A voltas coa lectura no contexto escolar galego Pontevedra,abril-maio 2008 Cristina Novoa [email_address]
Marco referencial <ul><li>Un modelo construtivista da aprendizaxe lecto-escritora que considera esta como un proceso glob...
Marco referencial <ul><li>A lectura é un proceso activo centrado na comprensión da mensaxe, no que o lector reconstrúe o ...
Habilidades do lector competente <ul><li>Empregan os coñecementos previos </li></ul><ul><li>Realizan predicións sobre o co...
Formación da competencia lectora <ul><li>Aprendizaxe dos códigos: escritos, visuais, sonoros, cinematográficos… </li></ul>...
Formación da competencia literaria <ul><li>Ler literatura polo pracer de ler </li></ul><ul><li>Ler literatura para realiza...
Sobre o fomento da lectura <ul><li>As actividades de fomento da lectura e de capacitación das habilidades para o tratament...
Liñas de actuación <ul><li>Novo modelo de biblioteca escolar </li></ul><ul><li>Formación: difusión de boas prácticas </li>...
of 8

Pontevedra Bloglereescribir

Presentación-resume da 1ª sesión do curso "Ler e escribir. Escribir para ler", celebrada en Pontevedra, o 07/04/08
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pontevedra Bloglereescribir

  • 1. A voltas coa lectura no contexto escolar galego Pontevedra,abril-maio 2008 Cristina Novoa [email_address]
  • 2. Marco referencial <ul><li>Un modelo construtivista da aprendizaxe lecto-escritora que considera esta como un proceso global de construción e interpretación de significados en contornos culturais alfabetizados , entendendo como obxectivo básico da lecto-escritura o favorecer e propiciar novos e máis efectivos canais de comunicación entre os lectores e o seu entorno social e cultural. </li></ul>
  • 3. Marco referencial <ul><li>A lectura é un proceso activo centrado na comprensión da mensaxe, no que o lector reconstrúe o significado do texto interactuando con el. </li></ul><ul><li>Isto implica: </li></ul><ul><ul><li>a presenza dun lector activo que examina o texto e o procesa </li></ul></ul><ul><ul><li>que sempre hai un obxectivo, unha finalidade, que guía a lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>que a implicación do lector depende en grande medida dos obxectivos que se propoña diante da lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>que o significado do texto é reconstruído polo lector </li></ul></ul>
  • 4. Habilidades do lector competente <ul><li>Empregan os coñecementos previos </li></ul><ul><li>Realizan predicións sobre o contido do texto </li></ul><ul><li>Controlan e regulan a propia lectura, verificando as predicións realizadas ou modificándoas, na procura dunha interpretación coherente.. </li></ul><ul><li>Corrixen os erros de comprensión </li></ul><ul><li>Poden distinguir o importante do que non o é (dependendo do propósito da lectura) </li></ul><ul><li>Resumen a información cando len </li></ul><ul><li>Realizan inferencias, procurando a comprensión polo contexto </li></ul><ul><li>Xeneran preguntas sobre o lido </li></ul><ul><ul><ul><li>Resultan fundamentais no proceso as finalidades do lector e os coñecementos previos, pero tamén o interese polo contido do texto . </li></ul></ul></ul>
  • 5. Formación da competencia lectora <ul><li>Aprendizaxe dos códigos: escritos, visuais, sonoros, cinematográficos… </li></ul><ul><li>Traballo con distintos tipos de textos: narracións, poemas, cancións, cómic, imaxes, fotografía, pintura, gráficos, textos informativos, esquemáticos, publicitarios, xornalísticos… </li></ul><ul><li>Aprendizaxe de estratexias de comprensión lectora </li></ul>
  • 6. Formación da competencia literaria <ul><li>Ler literatura polo pracer de ler </li></ul><ul><li>Ler literatura para realizar determinadas tarefas, con obxectivos curriculares </li></ul><ul><li>Textos diversos (contido, xénero e complexidade) </li></ul><ul><li>Itinerarios lectores </li></ul><ul><li>Progresión nas propostas de textos cada vez máis esixentes co lector </li></ul>
  • 7. Sobre o fomento da lectura <ul><li>As actividades de fomento da lectura e de capacitación das habilidades para o tratamento da información soamente resultan eficaces se son sistematizadas e integradas no tratamento de todas e cada unha das áreas do currículo. </li></ul>
  • 8. Liñas de actuación <ul><li>Novo modelo de biblioteca escolar </li></ul><ul><li>Formación: difusión de boas prácticas </li></ul><ul><li>Proxecto Lector de Centro </li></ul><ul><li>Hora de ler </li></ul><ul><li>Clubs de lectura </li></ul>