Ж.Туяацэцэг (Ph.D) ШУТИС, ХБТС
<ul><li>Хүн ба амьтанд химийн гурван онцгой мэдрэмж байдаг. </li></ul><ul><li>амтлах мэдрэмж </li></ul><ul><li>үнэрлэх м...
Хүн 10,000 хүртэлх өөр үнэрийг ялгаж таньдаг чадвартай байдаг. Үнэрлэх эрхтэнтэй организмд хүнс, ижил хань, араатныг тани...
Хүн дөрөв буюу түүнээс дээш нэгдэлтэй холимгоос үнэр нэг бүрийг ялгаж чадна. Хүний хамрын хоёр нүхний хөндий тус бүрийн ү...
Ихэнх үнэрийн мэдрэмжид дан нэгдэлээс илүү хэдэн зуун үнэрийн холимог нөлөөлдөг. Найрлага бүрийг мэдрэлийн систем боловсру...
Яагаад цахим хамар гэж Химийн аюултай нэгдэлд удаан хугацаагаар өртөх, халдвар авах, сэтгэцийн байдал болон хүн ядрах зэрэ...
ЦАХИМ ХАМАР Олон мэдрүүрт системийг ( цахим хамар ) ашиглан хийсэн хэмжилтээр ихээхэн хэмжээний анхдагч мэдээллийг ( 15-...
<ul><li>Цахим хамрын систем нь дараалсан үнэрийн дээж дээр ажилладаг гурван үндсэн бүрдэл хэсгээс тогтоно: </li></ul><ul>...
1920 оны үед Зваардемейкэр, Хогевайд нар нимгэхэн шүршсэн усан дээр үүссэн цахилгаан цэнэгийг нь хэмжин үнэрийг тодорхойлж...
1980-аад оны сүүлээр Гарднерын зохиолд цахим хамар гэдэг нэр томъёо анх гарч ирсэн. Үүний дараа энэ чиглэлийн дэвшил маш х...
 
OTFT gas sensor with ink-jet printed active layer.
Электрон микроскопоор ITO мэдрэгчийн гадаргуун байдал Үнэрийн молекулын мэдээллийн боловсруулалт
<ul><li>Хийн хроматограф </li></ul><ul><li>Электрон хамар E-noses </li></ul>
Үнэрийн ө гөгдлийн загвар ч л ал t дохио Мэдрүүр n дээж i N мэдрүүрийн параметрийн тоо M хэмжилтийн тоо N<<M Nx M Nx M...
Мэдрүүр Дээж Үнэр дэгдсэн ор ч ин Агаар гарах суваг NST үнэр шинжлэх төхөөрөмж
БУУДАЙН ГУРИЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
ТАЛХНЫ ҮНЭРИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Мэдэрхүйн үнэлгээг бодит тоон утгат ойртуулан олон төрлийн химийн найрлагат мэдээллийн орон зайн хэмжээсийг бууруулж тоон...
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
of 20

Nano & Food

Nano & Food
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nano & Food

 • 1. Ж.Туяацэцэг (Ph.D) ШУТИС, ХБТС
 • 2. <ul><li>Хүн ба амьтанд химийн гурван онцгой мэдрэмж байдаг. </li></ul><ul><li>амтлах мэдрэмж </li></ul><ul><li>үнэрлэх мэдрэмж (olfaction) </li></ul><ul><li>цочрох мэдрэмж (тригеминаль) </li></ul>
 • 3. Хүн 10,000 хүртэлх өөр үнэрийг ялгаж таньдаг чадвартай байдаг. Үнэрлэх эрхтэнтэй организмд хүнс, ижил хань, араатныг таних боломжийг олгодог бөгөөд цэцгийн үнэр зэрэг мэдрэхүйн таашаал төрүүлэх төдийгүй болгоомжлох (муудсан хүнс, химийн аюултай бодис гэх мэт) мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тиймээс энэ нь амьд организмын хамгийн чухал системүүдийн нэг юм.
 • 4. Хүн дөрөв буюу түүнээс дээш нэгдэлтэй холимгоос үнэр нэг бүрийг ялгаж чадна. Хүний хамрын хоёр нүхний хөндий тус бүрийн үнэрлэх хэсгийн нийт талбай нь ойролцоогоор 50 сая орчим анхдагч мэдрэлийн хүлээн авагч эсийг агуулсан 2,5 см2 юм.
 • 5. Ихэнх үнэрийн мэдрэмжид дан нэгдэлээс илүү хэдэн зуун үнэрийн холимог нөлөөлдөг. Найрлага бүрийг мэдрэлийн систем боловсруулж мэдрэмжийн нэгдэл болгодог.   Агаар болон үнэрийн молекулууд Салст Салст доторх сормууснууд үнэрлэх эрхтэний эпители Митраль эс Үнэрлэх эрхтэний мэдрэл Үнэрлэх эрхтэний булцуу Гломерули бөмбөлөг Үнэрлэх мэдрэлийн судал Тор ( яс ) Үнэр хүлээн авагчийн нейронууд Нейроны үндэс аксон Салст бүрхүүл
 • 6. Яагаад цахим хамар гэж Химийн аюултай нэгдэлд удаан хугацаагаар өртөх, халдвар авах, сэтгэцийн байдал болон хүн ядрах зэрэг онцгой тохиолдолд хүний үнэрлэх эрхтэний системд асуудал гардаг. Дэлхий даяар олон судалгааны бүлгүүдэд энгийн болон төвөгтэй үнэрнүүдийг танихын тулд хүний үнэрлэх системийг дууриах чадвартай багаж зохион бүтээх шаардлага гарч ирсэн.
 • 7. ЦАХИМ ХАМАР Олон мэдрүүрт системийг ( цахим хамар ) ашиглан хийсэн хэмжилтээр ихээхэн хэмжээний анхдагч мэдээллийг ( 15-25 химийн мэдрүүрээс бар- граф хэлбэрээр ) цуглуулдаг. Мэдээллийг боловсруулан ямар нэг процессын онцгой шинж чанарыг тодорхойлсон ойлголт бий болгохын тулд математик аргаар загвар үүсгэнэ.
 • 8. <ul><li>Цахим хамрын систем нь дараалсан үнэрийн дээж дээр ажилладаг гурван үндсэн бүрдэл хэсгээс тогтоно: </li></ul><ul><ul><ul><li>дээж барих хэсэг, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>дохио боловсруулах хэсэг, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>загвар таних хэсэг </li></ul></ul></ul><ul><li>Цахим хамрыг өөр өөр үнэрийн дээжийг ангилах, концентрацыг тооцоолох, үнэрийн онцлог шинж чанарыг тодорхойлохын тулд ашигладаг. </li></ul>
 • 9. 1920 оны үед Зваардемейкэр, Хогевайд нар нимгэхэн шүршсэн усан дээр үүссэн цахилгаан цэнэгийг нь хэмжин үнэрийг тодорхойлж болно гэсэн онол дэвшүүлсэн. Энэ ухагдахуунаа практик багажин дээр боловсруулж хийхдээ амжилт олоогүй. 1964 онд Хартман үнэрийг илрүүлэх цахилгаан химийн мэдрэгчийг ашиглах аргын талаар мэдээлсэн. Тэдний багаж нь найман өөр цахилгаан химийн эсүүдээс бүрдэнэ. Цахим хамрын түүх
 • 10. 1980-аад оны сүүлээр Гарднерын зохиолд цахим хамар гэдэг нэр томъёо анх гарч ирсэн. Үүний дараа энэ чиглэлийн дэвшил маш хурдацтай болсон байна. 1991 онд химийн мэдрэгчийн мэдээллийг боловсруулах талаарх НАТО-гийн семинарыг хиймэл үнэрлэх системийн хөгжилд зориулан зохион байгуулсан байна.
 • 12. OTFT gas sensor with ink-jet printed active layer.
 • 13. Электрон микроскопоор ITO мэдрэгчийн гадаргуун байдал Үнэрийн молекулын мэдээллийн боловсруулалт
 • 14. <ul><li>Хийн хроматограф </li></ul><ul><li>Электрон хамар E-noses </li></ul>
 • 15. Үнэрийн ө гөгдлийн загвар ч л ал t дохио Мэдрүүр n дээж i N мэдрүүрийн параметрийн тоо M хэмжилтийн тоо N<<M Nx M Nx M Mx N Дахин боловс- руулагдсан төлөв x n (хувьсамтгай) Гаралтын мэдээ u ni PC 1 PC 2 X' X U А нхны төлөв x’ni анхны холимог төлөв Боловсруу лагдсан төлөв PARC (PCA)
 • 16. Мэдрүүр Дээж Үнэр дэгдсэн ор ч ин Агаар гарах суваг NST үнэр шинжлэх төхөөрөмж
 • 17. БУУДАЙН ГУРИЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 • 18. ТАЛХНЫ ҮНЭРИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 • 19. Мэдэрхүйн үнэлгээг бодит тоон утгат ойртуулан олон төрлийн химийн найрлагат мэдээллийн орон зайн хэмжээсийг бууруулж тоон утгат шилжүүлснээр үнэрийн үзүүлэлтийг коджуулах боломж бүрдэ нэ . ҮР ДҮН
 • 20. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА