NATURA Ş I ECHILIBRULSĂU:I. cauzele degrad ă rii mediuluiî nconjur ă torII. m ă surile care pot fi luatepentru limitarea d...
DEFINI Ţ II POLUARE proces de impurificare a mediului, prin care are loc vicierea unui mediu natural sub acţiunea unor ...
I. POLUAN Ţ II AERULUIa) Dioxidul de sufl şi oxizii de azot – care împreună cu apa dau naştere ploilor acide - determi...
I. POLUAN Ţ II AERULUIb) Hidrocarburi florurate sau clorurate – afectează stratul de ozon – radiaţiic) Alţi oxizi – anhi...
I. POLUAN Ţ II AERULUId) Gazele de eşapament;e) Praful şi pulberile vulcanice – respiră dificil vieţuitoarele; ...
II. POLUA N Ţ II APEIa) CENTRELE POPULATE - APELE MENAJERE;b) APE REZIDUALE PROVENITE DE LA DIFERITE INDUSTRII;c) DI...
ASPECTE PRIVIND POLUAREAAPELOR
ASPECTE PRIVIND POLU A R EAAPELOR
III. POLUAREA SOLULUIa) Îngrăşămintele chimice, erbicidele şi pesticidele;b) Irigarea cu ape reziduale provenite de la...
ASPECTE PRIVIND POLUAREA SOLULUI Tratamente fito-sanitare Depozitare deşeuri Ap...
of 10

Natura si echilibrul sau cauze

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natura si echilibrul sau cauze

  • 1. NATURA Ş I ECHILIBRULSĂU:I. cauzele degrad ă rii mediuluiî nconjur ă torII. m ă surile care pot fi luatepentru limitarea degrad ă riimediului î nconjur ă tor Şc. cu cls. I-VIII Vima Mică
  • 2. DEFINI Ţ II POLUARE proces de impurificare a mediului, prin care are loc vicierea unui mediu natural sub acţiunea unor poluanţi. POLUANT agent de impurificare a mediului- apă, aer, sol (erbicide, pesticide, praf, pulberi, fum, reziduuri industriale, deşeuri, gunoaie, detergenţi, etc.) acţiune de distrugere- tăiere, defrişare, supraexploatare fenomene naturale – incendii, explozii vulcanice
  • 3. I. POLUAN Ţ II AERULUIa) Dioxidul de sufl şi oxizii de azot – care împreună cu apa dau naştere ploilor acide - determină uscarea plantelor în final; irită organele de simţ; modifica pH-ul soluluib) Dioxidul de carbon în exces favorizează reţinerea căldurii la suprafaţa pământului, împiedicând reflectarea ei în straturile atmosferice; se produce aşa-numitul efect de seră, cu implicaţii mari la nivelul planetei (topirea gheţarilor polari, inundaţii).
  • 4. I. POLUAN Ţ II AERULUIb) Hidrocarburi florurate sau clorurate – afectează stratul de ozon – radiaţiic) Alţi oxizi – anhidrida sulfurică determină apariţia smog- ului, ceţii poluante, care împiedică fotosinteza şi împiedică respiraţia corespunzătoare
  • 5. I. POLUAN Ţ II AERULUId) Gazele de eşapament;e) Praful şi pulberile vulcanice – respiră dificil vieţuitoarele; împiedică transporturile, mai ales cele aeriene.
  • 6. II. POLUA N Ţ II APEIa) CENTRELE POPULATE - APELE MENAJERE;b) APE REZIDUALE PROVENITE DE LA DIFERITE INDUSTRII;c) DIFERITE SUBSTANŢE FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ – PESTICIDE, ERBICIDE; ÎNGRĂŞĂMINTEd) DIFERITE SUBSTANŢE ORGANICE DIN DEPOZITAREA DEJECŢIILOR ŞI GUNOIULUI DE LA ANIMALE;e) ÎNGRÅŞÅMINTE CHIMICE;f) PRODUSE PETROLIERE DEVERSATE, ÎN URMA ACCIDENTELOR NAVALE– MAREEA NEAGRĂ, ETC.g) METALE - cuprul, plumbul, mercurul, seleniul;h) DEŞEURI PLASTICE
  • 7. ASPECTE PRIVIND POLUAREAAPELOR
  • 8. ASPECTE PRIVIND POLU A R EAAPELOR
  • 9. III. POLUAREA SOLULUIa) Îngrăşămintele chimice, erbicidele şi pesticidele;b) Irigarea cu ape reziduale provenite de la ferme şi complexe zootehnice;c) Substanţele radioactive provenite din laboratoare sau din explozii;d) Depozitarea de deşeuri din diferite alte domenii industriale.
  • 10. ASPECTE PRIVIND POLUAREA SOLULUI Tratamente fito-sanitare Depozitare deşeuri Aplicarea de îngrăşăminte prin irigare

Related Documents