Ая. Б. Цэвээнсүрэн
Үг. Д. Баянтунгалаг
“Яагаад”
1. Навчин дээр яагаад судал байдаг вэ?
Намар яагаад шувууд буцдаг юм бэ?
...
Хөгжмөө сонсоод дагаад хийгээрэй.
Хичээлдээ идэвхтэй
оролцсон хүүхдүүддээ
баярлалаа.
Namar
Namar
Namar
of 6

Namar

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namar

  • 1. Ая. Б. Цэвээнсүрэн Үг. Д. Баянтунгалаг “Яагаад” 1. Навчин дээр яагаад судал байдаг вэ? Намар яагаад шувууд буцдаг юм бэ? Яагаад яагаад яасан сонин юм бэ? 2. Дуу яагаад намайг уяраана вэ? Дэгдээхэй яагаад нисэж чаддаггүй юм бэ? Яагаад яагаад яасан сонин юм бэ? 3. Ээж аав минь яагаад намайг хайрладаг вэ? Эх орон яагаад уудам байдаг юм бэ? Яагаад яагаад яасан сонин юм бэ?
  • 2. Хөгжмөө сонсоод дагаад хийгээрэй.
  • 3. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүддээ баярлалаа.

Related Documents