BePro
Business
PLATFORMA DIGJITALE E BIZNESIT NE KOSOVE
AGJENDA
• STATISTIKA TE PERGJITHESHME
• ÇFARË ËSHTË “BE PRO BUSINESS”?
• SHËRBIMET DHE PËRDORUESIT
• PËRFITIMET NGA PLATOF...
Statistika
• 63.2 % E POPULLSISE NE EUROPE
PERDORIN INTERNETIN
• 83% E KLIENTËVE BLEJEN PASI
MARRIN INFORMACIONE ONLINE
• ...
“BePro Business”
• PLATFORME DIGJITALE E BIZNESIT
Sherbimet e Platformes
• 365 DITE PROMOVIM
• INFORMACIONE
– KONKURSE
– TENDERE
– GRANTE, ETJ
• VLERSIME NGA KLIENTET
• LOK...
BENEFITET
• KURSENI PARA
• KURSENI KOHE
• EKSPOZOHENI ME SHUME
• ARRINI KLIENTET ME LEHTË
Aplikacion ne Telefon
ANTARESIMI
“BePro Business”
www.bepro-business.com
FALEMINDERIT!
Prezentimi i promovimit te platformes se pare digjitale te bizneseve ne Kosove
of 11

Prezentimi i promovimit te platformes se pare digjitale te bizneseve ne Kosove

Prezentimi i promovimit te platformes se pare digjitale te bizneseve ne Kosove
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentimi i promovimit te platformes se pare digjitale te bizneseve ne Kosove

  • 1. BePro Business PLATFORMA DIGJITALE E BIZNESIT NE KOSOVE
  • 2. AGJENDA • STATISTIKA TE PERGJITHESHME • ÇFARË ËSHTË “BE PRO BUSINESS”? • SHËRBIMET DHE PËRDORUESIT • PËRFITIMET NGA PLATOFRMA • PERMBYLLJA
  • 3. Statistika • 63.2 % E POPULLSISE NE EUROPE PERDORIN INTERNETIN • 83% E KLIENTËVE BLEJEN PASI MARRIN INFORMACIONE ONLINE • KOMPANITE ME TE DUKSHME NE INTERNET: – 50% ME SHUME SHITJE – 33% ME PAK SHPENZIME
  • 4. “BePro Business” • PLATFORME DIGJITALE E BIZNESIT
  • 5. Sherbimet e Platformes • 365 DITE PROMOVIM • INFORMACIONE – KONKURSE – TENDERE – GRANTE, ETJ • VLERSIME NGA KLIENTET • LOKACIONI I SAKTË
  • 6. BENEFITET • KURSENI PARA • KURSENI KOHE • EKSPOZOHENI ME SHUME • ARRINI KLIENTET ME LEHTË
  • 7. Aplikacion ne Telefon
  • 8. ANTARESIMI
  • 9. “BePro Business” www.bepro-business.com
  • 10. FALEMINDERIT!

Related Documents