NAGIOS İLE
SİSTEM ve NETWORK
İZLEME
Çağrı Ersen
cagri.ersen@gmail.com
http://www.syslogs.org
https://twitter.com/CagriErse...
Ajanda
➢Sistem ve Ağ izleme Konsepti
➢Nagios Nedir ?
➢Çalışma Prensibi
➢Nagios Pluginleri
➢Yapılandırma Mantığı ve Örnekler
AĞ ve SİSTEM İZLEME KONSEPTİ
ÜZERİNE
TEMEL BİLGİLER
Konsept
Bilgisayar ağları, üzerlerindeki bileşenler ve
servislerden meydana gelen organizmalardır.
Duyguları olmasa da der...
Konsept
Zira gerçekten karmaşık olabilirler;
ve örneğin bir kablo yerinden çıkıverebilir...
Konsept
SERVİS KALİTESİ
Bu bakış açısı ile “monitoring” kavramı bir ağ'ın
kendini ifade etme yetisine tekabul etmektedir.
...
Konsept
ANALİZ ve PLANLAMA
Ağın sürekli izlenmesi ile trend ve performans
gibi kıymetli bilgiler içeren bir veritabanı olu...
NAGIOS NEDİR ?
Nedir ?
Nagios, IT altyapılarıyla ilgili problemleri,
iş süreçleri etkilenmeden önce tespit ederek
çözmeye olanak sağlayan...
Nedir ?
✔ İlk sürümü 1999 yılında yayınlanmıştır.
✔ Linux altında çalışmak üzere geliştirilmiş olsa da
Unix türevlerinde d...
Temel Özellikler
✔ Tek bir araç ile işletim sistemlerinin, uygulama ve
servislerin, network ve IT altyapı bileşenlerinin
i...
Temel Özellikler
✔ Basit plugin yapısı sayesinde, kendi plugin'lerinizi
yazabilir, özel uygulama ve servislerininizi
izley...
Temel Özellikler
✔ Teknik ekibe, email ya da sms üzerinden alarmlar
gönderir.
✔ Teknik ekip problemi zamanında çözmezse,
a...
Temel Özellikler
✔ Contactlar gruplandırılabilir; Bu şekilde
alarmlar sadece ilgililerine gönderilir.
✔ Contactlar için be...
Temel Özellikler
✔ Basit ve temiz web arayüzü sayesinde tüm
IT altyapısının merkezi tek bir mecra üzerinden
görüntülenebil...
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Çalışma Prensibi
Kontrol (Check) İşlemleri
Nagios sunucusu üzerinde tüm izleme işlerinden
sorumlu olan “Nagios daemon”'ı ç...
Çalışma Prensibi
Check işlemleri “host check” ve “service check” olmak
üzere iki ayrı dala ayrılır.
Host Check işlemi “ağd...
Çalışma Prensibi
Host Check
En basit haliyle host check işlemi, uzaktaki sisteme
ping paketleri göndermek sureti ile yapıl...
Çalışma Prensibi
Service Check
Service check işlemlerinde http(s),ftp, ssh vs gibi
network servisleri ile cpu, memory disk...
Çalışma Prensibi
Eğer disk, memory, cpu kullanımı gibi uzak
sunucunun doğrudan erişilemeyecek tipteki
bileşenleri monitor ...
Çalışma Prensibi
Active Check işleminde plugin'ler Nagios
tarafından tetiklenirler.
Active Check
Çalışma Prensibi
NRPE üzerinden yapılan active check işlemi
Nagios, check_nrpe plugini ile uzaktaki hostun
5666 no'lu tcp ...
Çalışma Prensibi
Passive Check
Bir diğer kontrol şekli de uzaktaki sunucuya
doğrudan erişimin olmadığı durumlarda kullanıl...
Çalışma Prensibi
NSCA üzerinden yapılan passive check işlemi:
Bu check yönteminde, uzak sistem kendi üzerinde
status kontr...
Çalışma Prensibi
Durumlar ve Durum Tipleri
Nagios’un bir host ya da servisin durumu ile ilgili
net karara varması için ger...
Çalışma Prensibi
Soft State:
Bir host ya da servis için dönen cevap UP ya da OK
değilse, durumdan kesin emin olunabilmesi ...
Çalışma Prensibi
Hard State:
Bir host ya da servis için dönen cevap UP ve ya OK
değilse ve tekrar kontrol işlemleri tamaml...
NAGIOS PLUGIN'LERİ
Nagios Pluginleri
Nagios, tüm check işlemlerini “plugin” ismi
verilen “external program”lara yaptırır.
Plugin'ler, komut s...
Nagios Pluginleri
Nagios'un resmi bir plugin paketi bulunmaktadır;
ve Nagios sunucu ile NRPE üzerinden monitor
edilecek tü...
Nagios Pluginleri
Nagios Ekibi Tarafından Geliştirilen Pluginler
apt, breeze, by_ssh, clamd, cluster, dhcp, dig, disk,
dis...
Nagios Pluginleri
Topluluk Tarafından Geliştirilen Pluginler
apache, apc_ups, arping, asterisk, backup, bgpstate ,
cluster...
TANIMLAMALAR
Yapılandırma
Nagios Dizinleri
/usr/local/nagios: Nagios ana dizini.
/usr/local/nagios/bin: Binary dosyaları.
/usr/local/na...
Yapılandırma
Nagios Yapılandırma Dosyaları
nagios.cfg: Ana nagios yapılandırma dosyası.
cgi.cfg: CGI yapılandırması.
resou...
Yapılandırma
nagios.cfg
Tam yolu, /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg'dir.
İçerisinde Nagios'un çalışma yapısı ile ilgili ana...
Yapılandırma
resource.cfg
/usr/local/nagios/etc/resource.cfg pathinde bulunur.
Kullanıcı macroları ($USERx) burada tanımla...
Yapılandırma
commands.cfg
/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg yolunda
bulunur.
Check ve alarm gönderme vs gibi işle...
Yapılandırma
commands.cfg host check komutu
# 'check-host-alive' command definition
define command{
command_name check-hos...
Yapılandırma
contacts.cfg
Tam yolu /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg'dir.
Bildirimlerin gönderileceği kişilere ve...
Yapılandırma
contacts.cfg
Contacts.cfg içerisinde grup tanımlamaları da yapılabilir:
define contactgroup{
contactgroup_nam...
Yapılandırma
templates.cfg
/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg yolunda
bulunur.
Bu dosyada host ve servisler için ...
Yapılandırma
templates.cfg
define host{
name generic-host
notifications_enabled 1 → Bildirimler devrede.
event_handler_ena...
Yapılandırma
templates.cfg
define host{
name linux-server
use generic-host;generic-host şablonunu kullan
check_period 24x7...
Yapılandırma
templates.cfg
define service{
name generic-service
active_checks_enabled 1 ;active check yapılabilir.
passive...
Yapılandırma
Host Tanımlamaları
define host{
use linux-server ;linux-server isimli şablonunu dahil et.
host_name Sunucu1 ;...
Yapılandırma
Servis Tanımlamaları
define service{
use generic-service ;Kullanılacak şablon
host_name Sunucu1 ;Servisin çal...
Genel Görünüm Ekranı
Host Detay Ekranı
Servis Detay Ekranı
Durum Haritası
Servis Kalite Raporları
Alarm Histogramları
Kaynakça
Detaylı kurulum ve yapılandırma dökümanı
için:
http://syslogs.org/nagios-kurulumu-ve-yapilandirmasi
Nagios Resmi ...
TEŞEKKÜRLER
of 56

Nagios ile Sistem ve Network Monitoring

Nagios ile Sistem ve Network Monitoring.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagios ile Sistem ve Network Monitoring

 • 1. NAGIOS İLE SİSTEM ve NETWORK İZLEME Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org https://twitter.com/CagriErsen ÖZGÜR YAZILIM VE LINUX GÜNLERİ 5-6 NİSAN 2013 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ / SANTRAL KAMPÜSÜ
 • 2. Ajanda ➢Sistem ve Ağ izleme Konsepti ➢Nagios Nedir ? ➢Çalışma Prensibi ➢Nagios Pluginleri ➢Yapılandırma Mantığı ve Örnekler
 • 3. AĞ ve SİSTEM İZLEME KONSEPTİ ÜZERİNE TEMEL BİLGİLER
 • 4. Konsept Bilgisayar ağları, üzerlerindeki bileşenler ve servislerden meydana gelen organizmalardır. Duyguları olmasa da dertleri, tasaları vardır. Bu nedenle en iyi ağ, kendini ifade etme yeteneği olan, problemini dile getirebilen ağdır.
 • 5. Konsept Zira gerçekten karmaşık olabilirler; ve örneğin bir kablo yerinden çıkıverebilir...
 • 6. Konsept SERVİS KALİTESİ Bu bakış açısı ile “monitoring” kavramı bir ağ'ın kendini ifade etme yetisine tekabul etmektedir. Ağınızın, üzerindeki problemleri olabilecek en kısa sürede raporlaması, sorunları servis verilen son kullanıcıdan önce farkederek gidermeye olanak sağlar. Bu nedenle, “Servis Kalitesine” doğrudan etkisi vardır.
 • 7. Konsept ANALİZ ve PLANLAMA Ağın sürekli izlenmesi ile trend ve performans gibi kıymetli bilgiler içeren bir veritabanı oluş- turulmuş olur. Analize olanak sağlayan bu veri, yönetmekle sorumlu olduğunuz yapıyı daha iyi tanımanıza olanak sağlar. Bu şekilde operasyonel süreçler daha iyi yönetilebilir ve planlamaya yönelik öngörüler daha tutarlı olur.
 • 8. NAGIOS NEDİR ?
 • 9. Nedir ? Nagios, IT altyapılarıyla ilgili problemleri, iş süreçleri etkilenmeden önce tespit ederek çözmeye olanak sağlayan açık kaynak kodlu bir monitoring sistemidir.
 • 10. Nedir ? ✔ İlk sürümü 1999 yılında yayınlanmıştır. ✔ Linux altında çalışmak üzere geliştirilmiş olsa da Unix türevlerinde de sorunsuz çalışabilir. ✔ Community tarafından binlerce proje (Plugins, Frontends, Conf. Tools vs.) geliştirilmiştir. ✔ GPL Lisansı ile dağıtılmaktadır.
 • 11. Temel Özellikler ✔ Tek bir araç ile işletim sistemlerinin, uygulama ve servislerin, network ve IT altyapı bileşenlerinin izlenebilmesine olanak sağlar. ✔ HTTP/s, SMTP, POP3, IMAP, SSH, FTP vs. gibi network servislerini, ✔ CPU, Memory Disk kullanımı gibi sistem kaynak- larını doğrudan izleyebilir.
 • 12. Temel Özellikler ✔ Basit plugin yapısı sayesinde, kendi plugin'lerinizi yazabilir, özel uygulama ve servislerininizi izleyebilirsiniz. ✔ Parallel check özelliği sayesinde aynı anda birden fazla iş yapar. ✔ Parent host özelliği ile network hiyerarşisi tanımlanabilir.
 • 13. Temel Özellikler ✔ Teknik ekibe, email ya da sms üzerinden alarmlar gönderir. ✔ Teknik ekip problemi zamanında çözmezse, alarmı eskale edip ekip yöneticisine iletir :( ✔ Parent host özelliği gereksiz alarm önüne geçer. Parent host down ise arkasındaki diğer host ve servisler için bildirim göndermez.
 • 14. Temel Özellikler ✔ Contactlar gruplandırılabilir; Bu şekilde alarmlar sadece ilgililerine gönderilir. ✔ Contactlar için belirli zaman aralıkları tanımlanabilir ve bildirimler bu zaman dilimlerine göre iletilirler. ✔ Uygulama ve Servislerde oluşan problemlere otomatik olarak müdahale edilebilir.
 • 15. Temel Özellikler ✔ Basit ve temiz web arayüzü sayesinde tüm IT altyapısının merkezi tek bir mecra üzerinden görüntülenebilmesini sağlar. ✔ İzlenen her bir “şey” için detaylı durum bilgilerini web arabirimi üzerinden alabilme imkanı verir. ✔ Geçmişe yönelik detaylı availability raporları alınmasına olanak sağlar.
 • 16. ÇALIŞMA PRENSİBİ
 • 17. Çalışma Prensibi Kontrol (Check) İşlemleri Nagios sunucusu üzerinde tüm izleme işlerinden sorumlu olan “Nagios daemon”'ı çalışır. Bu daemon, kendisine belirtilen periyodlarda belirtilen host ve servislerde kontrol işlerini yapacak pluginlerin çalıştırılmasını sağlar. Pluginlerin çalışmasının ardından alınan durum bilgileri Nagios'a gönderilir.
 • 18. Çalışma Prensibi Check işlemleri “host check” ve “service check” olmak üzere iki ayrı dala ayrılır. Host Check işlemi “ağdaki cihazların” çalışır olup olmadıklarını kontrole yönelik yapılır. Service Check işlemleri ise, network servisleri, sistem kaynakları vs. gibi host'lar üzerinde çalışan bileşenlerin durumlarını saptamak üzere yapılır.
 • 19. Çalışma Prensibi Host Check En basit haliyle host check işlemi, uzaktaki sisteme ping paketleri göndermek sureti ile yapılır. check-host-alive ismi verilen bu işlemde, check_ping plugini üzerinden gönderilen ping paketlerine cevap alınıp alınmadığı ve ping süreleri ile paket kayıp bilgileri Nagios'a bildirir. Nagios da bu bilgilerden hareketle, daha önceden tanımlanan eşik değerlerine göre hostun durumuna karar verir.
 • 20. Çalışma Prensibi Service Check Service check işlemlerinde http(s),ftp, ssh vs gibi network servisleri ile cpu, memory disk gibi kaynak kullanım bilgileri kontrol edilir. İlgili servislerin network üzerinden doğrudan erişilir olması durumunda, Nagios'un kendi üzerinde bulunan check_tcp, check_http, gibi pluginler kullanılır. Örnek olarak herhangi bir network servisine ait portun erişilir olup olmadığı, porta açılan bağlantılara alınan cevaplar üzerinden ilgili servisin durumu gibi bilgiler bahsi geçen pluginler üzerinden Nagios'a iletilirler.
 • 21. Çalışma Prensibi Eğer disk, memory, cpu kullanımı gibi uzak sunucunun doğrudan erişilemeyecek tipteki bileşenleri monitor edilecekse; ssh üzerinden ve ya NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) isimli uygulama kullanılarak kontroller gerçekleştirilir. Doğrudan erişilemeyen servislere yönelik kontrol işlemlerinde, nagios daemon uzaktaki sunucuya, check etmek istediği kaynak ile ilgili nagios plugin'ini çalıştırmasını ve sonucu kendisine bildirmesini söyler. Bu tip işlemlerin adı “active check”'tir.
 • 22. Çalışma Prensibi Active Check işleminde plugin'ler Nagios tarafından tetiklenirler. Active Check
 • 23. Çalışma Prensibi NRPE üzerinden yapılan active check işlemi Nagios, check_nrpe plugini ile uzaktaki hostun 5666 no'lu tcp portunu dinleyen NRPE daemon'ına bağlanır ve kontrol edilecek kaynağa ait plugin'i çalıştırmasını söyler.
 • 24. Çalışma Prensibi Passive Check Bir diğer kontrol şekli de uzaktaki sunucuya doğrudan erişimin olmadığı durumlarda kullanılan passive check isimli yöntemdir. Arada firewall vs. gibi trafiği engelleyen bir nokta olması ya da host üzerindeki NRPE'ye erişememeniz halinde kullanılabilir. Bu yöntemde, Nagios uzak sisteme bağlanmak yerine; uzak sistem check plugin'lerini kendisi çalıştırır ve Nagios üzerinde çalışan NSCA (Nagios Service Check Acceptor) daemon'ına bildirir.
 • 25. Çalışma Prensibi NSCA üzerinden yapılan passive check işlemi: Bu check yönteminde, uzak sistem kendi üzerinde status kontrolünü yapar ve send_nsca uygulamasını kullanarak Nagios üzerindeki 5667 no'lu tcp portunu dinleyen NSCA daemon'ına check durumunu iletir.
 • 26. Çalışma Prensibi Durumlar ve Durum Tipleri Nagios’un bir host ya da servisin durumu ile ilgili net karara varması için gerekli iki öğe bulunur: – Host ya da Servis’in durumu ● UP, DOWN, UNREACHABLE. ● OK, WARNING, CRITICAL, UNKNOWN – Host ya da Servis durumunun tipi. ● SOFT, HARD
 • 27. Çalışma Prensibi Soft State: Bir host ya da servis için dönen cevap UP ya da OK değilse, durumdan kesin emin olunabilmesi için belirlediğimiz periyod'da ve adette yeniden kontrol (re-check) yapılır. Örnek olarak 15 dakikada bir yapılan bir cpu load kontrolünde status OK olarak dönmediyse, check işleminin her üç dakikada bir üç kez daha yapılmasını belirtebiliriz. Bu tekrar kontrollerin birinde “durum” OK olarak bildirilecek olursa herhangi bir alarm gönderilmez. Bu durum “SOFT Recovery” olarak adlandırılmaktadır.
 • 28. Çalışma Prensibi Hard State: Bir host ya da servis için dönen cevap UP ve ya OK değilse ve tekrar kontrol işlemleri tamamlanmışsa bu durum HARD olarak değerlendirilir ve konuyla ilgili alarm üretilerek muhattaplarına gönderilir. Bu şekilde Nagios, sadece “gerçek” problemlerle ilgili bildirim göndererek “alarm bombardımanı” yapmamış olur. Bir host ya da servis'in durumu HARD iken re-check aşamasında OK ya da UP cevabı alınırsa bu durum “Hard Recover” olarak adlandırılır.
 • 29. NAGIOS PLUGIN'LERİ
 • 30. Nagios Pluginleri Nagios, tüm check işlemlerini “plugin” ismi verilen “external program”lara yaptırır. Plugin'ler, komut satırından çalışabilen, host ve servislerin durumlarını check etmek üzere geliştirilmiş küçük binary'ler ya da scriptlerdir. (shell, perl vs.) Temel olarak, komut satırından çalıştırılabilen bu programcıklar, host ya da servislerin durumlarını kontrol edip Nagios'a bildirirler.
 • 31. Nagios Pluginleri Nagios'un resmi bir plugin paketi bulunmaktadır; ve Nagios sunucu ile NRPE üzerinden monitor edilecek tüm host'ların üzerinde kurulu olması gerekir. Ayrıca, topluluk tarafından geliştirilen binlerce plugin'in yayınlandığı Nagios Exchange isimli bir web sitesi bulunmaktadır. Herhangi bir kaynak/servisi kontrol etmek üzere komut satırından çalıştırılabilecek hemen “her şey” için bir plugin yazılabilmesi mümkündür.
 • 32. Nagios Pluginleri Nagios Ekibi Tarafından Geliştirilen Pluginler apt, breeze, by_ssh, clamd, cluster, dhcp, dig, disk, disk_smb, dns, dummy, file_age, flexlm, fping, ftp, game, hpjd, http, icmp, ide_smart, ifoperstatus, ifstatus, imap, ircd, jabber, ldap, load, log, mailq, mrtg, mrtgtraf, mssql, mysql, mysql_query, nagios, netdns, nntp, nntps, nt, ntp_peer, ntp_time, nwstat, oracle, overcr, pgsql, ping, pop, procs, radius, real, rpc, sensors, simap, smtp, snmp, spop, ssh, ssmtp, swap, tcp, time, udp, ups, users, wave
 • 33. Nagios Pluginleri Topluluk Tarafından Geliştirilen Pluginler apache, apc_ups, arping, asterisk, backup, bgpstate , cluster, cluster2, compaq_insight, dns_random, email_loop, fan_cpq_present, fan_fsc_present, hltherm, hprsc, http-with-client-certificate, hw, inodes, inodes-freebsd, ipxping, javaproc, joy, linux_raid, lmmon, log2, lotus, maxchannels, maxwanstate, mem, ms_spooler, mssql, nagios, nagios_db, nagios_db_pg, netapp, nmap, oracle_instance, oracle_tbs, ora_table_space, pcpmetric, pfstate, qmailq, rbl, remote_nagios_status, rrd_data, sap, smart, smb, snmp_disk_monitor, snmp_printer, snmp_process_monitor, snmp_procs, sockets, temp_cpq, temp_fsc, timeout, traceroute, traceroute-pure_perl, uptime, vcs, wave, wins
 • 34. TANIMLAMALAR
 • 35. Yapılandırma Nagios Dizinleri /usr/local/nagios: Nagios ana dizini. /usr/local/nagios/bin: Binary dosyaları. /usr/local/nagios/etc: Temel yapılandırma dosyaları. /usr/local/nagios/etc/objects: Nesne tanım dosyaları. /usr/local/nagios/libexec: Nagios Pluginleri. /usr/local/nagios/sbin: CGI dosyaları. /usr/local/nagios/share: Web GUI dosyaları. /usr/local/nagios/var: Cache, lock ve log dosyaları.
 • 36. Yapılandırma Nagios Yapılandırma Dosyaları nagios.cfg: Ana nagios yapılandırma dosyası. cgi.cfg: CGI yapılandırması. resource.cfg: Kaynak yapılandırma dosyası. commands.cfg: Komutların tanımlandığı dosya. contacts.cfg: Kontakt ve kontakt gruplarının tanımlandığı dosya. templates.cfg: Host ve servis tanımları için şablon dosyası.
 • 37. Yapılandırma nagios.cfg Tam yolu, /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg'dir. İçerisinde Nagios'un çalışma yapısı ile ilgili ana yapılandırma direktifleri tanımlanır. Tüm diğer yapılandırma dosyalarına bu dosya içerisinde atıfta bulunulur. #dikkate alınacak yapılandırma dosyaları. cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg # İzlenecek hostlara ait yapılandırma dosyaları. cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
 • 38. Yapılandırma resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg pathinde bulunur. Kullanıcı macroları ($USERx) burada tanımlanır. Örneğin olarak öntanımlı olarak şu macro bulunur: $USER1$=/usr/local/nagios/libexec Bu macro default nagios plugin'lerine ait yolu göstermektedir. Ayrıca, CGIlar tarafından erişilmediği için username/password gibi özel bilgiler de bu dosyada tanımlanır.
 • 39. Yapılandırma commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg yolunda bulunur. Check ve alarm gönderme vs gibi işler için çalıştırılacak komutlar bu dosya içerisinde belirlenir. Örneğin bir servisi kontrol etmek üzere tanımlama yaptığınızda, Nagios ilgili kontrol için çalıştırılacak komutu bu dosya içerisinden öğrenir.
 • 40. Yapılandırma commands.cfg host check komutu # 'check-host-alive' command definition define command{ command_name check-host-alive command_line $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w 3000.0,80% -c 5000.0,100% -p 5 } Bu örnekte, host durum kontrolleri için check-host-alive komutu tanımlanmaktadır. Nagios, command olarak “check-host-alive”'ı gördüğü her yerde ilgili host için bu komutu yürütür. ($USER1$ resource.cfg'de tanımlanmış plugin dizinine atıfta bulunmaktadır.)
 • 41. Yapılandırma contacts.cfg Tam yolu /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg'dir. Bildirimlerin gönderileceği kişilere ve gruplara ait contact bilgileri ve burada tanımlanır. define contact{ contact_name nagiosadmin alias Nagios Admin service_notification_period 24x7 host_notification_period 24x7 service_notification_options w,u,c,r,f,s host_notification_options d,u,r,f,s service_notification_commands notify-service-by-email host_notification_commands notify-host-by-email email nagiosadmin@email.com
 • 42. Yapılandırma contacts.cfg Contacts.cfg içerisinde grup tanımlamaları da yapılabilir: define contactgroup{ contactgroup_name SMS alias SMS ile bildirim alanlar. members nagiosadmin,Kisi1,Kisi2 } Örneğin SMS ya da e-mail için ayrı iki contact grubu oluşturup kimi durumlarda sms kimi durumlarda sadece e-mail gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
 • 43. Yapılandırma templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg yolunda bulunur. Bu dosyada host ve servisler için önceden şablonlar oluşturuyoruz. Böylece tanımlama işlemlerinde tekrar tekrar aynı satırları yazmak yerine “use” parametresi ile ilgili template'e atıfta bulunarak o şablona ait özelliklerin kullanılmasını bildiriyoruz.
 • 44. Yapılandırma templates.cfg define host{ name generic-host notifications_enabled 1 → Bildirimler devrede. event_handler_enabled 1 → Otomatik aksiyon devrede. flap_detection_enabled 1 → Flap tespiti. notification_period 24x7 → Bildirim periyodu. Register 0 → Bu tanımı register etme. } Bu tanımlamadan sonra artık her host tanımlamada “use generic-host” ifadesi kullanılabilir.
 • 45. Yapılandırma templates.cfg define host{ name linux-server use generic-host;generic-host şablonunu kullan check_period 24x7 ;24x7 çalış. check_interval 5 ;5 dakikada bir kontrol yap. retry_interval 1 ;nonUP için re-check aralığı. max_check_attempts 10 ;nonUP için max re-check. check_command check-host-alive ;Çalıştırılacak komut. notification_period workhours ;Bildirim saatleri. notification_interval 120 ;Her 2 saatte bir yeniden bildir. notification_options d,u,r ;Bu stateler için bildirim yap. contact_groups admins ;Admin grubuna bildir. Register 0 ;Bu tanım, template'tir register etme. }
 • 46. Yapılandırma templates.cfg define service{ name generic-service active_checks_enabled 1 ;active check yapılabilir. passive_checks_enabled 1 ;passive check yapılabilir. Para llelize_check 1 ;Paralel check yapılabilir. notifications_enabled 1 ;Bildirimler devrede. event_handler_enabled 1 ;Otomatik aksiyonlar devrede. flap_detection_enabled 1 ;“flap” durumunu tespit et. check_period 24x7 ;27x7 check et. normal_check_interval 10 ;Her 10 dakikada bir check. max_check_attempts 3 ;nonOK durumlarda max 3 kez check. retry_check_interval 2 ;nonOK durumlar için 2 dk'de bir check contact_groups admins ;Alarmları admin grubuna gonder. notification_options w,u,c,r ;Bu stateler için bildirim yap notification_interval 60 ;Her 1 saatte bir yeniden bildir. notification_period 24x7 ;Bildirimleri 24x7 periyodunda yap. Register 0 ;Bu bir template; register etme.
 • 47. Yapılandırma Host Tanımlamaları define host{ use linux-server ;linux-server isimli şablonunu dahil et. host_name Sunucu1 ;Bu host'un ismi. alias Web Sunucu ;Host'un alternatif adı. Address 10.0.0.10 ;Host'un adresi. } Bu tanımlamaya göre, ilgili Sunucu1 ismi verilen 10.0.0.10 ip adresli host, “linux-server” şablonunda belirtildiği şekilde check-host-alive (check_ping) komutu kullanılarak check edilecektir.
 • 48. Yapılandırma Servis Tanımlamaları define service{ use generic-service ;Kullanılacak şablon host_name Sunucu1 ;Servisin çalıştığı host. service_description CPU Load ;Açıklaması. check_command check_nrpe!check_load ;Komut. } define service{ use generic-service host_name Sunucu1 service_description HTTP Response Check check_command check_http!-u /falanca.php -t 5 -s "Giriş Yap:" } define service{ use generic-service host_name Sunucu1 service_description SMTP Response Check check_command check_smtp!-t 10 -e "220 mail.falan.com"
 • 49. Genel Görünüm Ekranı
 • 50. Host Detay Ekranı
 • 51. Servis Detay Ekranı
 • 52. Durum Haritası
 • 53. Servis Kalite Raporları
 • 54. Alarm Histogramları
 • 55. Kaynakça Detaylı kurulum ve yapılandırma dökümanı için: http://syslogs.org/nagios-kurulumu-ve-yapilandirmasi Nagios Resmi Dökümanları için: http://nagios.sourceforge.net/docs/nagioscore/3/en/
 • 56. TEŞEKKÜRLER

Related Documents