VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
 In perioada 23 mai - 23 august 2012 , Primăria comunei Diosig in calitate de solicitant, în parteneriat cu pr...
Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionieratpentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi...
Prin proiectul “Valoare, istorie traditieimpreuna e-cultura” se doreste dezvoltarea șipunerea in valoare a potențialului ș...
 Scoaterea din anonimat a culturii locale. Creșterea interesului față de tradiție prin conștientizarea valorilor ...
 Viticultori Bibliotecari Șomeri Cadre didactice Tineri Elevi Femei casnice Antreprenori Senior...
Program de alfabetizare digitala ( cur s TIC ) pentrugrupul tinta.Activitati tematice cu elevii scolilor din cele 2comunit...
 Dezvoltarea infrastructurii TIC a bibliotecilor implicate ( dotarea cu xerox, e- book reader, reportofon digital, a...
Proiectul de fata isi propune sa dezvoltecomponenta TIC in realizarea tuturor activitatilor.Sesiuni de documentare, de cau...
Va fi asigurata de existenta echipamentelor IT achizitionate in vederea dotariibibliotecilor cu scopul de a genera servici...
 Diana Lavinia Corbutiu- manager de proiect ( manager RECL solicitant) IrinaDurko - bibliotecar solicitant Ver...
Va multumesc pentru atentie! Diana Lavinia Corbutiu Manager proiect Tel: 0745/476.756 Fax: 0259/350....
of 12

Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentareproiectdiosig conferintadelansareaproiectului1-120711072105-phpapp02

 • 1. VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
 • 2.  In perioada 23 mai - 23 august 2012 , Primăria comunei Diosig in calitate de solicitant, în parteneriat cu primaria orașului Recaș din judetul Timis in calitate de partener si Biblioteca Școlii cu clasele I-VIII Diosig va derula proiectul: „Valoare, Istorie, Traditie impreuna e-cultura”. Valoarea totala a proiectului este de 15.930 lei( 15.130 lei program de finantare + 800 lei cofinantare solicitant) Finantarea a fost obtinuta prin programul eCULTURA lansat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale prin proiectul Economia Bazata pe Cunoastere.
 • 3. Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionieratpentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat deMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de BancaMondială şi de Guvernul României. Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din Româniadezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţiecu infrastructura TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecarecomunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o ReţeaElectronică a Comunităţii Locale- RECL, ce comprimă 4 noduri deimportanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct deAcces Public la Informaţie). Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori,20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Pentru mai multe informaţii acesati: www.ecomunitate.ro
 • 4. Prin proiectul “Valoare, istorie traditieimpreuna e-cultura” se doreste dezvoltarea șipunerea in valoare a potențialului și valoriiculturale a comunităților implicate, cu accentpe specificul local, respectiv produc ția de vinautohton.
 • 5.  Scoaterea din anonimat a culturii locale. Creșterea interesului față de tradiție prin conștientizarea valorilor tradiționale . Creșterea gradului de absorbție a fondurilor destinate viticultorilor . Creșterea gradului de alfabetizare digitala a cetățenilor din cele 2 comunitati. Promovarea bibliotecilor publice și școlare Dotarea bibliotecilor cu echipamente și furnizarea de servicii noi in biblioteci. Posibilități de schimburi de resurse; aducerea de resurse alternative, tehnice și de conținut didactic și învățare. Dezvoltarea unor platforme digitale de comunicare și activități de tip networking. Insuflarea spiritului civic și simtului responsabilității în rândul generației tinere. Dezvoltarea de relații profesionale, personale și instituționale.
 • 6.  Viticultori Bibliotecari Șomeri Cadre didactice Tineri Elevi Femei casnice Antreprenori Seniori Voluntari
 • 7. Program de alfabetizare digitala ( cur s TIC ) pentrugrupul tinta.Activitati tematice cu elevii scolilor din cele 2comunitati par tenere care sa duca laconstientizarea valorilor traditionale in randulgeneratiei tinere ( concur s de etichete a vinului,activitati de documentare, cautare , realizareprezentari ppt, program de initiere in design digitalpentru elevi, cer c de cunoaster e „V iticultur a:Tr ecut, pr ezent si viitor” ).Schimburi de experienta intre comunitatilepar tenere.Seminar tematic pentru viticultori privind accesareade fonduri si modalitati de tratare a culturilor devi ță de vie.Realizare miniistog r afie a celor doua comunitatipar tenere.Realizare expozitie cu specific local .
 • 8.  Dezvoltarea infrastructurii TIC a bibliotecilor implicate ( dotarea cu xerox, e- book reader, reportofon digital, aparat foto) – crearea de ser vicii noi in bibliotecile par tenere . Cresterea gradului de informare a viticultorilor cu privire la accesarea de fonduri pentru cultura vitei-de vie si modalitati de tratare a vitei de vie- 1 seminar tematic Cresterea gradului de alfabetizare a cetatenilor- 40 persoane calificate CNFPA in curs: Operator procesare text si imagine Dezvoltarea de relatii intre parteneri, dezvoltarea de activitati de tip networking. 2 Schimburi de experienta si resurse intre grupul tinta din cele 2 comunitati implicate. Promovarea specificului local - expozitie cu specific local Activitati tematice cu elevii scolilor implicate ( concurs de etichete, initiere design digital, cerc de cunoastere) 1 blog al proiectului Miniistografie a celor doua comunitati implicate.
 • 9. Proiectul de fata isi propune sa dezvoltecomponenta TIC in realizarea tuturor activitatilor.Sesiuni de documentare, de cautare folosindtehnicile de tip catalog de biblioteca, sesiuni deinstruire in aplicatia ppt, sesiune de instruire indesign digital, cursul TIC, blogul proiectului suntcateva exemple care dovedesc componenta TIC.
 • 10. Va fi asigurata de existenta echipamentelor IT achizitionate in vederea dotariibibliotecilor cu scopul de a genera servicii noi care vor deservi comunitatilorimplicate. Miniistoriografia rezultata alaturi de materialele rezultate in urmaimplementarii proiectului vor ramane ca si marturii scrise reprezentand surse deinformare pentru generatiile viitoare. Instruirea viticultorilor in domeniul TIC corelata cu informatiile primite in urmaseminarului tematic vor putea duce la dezvoltare. Deprinderile in design digital obtinute de elevi vor contribui la procesul deinvatare continua oferind surse alternative de invatare. Promovarea acestui specific avea un imbold in randul tinerilor care pe viitorpot deveni antreprenori in acest domeniu. Schimburile de experienta pot crea relatii de colaborare care cu timpul se potconcretiza cu infiintarea unei asociatii a viticultorilor in zona de vest a tarii, un altaspect ce poate fi avut in vedere este legat de posibilitatea infintarii unui drum alvinului cu scop turistic- dezvoltarea turismului local.
 • 11.  Diana Lavinia Corbutiu- manager de proiect ( manager RECL solicitant) IrinaDurko - bibliotecar solicitant Veronica Andruseac- bibliotecar partener Felicia Adriana Gal- asistent solicitant ( ing. Mediu) Piroska Zsido – asistent solicitant ( cadru didactic) Silvia Harhata – asistent ( manager RECL partener) Arthur Feher – asistent solicitant ( cadru didactic)
 • 12. Va multumesc pentru atentie! Diana Lavinia Corbutiu Manager proiect Tel: 0745/476.756 Fax: 0259/350.196E-mail: dianacorbutiu@yahoo.com

Related Documents