Redefiniri ale relaţiilor cu utilizatorii la Biblioteca «Liviu Rebreanu» Elena Cebotari, director BP «L. Rebreanu»
Relaţiile cu publicul constituie o permanentă preocupare pe agenda oricărei biblioteci. Pentru ca serviciile oferite de ac...
Nevoia formării utilizatorilor rezidă în: <ul><li>slaba cunoaştere a resurselor bibliotecii </li></ul><ul><li>ignoranţa pr...
Ziua Bibliografiei, care s-a desfăşurat la Biblioteca «Liviu Rebreanu» pe parcursul unei săptămâni 9-13 martie curent. I...
Ziua bibliografiei
Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>comunicări de ...
Vizită colectivă IŞE (grupă de bibliotecari)‏
Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>prezentări ale...
Grădiniţa nr. 159
Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>transmiterea m...
În vederea atragerii de noi utilizatori, dar mai ales în perspectiva fidelizarii utilizatorilor actuali, biblioteca îsi p...
Fidelizarea cititorilor este un mijloc de constituire a performanţei bibliotecii publice. Satisfacţia resimţită de un ut...
Lecturile verii (Cea mai activă familie)‏
Opinii ale utilizatorilor
Opinii ale utilizatorilor
Opinii ale utilizatorilor
Vă mulţumesc!
of 17

Redefinirea deservirii utilizatorului la Biblioteca L. Rebreanu

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Redefinirea deservirii utilizatorului la Biblioteca L. Rebreanu

 • 1. Redefiniri ale relaţiilor cu utilizatorii la Biblioteca «Liviu Rebreanu» Elena Cebotari, director BP «L. Rebreanu»
 • 2. Relaţiile cu publicul constituie o permanentă preocupare pe agenda oricărei biblioteci. Pentru ca serviciile oferite de aceasta să devină atractive şi de real folos pentru utilizatori se impune o benefică conlucrare: bibliotecar-utilizator. <ul><li>iniţierea cu privire la bibliotecă şi la serviciile sale; </li></ul><ul><li>iniţierea în utilizarea instrumentelor de informare; </li></ul><ul><li>iniţierea în căutarea documentară; </li></ul><ul><li>iniţierea în documentarea specializată etc. </li></ul>
 • 3. Nevoia formării utilizatorilor rezidă în: <ul><li>slaba cunoaştere a resurselor bibliotecii </li></ul><ul><li>ignoranţa privind instrumentele de informare </li></ul><ul><li>facilităţile, serviciile ei </li></ul><ul><li>„ pierderea&quot; în faţa raftului liber etc. </li></ul>
 • 4. Ziua Bibliografiei, care s-a desfăşurat la Biblioteca «Liviu Rebreanu» pe parcursul unei săptămâni 9-13 martie curent. Iniţial, programul stabilit doar pentru o zi - 10 martie, s-a extins datorită interesului sporit manifestat de profesorii Liceului Teoretic G.Călinescu faţă de aceste activităţi, binevenite în aprecierea lor. Impactul - 20 de vizite colective la care au participat 506 persoane.
 • 5. Ziua bibliografiei
 • 6. Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>comunicări de informare despre colecţiile şi serviciile bibliotecii, </li></ul><ul><li>prezentări de carte la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. </li></ul><ul><li>Impactul fiind 17 grupe de profesori şi o grupă de bibliotecari care au vizitat în mod organizat biblioteca şi care au fost încadraţi în diverse activităţi culturale. </li></ul>
 • 7. Vizită colectivă IŞE (grupă de bibliotecari)‏
 • 8. Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>prezentări ale noutăţilor editoriale educatorilor grădiniţelor din cartier; </li></ul><ul><li>selectarea documentelor care prezintă interes pentru această categorie de utilizatori şi prezintarea în cadrul şedinţelor de lucru. </li></ul><ul><li>Impactul - înregistrarea majorităţii colectivului instituţiei preşcolare la bibliotecă, cooperarea la realizarea programelor destinate copiilor. </li></ul>
 • 9. Grădiniţa nr. 159
 • 10. Mesajul esenţial promovat de bibliotecă se realizează prin diverse metode şi tipuri de comunicare: <ul><li>transmiterea mesajului bibliotecii prin cititorii săi fideli . Grupuri dintre cei mai activi utilizatori de la diferite instituţii de învăţămînt au transmis mesajul bibliotecii, printr-un pachet promoţional , instituţiei la care studiază şi colegilor săi, astfel atrăgîndu-se noi beneficiari în bibliotecă. </li></ul><ul><li>Pachetul conţine cartea de vizită a bibliotecii, pliantul cu serviciile bibliotecii, semne de carte şi liste tematice conform profilului fiecăruia. </li></ul>
 • 11. În vederea atragerii de noi utilizatori, dar mai ales în perspectiva fidelizarii utilizatorilor actuali, biblioteca îsi propune următoarele obiective: <ul><li>orientarea activităţii angajaţilor spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor, în permanentă modificare ale utilizatorilor; </li></ul><ul><li>îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite utilizatorilor; </li></ul><ul><li>crearea unei legături strânse între bibliotecă şi utilizatori; </li></ul><ul><li>crearea unui sistem prin care utilizatorul sa fie atras la bibliotecă, acoperit prin elaborarea unei politici de achiziţii performante, care ar răspunde anticipat cererilor utilizatorului; </li></ul><ul><li>formarea unui mediu propice de studiu; </li></ul><ul><li>accesul uşor la informaţii etc. </li></ul>
 • 12. Fidelizarea cititorilor este un mijloc de constituire a performanţei bibliotecii publice. Satisfacţia resimţită de un utilizator reprezintă o condiţie esenţială în asigurarea fidelizării. Aceasta se datorează: <ul><li>calităţii serviciilor bibliotecii </li></ul><ul><li>ofertelor speciale </li></ul><ul><li>comandarea şi aducerea unor cărţi pentru utilizatori din fondurile altor biblioteci </li></ul><ul><li>xeroxarea unor lucrări care sunt greu de găsit în librării şi biblioteci etc. </li></ul>
 • 13. Lecturile verii (Cea mai activă familie)‏
 • 14. Opinii ale utilizatorilor
 • 15. Opinii ale utilizatorilor
 • 16. Opinii ale utilizatorilor
 • 17. Vă mulţumesc!

Related Documents