แนวความคิด ความเป็นมา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ได้กาหนดให้เขตพื้นที่การศึก...
เมื่อมีจร๊วกโดงหรือน้าพริกโบราณเป็นอาหารรับประทานกับข้าวสวยในเมื้อนั้นแล้วก็จะสะดวกในการจัดหาผักสด ผักต้ม ชนิดต่างๆเป็นเคร...
ความรู้เพิ่มเติม ภาษาเขมร(ขะ-แมร์) ภาษาไทย โบ๊ะ ตา จร๊วก ...
น้้าพริกโบราณ (จร๊วกโดง)เครื่องปรุง 1. ปลาทูเค็ม 3 กรัม 2. พริกสด 1 กรัม 3. หอมแดง 2 กรัม ...
ภาพประกอบการศึกษา จร๊วกโดงหรือน้้าพริกโบราณ เครื่องปรุง
พริกสด หอมแดง
กระชายกระเทียม
มะเขือพวงปลาทูเค็มสับละเอียด
ปลาทูเค็มกะทิมะพร้าว ผักจิ้ม
ศึกษาข้อมูลความรู้คุณยาย....ผู้ให้ข้อมูลความรู้ สาธิตการปรุง
“ป่นกะทิ อันเขมรเฮาเอิ้น จร๊วกโดง เป็นป่นที่มีรสแซ่บหลายเด้อ ! มีแนวใส่หลายอย่าง” สูตรเ...
ร่วมลงมือปฏิบัติจริงเด็ดขั้วพริกและมะเขือพวง
ปอก หอม กระเทียม เคี่ยวหัวกระทิ
คั่ว พริก มะเขือพวง หอม กระเทียมเคี่ยวให้กะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อน
คั่วจนสุกนิ่มลักษณะที่ดี กะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อน
โขลกเครื่องปรุงให้ละเอียดรับประทานกับผักสด ปลาย่าง ปลาทอด
พร้อมรับประทาน
Nam prig
Nam prig
of 19

Nam prig

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nam prig

 • 1. แนวความคิด ความเป็นมา กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ได้กาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่น มีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการกาหนดกรอบหลักสูตรท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุนแลการกากับดูแลให้เกิดคุณภาพตาเมเป้าหมายเพื่อเป็นสอดคล้องกับหลักสูตรในระดับท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้เรียนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านเมืองสุรินทร์ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจึงนาเสนอน้าพริกโบราณหรือจร๊วกโดง โดยศึกษาข้อมูล สูตรเครื่องปรุง จากชุมชนในท้องถิ่น น้าพริกโบราณหรือจร๊วกโดงเป็นอาหารประเภทน้าพริก ซึ่งเป็นชื่อเรียกภาษาเขมรท้องถิ่น พื้นบ้านชาวสุรินทร์ จร๊วกโดงหรือน้าพริกโบราณ มีน้าพริกที่มีลักษณะคล้ายหลน เครื่องปรุงหา ได้ง่ายตามท้องถิ่นเป็นน้าพริกที่ให้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อม กลิ่นหอมของกะทิจากมะพร้าวและ มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นน้าพริกโบราณ โดยเฉพาะชาวพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ หารับประทานได้ยากไม่ค่อยพบเห็นในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งชาวบ้านพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ของรา ยังคงประกอบเป็นอาหารและรับประทานกับข้าวสวย อยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังมีคนรุ่นหลังจานวน มาก อาจจะไม่รู้จักและไม่เคยได้มีโอกาสรับประทานน้าพริกผักสดประเภทนี้ น้าพริกโบราณหรือจร๊วกโดงเป็นน้าพริกที่ทาไว้รับประทานได้ประมาณสามวัน โดยไม่บูด เสียเก็บไว้โดยวิธีอุ่นหลายๆครั้ง จร๊วกโดงในสมัยโบราณ จะนิยมทาไว้รับประทานในช่วงฤดูเก็บ เกี่ยวข้าวซึ่งจะตรงกับฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงมกราคม ซึ่งผู้คนในสมัยก่อนเมื่อถึงฤดูเก็บ เกี่ยวข้าวจะต้องใช้แรงงานคนจานวนมากและใช้เวลาหลายวันกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ จะไม่มีเวลา ในการทาอาหารมาก ดังนั้นการทาอาหารประเภทจร๊วกโดง หม้อใหญ่ ซันลอว์ตราว,ซันลอว์เจ๊ก ,ละแวกะดาม เพื่อนามาอุ่นรับประทานได้หลายวัน ที่สาคัญอาหารประเภทนี้ยิ่งอุ่นหลายครั้ง รสชาติจะยิ่งเพิ่มความอร่อยโดยเฉพาะจร๊วกโดงยิ่งกลมกล่อมหอมกลิ่นกะทิ อีกประการหนึ่งจร๊วก โดงยิ่งรับประทานในหน้าฤดูหนาวจะได้คุณค่าทางโภชนาการจากไขมันพืช ซึ่งให้ความอบอุ่นต่อ ร่างกายอีกด้วย
 • 2. เมื่อมีจร๊วกโดงหรือน้าพริกโบราณเป็นอาหารรับประทานกับข้าวสวยในเมื้อนั้นแล้วก็จะสะดวกในการจัดหาผักสด ผักต้ม ชนิดต่างๆเป็นเครื่องจิ้มได้ทุกเมื้อทุกสถานที่ เช่นยอดกระถิ่นริมรั้ว เม็ดกระถิ่นจากฝักแก่ ผักหลอด ผักกระทกรกต้มจิ้ม แม้แต่ตามท้องทุ่งนาผักแว่น ผักกระโตวา ผักลืมผัว ฯลฯ และรับประทานกับเครื่องเคียงประเภทปลาย่าง ปลาทอด จะได้อรรถรสในการรับประทานมาก อีกประการหนึ่งในสมัยโบราณจร๊วกโดงจะเป็นน้าพริกรสอร่อย ที่พบในงานพิธีต่างๆสาหรับเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงาน เช่นเดียวกับซันลอร์ตราว ซันลอร์เจ๊ก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารประเภทน้าพริกที่ทรงคุณค่าในสมัยนั้น.
 • 3. ความรู้เพิ่มเติม ภาษาเขมร(ขะ-แมร์) ภาษาไทย โบ๊ะ ตา จร๊วก น้าพริก โดง มะพร้าว ซันลอร์ แกง ตราว เผือก เจ๊ก กล้วย โบ๊ะจร๊วก ตาน้าพริก จร๊วกโดง น้าพริกกะทิมะพร้าว ซันลอร์ตราว แกงเผือก ซันลอร์เจ๊ก แกงกล้วย ละแวกะดาม แกงคั่วปู
 • 4. น้้าพริกโบราณ (จร๊วกโดง)เครื่องปรุง 1. ปลาทูเค็ม 3 กรัม 2. พริกสด 1 กรัม 3. หอมแดง 2 กรัม 4. กระเทียม 1 กรัม 5. กระชาย 1 กรัม 6. มะเขือพวง 2 กรัม 7. กะทิสด 1/2 กิโลกรัม 8. น้าปลา,เกลือวิธีปรุง 1. นาหัวกะทิสดตั้งไฟจนเดือด เคี่ยวให้แตกมันเป็นก้อน มีน้ามันใส่ลอยตัว 2. นาปลาทูเค็มห่อใบตองย่างไฟพอสุก 3. เด็ดพริกสด แกะหอม กระเทียม และมะเขือพวงลงในกระทะคั่วจนสุกนิ่ม 4. นาพริก หอม กระเทียม มะเขือพวง แกะเนื้อปลาทูเค็มโขลกให้ละเอียด 5. นาเครื่องที่โขลกละเอียดทั้งหมดใส่ลงไปในหม้อกะทิขณะเดือด 6. โขลกกระชายสดให้ละเอียด ใส่ตามลงไปในหม้อ 7. เติมหางกะทิลงในหม้อ ทิ้งให้เดือด มีลักษณะข้น 8. ยกลงจากไฟ ปรุง และชิมรส รับประทานกับพริกสดหรือผักต้มตามชอบ เคล็ดลับความอร่อย : เติมเกลือเล็กน้อยขณะโขลกเครื่องปรุ ง และอุ่นไฟอ่อนหลายครั้งไว้ รับประทานยิ่งเพิ่มความอร่อย ลักษณะอาหารที่ดี : น้าพริกโบราณจะมีลักษณะข้น หอมกลิ่นกะทิมะพร้าว
 • 5. ภาพประกอบการศึกษา จร๊วกโดงหรือน้้าพริกโบราณ เครื่องปรุง
 • 6. พริกสด หอมแดง
 • 7. กระชายกระเทียม
 • 8. มะเขือพวงปลาทูเค็มสับละเอียด
 • 9. ปลาทูเค็มกะทิมะพร้าว ผักจิ้ม
 • 10. ศึกษาข้อมูลความรู้คุณยาย....ผู้ให้ข้อมูลความรู้ สาธิตการปรุง
 • 11. “ป่นกะทิ อันเขมรเฮาเอิ้น จร๊วกโดง เป็นป่นที่มีรสแซ่บหลายเด้อ ! มีแนวใส่หลายอย่าง” สูตรเครื่องปรุง จดบันทึกสูตรเครื่องปรุง
 • 12. ร่วมลงมือปฏิบัติจริงเด็ดขั้วพริกและมะเขือพวง
 • 13. ปอก หอม กระเทียม เคี่ยวหัวกระทิ
 • 14. คั่ว พริก มะเขือพวง หอม กระเทียมเคี่ยวให้กะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อน
 • 15. คั่วจนสุกนิ่มลักษณะที่ดี กะทิแตกมัน จับตัวเป็นก้อน
 • 16. โขลกเครื่องปรุงให้ละเอียดรับประทานกับผักสด ปลาย่าง ปลาทอด
 • 17. พร้อมรับประทาน