PRESENTACIÓ• De moment, la llengua catalana mestà anant bastant bé. En cursos passats, català m’ha anat molt bé, i penso...
Aquest comentari al fòrum estamolt bé. Explico perquè el llibredel diari lila de la Carlota ésavorrit, com es podria millo...
• Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que crec que es una bona forma deaprendre. I sentir-nos en la obligació de lleg...
• Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que són un dels dos programes amb els quemés he fet les feines.• Que vas aprend...
Aquests dictats sóndifícilsd’estudiar, perquèt’estudies els 6sencers que sónllarguíssims , idesprès solament etdicten una ...
• Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que és una bona manera de mirar lesfaltes d’ortografia.• Que vas aprendre quan ...
LA NARRATIVA (Anna i Belen)ANNA: Belen:Ella sencarregava de Jo m’encarregava debuscar més informació ...
• Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que és un dels treballs que he fet bé amb elscompanys, i és una bona feina.• Qu...
Ho he posat a part per quesón del curs passat. Peròigualment poso lapartat.
Penso que aquesta entrada albloc podria millorar, podriaposar-ne més explicació dientperquè vull viure a aquesta casao per...
• Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que d’aquest any són molt poques lesentrades que hem fet.• Que vas aprendre qua...
EL QUE PODRIA MILLORAR
Penso que podria millorar elvilaweb, ja que en algunes de lesfitxes que hem fet, he tret 5, i ésmolt poc.
• Perquè consideres que és la pitjor tasca que has realitzat?Per que és on he tret unes de les pitjors notes.• Que haurie...
CONCLUSIÓ• Crec que la professora (Marta Pérez), valorarà bé el meu Portafoli. No es pot dir una nota, però penso que me...
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
Portafoli Belen Caballero
of 28

Portafoli Belen Caballero

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portafoli Belen Caballero

 • 1. PRESENTACIÓ• De moment, la llengua catalana mestà anant bastant bé. En cursos passats, català m’ha anat molt bé, i penso que he millorat.• No tinc molt dinterès per la llengua, però no hem desagrada.• El meu punt fort és la comprensió lectora.• El meu punt fluix és la lectura, no m’agrada llegir i hauria de llegir més.
 • 2. Aquest comentari al fòrum estamolt bé. Explico perquè el llibredel diari lila de la Carlota ésavorrit, com es podria millorar ila part que més m’ha agradat.
 • 3. • Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que crec que es una bona forma deaprendre. I sentir-nos en la obligació de llegir.• Que vas aprendre quan feies aquesta tasca?Comprendre el que llegia i millorar la mevalectura.• Si lhaguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per que?No canviaria res ja que tinc un excel·lent com anota i no es por demanar més.
 • 4. • Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que són un dels dos programes amb els quemés he fet les feines.• Que vas aprendre quan feies aquesta tasca?A fer servir nous programes, que no havia fetservir mai.• Si lhaguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per que?Millorar els treballs que faig amb elscompanys, per que així milloraria jo.
 • 5. Aquests dictats sóndifícilsd’estudiar, perquèt’estudies els 6sencers que sónllarguíssims , idesprès solament etdicten una part.Jo vaig estudiar ambla veu delordinador, i copiant-los, quan ja haviaacabat melsrepassava i elscorregia. Així finsque no tingués capfalta.
 • 6. • Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que és una bona manera de mirar lesfaltes d’ortografia.• Que vas aprendre quan feies aquesta tasca?Vaig millorar les meves faltes.• Si lhaguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per que?Millorar les faltes que vaig fer i fer-les bé.
 • 7. LA NARRATIVA (Anna i Belen)ANNA: Belen:Ella sencarregava de Jo m’encarregava debuscar més informació fer el muntatge.a internet . Ens anàvem intercanviant les tasques.
 • 8. • Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que és un dels treballs que he fet bé amb elscompanys, i és una bona feina.• Que vas aprendre quan feies aquesta tasca?A col·laborar amb els companys i a saberrepartir la feina.• Si lhaguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per que?Res, penso que d’aquests treballs no he decanviar res.
 • 9. Ho he posat a part per quesón del curs passat. Peròigualment poso lapartat.
 • 10. Penso que aquesta entrada albloc podria millorar, podriaposar-ne més explicació dientperquè vull viure a aquesta casao perquè vull que sigui al costatde la platja.
 • 11. • Perquè has seleccionat aquesta prova?Per que d’aquest any són molt poques lesentrades que hem fet.• Que vas aprendre quan feies aquesta tasca?A redactar textos per explicar, i a fer un bon curt.• Si lhaguessis de tornar a fer, la faries igual o canviaries alguna cosa? Per que?Redactaria millor, per que vaig redactar poc imalament.
 • 12. EL QUE PODRIA MILLORAR
 • 13. Penso que podria millorar elvilaweb, ja que en algunes de lesfitxes que hem fet, he tret 5, i ésmolt poc.
 • 14. • Perquè consideres que és la pitjor tasca que has realitzat?Per que és on he tret unes de les pitjors notes.• Que hauries dhaver fet diferent?Buscar més, i fer-les millor.
 • 15. CONCLUSIÓ• Crec que la professora (Marta Pérez), valorarà bé el meu Portafoli. No es pot dir una nota, però penso que me l’he currat i mereixo una bona nota.

Related Documents