CURS Manager de Produc ie Managerului de produc ie sau managementului tehnic de linie, personalului ...
of 1

Prezentare curs Manager de Productie

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare curs Manager de Productie

  • 1. CURS Manager de Produc ie Managerului de produc ie sau managementului tehnic de linie, personalului de Cui se interfa ă între clientul extern şi eşalonul de execu ie, celor care prelucrează adresează adresează? informa ii, coresponden ă, date tehnice, comenzile de la clien i şi care le transpun în activită i concrete.Cursul este un îndrumar de tehnici şi instrumente care ajută în formarea deciziei de Beneficiiac iune a MANAGERILOR DE PRODUC IE Cap 1. POZI IA MANAGERULUI DE PRODUC IE ÎN MEDIUL ORGANIZA IONAL Identificarea oportunită ilor şi dezvoltarea personală în organiza ie Procesul de tranzi ie de la un bun executant la manager Tematică În elegerea contextului de lucru în interac iune cu mediul extern şi intern Roluri manageriale posibile şi stabilirea priorită ilor în func ie de mediul de lucru Cap. 2. PREVIZIUNE Tipuri de previziune şi importan a strategică Metode de previziune (calitative şi cantitative) Monitorizarea şi controlul previziunilor Cap.3. PLANIFICARE Definirea obiectivelor şi dezvoltarea activită ilor premergătoare planificării Metode primare de planificare Planificarea globală a capacită ii de produc ie (MPS) Parametrii de planificare (Planning Factors) Cap.4. ORGANIZARE Modele de organizare (analiza şi designul proceselor) Organizarea opera iilor pe principiul ergonomiei în mişcare Organizarea spa iului şi a fluxului opera ional Organizarea personalului Organizarea activită ilor în timp Organizarea gâtuirilor de flux opera ional Cap.5. CONTROL Bucla de control Instrumente pentru identificarea problemelor şi rezolvarea lor Eficien ă şi eficacitate Instrumente de monitorizare (KPI) monitorizare cantitativă monitorizarea termenelor monitorizarea performan elor individuale şi colective Cap.6. CONDUCERE – MANAGEMENTUL MOTIVĂRII ŞI DEZVOLTĂRII ECHIPEI Grup versus echipă Dezvoltarea oamenilor în cadrul echipei Motivare şi satisfac ie în muncăLumini a Simion - Absolventă a Universită ii Tehnice Iaşi –Facultatea de Textile şiManagement Industrial de ine diplomă profesională în Management Profesional, diplomăprofesională în Management de Proiect - CODECS/ Open University”-Great Britain şi tutorpentru programul Management Profesional –acreditat CODECS - Director Tehnic. Are o Trainerexperien ă de peste 20 ani în produc ie debutând ca inginer tehnolog, director calitate,consultant senior tehnic pe probleme industriale şi director tehnic. Lumini a Simion estetrainer cu peste 7 ani experien ă în conducerea de programe de formare profesională Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: vanzari@bestsmart.ro, office@bestsmart.ro Tel: 0726268256; Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro