OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
1 . Hyrje në OpenStreetMap <ul><li>Çka është OpenStreetMap?
Pse ta përdorim OpenStreetMap?
Pse të kontribuoni në OpenStreetMap?
Historia e OpenStreetMap
Arritjet e OpenStreetMap </li></ul>
2. Fillimi me OpenStreetMap <ul><li>Shpjegimi i ballinës së web – faqes
Krijoni llogarinë tuaj
of 8

Prezetimi ne Gjakove i librit " OpenStreetMap Krijoni harten tuaj "

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezetimi ne Gjakove i librit " OpenStreetMap Krijoni harten tuaj "

 • 1. OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
 • 2. 1 . Hyrje në OpenStreetMap <ul><li>Çka është OpenStreetMap?
 • 3. Pse ta përdorim OpenStreetMap?
 • 4. Pse të kontribuoni në OpenStreetMap?
 • 5. Historia e OpenStreetMap
 • 6. Arritjet e OpenStreetMap </li></ul>
 • 7. 2. Fillimi me OpenStreetMap <ul><li>Shpjegimi i ballinës së web – faqes
 • 8. Krijoni llogarinë tuaj
 • 9. Si ta përdorni Slippy Map
 • 10. Komunikimi me zhvillues të tjerë të hartave </li></ul><ul><li>Listat e mail – eve </li></ul><ul><li>Bisedoni në IRC – in e OpenStreetMap
 • 11. Forumet </li></ul><ul><li>OpenStreetMap në rrjetet sociale </li></ul>
 • 12. 3. GPS – Global Position System <ul><li>Çka është GPS?
 • 13. Çka është GPS trace?
 • 14. Cilat paisje më duhen mua për ta bërë një hartë
 • 15. Konfigoruni GPS – marrësit tuaj
 • 16. Merrni të dhënat tuaja në formën e duhur
 • 17. Shtoni rregjistrimet GPX në OpenStreetMap </li></ul>
 • 18. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap <ul><li>Potlatch
 • 19. JOSM
 • 20. Merkaator
 • 21. Mapzen
 • 22. Vespucci
 • 23. Mapzen POI Collector
 • 24. OSM2go </li></ul>
 • 25. 4. Potlatch <ul><li>Filloni me Potlatch
 • 26. Vizatoni një vijë-segment
 • 27. Editoni një vijë-segment ekzistues
 • 28. Ndani ose bashkoni vijat- segmentet
 • 29. Pikat e interesit
 • 30. Editoni etiketimet në Potlatch </li></ul>
 • 31. 4. JOSM <ul><li>Kuptojeni faqen e parë të JOSM
 • 32. Editoni të dhënat e JOSM
 • 33. Shtoni pikat ose vijat-segmentet
 • 34. Përdorni etiketimet (vetitë) në JOSM
 • 35. Shtoni informacionin e llogarisë tuaj në JOSM </li></ul>
 • 36. 5. Vetitë e hartës <ul><li>Rrugët dhe hekurudhat
 • 37. Urat dhe tunelet
 • 38. Udhëkryqet dhe rrethet
 • 39. Malet, liqenet dhe lumenjtë </li></ul>

Related Documents