CURS Microsoft Project 2007 Managerilor care doresc să în eleagă şi să deprindă utilizarea Microsof...
of 1

Prezentare Curs Microsoft Project 2007

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Curs Microsoft Project 2007

  • 1. CURS Microsoft Project 2007 Managerilor care doresc să în eleagă şi să deprindă utilizarea Microsoft ProjectCui se adresează? Project Managerilor Membrilor echipelor de proiectVocabular de Project Management comun pentru to i participan iiCunostin e teoretice de lucru cu Ms ProjectAbilită i practice de lucru cu Ms Project BeneficiiO îmbunătă ire a modalită ii de lucru cu Ms ProjectEficientizarea lucrului cu Ms Project în cadrul proiectelor 1. Microsoft Project 2007- istoric : De ce? Unde şi când se utilizează ? 2. Ini ierea proiectelor Crearea proiectelor Tematica Lucrul cu activită i / Lucrul cu calendare 3. Planificarea proiectelor WBS versus activită i / Task relationships Estimarea şi construirea taskurilor de buget Lucrul cu resurse pe activită i Paşi finali în planificarea proiectului 4. Execu ia, monitorizarea şi controlul planului de proiect Monitorizarea progresului proiectului pe activită i 5. Execu ia, monitorizarea şi controlul planului de proiect Monitorizarea progresului proiectului Implementarea schimbarilor Tehnici de redresare ale unui proiect – modificare resurse sau activită i Studii de caz 6. Colaborarea echipelor şi proiecte multiple Accesul comun la date cu ajutorul altor programe Gestionarea de proiecte multiple/ Adaptarea proiectelor Studii de caz 7. Închiderea proiectelor Raportarea – formate disponibile, opţiuni tipărire şi export în alte softuri. Adaptare Rapoarte. Studii de caz Simona Frîncu - Absolventă a Universită ii Bucureşti, Faculta ile de Fizică şi Drept, a urmat studii postuniversitare de Drept Interna ional şi o serie de cursuri la Open University Business School, inclusiv Diplomă Profesională în Management. Trainer Simona este certificată PMP. Tutor şi trainer de management de proiect de mai bine de 5 ani, a sus inut zeci de training-uri, având şansa de a ajuta la dezvoltarea multor cursan i, afla i la diverse etape ale evolu iei profesionale. Pentru a ne contacta folosi i datele de mai jos: Email: office@bestsmart.ro; vanzari@bestsmart.ro Tel: 0727336314, 0726268256 Fax: 0318146748 www.bestsmart.ro