CURS FORMATOR (Train of Trainers) (COR 242401) acreditare CNFPA ...
of 1

Prezentare Curs Formator (TOT)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Curs Formator (TOT)

  • 1. CURS FORMATOR (Train of Trainers) (COR 242401) acreditare CNFPA Unii îi spun Trainer, al ii îi spun Lector. Noi îi spunem Formator. Oricum l-am numi, el trebuie să facă acelaşi lucru: să formeze oameni într- Cui se un anumit domeniu. Se spune că a preda este o meserie, însă a învă a pe adresează? ceilal i este o artă! Noi vă putem transforma meseria în artă. Vă învă ăm cum să clădi i şi să aplica i această artă în a-i învă a pe ceilal i!Construirea situa iilor de invă arePregătirea materialelor de informare necesare formăriiMotivarea şi implicarea participan ilor în procesul de învă are BeneficiiDezvoltarea abilită ilor de ascultareEvaluarea participan ilorFacilitarea procesului de învă are şi ob inerea de rezultate active 1. Pregătirea formării 2. Realizarea activită ilor de formare Tematică 3. Evaluarea participan ilor 4. Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare 5. Marketingul formării 6. Proiectarea programelor de formare 7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 8. Elaborarea, revizuirea şi asigurarea calită ii programelor şi a stagiilor de formare 9. Evaluarea 360°a abilită ilor de formator Renaldo Ni ă–Formator cu o experien ă de peste 7 ani în domeniul dezvoltării abilită ilor antreprenoriale. Este tutor CODECS pentru cursurile „Managerul Trainer performant” şi „Managementul Resurselor Umane”, de ine o diplomă Profesională în Management laThe Open University şi este lector Asociat în cadrul The Open University- UK, “Fundamentals of Senior Management” din cadrul programului de Master of Business Administration (MBA). Este Formator certificat CNFPA cu o experien ă de peste 17 ani în consultan ă şi instruire în domeniul resurselor umane, interne şi interna ionale. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: vanzari@bestsmart.ro; office@bestsmart.ro Tel: 0727336314, 0726268256 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro