Możliwości dofinansowania zadań
związanych z likwidacją niskiej emisji
ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowisk...
2 z 15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
udziela dofinansowania na zadania z zakresu oc...
3 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Instrumenty finansowe
Pożyczki
Pożyczki prefer...
4 z 15
Rodzaj Beneficjenta – możliwa forma
dofinansowania
Osoby fizyczne
Pozostali
Beneficjenci
Jednostki
Samorządu
Teryto...
5 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dopłaty – rodzaje dofinansowywanych zadań
Dopł...
6 z 15
Dotacje – rodzaj finansowanych zadań
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
likwidacj...
7 z 15
Dotacje – rodzaj finansowanych zadań
zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę
odnawialnych źródeł energ...
8 z 15
Pożyczki – rodzaj finansowanych zadań
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Przedsię...
9 z 15
• 20 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie
• 40 000 000 zł maksymalna suma pożyczek dla jednego beneficjenta...
10 z 15
Zasady udzielania pożyczki –
zabezpieczenie wierzytelności
• Fundusz bada zdolność beneficjentów do spłaty pożyczk...
11 z 15
Zasady udzielania pożyczki –
spłata pożyczki
• Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami
...
12 z 15
Zasady udzielania pożyczki –
umorzenie
Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki.
• W...
2014-06-1713 z 15
Procedura ubiegania się o dofinansowanie
Zadania inwestycyjne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go...
14 z 15
Procedura ubiegania się o dofinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zada...
15 z 15
PROGRAMY
PONE
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA -
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efe...
16 z 15
PONE
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach
„Programu Ogran...
17 z 15
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW
w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach
„PONE na terenie woj...
18 z 15
Cel Programu:
• Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy w ramach
PONE, co w konsekwencj...
19 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚi...
20 z 15
Koszty kwalifikowane
montaż kotłów gazowych i olejowych:
• Demontaż starego źródła ciepła.
• Zakup i montaż nowego...
21 z 15
Koszty kwalifikowane
montaż kotłów węglowych oraz na biomasę:
• Demontaż starego źródła ciepła.
• Zakup i montaż n...
22 z 15
Dodatkowe wymagania
montaż kotłów węglowych oraz na biomasę
W przypadku montażu kotłowni na węgiel lub biomasę mus...
23 z 15
Koszty kwalifikowane
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
• Demontaż starego źródła ciepła.
• Koszty podł...
24 z 15
Koszty kwalifikowane
montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym:
• Demontaż starego źródła ciepła.
• Podłączenie ...
25 z 15
Pozostałe ustalenia:
• Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji
o dofinansow...
26 z 15
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA -
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
ener...
27 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
28 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
29 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
30 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
31 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
32 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
33 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
34 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
35 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
36 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
37 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
38 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
39 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
40 z 15
L.p.
Zakres prac
WFOŚiGW w Krakowie
Uwagiforma
dofinansowania
%
dofinansowania
1 2 3 4 5
1
Demontaż
kotłowni,
pale...
41 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) K...
42 z 15
ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
www.wfos.krakow.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne...
Robert Bażela
Kierownik Zespołu Analiz Technicznych
WFOŚiGW w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90 ...
of 43

Prezentacja możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji

 • 1. Możliwości dofinansowania zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2014 roku prezentuje: Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie
 • 2. 2 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a, ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zasady udzielania dofinansowania określone są w : „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 3. 3 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instrumenty finansowe Pożyczki Pożyczki preferencyjne (do 100% kosztów kwalifikowanych netto) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 3,6%/rok z możliwością umorzenia Pożyczki płatnicze (pomostowe) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,6 %/rok bez możliwości umorzenia Dotacje Dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych brutto) Dopłaty do kapitału kredytów bankowych (do 50%) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%)
 • 4. 4 z 15 Rodzaj Beneficjenta – możliwa forma dofinansowania Osoby fizyczne Pozostali Beneficjenci Jednostki Samorządu Terytorialnego Pożyczki Dotacje Dotacja + Pożyczka Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 5. 5 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dopłaty – rodzaje dofinansowywanych zadań Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych • Termomodernizacja – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2 Dopłaty do kapitału kredytów bankowych • Zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii • Wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW • Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10 kW • Zakup i instalacja kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW • Zakup i instalacja pomp ciepła o mocy do 40 kW
 • 6. 6 z 15 Dotacje – rodzaj finansowanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja, zadania związane z oszczędnością energii (m. in. w szkołach, żłobkach, przedszkolach, obiektach sportowych, budynkach administracyjnych) – dotacja do 40% KK zadania związane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – dotacja do 40% KK zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – dotacja do 100% KK oraz na zadania inwestycyjne – do 70% KK Jednostki samorządu terytorialnego
 • 7. 7 z 15 Dotacje – rodzaj finansowanych zadań zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii, termomodernizację, zadania związane z oszczędnością energii – dotacja do 40 % KK zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – dotacja do 40% KK Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego
 • 8. 8 z 15 Pożyczki – rodzaj finansowanych zadań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza • wymiana kotłów węglowych na gazowe lub olejowe (min moc. 40 kW) Zadania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej • instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW) • instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW) • instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW) Zadania związane z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik i technologii (...) w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw • modernizacja kotłowni wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW) • termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600m2)
 • 9. 9 z 15 • 20 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie • 40 000 000 zł maksymalna suma pożyczek dla jednego beneficjenta w roku kalendarzowym Maksymalne wielkości dotacji w 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Maksymalne wielkości pożyczek w 2014 roku Przyznanie pożyczki i dotacji: Decyzja Zarządu Funduszu – kwota pożyczki lub dotacji do 203 254,00 zł Decyzja Rady Nadzorczej Funduszu –kwota pożyczki lub dotacji powyżej 203 254,00 zł • 2 000 000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie • 5 000 000 zł maksymalna suma dotacji dla jednego beneficjenta w roku kalendarzowym
 • 10. 10 z 15 Zasady udzielania pożyczki – zabezpieczenie wierzytelności • Fundusz bada zdolność beneficjentów do spłaty pożyczki • Zawarcie umowy uzależnione jest od akceptacji przez Fundusz proponowanego zabezpieczenia spłaty pożyczki • Fundusz na zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami wymaga ustanowienia podwójnego zabezpieczenia – weksel in blanco wraz deklaracją wekslową – podstawowe zabezpieczenie – gwarancja bankowa – ubezpieczenie spłaty pożyczki, – poręczenie – hipoteka na nieruchomości, – przelew (cesja) wierzytelności, – blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych – Inne dopuszczone prawem i uzgodnione z Funduszem formy zabezpieczenia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Pozostałe formy zabezpieczenia
 • 11. 11 z 15 Zasady udzielania pożyczki – spłata pożyczki • Spłata pożyczki wraz odsetkami następuje zgodnie z postanowieniami umowy • Okres karencji w spłacie pożyczki nie może przekroczyć 2 lat, lecz nie więcej niż 12 miesięcy od daty zakończenia zadania • Okres spłaty pożyczki – wartość ≥ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 12 lat – wartość ˂ 1 000 000,00 zł – maksymalnie 10 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 12. 12 z 15 Zasady udzielania pożyczki – umorzenie Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Fundusz może umorzyć część pożyczki. • Warunkiem ubiegania się o umorzenie jest: – spłata min. 50% kapitału pożyczki – spłata odsetek, które stanowią min. 10% kapitału • jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału , to umorzenie będzie obniżane o 3,0% za każdy brakujący procent. – terminowe zakończenie zadania i osiągnięcie efektu ekologicznego • nieterminowe dostarczenie protokołu odbioru końcowego zadania lub dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego może skutkować obniżeniem umorzenia pożyczki o 2 punkty procentowe • Wysokość umorzenia może wynieść od 20% do 45% kwoty wykorzystanej pożyczki • maksymalne umorzenie – dla jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł – dla pozostałych Beneficjentów nie może przekroczyć 750 000,00 zł • umorzeniu nie podlegają odsetki od umarzanej pożyczki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 13. 2014-06-1713 z 15 Procedura ubiegania się o dofinansowanie Zadania inwestycyjne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie karta informacyjna zadania  wstępna akceptacja Zadania  wniosek na zadanie inwestycyjne  przyznanie dofinansowania  umowa 6 miesięcy na złożenie wniosku wraz z załącznikami 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy 14 dni na uzupełnienie dokumentów w przypadku niekompletności Wnioski na zadania inwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym od 24.02.2014 r. do 30.09.2014 r.
 • 14. 14 z 15 Procedura ubiegania się o dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zadania nieinwestycyjne Wniosek na zadania nieinwestycyjne  przyznanie dofinansowania  umowa 14 dni na uzupełnienie dokumentów w przypadku niekompletności 12 miesięcy na złożenie dokumentów do podpisania umowy Wnioski na zadania nieinwestycyjne będą rozpatrywane w trybie ciągłym od 24.02.2014 r. do 30.09.2014 r.
 • 15. 15 z 15 PROGRAMY PONE Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 16. 16 z 15 PONE Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na terenie województwa małopolskiego” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 17. 17 z 15 Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” • Czas trwania Programu: lata 2012 – 2017 • Terminy składania wniosków: na bieżąco • Program skierowany do gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywiste dofinansowanie wyliczane w oparciu o wskaźniki obowiązujące w Wojewódzkim Funduszu). Na pozostałą część kosztów kwalifikowanych może być udzielona pożyczka do wartości netto, a w przypadku gdy nie ma prawnej możliwości odliczenia VAT do wartości brutto. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 18. 18 z 15 Cel Programu: • Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy w ramach PONE, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. • Cel Programu zbieżny jest z priorytetami Funduszu, a w szczególności z Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadami dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 19. 19 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” Zakres rzeczowy inwestycji objętych dofinasowaniem 1 2 Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej Montaż kotłowni na gaz lub olej Montaż kotłowni na węgiel lub biomasę Podłączenie do sieci ciepłowniczej Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym
 • 20. 20 z 15 Koszty kwalifikowane montaż kotłów gazowych i olejowych: • Demontaż starego źródła ciepła. • Zakup i montaż nowego źródła ciepła. • Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych . • Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u z wyłączeniem kosztów grzejników . • Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 21. 21 z 15 Koszty kwalifikowane montaż kotłów węglowych oraz na biomasę: • Demontaż starego źródła ciepła. • Zakup i montaż nowego źródła ciepła. • Zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania Nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych. • Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników . • Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 22. 22 z 15 Dodatkowe wymagania montaż kotłów węglowych oraz na biomasę W przypadku montażu kotłowni na węgiel lub biomasę muszą być spełnione następujące warunki: • Brak technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. • Dla kotłów instalowanych do 30 czerwca 2015 r. o sprawności energetycznej większej bądź równej 80 % stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10 % O2 odniesione do spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 60 mg/m3,OGC nie więcej niż 30 mg/m3, co odpowiada klasie 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. • Dla kotłów instalowanych po 1 lipca 2015 r. o sprawności energetycznej większej bądź równej 87 % stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 00 C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m3,OGC nie więcej niż 20 mg/m3, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 23. 23 z 15 Koszty kwalifikowane podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: • Demontaż starego źródła ciepła. • Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą. • Wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników . • Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 24. 24 z 15 Koszty kwalifikowane montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym: • Demontaż starego źródła ciepła. • Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej. • Wewnętrzna linia zasilania. • Pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora uznaje się za niekwalifikowane. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 25. 25 z 15 Pozostałe ustalenia: • Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Fundusz. • Wniosek powinien być złożony na formularzu będącym załącznikiem do Programu. • W sprawach nieuregulowanych w Programie obowiązują Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz zasady dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z wył. § 7 ust. 1,2 oraz ust. 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego”
 • 26. 26 z 15 Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” KAWKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 27. 27 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” • Okres wdrażania Programu: lata 2014 - 2020 • Alokacja środków: w latach 2014 - 2015 • Wydatkowanie środków: do 31.12.2018 r. • Terminy składania wniosków: Wojewódzki Fundusz w Krakowie ogłasza nabór wniosków, po ogłoszeniu naboru skierowanego do Wojewódzkich Funduszy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenia zamieszczane są na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl. • Aktualny nabór wniosków został przedłużony do 15.07.2014 r. Cel Programu: • Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. • Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
 • 28. 28 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Beneficjenci: • Beneficjentami programu wskazanymi przez WFOŚiGW w Krakowie są: - jednostki samorządu terytorialnego, - spółki komunalne • Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta. • Beneficjent programu, przekazując środki finansowe Beneficjentowi końcowemu, jest zobowiązany do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy. • Osoby fizyczne mogą korzystać z dofinasowania (jako Beneficjent końcowy) poprzez zgłoszenie się z wnioskiem do gminy, która bierze udział w Programie.
 • 29. 29 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Podstawowe wymogi: • Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie jest ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. • Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 10 000 mieszkańców lub na obszarze miejscowości uzdrowiskowej (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym) na obszarze którego, w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do: - poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna; - poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.
 • 30. 30 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Podstawowe wymogi cd.: Na obszarze na którym realizowane jest przedsięwzięcie właściwy organ administracji samorządowej ustalił horyzont czasowy i harmonogram wprowadzania rozwiązań prawnych dotyczących: W przypadku braku możliwości zamiany kotłów/pieców węglowych na paliwo gazowe bądź przyłączenia budynków ogrzewanych paliwem stałym do sieci ciepłowniczych będzie akceptowane wdrożenie przez właściwy organ administracji samorządowej rozwiązań obligujących do stosowania wyłącznie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym o określonych przez ten organ standardach emisyjnych i standaryzowanego paliwa wraz z systemem kontroli jego stosowania zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska. • planu działań systemowych służących utrzymaniu poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań objętych wnioskiem o dofinansowanie (np. plan działań krótkoterminowych opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, plan zaopatrzenia w ciepło lub zatwierdzony plan zagospodarowania terenu zawierający warunki zaopatrzenia w ciepło) lub • rozwiązań obejmujących ograniczenie stosowania paliw stałych wraz z jednoczesnym systemem kontroli.
 • 31. 31 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Warunki dofinansowania przedsięwzięć: Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 90 % jego kosztów kwalifikowanych, w tym: • do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji, • do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu w formie dotacji, pożyczki lub dotacjo-pożyczki, • Wkład własny Beneficjenta musi stanowić min. 10 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • 32. 32 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: 1) Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: a) likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym tj.: i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; - indywidualnych kotłowni, - palenisk węglowych, - kotłowni zasilających kilka budynków, - kotłowni osiedlowych
 • 33. 33 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: b) rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, c) zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym, d) termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
 • 34. 34 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: 2) Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: a) wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych, b) budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, c) wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego).
 • 35. 35 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem: 3) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych. 4) utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez nie wskazanych) pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji.
 • 36. 36 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Warunkiem uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia mające na celu: • ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii i/lub • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej jest ich realizacja łącznie z przeprowadzeniem kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz utworzeniem bazy danych pozwalającej na inwentaryzację źródeł emisji.
 • 37. 37 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW: • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2011 r. do 31.12.2018 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. • Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania dokumentacji poniesione przed 01.01.2011 r. • Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględniać warunki udzielania pomocy publicznej. • Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent lub ostateczny odbiorca korzyści ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.
 • 38. 38 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Koszty kwalifikowane przez NFOŚiGW: 1) koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów; 2) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji (w tym audytów energetycznych, inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji); 3) koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli, celami przedsięwzięcia), maszyn i urządzeń, b) narzędzi, przyrządów i aparatury, c) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty technologiczne, drogi i place technologiczne, itp.; 4) koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; 5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; 6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania; 7) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego i jego trwałości.
 • 39. 39 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Procedura udostępniania środków: • Zgodnie z § 10 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz zasad dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” środki finansowe z przyznanej pomocy finansowej przekazywane są wyłącznie na realizację dyspozycji płatniczych wystawionych każdorazowo na Beneficjenta. • W uzasadnionych przypadkach środki finansowe mogą być przekazywane na jednostki wskazane przez Beneficjenta (tj. na podstawie faktur/rachunków wystawionych na te jednostki). • Beneficjent przedkłada do Funduszu oryginały faktur/rachunków z dwoma potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dotyczącymi wydatków, które zostały poniesione przez niego na realizację zadania objętego pomocą finansową. • Dokumenty księgowe muszą być zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta oraz odpowiadać wymogom formalnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, określających warunki jakim muszą odpowiadać dowody księgowe. • Środki finansowe Funduszu przy częściowym rozliczaniu zadania będą wypłacane do kwoty wyrażonej procentowym udziałem przyznanej dotacji w udokumentowanym na tym etapie faktycznym koszcie zadania.
 • 40. 40 z 15 L.p. Zakres prac WFOŚiGW w Krakowie Uwagiforma dofinansowania % dofinansowania 1 2 3 4 5 1 Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z Programem dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „PONE na terenie województwa małopolskiego” (możliwe 50% dofinansowanie pomniejszone o 5%, aby spełnić wymagania Programu KAWKA) wymagany jest aktualny gminny program ochrony powietrza Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych 2 Likwidacja niskiej emisji, budowa odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja (termomodernizacja - wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym w budynkach wielorodzinnych) dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu (dotyczy przedsięwzięć, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych) 3 Zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną) dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu 4 Działania wyszczególnione w Programie KAWKA pożyczka (z możliwością częściowego umorzenia pożyczonego kapitału) do 45% kosztów kwalifikowanych Zgodnie z "Zasadami…" obowiązującymi w Funduszu Schemat dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach programu KAWKA (dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia przez Fundusz decyzji o ich dofinansowaniu)
 • 41. 41 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” Ważne informacje: - Do wyznaczenia efektu ekologicznego należy stosować wskaźniki zawarte w Programie. W przypadku zastosowania innej metodyki lub w przypadku braku odpowiednich wskaźników konieczne jest przedstawienie przyjętych założeń i toku obliczeń. - W ramach przyznanych środków z programu KAWKA wartość efektu ekologicznego wskazanego we wniosku nie może ulec zmniejszeniu. W przypadku nieosiągnięcia efektu ekologicznego określonego w ramach Umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Krakowie, a Beneficjentem, w ramach Programu, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu całości udostępnionych mu środków wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych od następnego dnia po dniu przekazania dofinansowania Beneficjentowi. - Mając na uwadze charakter i złożoność zgłaszanych Zadań Wojewódzki Fundusz w Krakowie informuje, że zmiany w pozycjach harmonogramu rzeczowo-finansowego będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez Zarząd i aneksowaniu umowy (tylko w sytuacji, gdy nie spowoduje to zmniejszenia efektu ekologicznego). - Dotowany musi zapewnić trwałość efektu rzeczowego w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania.
 • 42. 42 z 15 ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ www.wfos.krakow.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 43. Robert Bażela Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę.

Related Documents