działań, animatorów placówek i programów.
 • 11. Beata, absolwentka pedagogiki, przejęta losem wielu osób zdecydowała się zamieszkać wśród nich i włączyć się w ich edukację. Wśród odpowiedzialnych tego programu znajdują się m.in. : Jacek, który pokonawszy własne uzależnienie pomaga innym żyć w trzeźwości. Elzbieta , uczestnicząc w programach Barki udało jej się uniknąć wraz z dziećmi eksmisji na ulicę, pokonała problemy osobiste, kontynuuje edukację w zakresie pracy socjalnej, pomaga głównie kobietom samotnym w rozwiązywaniu ich problemów. Krysia, polonistka z wykształcenia, zaangażowana w odbudowę infrastruktury w środowiskach wiejskich, szczególnie na bazie upadłych dużych państwowych gospodarstw rolnych.
 • 12. Program zatrudnienia socjalnego Ze względu na rosnące bezrobocie w Polsce (ok.. 20%) oraz trudne doświadczenia życiowe osób uczestniczących w programach socjalno-edukacyjnych mają oni mniejsze szanse na rynku pracy. Aby uzyskać niezależność ekonomiczną postanowili więc tworzyć przedsiębiorstwa społeczne w miastach i na wsiach w następujących dziedzinach : -          sklepy z drugiej ręki , -          ri ksze , -          s przedaż usług i wytworów , -          prowadzenie centrów rekreacyjno-sportowych - współpraca z różnymi firmami (leasing pracowniczy, itp..)
 • 13. Marek , który pokonawszy uzależnienie i słabości założył własną firmę i tworzy kolejne przedsiębiorstwa społeczne, aby umożliwić powrót na rynek pracy wielu długotrwale bezrobotnym. Odpowiedzialni za ten program m.in.: Karol , przez lata utrzymujący się z nielegalnej pracy, postanowił odbudować swoje życie i zaangażował się w pracę z bezrobotnymi. Obecnie organizuje pracę w ośrodkach rekreacyjno-sportowych.
 • 14. P rogra m dostępnego budownictwa Do realizacji tego programu przygotowywaliśmy się przez lata remontując, adaptując zrujnowane obiekty na schronienie dla bezdomnych oraz budując zaplecze magazynowo-gospodarcze dla ich edukacji i aktywizacji zawodowej.
 • 15. <ul><li>Etapy realizacji programu : </li></ul><ul><li>władze lokalne Poznania przekazały Barce grunt pod budowę mieszkań socjalnych, </li></ul><ul><li>zakupiona została technologia panelowa, pozwalająca nawet słabiej wykwalifikowanym pracownikom zbudować dom, </li></ul><ul><li>opracowane zostały projekty mieszkań o pow. 56 m2. . zbudowany został pierwszy dom ilustrujący technologię , </li></ul><ul><li>opracowana została metodologia pracy samych zainteresowanych przy budowie swojego własnego mieszkania </li></ul><ul><li>Pierwsze domki powstaną wiosną 2003 r. Sfinansowane zostały z pozyskiwanych darowizn; w następnym etapie część budowanych mieszkań </li></ul><ul><li>będzie sprzedawana na rynku dając możliwość samofinansowania programu. </li></ul>W 2002r. Rozpoczęła się realizacja programu dostępnego budownictwa z udziałem osób i rodzin, które uczestniczyły w poprzednich etapach rozwoju.
 • 16. Jarek, biznesman, zafascynowany ideą dostępu do mieszkań osób o niskich dochodach. Odpowiedzialni za program m.in. : Roman, nie mając własnego mieszkania wraz z rodziną zamieszkał w Barce i zaangażował się w organizację pracy; obecnie z żoną i trójką dzieci mają już własne mieszkanie i angażują się w rozwój programów mieszkaniowych dla innych rodzin.
 • 17. Mechani zm rozwoju programów: <ul><li>Na mechanizm rozwoju programów składają się: </li></ul><ul><li>Szkoły Animacji Socjalnej oparte o ideę tzw. uniwersytetów ludowych, korzystające z doświadczeń i wiedzy m.in. tych, którzy doświadczyli ubóstwa i poważnych trudności życiowych; dzisiaj potrafią w sposób profesjonalny przekazać wiedzę o mechanizmach tworzenia i rozwoju programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grupom z różnych rejonów Polski i Europy. </li></ul><ul><li>Nowe ustawy o zatrudnieniu socjalnym i przedsiębiorczości społecznej – które powstały na bazie doświadczeń Barki we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej umożliwią wsparcie finansowe dla rozwoju programów w Polsce. </li></ul><ul><li>Budowanie struktur krajowych i zagranicznych – tworzone są ogólnopolskie związki stowarzyszeń i fundacji, konfederacje, które zainteresowane są realizacją w/w programów i edukacją w zakresie budowania mechanizmów integracji społecznej. Uczestnictwo w programach wymiany doświadczeń z dużymi europejskimi związkami jak EAPN (Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu), Europejska Platforma Socjalna, FEANTSA (Europejska Sieć Organizacji na Rzecz Likwidacji Bezdomności) oraz ISSAN (Europejski Związek Przedsiębiorstw Społecznych, Schwab Foundation, ASHOKA – Związek Innowatorów Społecznych, itp.. </li></ul>
 • 18. Rozwój programów i współpraca międzonarodowa Miejsca gdzie programy Barki są rozwijane Miejsca wspólnej inspiracji, edukacji i projektów
 • 19. Osoby odpowiedzialne za utworzenie i rozwój systemu Tomasz, założyciel Barki, po wielu latach budowania modelu zaangażowany obecnie w prace Komisji przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz Premierze RP do budowania narodowej strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; przewodniczący Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego; członek wielu międzynarodowych gremiów. Barbara, zaangażowana jest w rozwój placówek socjalno-edukacyjnych w Polsce, współpracę międzynarodową oraz rozpowszechnianie programów Barki do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 • 20. Jacek, pokonał problemy z własnym uzależnieniem i uczestnicząc w programach Barki zaangażował się w prowadzenie kursów komputerowych, doprowadził do rejestracji stowarzyszenia edukacyjnego SAS, którego został przewodniczącym. Krzysztof, który po kilku upadkach i latach poszukiwania sensu życia uczestnicząc w programach Barki doszedł do wielu umiejętności m.in. współtworzył pracownię informatyki. Obecnie prowadzi stronę internetową Barki, jest współtwórcą miesięcznika „Biuletyn Barki” oraz współzałożycielem stowarzyszenia edukacyjnego SAS.
 • 21. 28 listopada 2000 r członkowie Wspólnot Barki oraz przedstawiciele innych domów i schronisk dla bezdomnych przyjęci zostali przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie Była to pierwsza pielgrzymka polskich bezdomnych do Watykanu w Roku Jubileuszowym
 • 22. Na końcu pragnę powiedzieć, że przedstawiona tu działalność przyczyniła się do wprowadzenia nowej filozofii działania w polskim systemie pomocy społecznej opartej w dużej mierze o potencjał samych potrzebujących oraz w znacznie większym stopniu o aktywizację i programy edukacyjno-przedsiębiorcze niż tylko o bierne rozdawnictwo dóbr i usług. Zapraszamy Do Barki
 • 23. www.barka.org.pl © Barka design studio 2003