CURS Manager Resurse Umane (COR 121207) acreditare CNFPA 121207) ...
of 1

Prezentare Curs Manager Resurse Umane

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Curs Manager Resurse Umane

  • 1. CURS Manager Resurse Umane (COR 121207) acreditare CNFPA 121207) Lucrezi cu oameni şi pentru oameni? Conduci un departament de resurse umane sau î i doreşti pe viitor să Cui se activezi ca manager de resurse umane? adresează? Vrei sa devii un partener de încredere în businessul în care lucrezi? Persoanelor care doresc să se formeze şi să se perfec ioneze în acest domeniu. Oferim participan ilor o abordare practică a managementului resurselor umane, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilită ilor şi competen elor specifice.Punerea în valoare a rolului de partener strategic al departamentului deresurse umane;Aplicarea aspectelor strategice ale planificării resurselor umane; BeneficiiIdentificarea nevoilor de personal, proiectarea şi analiza posturilor;Analizarea şi evaluarea activită ii conform fişei postului;Stăpânirea procesului de recrutare şi selec ie prin implementarea uneipolitici şi proceduri de recrutare;Implementarea legăturii dintre integrare, socializare şi formareaechipelor şi grupelor de lucruÎn elegerea importan ei motivării şi satisfac iei în muncă în legaturădirectă cu ob inerea de performan e;Cum să devii un coach şi un mentor de succes;În elegerea no iunilor legislative din domeniul dreptului muncii 1. Coordonarea desfăşurării activită ilor de resurse umane; 2. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane; Tematică 3. Recrutarea şi selec ia angaja ilor; 4. Evaluarea performan ei angaja ilor; 5. Stabilirea planului strategic de dezvoltare a resurselor umane; 6. Identificarea şi aplicarea instrumentelor de motivare a personalului; 7. Dezvoltarea personalului din departamentul de resurse umane şi consilierea celorlal i manageri; 8. Monitorizarea sistemului de rela ii de muncă al organiza iei; 9. Discriminarea în resurse umane.Renaldo Ni ă– Formator cu o experien ă de peste 7 ani în domeniul dezvoltăriiabilită ilor antreprenoriale. Este tutor CODECS pentru cursurile „Managerulperformant” şi „Managementul Resurselor Umane”, de ine o diplomă TrainerProfesională în Management laThe Open University şi este lector Asociat încadrul The Open University- UK, “Fundamentals of Senior Management” dincadrul programului de Master of Business Administration (MBA). Este Formatorcertificat CNFPA cu o experien ă de peste 17 ani în consultan ă şi instruire îndomeniul resurselor umane, interne şi interna ionale. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: office@bestsmart.ro, vanzari@bestsmart.ro Tel: 0727336314, 0726268256 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro