POLONEZII CHI S INĂULUI Ecaterina Nedzelschi – sef filială Oxana Andreev – sef sala lectură Biblioteca de cultură si li...
De-a lungul veacurilor, istoria Moldovei a fost strîns legată prin rela t ii politice, economice, culturale s i spiritual...
<ul><li>Documentele de epocă păstrează date privitor la negustorii moldoveni, care vindeau mărfurile la Krakowia </li></...
<ul><li>Pe parcursul secolelor, rela t iile politice, militare, comerciale, dinastice s i culturale de mariaj s i spirit...
<ul><li>Societatea polonezilor de binefacere , romano – catolică, fondată în 1898, la începutul sec XX avea : </li></ul...
<ul><li>Principalul lăca s de cult al catolicilor a fost construit ca biserică parohială în 1843 consacrată Providen t ei...
<ul><li>Astăzi , Catedrala Romano-catolică, “Providen t a Divină” este condusă de E piscopul de Chisinău Anton Coşa. Slu...
<ul><li>L EOPOLD SZEYDEWANDT </li></ul><ul><li>(1829 - 1894) </li></ul><ul><li>N ăscut într-o familie de nobili polonez...
<ul><li>Printre realizările lui L EOPOLD SZEYDEWANDT în noua func t ie se numără: </li></ul><ul><ul><li>* A peductul <...
<ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>(1909 – 1974) </li></ul><ul><li>R enumit arhitect, savant , p edag...
<ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>A proiectat: </li></ul><ul><li>* N oile cartiere Botanica şi Rî s cani ...
<ul><li>J ANINA DOROHOWSKA </li></ul><ul><li>(n. 1948) </li></ul><ul><li>* Economist, actualmente pensionată. Conduc...
<ul><li>ECATERINA JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>(a.n. 1951) </li></ul><ul><li>Pre s edintele Societă t ii “Familia Kolpin...
<ul><li>Astăzi , ECATERINA </li></ul><ul><li>JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>tot timpul său liber </li></ul><ul><li>îl de...
<ul><li>T ADEUSZ </li></ul><ul><li>MALINOWSKI </li></ul><ul><li>(1921-1996) </li></ul><ul><li>Savant, specialist în </...
<ul><li>T ADEUSZ MALINOWSKI î mpreună cu enoria s ii </li></ul><ul><li>bisericii catolice a participat la reînvierea v...
<ul><li>Conform datelor Biroului Rela t iilor Interetnice </li></ul><ul><li>în Chi s inău locuiesc aproximativ 900 p...
 
<ul><li>VĂ MULTUMIM </li></ul><ul><li>PENTRU ATENTIE! </li></ul>
of 19

Polonezii Chisinaului

Conferinta anuala Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu - suport informational pentru comunitatea chisinauiana, 19 octombrie 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polonezii Chisinaului

 • 1. POLONEZII CHI S INĂULUI Ecaterina Nedzelschi – sef filială Oxana Andreev – sef sala lectură Biblioteca de cultură si literatură polonă “A. Mickiewicz”
 • 2. De-a lungul veacurilor, istoria Moldovei a fost strîns legată prin rela t ii politice, economice, culturale s i spirituale de istoria Poloniei
 • 3. <ul><li>Documentele de epocă păstrează date privitor la negustorii moldoveni, care vindeau mărfurile la Krakowia </li></ul><ul><li>Cunoscu t ii umani s ti moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, fac studii în prestigioasele s coli poloneze, iau cuno s tin tă de cultur a Europeană din perioada respectivă </li></ul>
 • 4. <ul><li>Pe parcursul secolelor, rela t iile politice, militare, comerciale, dinastice s i culturale de mariaj s i spirituale au fost men t inute, extinse s i aprofundate. </li></ul><ul><li>Treptat, polonezii s-au stabilit cu traiul pe teritoriul Moldovei, s-au naturalizat, au fost asimila t i cu popula t ia bă s tina s ă. </li></ul>
 • 5. <ul><li>Societatea polonezilor de binefacere , romano – catolică, fondată în 1898, la începutul sec XX avea : </li></ul><ul><li>* S coală publică, în care 96 de copii învă t au în limba polonă </li></ul><ul><li>* B ibliotecă </li></ul><ul><li>În anul 1912, biblioteca Societă t ii poloneze de b inefacere avea circa 2000 de volume </li></ul>
 • 6. <ul><li>Principalul lăca s de cult al catolicilor a fost construit ca biserică parohială în 1843 consacrată Providen t ei Divine. </li></ul><ul><li>Comunitatea catolică, constituită la acea vreme de 2000 de polonezi şi 50 armeni au alocat sume considerabile pentru construcţia bisericii </li></ul>
 • 7. <ul><li>Astăzi , Catedrala Romano-catolică, “Providen t a Divină” este condusă de E piscopul de Chisinău Anton Coşa. Slujba se oficiază în 3 limbi: </li></ul><ul><li>polonă </li></ul><ul><li>română </li></ul><ul><li>rusă </li></ul>
 • 8. <ul><li>L EOPOLD SZEYDEWANDT </li></ul><ul><li>(1829 - 1894) </li></ul><ul><li>N ăscut într-o familie de nobili polonezi la 15 octombrie 1829 în Kamenec </li></ul><ul><li>Se ocup a cu topografierea mo s iilor statului, proiectarea şi construc t ia bisericilor ortodoxe în sudul Basarabiei, a conacurilor boiere s ti. În anii 70 ai secolului XIX, lucrează la Chişinău </li></ul><ul><li>P rimar ul Chi s inăului , Carol S c hmidt , îl înaintează la postul de arhitect a l ora s ului </li></ul>
 • 9. <ul><li>Printre realizările lui L EOPOLD SZEYDEWANDT în noua func t ie se numără: </li></ul><ul><ul><li>* A peductul </li></ul></ul><ul><ul><li>* L inia de tramvai </li></ul></ul><ul><ul><li>* Casa invalizilor </li></ul></ul><ul><ul><li>* Capela Casei invalizilor </li></ul></ul><ul><ul><li>* E dificii publice şi particulare </li></ul></ul><ul><ul><li>* Turnul de apă care se afla la intersecţia străzilor de azi Vasile Alecsandri şi Veronica Micle nu s-a păstrat </li></ul></ul><ul><li>A decedat în 1894 s i este înmormîntat la cimitirul catolic în necropola familiei </li></ul>
 • 10. <ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>(1909 – 1974) </li></ul><ul><li>R enumit arhitect, savant , p edagog . </li></ul><ul><li>O cupă un loc de cinste în istoria Chişinăului , particip înd la </li></ul><ul><li>rena s terea Chi s inăului postbelic. </li></ul>
 • 11. <ul><li>V ALENTIN WOJCIECHOWSKI </li></ul><ul><li>A proiectat: </li></ul><ul><li>* N oile cartiere Botanica şi Rî s cani </li></ul><ul><li>* C lădirile de pe străzile Decebal, Dacia, Trandafirilor , Zelinski, b d. Moscovei, bd. Renaşterii (a stă zi Gr. Vieru), bd. Ştefan cel Mare, cinematograful Patria </li></ul>
 • 12. <ul><li>J ANINA DOROHOWSKA </li></ul><ul><li>(n. 1948) </li></ul><ul><li>* Economist, actualmente pensionată. Conduce biblioteca Bisericii Catolice . </li></ul><ul><li>* P romovează cartea religioasă, îndeosebi printre copiii enoria s ilor. Pe lîngă Biserica Catolică din Chişinău conduce un curs de I ntroducere în religie . </li></ul><ul><li>* P regăte s te copiii din familii de origine polonă , pentru euharistie şi catehizare. </li></ul>
 • 13. <ul><li>ECATERINA JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>(a.n. 1951) </li></ul><ul><li>Pre s edintele Societă t ii “Familia Kolping – Chi s inău” </li></ul><ul><li>S e ocupă de caritate, contribuie la rena s terea s i activitatea </li></ul><ul><li>structurilor Episcopiei Romano – Catolice de Chi s inău . </li></ul>
 • 14. <ul><li>Astăzi , ECATERINA </li></ul><ul><li>JAZGUNOWICZ </li></ul><ul><li>tot timpul său liber </li></ul><ul><li>îl dedică activit ății </li></ul><ul><li>bisericii catolice. </li></ul><ul><li>Dumneaei organizează </li></ul><ul><li>excursii prin Chi s inău </li></ul><ul><li>s i întreaga Moldov a pentru oaspe ț i din Polonia, le p oveste s te despre catolicismul din Moldova, rela t iile moldo-polone istorice. </li></ul>
 • 15. <ul><li>T ADEUSZ </li></ul><ul><li>MALINOWSKI </li></ul><ul><li>(1921-1996) </li></ul><ul><li>Savant, specialist în </li></ul><ul><li>domeniul cristalogr a fiei şi f izicii cristalelor, primul </li></ul><ul><li>pre s edinte al Societă t ii </li></ul><ul><li>polonezilor din Moldova. </li></ul>
 • 16. <ul><li>T ADEUSZ MALINOWSKI î mpreună cu enoria s ii </li></ul><ul><li>bisericii catolice a participat la reînvierea vieţii </li></ul><ul><li>religioase s i culturale a catolicilor polonezi. </li></ul><ul><li>El a organizat clase de studiere a limbii polone si </li></ul><ul><li>a insistat ca profesorii să fie din Polonia. </li></ul><ul><li>Domnia Sa a depus mult efort pentru a consolida </li></ul><ul><li>etnia polonă a Moldovei s i Chi s inăului. </li></ul>
 • 17. <ul><li>Conform datelor Biroului Rela t iilor Interetnice </li></ul><ul><li>în Chi s inău locuiesc aproximativ 900 polonezi. </li></ul><ul><li>Cunoscu t i, sau mai pu t in cunoscu t i , polonezii </li></ul><ul><li>merită un profund respect pentru solidaritatea sa, </li></ul><ul><li>pentru valorificarea şi păstrarea culturii sale, a </li></ul><ul><li>tradi t iilor s i a limbii. </li></ul>
 • 19. <ul><li>VĂ MULTUMIM </li></ul><ul><li>PENTRU ATENTIE! </li></ul>