Учитељ
Биљана Вуловић
Основна школа “ Свети Сава”,Топоница
Издвојено одељење у Барама
14. И 15. јун 2014. Београд
 Школа:Основна школа
„Свети Сава“
 Место:Издвојено
одељење у Барама
 Датум: 08.11.2013.
 Разред:Предшколци,
први и тре...
 Тема: Вук Стефановић
Караџић-Народне
умотворине
 Предмети:Српски
језик, математика,
природа и друштво,
физичко
васпитањ...
 Српски језик 3. разред- Вук
Стефановић Караџић-Чаробни
прстен-лектира- утврђивање
 Претходна ситуација- Четири
часа ове...
 Природа и друштво 3.
разред- Значајне личности
наше прошлости -
утврђивање
 Обрађена су трагови
прошлости у нашој земљи...
 Српски језик 1. разред-
Речи и реченице- утврђивање-
Ученици првог разреда су
упознати са Вуком Караџићем
и његовим дело...
 Физичко васпитање 1.
разред- Ја посејах
лубенице;Дивна, дивна -
народне игре
 Вертикална повезаност
градива- задаци у с...
 Наставни облици: Фронтални, групни, рад у пару
 Наставне методе: Разговор, дијалошка, кооперативна,
истраживачка, текст...
 Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о Вуку Караџићу,
народним умотворинама;
 -Развијање љубави и поштовања п...
 Тематско повезивање садржаја;
 -Формирање навике стицања знања из различитих
извора;
 -Развијање способности повезивањ...
.
 Договор о правилима у
току рада;
 Записивање правила и
качење на видно место.
.
 1.Вук Караџић је рођен
08.11.1787. у:
А) Трстенику
Б) Тршићу
В) Титограду
 2.Иако је рођен на
Митровдан , добио је име
...
 5.Вук се школовао по
мањим школама и
манастирима тог
времена.Иако ниједну
школу није до краја
завршио, био је један од
н...
 10.Загонетке су:
А) кратке изреке створене
да буду савет и упутство.
Б)кратке приче без описа
ситуације и радње,
сведене...
басне
ВУК КАРАЏИЋ???
месоједА1
лисицаА2
чопорА3
зецА4
животињаА
штампанаБ1
ћирилицаБ2
30Б3
словаБ4
азбукаБ
поукаВ4
Во и ми...
БРЗАЛИЦЕ
НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ
???
МАРКО КРАЉЕВИЋ
И БЕГ КОСТАДИН
А1
МОБАА2
МИШ ПОСЕЈА
ПРОЈУ
А3
ЈА САМ ЧУДО
ВИДЕОА4
ПЕСМЕА
ЗАБ...
 15. Завршите пословице:
 Нема хлеба без _______________.
 Од ината нема горег
______________.
 Слога кућу гради, а не...
 1.Два локвања око пања.
 2.Они прели,они ткали;они ваздан јадни голи.
 3.Товар носи-коњ није;иглом боде- шваља није.
...
.
 1.Израчунај вредност израза и откриј којe речи дају њихови резултати.
245+3= 300+6= 587+3= 303-5= 807-8= 431-5= 823-3= 4...
 1.Време од десет година је _______________.
 2.Да ли су следеће реченице истините?
 А)Јучерашњи дан припада садашњости...
 3. Вук Караџић је поставио следећи задатак свом
сину Димитрију:
У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци
Велике ш...
 1.Век је време од ___________________.
 2.Помоћу чега можемо сазнати о прошлости нашег краја?
_________________________...
 1.Вук Караџић је поставио следећи задатак свом сину Димитрију:
У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци Велике шк...
 1.Услови живота у нашем крају су се мењали. Сигурно да
није све увек било исто.Присетите се мало опрошлости
нашег краја,...
 1.Цена Вуковог Рјечника је 407 динара, Вукова
Граматика је 9 динара јефтинија, а Књига песама је 8
динара скупља од Грам...
 1.Како на основу музеја сазнајемо о нашој прошлости?
 2. .Услови живота у породици су се мењали. Сигурно да није
све ув...
 1.Од датих слова састави речи:
и,м,а,н ч,а,и,т
њ,к,г,у,и
 Од добијених речи састави реченицу:
 2.Кажемо да је брзоплет...
 1.Обој скуп са мањим бројем
елемената.
 2.На цртицу упиши знак > или
< .
 3.Испод скупова упиши
одговарајући знак и бр...
 4. Упиши број који недостаје. Уцртај онолико елемената колико
показује број.
 5. У квадратић упиши одговарајући знак > ...
Биљана Вуловић
Основна школа “Свети Сава”,
Издвојено одељење у Барама
vulovic.biljana07@gmail.com
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
of 52

Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić

Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija tematskog danaVuk Karadžić

 • 1. Учитељ Биљана Вуловић Основна школа “ Свети Сава”,Топоница Издвојено одељење у Барама 14. И 15. јун 2014. Београд
 • 2.  Школа:Основна школа „Свети Сава“  Место:Издвојено одељење у Барама  Датум: 08.11.2013.  Разред:Предшколци, први и трећи  Час по реду: Први, други, трећи , четврти, пети
 • 3.  Тема: Вук Стефановић Караџић-Народне умотворине  Предмети:Српски језик, математика, природа и друштво, физичко васпитање,народна традиција и све то у корелацији са музичком културом
 • 4.  Српски језик 3. разред- Вук Стефановић Караџић-Чаробни прстен-лектира- утврђивање  Претходна ситуација- Четири часа ове недеље посвећена су Вуку Караџићу и народним умотворинама. Ово је пети час систематизације свега што смо научили о Вуку и народним умотворинама.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.  Математика 3. разред- Сабирање и одузимање (троцифрени и једноцифрени бројеви)- утврђивање  Обрадили смо сабирање троцифреног и једноцифреног броја и одузимање једноцифреног од троцифреног броја.Решаваћемо текстуалне задатке. Текст задатака биће везан за Вука и Вуково дело.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
 • 5.  Природа и друштво 3. разред- Значајне личности наше прошлости - утврђивање  Обрађена су трагови прошлости у нашој земљи ( прошлост,на основу чега сазнајемо о прошлости, како се живело некад,...значајне личности ).  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом  Физичко васпитање 3. разред- Ја посејах лубенице;Дивна, дивна- народне игре –обрада и утврђивање Ученици су раније научили игру Ја посејах лубенице.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком
 • 6.  Српски језик 1. разред- Речи и реченице- утврђивање- Ученици првог разреда су упознати са Вуком Караџићем и његовим делом: Обрадили смо већи део штампаних слова.Ученице читају, пишу по диктату, састављају речи и реченице користећи словарицу.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, народна традиција, физичко васпитање и све то у корелацији са музичком  Математика 1. разред- Упоређивање бројева од 1 до 5- утврђивање  Претходних дана смо радили бројеве до пет и упоређивање бројева до 5.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
 • 7.  Физичко васпитање 1. разред- Ја посејах лубенице;Дивна, дивна - народне игре  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком  Народна традиција 1. разред- Игре из бакиног детињстава- обрада  Ученици су упознати са животом у прошлости. Данас ће научити неке од игара којих су се играле њихове баке.  Вертикална повезаност градива- задаци у свим разредима биће везани за Вука Караџића,народне умотворине, азбуку...  Хоризонтална повезаност – српски језик, математика, природа и друштво,физичко васпитање и све то у корелацији са музичком културом.
 • 8.  Наставни облици: Фронтални, групни, рад у пару  Наставне методе: Разговор, дијалошка, кооперативна, истраживачка, текстуална, демонстративна, илустративна...  Наставна средства: Наставни листићи за групе, старе фотографије,слике пак –папир, лепак,фломастери, маказе,припремљене игре асоцијације....  Техничка помагала: Техничка помагала- НЕМАМО  Специјални облик наставе: Комбинација интердисциплинарног и интегрисаног учења (хоризонтална и вертикална повезаност градива);Диференцирана настава;  Временска артикулација тематског дана: Предвиђено време за тематски дан је четири школска часа.  Време за активности није наведено, наставник ће сам проценити када треба прећи на следећу активност и када ће бити паузе.
 • 9.  Обрадити, утврдити, проширити и обновити знања о Вуку Караџићу, народним умотворинама;  -Развијање љубави и поштовања према културној баштини;  -Упознавање начина некадашњег живота и рада, рада Вука Караџића на сакупљању народних умотворина;  -Утврђивање појмова: народне умотворине, народна књижевност, усмена књижевност и народни језик;  -Развијање интересовања за народно стваралаштво;  -Подстицање ученика на читање народне књижевности;  -Разумевање и тумачење пословица, загонетки, анегдота....;  -Тумачење значења питалица , уочавање духовитог, ироничног и сатиричног карактера;  -Подстицање критичког мишљења у сагледавању њиховог смисла и значаја;  -Упознавање са прошлошћу српског народа;  -Оспособљавање за сналажење у простору и времену;  -Богаћење речника...
 • 10.  Тематско повезивање садржаја;  -Формирање навике стицања знања из различитих извора;  -Развијање способности повезивања и примене претходно стечених знања из различитих области са новим садржајима;  -Подстицање креативности и стваралачког мишљења;  -Развијање моторичких способности, дружења, међусобног помагања и осећаја припадности колективу;  -Буђење интересовања за истраживачки рад;
 • 11. .
 • 12.  Договор о правилима у току рада;  Записивање правила и качење на видно место.
 • 13. .
 • 14.  1.Вук Караџић је рођен 08.11.1787. у: А) Трстенику Б) Тршићу В) Титограду  2.Иако је рођен на Митровдан , добио је име Вук јер: А) се свиђало његовим родитељима Б) је у то време било веома модерно В) су његови родитељи мислили да им вештице једу децу и именом су желели да га заштите од злих сила.  3.Први Буквар добио је од свог рођака: А) Јевта Савић Чотрић Б) Јевта Јевђенијевић В) Сава Јевтић  4.Као мали Вук је много волео да пише. Данас имамо лепе приборе за писање. Чиме је најчешће Вук писао, кад је био мали,чувајући козе и овце по пасиштима и шумама?
 • 15.  5.Вук се школовао по мањим школама и манастирима тог времена.Иако ниједну школу није до краја завршио, био је један од најписменијих људи тог времена. Наведите име једног манастира у коме се Вук школовао?  6.Због чега је Вук записивао песме које је певао народ, брзалице, загонетке...?  7.Највише песама записао је слушајући слепог гуслара док их пева уз гусле. Гуслар се звао: А) Доситеј Обрадовић Б) Јернеј Копитар В) Филип Вишњић 8.Како једним именом називамо брзалице, загонетке, песме,...које је смишљао народ, а Вук записивао? 9.Наведи бар једно Вуково дело.
 • 16.  10.Загонетке су: А) кратке изреке створене да буду савет и упутство. Б)кратке приче без описа ситуације и радње, сведене само на питање и одговор. В)говорне игре-питања у којима је скривен одговор. У питању се налази загонетка, а у одговору одгонетка.  11.Пословице су: А) кратке изреке створене да буду савет и упутство. Б)кратке приче без описа ситуације и радње, сведене само на питање и одговор. В)говорне игре-питања у којима је скривен одговор. У питању се налази загонетка, а у одговору одгонетка.  12.Кажи наслове неке народне бајке, басне, анегдоте..(бар три)
 • 17. басне ВУК КАРАЏИЋ??? месоједА1 лисицаА2 чопорА3 зецА4 животињаА штампанаБ1 ћирилицаБ2 30Б3 словаБ4 азбукаБ поукаВ4 Во и мишВ3 особине људиВ2 Медвед и лисица В1 В АСОЦИЈАЦИЈA питалицеГ4 причеГ3 бројалицеГ2 народГ1 Народне умотворине Г
 • 18. БРЗАЛИЦЕ НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ ??? МАРКО КРАЉЕВИЋ И БЕГ КОСТАДИН А1 МОБАА2 МИШ ПОСЕЈА ПРОЈУ А3 ЈА САМ ЧУДО ВИДЕОА4 ПЕСМЕА ЗАБАВАБ1 НАРОДБ2 ПОГАЂАЊЕБ3 ОДГОНЕТАЊЕБ4 ЗАГОНЕТКЕБ Црна срна скочи пре трнаВ4 Миш уз пушку,миш низ пушку В3 РАЗОНОДАВ2 ИГРАВ1 В АСОЦИЈАЦИЈA ПЕПЕЉУГАГ4 ДОБРОГ3 ЗЛОГ2 ЗМАЈЕВИГ1 БАЈКЕГ
 • 19.  15. Завршите пословице:  Нема хлеба без _______________.  Од ината нема горег ______________.  Слога кућу гради, а неслога ____________.  Без муке нема _____________.  У лажи су кратке _____________.  Вук длаку мења, а ћуд _______________.  Ко лаже ,тај и ____________.  Свако је своје среће _____________.  Боље икад , него ___________.  Ко доброту сеје, љубав _____________.  Ко рано рани, две среће ____________.  Ко ради, не боји се ____________.  16. Како разумете пословице:  Што човек више живи – више зна.  Лењост је сваког зла почетак.  Вредне руке су најбоља алатка.  Пријатељ се у невољи познаје као злато у ватри.
 • 20.  1.Два локвања око пања.  2.Они прели,они ткали;они ваздан јадни голи.  3.Товар носи-коњ није;иглом боде- шваља није.  4.Корице има-нож није; листове има- дрво није.  5.Целога века преде, жицу му не видиш.  6.Пуна школа ђака,ниоткуда врата.  7.Татино дете, мамино дете, а ничији син.  8.Рогове вије-коза није; самар носи-кљусе није;траву пасе- овца није.  9.У горици на једној ножици.  10.Ја вас носим, а ви мене.  11.Млада сам и зелена,лепа и малена; ко ме такне- куне ме.  12.Мехом дува,прстима говори.
 • 21. .
 • 22.  1.Израчунај вредност израза и откриј којe речи дају њихови резултати. 245+3= 300+6= 587+3= 303-5= 807-8= 431-5= 823-3= 481+7= 880-4= 323+8=  В=306 А=298 А=709 К=590 К=876 У=331 Р=248 Ћ=426 Џ=747 И=820  2. Вук Караџић је поставио следећи задатак својој ћерки Мини: У једној школи има 126 ученика у трећем разреду, а у четвртом за 9 ученика више. Колико ученика има у четвртом разреду? Покушај и ти да га решиш. 3. Вук је једног дана записао 326 народних песама, а Филип Вишњић је уз гусле отпевао за 7 мање од Вука.. Колико је песама одпевао Филип Вишњић 306 331 876 590 298 248 709 747 820 426
 • 23.  1.Време од десет година је _______________.  2.Да ли су следеће реченице истините?  А)Јучерашњи дан припада садашњости.  Б)Твој полазак у четврти разред припада ближој будућности.  3.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте. Напиши неке од њих.  ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ______________________  4.Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Јовану Јовановићу Змају
 • 24.  3. Вук Караџић је поставио следећи задатак свом сину Димитрију: У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци Велике школе има 7 књига више. Библиотека манастира Манасија је највећа и има 500 књига.Колико је књига у библиотеци Велике школе и манастира Манасија ?  Покушај и ти да га решиш.  Два задатка су иста као код првог пара (1и2)
 • 25.  1.Век је време од ___________________.  2.Помоћу чега можемо сазнати о прошлости нашег краја? _________________________________________________________ _______________________________________________________ ____________________________________________  3.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте. Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Десанки Максимовић.  4.На временској линији прикажи време у ком је живела.
 • 26.  1.Вук Караџић је поставио следећи задатак свом сину Димитрију: У Манастиру Троноша има 293 књиге. У библиотеци Велике школе има 7 књига више. Библиотека манастира Манасија је највећа и има 500 књига.Колико је књига у библиотеци Велике школе и манастира Манасија ? Покушај и ти да га решиш.  2.Цена Вуковог Рјечника је 407 динара, Вукова Граматика је 9 динара јефтинија, а Књига песама је 8 динара скупља од Граматике. Колико кошта Књига песама?  3.Вук је једне недеље записао 206 пословица и за 6 мање загонетки. Друге недеље је записао 409 питалица и за 9 мање брзалица. Колико је укупно записао загонетки и брзалица за те две недеље?
 • 27.  1.Услови живота у нашем крају су се мењали. Сигурно да није све увек било исто.Присетите се мало опрошлости нашег краја, погледајте неки часопис , енциклопедију и напишите неколико реченица о томе.  2.Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте. Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Светом Сави.  3.На временској линији прикажи време у ком је живео Свети Сава.
 • 28.  1.Цена Вуковог Рјечника је 407 динара, Вукова Граматика је 9 динара јефтинија, а Књига песама је 8 динара скупља од Граматике. Колико кошта Књига песама?  2.Вук је једне недеље записао 206 пословица и за 6 мање загонетки. Друге недеље је записао 409 питалица и за 9 мање брзалица. Колико је укупно записао загонетки и брзалица за те две недеље?  3.На моби код газда Стојана било је 309 девојака и за 9 мање момака. Код газда Јеврема је било 193 девојке и за 7 више момака. Где је на моби било више момака и за колико?
 • 29.  1.Како на основу музеја сазнајемо о нашој прошлости?  2. .Услови живота у породици су се мењали. Сигурно да није све увек било исто.За задатак сте имали да се мало распитате код старијих како се некада у породици живело. Као помоћ користи часописе, слике, фотографије...  3. Има личности у нашој прошлости које су заслужиле да се због својих дела памте. Користећи енциклопедије, часописе и књиге напиши неколико реченица о Николи Тесли.  3.На временској линији прикажи време у ком је живео Никола Тесла.
 • 30.  1.Од датих слова састави речи: и,м,а,н ч,а,и,т њ,к,г,у,и  Од добијених речи састави реченицу:  2.Кажемо да је брзоплет или брзоплета: А) за баку која брзо плете Б) за неког ко ради нешто без размишљања В) за брзог малишана  3.Каже се:  Брз као сова  Лењ као мрав  Вредан као муња  Мудар као пуж  Спор као буба  4.Спој линијом. Б реченица Буба слово Буба Мара мили по трави. реч  5.Напиши што више речи које почињу словом С
 • 31.  1.Обој скуп са мањим бројем елемената.  2.На цртицу упиши знак > или < .  3.Испод скупова упиши одговарајући знак и број. А К М Б Л Њ П Ш 3 2 А Б В Г А Б В Г Д
 • 32.  4. Упиши број који недостаје. Уцртај онолико елемената колико показује број.  5. У квадратић упиши одговарајући знак > или < . О В У П Д Е М И Н 25 3 2 2 4 5 1 3 5 2 3 4 2
 • 33. Биљана Вуловић Основна школа “Свети Сава”, Издвојено одељење у Барама vulovic.biljana07@gmail.com