Využití moderních technologií
ve výuce autoškoly
Olga Blažková
2. ročník oboru Vychovatelství, kombinovaná forma
Ukázka webové stránky autoškoly
Výuka teorie on-line pomocí webcastu
- webcast je strukturovaná prezentace, spustitelná on-line z
internetu prostřednictví...
Webcast
- v levém okně probíhá prezentace (výukový program)
- v pravém okně učitel zobrazené okno komentuje (= vyučuje)
Výuka po jednotlivých lekcích
- po zhlédnutí první lekce, by se student mohl podívat
teprve na lekci druhou, poté na lekci...
Možnost diskuze
1. Skype 2. Praktický výcvik
Hlavní výhody tohoto projektu z
pohledu učitele/majitele autoškoly:
• moderní způsob výuky = větší přínos studentů
• zkval...
Hlavní výhody tohoto projektu z pohledu
studenta autoškoly:
• moderní způsob výuky
• nahrazení učebnice
• přizpůsobení teo...
of 8

Prezentace autoškola

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace autoškola

  • 1. Využití moderních technologií ve výuce autoškoly Olga Blažková 2. ročník oboru Vychovatelství, kombinovaná forma
  • 2. Ukázka webové stránky autoškoly
  • 3. Výuka teorie on-line pomocí webcastu - webcast je strukturovaná prezentace, spustitelná on-line z internetu prostřednictvím běžného internetového prohlížeče
  • 4. Webcast - v levém okně probíhá prezentace (výukový program) - v pravém okně učitel zobrazené okno komentuje (= vyučuje)
  • 5. Výuka po jednotlivých lekcích - po zhlédnutí první lekce, by se student mohl podívat teprve na lekci druhou, poté na lekci třetí; tzn. postupně dle číselné řady - systém by studenta vedl, neumožnil by mu začít např. lekcí č. 18 - po zhlédnutí deváté lekce, by bylo možné zahájit praktický výcvik - do systému by se student přihlásil pomocí přiděleného přístupového kódu - učitel by měl díky těmto kódům kontrolu, kdo se on-line výuce věnuje a kdo bude moci přikročit k praktickému výcviku
  • 6. Možnost diskuze 1. Skype 2. Praktický výcvik
  • 7. Hlavní výhody tohoto projektu z pohledu učitele/majitele autoškoly: • moderní způsob výuky = větší přínos studentů • zkvalitnění výukového procesu •více času na praktický výcvik (být časově pružnější pro studenty) • ušetřené náklady spojené s pronájmem učebny
  • 8. Hlavní výhody tohoto projektu z pohledu studenta autoškoly: • moderní způsob výuky • nahrazení učebnice • přizpůsobení teorie svým časovým možnostem • zhlédnutí nejasné lekce vícekrát • výuka z pohodlí domova

Related Documents