Радионица
РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА
Кликом на наслов радионице или ворд иконицу отвара се припрема
Microsoft Office
Word Doc...
Појам конфликта потиче од латинске
речи CONFLIKTUS што значи СУДАРАТИ
СЕ.
Конфликт по Гордону значи борбу
или сукоб из...
Чим човек почне да виче на
моменте, озбиљно му посумњај у
аргументе!
 Разлози избијања конфликата
у одељењу су најчеш...
МОТИВАЦИЈА
Након вишегодишњег рада и сарадње у
истој школи, приметиле смо да постоји
одређени проблем у међусобној
ком...
ОПШТИ ПОДАЦИ
Школа Основна школа
“Свети Сава”
Место Топоница , издвојено
одељење у Барама
Датум 19.12.2013.
Разред П...
СТРУЧНИ ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ
Тема
Решавање конфликата
радионице
Предмети Одељењска заједница у корелацији
са српским је...
Општи циљ :Креирање климе у којој ће се сва деца
осећати сигурно и прихваћено, у којој ће се на различитости
гледати као...
ТОК РАДИОНИЦЕ
1.активност
Поздрављање деце
ПРАВИЛА РАДА
 Постављамо их сами на основу ранијих искустава и рада
радионица;
 Важе и за убудуће;
 Свако правило п...
2.Активност
Успостављање правила рада
3.Активност
Неколико речи о Животним
вредностима
4.Активност
Подела у групе
(Ученици извлаче папире са порукама и тако формирају групе ,иста порука чини групу.)
 Разго...
НОВИНА У НАСТАВИ
Техника: Интервју у три корака
Ова тимска активност може се
користити за размену
информација. Процес ...
5.Активност
Техника –Интервју у три корака
(представимо једни друге)
 1.Шта ми прија у
школи?
 2.Шта ми у школи
не...
6.Активност
Извештавање
Шта ми прија у школи....
 Дружење са другарима
 Волим да радим са
наставницима и када су
другови срећни
 Допада ми...
Шта ми у школи не одговара?
 Не волим када се
другари туку, вређају
друге и када је
учитељица тужна
 Намештај у шко...
Техника -Станице
( организација)
 1.Претходно планирање и припрема
 2.Груписање
 3.Објашњавање правила
 А) свака ...
7.Активност
Техника – Станице
 Како се осећамо
када нас неко удари?
 Како се осећамо
када нам неко
упућује погрдне...
8.Активност
Извештавање и анализа
Сити смо грубости, вулгарних речи и лажи!
Сити смо псовки, ругања и вике!
Забрана ружних речи и за одрасле важи,
иначе ...
На такмичењу стисни руку победнику,
а и њему исту такву прилику пружи,
у своме успеху осети понос и дику,
али се и са п...
Смисао за хумор детета је мали! Док не одрасте са њим се не шали!
Исмевање ,виц ,не схвата довољно, зато му је лице катка...
Патикама и јакном што мање се ДУВАЈ,
лепим понашањем свој углед чувај!
Никада се имовином својом не размећи,
то је прим...
9.Активност
Пишемо драмски текст на задату
ситуацију
УЧЕНИЦИ:
 У мислима се стављају у ликове из ситуација
 Прецизно идентификују проблем у свакој ситуацији
 Траже могућ...
Маријина најбоља другарица је свима испричала оно што је Маја рекла у
поверењу, а тиче се лоших односа између њених родит...
Другарицу, друга свога, да не мори љутња многа,
поштуј ,цени и уважи ! Лепе речи пружи, кажи.
ПОШТОВАТИ ЗНАЧИ ЗНАТИ; ДА ...
Пролазите кроз ходник ,другови вам упућују ружне речи јер носите
наочаре....После извесног времена не можете да издржите ...
Физичке мане
Физичка мана је изван
човекове воље,
А често су то људи са срцем
и душом већом од моје и
твоје!
О туђим...
Замислите да је велики одмор. Играте се у школском
дворишту. Желите лопту коју има ваш друг,отимате му је.....
Дечак се ...
Дирање туђих ствари недалеко је од крађе,
и никад не дозволи да те та брука снађе!
Бранко је миран, тих дечак. Пажљив је и добар друг,али га деца
избегавају. Његову усамљеност користе два ученика осмог ра...
Превладај у себи и мржњу и пакост!
Осетићеш радост и духовну јакост!
Само онда снага праву вредност има,
ако је у служб...
На часу утврђивања градива, Ђоле је дао погрешан одговор, деца
вриште од смеха и задиркују га. Ђолету је непријатно..... ...
Одељење је колектив сличних дечијих душа!
У њему свако свакога саслуша.
Зато са свима издашно сарађуј
и свачијем се усп...
Попунимо евалуационе листиће...
СВАКО ОД НАС може помоћи у
решавању конфликата:
 Посматрањем како властито понашање
и ставови утичу на друге;
 Траже...
Размислите и о речима нашег
нобеловца, Иве Андрића:
„Такви смо ми људи, једном мером меримо
реч када је упућујемо људим...
Реализатори:
Наташа Митић,
професор биологије
Биљана Вуловић,
учитељ
Основна школа “Свети
Сава”, Топоница
издвојено...
Prezentacija Rešavanje konflikata
of 42

Prezentacija Rešavanje konflikata

Sabor učitelja Republike Srbije 15.06.2014., Beograd
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Rešavanje konflikata

 • 1. Радионица РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА Кликом на наслов радионице или ворд иконицу отвара се припрема Microsoft Office Word Document
 • 2. Појам конфликта потиче од латинске речи CONFLIKTUS што значи СУДАРАТИ СЕ. Конфликт по Гордону значи борбу или сукоб између две или више особа када: Својим понашањем једни другима ометају задовољење потреба; Када им вредности нису усаглашене;
 • 3. Чим човек почне да виче на моменте, озбиљно му посумњај у аргументе!  Разлози избијања конфликата у одељењу су најчешће снажне и непроменљиве потребе ученика које доводе до непожељног понашања.  Конфликти су неизбежни у људским односима.  Сами по себи , КОНФЛИКТИ НИСУ НИ ДОБРИ НИ ЛОШИ ! Лоше или добре могу бити њихове последице.
 • 4. МОТИВАЦИЈА Након вишегодишњег рада и сарадње у истој школи, приметиле смо да постоји одређени проблем у међусобној комуникацији међу ученицима,како у вишим,тако и у нижим разредима.Како су такви односи често ескалирали и у нешто озбиљније конфликте,закључиле смо да би једна сарадња у виду радионице, у којој би учествовали ученици нижих и виших разреда била вишеструко корисна.Највише смо биле вођене идејом да би симулацијом самих конфликтних ситуација и њиховим евентуалним решавањима мирним путем, ученике навело да размишљају о могућим последицама различитих облика девијантног понашања.
 • 5. ОПШТИ ПОДАЦИ Школа Основна школа “Свети Сава” Место Топоница , издвојено одељење у Барама Датум 19.12.2013. Разред Први, трећи, пети и седми Час по реду Пети и шести
 • 6. СТРУЧНИ ПОДАЦИ О РАДИОНИЦИ Тема Решавање конфликата радионице Предмети Одељењска заједница у корелацији са српским језиком, драмска секција Наставни облици Фронтални, групни, рад у пару Наставне методе Разговор, дијалошка, кооперативна Наставна средства Евалуациони листићи, параван Новина Технике- Интервју у три корака, Станице Временска артикулациј а радионице Радионица траје 90 минута. Време за активности није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећу активност и када ће бити паузе.
 • 7. Општи циљ :Креирање климе у којој ће се сва деца осећати сигурно и прихваћено, у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује.  Специфични задаци:  Самосталност,иницијативност и независност у решавању проблема;  Способност одлучивања и прављење избора;  Развијање критичког мишљења и расуђивања, способност промишљања,образлагања и аргументовања сваког свог става или поступка;  Повезивање наученога са стварним животним ситуацијама,што за последицу има трајност знања и његову примену у новим ситуацијама;  Развијање самопоуздања и способности учења из грешака;  Вештина сарадње са групом вршњака и заједничко изналажење решења;  Оспособљавање за јавни наступ
 • 8. ТОК РАДИОНИЦЕ
 • 9. 1.активност Поздрављање деце
 • 10. ПРАВИЛА РАДА  Постављамо их сами на основу ранијих искустава и рада радионица;  Важе и за убудуће;  Свако правило продискутујемо, усагласимо , усвојимо и запишемо;  Окачена су на видно место за све;  Потребна су јер регулишу начин рада и међусобне односе;  Треба да буду јасна, једноставна за примену, конкретна и позитивно одређена;  Важе и за децу и за учитеља и професора;  Последице кршења правила договарају се као и правила;
 • 11. 2.Активност Успостављање правила рада
 • 12. 3.Активност Неколико речи о Животним вредностима
 • 13. 4.Активност Подела у групе (Ученици извлаче папире са порукама и тако формирају групе ,иста порука чини групу.)  Разговарај о проблему.  Наступи мирољубиво.  Нападај проблем, а не особу.  Усредсреди се на оно што је у том тренутку важно.  Поштуј туђа осећања.  Преузми одговорност за своје поступке.
 • 14. НОВИНА У НАСТАВИ Техника: Интервју у три корака Ова тимска активност може се користити за размену информација. Процес се одвија у три корака: 1.Учесници мањих група се поделе у парове, брзо. Договоре се ко ће постављати питања ( интервјуер ),а ко ће одговарати на питања ( интервјуисани). 2.Када заврше интервјуисање ученици замене улоге. 3.На крају ученици извештавају све присутне....
 • 15. 5.Активност Техника –Интервју у три корака (представимо једни друге)  1.Шта ми прија у школи?  2.Шта ми у школи не одговара?
 • 16. 6.Активност Извештавање
 • 17. Шта ми прија у школи....  Дружење са другарима  Волим да радим са наставницима и када су другови срећни  Допада ми се учионица  То што свако има право на своје мишљење  Игра одбојке са другарицама  Рад у групи  Радионице са родитељима  Рад у пару  Шала са другарима  Када ме неки наставник похвали  Што и немирна деца могу да уче  Када се деца поштују и уважавају  Волим што имам добру и креативну учитељицу
 • 18. Шта ми у школи не одговара?  Не волим када се другари туку, вређају друге и када је учитељица тужна  Намештај у школи  Хигијена учионице  Дечје псовке  Не прија ми када је све ужурбано  Не волим када ме неко пљује  Не волим када су другови тужни, када неко некоме упада у реч  Задиркивање другара  Док радимо задатке на часовима, сви разговарају  Кокошке у дворишту  Хигијена неке деце  Насиље  Тужакање
 • 19. Техника -Станице ( организација)  1.Претходно планирање и припрема  2.Груписање  3.Објашњавање правила  А) свака група започиње од једног стола  Б)Договорити смер кретања , бити сигуран да је свима јасно  Ц) на договорени знак почиње да се ради задатак за првим столом  Д) на договорени знак после истека одређеног времена прелази се за следећи сто и ради задатак који је на њему  Е)скренути пажњу да материјале са стола уреде тако да друга група може да ради на њима и да их не носе, носе само своје продукте са собом  Ф)контролисати време и сигнализирати јасно и гласно, водити рачуна да група промени сто без обзира да ли је завршила неки задатак  Г)проверавати стање материјала на столовима  4.Разговор о добијеним продуктима ( резултатима) ,исходима
 • 20. 7.Активност Техника – Станице  Како се осећамо када нас неко удари?  Како се осећамо када нам неко упућује погрдне речи?  Шта не волимо што друга деца раде?  Шта би смо волели да деца раде?  Који су то пријатељски и мириљубиви поступци?
 • 21. 8.Активност Извештавање и анализа
 • 22. Сити смо грубости, вулгарних речи и лажи! Сити смо псовки, ругања и вике! Забрана ружних речи и за одрасле важи, иначе добисмо АНТИУЧЕНИКЕ !
 • 23. На такмичењу стисни руку победнику, а и њему исту такву прилику пружи, у своме успеху осети понос и дику, али се и са побеђеним радо дружи!
 • 24. Смисао за хумор детета је мали! Док не одрасте са њим се не шали! Исмевање ,виц ,не схвата довољно, зато му је лице каткад мрзовољно! “О како си ружна, како си чупава !“ Мој стриц ме пред друштвом тако зафркава! Ја се нарогушим на стрица и данима тугујем због његовог вица!
 • 25. Патикама и јакном што мање се ДУВАЈ, лепим понашањем свој углед чувај! Никада се имовином својом не размећи, то је примитивно-културан ће рећи! Обућа те чува од кише и мраза, а не да замени углед твог образа....
 • 26. 9.Активност Пишемо драмски текст на задату ситуацију
 • 27. УЧЕНИЦИ:  У мислима се стављају у ликове из ситуација  Прецизно идентификују проблем у свакој ситуацији  Траже могућа решења  Процењују алтернативна решења  Доносе одлуку  Састављају и записују драмски текст  Глуме  Коментаришу сваку одглумљену ситуацију  Анализирају начине на које су решили проблем  Процењују успешност у решавању проблема  Износе још нека могућа решења
 • 28. Маријина најбоља другарица је свима испричала оно што је Маја рекла у поверењу, а тиче се лоших односа између њених родитеља. Сада је Марији непријатно.... Марија: “Соња, рећи ћу ти нешто у поверењу.Јако сам тужна јер су се моји посвађали. Мама је плакала, а тата је разбио вазу”. Час још није почео почео и Соња је отишла до Валентине. Соња: “Тина, Соњини родитељи су се посвађали и тата је разбијао по кући” Тина:” Ииии, стварно, а овамо се нешто прави важна. Лаки, дођи час.! (позива друга из другог одељења) Знаш ли да се Соњини свађају и туку? Свашта је синоћ било.” Ускоро је за свађу Маријиних родитеља сазнала цела школа. Гледали су је испод ока и смејали се.Било јој је непријатно.Непријатно је било и Соњи, јер је видела да се њеном кривицом сви подсмевају Марији.Црвенела је и она, а онда рекла: “Опрости Марија, нисам размишљала, крива сам за све. Ако некако могу да исправим своју грешку- реци.” Марија: “Није важно Соња, ионако би сви сазнали, важно је да си схватила да се не говори другима оно што ти другарица каже у поверењу.!
 • 29. Другарицу, друга свога, да не мори љутња многа, поштуј ,цени и уважи ! Лепе речи пружи, кажи. ПОШТОВАТИ ЗНАЧИ ЗНАТИ; ДА ЋЕ СВЕ ДА ТИ СЕ ВРАТИ !
 • 30. Пролазите кроз ходник ,другови вам упућују ружне речи јер носите наочаре....После извесног времена не можете да издржите понижавање. Како то решити? Милан: “Јао, види каква је ! Ужасно јој стоје наочаре! Милош:”У праву си. Ћоороо, ћоравааа!!!!” Драган: “ Каква ругоба!!” (Девојчица је тужна, одлази у своју учионицу и размишља шта да ради. Зна да то сама не може да реши и одлази код одељењског старешине.) Девојчица: “Учитељице, ја имам проблем, када пролазим ходником другари ми упућују ужасне речи.Не могу то да поднесем, прећи ћу у другу школу.” Учитељица:” Полако, реци ми зашто и који су то другари?” Девојчица: “Због наочара, Милан, Милош, Драган.” Учитељица: “Смири се душо, разговараћу са њима.” После разговора са учитељицом другови су се извинили девојчици и никада је више нису дирали. Схватили су да она носи наочаре јер мора, а не зато што жели. А и када су мало боље погледали, видели су да њене наочаре имају леп оквир розе боје са цветићима и да јој лепо стоје.
 • 31. Физичке мане Физичка мана је изван човекове воље, А често су то људи са срцем и душом већом од моје и твоје! О туђим телесним манама и другим телесним недостацима не говори ни пред ким, а нарочито не пред дотичним! То приличи само безосећајним простацима! И док си жив сматрај то својим чврстим ставом личним!
 • 32. Замислите да је велики одмор. Играте се у школском дворишту. Желите лопту коју има ваш друг,отимате му је..... Дечак се шета и гледа остале док играју фудбал, одједном прилази , отима лопту и бежи. Марко: “Врати нам лопту! Ми се играмо” (Крећу да га јуре и у дворишту настаје гужва). Никола: “Врати нам лопту, бићемо те !” Сара:” Молим вас, немојте да се свађате!” Никола стиже дечака и обара га на земљу. Гужву прекида нечији плач. То је дечакова млађа сестра. Николи је жао девојчице и он га пуста. Дечак схвата шта је урадио: “Извините другови, молим вас, само сам желео да се играм. Обећавам да више нећу никада. Хоћете ли ме примити у игру?” И игра се наставља, наставља се и весео жагор у школском дворишту.
 • 33. Дирање туђих ствари недалеко је од крађе, и никад не дозволи да те та брука снађе!
 • 34. Бранко је миран, тих дечак. Пажљив је и добар друг,али га деца избегавају. Његову усамљеност користе два ученика осмог разреда и кад мисле да их нико не види,узимају му новац. Све то посматра Никола..... Никола размишља шта је најбоље да уради и одлучује да оде код одељењског старешине. Никола: “ Наставниче, видео сам да Јоца и Петар из осмог разреда узимају новац Бранку. Нисам смео да им приђем из страха да и ја не награбусим, а жао ми је Бранка.” Наставник :”У реду је Никола, добро си поступио и никоме не говори о томе.” (Наставник проналази двојицу ученика и води их у кабинет на разговор). Наставник: “Видео сам пре неки дан како Бранку узимате новац. Зашто? Јоца и Петар: “Нисмо, одакле Вам то? Свашта!” Наставник: “Пре неки дан пролазио сам поред Бранкове куће. Видео сам Бранковог оца, брата и Бранка како стоварају и секу трупце које су посекли у планини. Тако зарађују новац. Тежак је то посао. Да ли сте ви некада секли стабла, извлачили из шуме, товарили на трактор, па опет стоварали, па стругали, па тражили ко ће да купи...?” Јоца и Петар: “Не.” Наставник: “Шта мислите, да ли је то лако?” Јоца и Петар: “Не знамо....” (спустају главу и црвене) Наставник: “Неки људи тешко зарађују новац, а и да није тако, никада не треба узимати и пожелети нешто што је туђе.” Још истог дана дечаци су се извинили Бранку и рекли да ће му вратити сав новац. Сличан разговор учитељ је обавио и са ученицима свог одељења и деца су престала да га избегавају.
 • 35. Превладај у себи и мржњу и пакост! Осетићеш радост и духовну јакост! Само онда снага праву вредност има, ако је у служби и другим људима. Са неколико лепих људских особина, нећеш бити само човек, већ – људина!
 • 36. На часу утврђивања градива, Ђоле је дао погрешан одговор, деца вриште од смеха и задиркују га. Ђолету је непријатно..... Наставница: “Децо, зашто се смејете?” Свако може да погреши, ја грешим, ви грешите.” Деца: “ Хахахаха!” Девојчица: “Није смешно, када неко погреши треба му помоћи.” Ђоле (тужан и увређен): “Наставнице, извините, погрешио сам.” Наставница:”Ђоле, показаћу ти како се задатак ради, а твоји другови би могли да размисле како би њима било да им се неко смеје.” Деца:” Знате наставнице, нисмо мислили тако, ми овај....” Наставница:” Не знам шта сте мислили, само знам да то није другарски и да би сте требали да се извините другу.” Деца:”Ђоле извини, неће се више поновити”
 • 37. Одељење је колектив сличних дечијих душа! У њему свако свакога саслуша. Зато са свима издашно сарађуј и свачијем се успеху од срца- радуј!
 • 38. Попунимо евалуационе листиће...
 • 39. СВАКО ОД НАС може помоћи у решавању конфликата:  Посматрањем како властито понашање и ставови утичу на друге;  Тражењем нових, ефикаснијих техникама управљање негативним емоцијама;  Учењем како да се поставимо и радимо са „тешким“ људима и ситуацијама;  Слушањем шта други имају да нам кажу;
 • 40. Размислите и о речима нашег нобеловца, Иве Андрића: „Такви смо ми људи, једном мером меримо реч када је упућујемо људима око себе, а посве другом када нас та иста реч, враћена, удари у лице. А ствар би била у реду када бисмо, упућујући речи другоме, имали барем десети део оне осетљивости коју показујемо примајући ту исту реч упућену нама.“
 • 41. Реализатори: Наташа Митић, професор биологије Биљана Вуловић, учитељ Основна школа “Свети Сава”, Топоница издвојено одељење у Барама vulovic.biljana07@gmail.com ХВАЛА !