Conferin ţa anuală 2009 Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu”- suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană:servici...
MOTTO : <ul><li>Cu c ît un copil a văzut şi a auzit mai mult, cu atît vrea să vadă şi să audă mai mult. </li></ul><ul><li...
Cauza – E fect <ul><li>Dinamica schimb ărilor prin care trece societatea, rapiditatea informaţiilor care trebuie implem...
<ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Antrenarea copiilor în acest program </li></ul><ul><li>inovativ care contribuie la dezvolt...
Obiective <ul><li>Consolidarea relaţiilor parteneriale şi promovarea ofertei educaţionale. </li></ul><ul><li>Identificarea...
Structura Programului <ul><li>Activit ăţ ile s-au desf ăş urat î n colaborare cu grădiniţa nr . 9 6. </li></ul><ul><...
 
Pa ş ii P rogramului <ul><li>1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral . </li></ul><ul><li>a )M et...
b)Metoda povestirii printr-un personaj carismatic
2. Dezvoltarea capacit ăţ ii de exprimare orală. a)Metoda de dialog ( poftim o/un- take please a/an)
b)Metoda de căutarea a surprizei ascunse
Tematica (culorile,zilele săptămînii)
3. Antrenarea intensivă a auzului pentru a înţelege cele auzite .
4. Trezirea interesului pentru limba engleză , dezvoltarea personalit ăţ ii copilului . <ul><li>Pentru a trezi cur...
 
 
Rezultatele metodelor asupra dezvoltării copilului se reflectă în formarea următoarelor capacităţi : <ul><li>De observar...
Practicarea celor învăţate la alte activităţi tematice.
Concluzii <ul><li>Metod e le utilizate î n cadrul programului au un rezultat benefic . </li></ul><ul><li>Apare interesul...
Mul ţumesc pentru atenţie!
of 20

Relatia biblioteca - gradinita ca factor de stimulare a dezvoltarii personalitatii copilului

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Relatia biblioteca - gradinita ca factor de stimulare a dezvoltarii personalitatii copilului

 • 1. Conferin ţa anuală 2009 Biblioteca Municipală “B.P.Hasdeu”- suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană:servicii, programe inovative . Relaţia bibliotec ă – grădiniţă ca factor de stimulare a dezvoltării personalităţii copilului Irina Cîlcic Biblioteca Publică Ştefan cel Mare
 • 2. MOTTO : <ul><li>Cu c ît un copil a văzut şi a auzit mai mult, cu atît vrea să vadă şi să audă mai mult. </li></ul><ul><li>Jean Piaget </li></ul>
 • 3. Cauza – E fect <ul><li>Dinamica schimb ărilor prin care trece societatea, rapiditatea informaţiilor care trebuie implementate ne-au determinat să găsim căi care să asigure o mai mare adaptare la realităţiile sociale. Aşa a apărut ideea de parteneriat între bibliotecă şi grădiniţa nr.96,avînd un titlu generos şi atractiv Master –class Engleza Pas cu Pas . </li></ul>
 • 4. <ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Antrenarea copiilor în acest program </li></ul><ul><li>inovativ care contribuie la dezvoltarea </li></ul><ul><li>abilităţilor de comunicare verbală în </li></ul><ul><li>limba engleză prin metode interactive. </li></ul>
 • 5. Obiective <ul><li>Consolidarea relaţiilor parteneriale şi promovarea ofertei educaţionale. </li></ul><ul><li>Identificarea şi aplicarea celor mai eficiente căi pentru a dezvolta dragostea pentru lectură. </li></ul><ul><li>D ezvoltarea personalit ăţ ii copilului . </li></ul><ul><li>Trezirea interesului pentru limba engleză . </li></ul><ul><li>Studierea limbii străine necesare pentru viitor prin antrenarea intensivă a auzului . </li></ul><ul><li>Utilizarea cunoştinţe lor asimilate la alte categorii de activit ă ţi (individuale sau comune) </li></ul>
 • 6. Structura Programului <ul><li>Activit ăţ ile s-au desf ăş urat î n colaborare cu grădiniţa nr . 9 6. </li></ul><ul><li>A existat libertate î n alegerea metodelor pentru asimilarea cunoştinţelor în scopul realizării obiectivelor. </li></ul><ul><li>Practicarea celor învăţate la alte activităţi tematice. </li></ul>
 • 8. Pa ş ii P rogramului <ul><li>1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral . </li></ul><ul><li>a )M etoda de salut în grup mare </li></ul>
 • 9. b)Metoda povestirii printr-un personaj carismatic
 • 10. 2. Dezvoltarea capacit ăţ ii de exprimare orală. a)Metoda de dialog ( poftim o/un- take please a/an)
 • 11. b)Metoda de căutarea a surprizei ascunse
 • 12. Tematica (culorile,zilele săptămînii)
 • 13. 3. Antrenarea intensivă a auzului pentru a înţelege cele auzite .
 • 14. 4. Trezirea interesului pentru limba engleză , dezvoltarea personalit ăţ ii copilului . <ul><li>Pentru a trezi curiozitatea părinţiilor de cele studiate în limba engleză am gîndit o Scrisoare- Invitaţie. </li></ul><ul><li>Copiii s-au manifestat activ, au dat dovadă de cunoştinţe, atenţie şi ingeniozitate. </li></ul>
 • 17. Rezultatele metodelor asupra dezvoltării copilului se reflectă în formarea următoarelor capacităţi : <ul><li>De observare, experimentare </li></ul><ul><li>De formulare şi adresare a întrebărilor </li></ul><ul><li>Învaţă unii de la alţii </li></ul><ul><li>Încurajează la copii atitudine deschisă, activă bazată pe imaginaţia lor </li></ul><ul><li>Să fie prietenoşi, să se respecte ascultindu-se activ unul pe altul </li></ul>
 • 18. Practicarea celor învăţate la alte activităţi tematice.
 • 19. Concluzii <ul><li>Metod e le utilizate î n cadrul programului au un rezultat benefic . </li></ul><ul><li>Apare interesul părinţilor faţă de acest program . </li></ul><ul><li>A lte grupuri de copii solicită implementarea programului. </li></ul>
 • 20. Mul ţumesc pentru atenţie!