ПОРЕМЕЋАЈ ПАЖЊЕ ИХИПЕРАКТИВНОСТADHD – attention deficit hyperactivity disorderPoremećaj pažnje sa hiperaktivnošćuADD - att...
УЧЕСТАЛОСТ Америчка и канадска истраживања:  1990: 2,8%, а 1995: 5%  Новија истраживања: 7-10% узраста 5-18...
ТЕШКОЋЕ Неуспех у школи, постигнуће испод способности; Понављање и искључивање из школе; У 20-30% случајева сукоб...
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ3 ОСНОВНА СИМПТОМА: ПОМЕТЕНОСТ – повуче их спољашња стимулација и бујица идеја; РАЗДРАЖЉИВОСТ – не...
Кључна реч: ДОСАДА Сви тешко задржавају пажњу на досадном садржају, али деци са АДД и АДХД је то НЕМОГУЋЕ! ...
ФИЗИОЛОГИЈА АДД И АДХД ДО ИН ...
“ПУНДРАВЦИ” И “НЕЗАДРЖ” Не обраћа пажњу на детаље, прави нехајне грешке; Одговара непромишљено (подизање руке нема в...
УОБИЧАЈЕНО РЕАГОВАЊЕНегативна повратна информација  проблем са самопоштовањемЗахтев за другачијим понашањем  фрустраци...
Није дефицит пажње негоНЕУРОЛОШКИ ЗАСНОВАН ТЕМПЕРАМЕНТПонашањем “нервирају” родитеље и наставнике Позитивне особине: а...
ПРИХВАТАЊЕ – основно правило интервенције Специфичан Контрола ...
ПОЛАЗНЕ ПРЕМИСЕ ЗАПРИХВАТАЊЕ АДД и АДХД није избор него урођена детерминанта Није недостатак већ специфичност (као л...
НЕКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ ПОМАЖУ Задати: ◦ кратке активности; ◦ активности у којима може да се креће; ◦ ...
Васпитање: НАПОР И ИЗАЗОВРодитељи и васпитачи креирају да ли ће дати “пакет особина” представљати предност или недостатак....
of 13

Poremećaj pažnje i hiperaktivnost

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poremećaj pažnje i hiperaktivnost

 • 1. ПОРЕМЕЋАЈ ПАЖЊЕ ИХИПЕРАКТИВНОСТADHD – attention deficit hyperactivity disorderPoremećaj pažnje sa hiperaktivnošćuADD - attention deficit disorderPoremećaj pažnje (bez hiperaktivnosti) 03.04.12
 • 2. УЧЕСТАЛОСТ Америчка и канадска истраживања:  1990: 2,8%, а 1995: 5%  Новија истраживања: 7-10% узраста 5-18 г. 70% од укупног броја дијагноза које добијају деца; Дечаци : девојчице = 6 : 1 У 70% случајева не престаје са одрастањем; Код нас нема података (наставници извештавају о великом броју случајева).
 • 3. ТЕШКОЋЕ Неуспех у школи, постигнуће испод способности; Понављање и искључивање из школе; У 20-30% случајева сукоби са законом; 4 пута више саобраћајних прекршаја у којима је неко повређен; Већа склоност према болестима зависности; Од стране наставника доживљавају се као лењи, безобразни, неваспитани, немирни... Од стране вршњака су одбачени; Учесталост развода у породицама са АДД и АДХД децом је двоструко већа.
 • 4. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ3 ОСНОВНА СИМПТОМА: ПОМЕТЕНОСТ – повуче их спољашња стимулација и бујица идеја; РАЗДРАЖЉИВОСТ – непримерено и прејако реаговање на дражи; ИМПУЛСИВНОСТ – акција пре рефлексије  опасности, невоље;ПРАТЕЋИ СИМПТОМИ: ХИПЕРАКТИВНОСТ – претерана активност непримерена ситуацији; Дислексија, дисграфија, дискалкулија.
 • 5. Кључна реч: ДОСАДА Сви тешко задржавају пажњу на досадном садржају, али деци са АДД и АДХД је то НЕМОГУЋЕ! Пажња не траје дуже од 10 минута; Пажња лако скреће, одвлаче је успутне дражи; Када му нешто привуче пажњу, постиже дубљу концентрацију него друга деца; Неспособно је да постави приоритете; Не повезује акцију са последицама; Лоше се осећа због оног што изазива; Осећања доминирају над расуђивањем, претерана емоционалност.
 • 6. ФИЗИОЛОГИЈА АДД И АДХД ДО ИН ЛИ АЛ Н ПАМ А ИН ЕН Н Р Е АД Р ДО ОР Д Н А ОР ПА МИ Н Н Фо паж жњ у па ене к у ња и си ом ра Пр на
 • 7. “ПУНДРАВЦИ” И “НЕЗАДРЖ” Не обраћа пажњу на детаље, прави нехајне грешке; Одговара непромишљено (подизање руке нема везе са знањем) Губи и заборавља прибор, задатке... Има тешкоће да заврши задатак, да саслуша другог, да испрати вишеструке захтеве; Врпољи се, устаје, излази; Превише прича и тешко ради у тишини; Скреће са теме, меша се, прекида друге; Започиње пуно одједном, не завршава послове; Не проверава задатке, пише прво што ми падне на памет; Дружи се са млађима од себе; Лаже импулсивно, не промишља лажи, лаж није искалкулисана већ служи да би задовољила потребу, лако се “провали”; Поступке објашњава: “Нисам хтео, не знам шта ми је било”
 • 8. УОБИЧАЈЕНО РЕАГОВАЊЕНегативна повратна информација  проблем са самопоштовањемЗахтев за другачијим понашањем  фрустрација, осећај неуспешности, још лошија слика о себи.Неопходно: Помоћ стручњака - дијагностика и третман Подршка околине
 • 9. Није дефицит пажње негоНЕУРОЛОШКИ ЗАСНОВАН ТЕМПЕРАМЕНТПонашањем “нервирају” родитеље и наставнике Позитивне особине: али... Неурофизиолошко  Креативност порекло  Енергичност Није последица лошег родитељства  Способност Није лоше дете хиперфокуса Има лека
 • 10. ПРИХВАТАЊЕ – основно правило интервенције Специфичан Контрола темперамента темпераментЛоша слика о себи Формирање Неприкладно Кориговањепозитивне слике о (слаб успех у понашања понашање школи) себи Негативне поруке Позитивне поруке (лоше дете, блесаво, лењо...) (добар си, хајде да пробамо...)
 • 11. ПОЛАЗНЕ ПРЕМИСЕ ЗАПРИХВАТАЊЕ АДД и АДХД није избор него урођена детерминанта Није недостатак већ специфичност (као леворукост) Понашају се другачије и уче другачије.ПРЕДУСЛОВИ ЗА УСПЕХ:7. Прихватити специфичност;8. Необична понашања не примати лично;9. Искористити потенцијал.
 • 12. НЕКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ ПОМАЖУ Задати: ◦ кратке активности; ◦ активности у којима може да се креће; ◦ другачије задатке, запослити; Дозволити да буде креатор свог начина рада; Дати да црта док прати наставу; Питањима онемогућавати импулсивну реакцију; Не окривљивати за лаж, јер ће даље лагати. Третирати као грешку и дати могућност да је исправи. Повећан број сати учења не доводи до резултата   научити стратегије учења,  начине да одржи пажњу; Радозналост је доминантна особина:  искористити у настави,  радити на самозаштити.
 • 13. Васпитање: НАПОР И ИЗАЗОВРодитељи и васпитачи креирају да ли ће дати “пакет особина” представљати предност или недостатак.За ове је то била предност: Едисон, Моцарт, Черчил...

Related Documents