Online ontsluiten klantdataVoederwaarde - Bemestingsonderzoeken<br />Ton van Gastel<br />
Waarom een portal van BLGG AgroXpertus?<br />Communicatie met klanten digitaliseren:<br />Gemak – Naslag - Data makkelijk ...
Overzicht functionaliteiten <br />Mijn Toepassingen BLGG AgroXpertus<br />
 Mijn Kuilen - Voederwaarde onderzoek<br />Nieuw<br />4<br />
 Mijn Kuilen - Voederwaarde onderzoek<br />5<br />
 Mijn Samenvatting: zelf in te stellen<br />
 Rest van de pagina<br />
 Mijn Percelen - Bemestingsonderzoek<br />
9<br />
10<br />
 Onderzoeken koppelen: drag & drop<br />
 Bemestingsadvies – ‘interactief’<br />
 Machtigingen: boer aan roer<br />
 Adviseurs machtigen<br />
Reacties boeren – Mijn Kuilen<br />Ziet er niet verkeerd uit.<br />Mijn Samenvatting; handig – meteen beeld van kuil.<br /...
Reacties van boeren: Mijn Percelen<br />“Handig”;<br />“Nooit meer verslagen kwijt”;<br />“Sneller dan opzoeken in schoene...
 Wat kan een adviseur – Klant kiezen<br />adviseur<br />Klant 4 (9754231)<br />Klant 1 (8812012)<br />Klant 2 (4451121)...
 Wat kan een adviseur – Klant kiezen<br />Klant 4 (9754231)<br />18<br />
 Wat kan een adviseur - Groepsdownloads<br />Nieuw<br />19<br />
 Resultaat download Excel<br />Adviseur<br />Klant 1<br />Klant 2<br />
21<br />
22<br />
 Wat kan een adviseur – Meekijken 3<br />
 Reacties van adviseurs<br />“Meekijken bij klanten: heel handig.”<br />“Naast voederwaarde ook bemestingsdata: biedt ...
Ruw tijdpad<br />Eerste tests bij boeren thuis<br />kleine aanpassingen<br />‘Kleine’ groep klanten aansluiten (+ 1.000) –...
 Wat hebben we van jullie nodig?<br />Boeren moeten hun adviseurs kunnen vinden in de lijst – adviseurs moeten dus ook ...
 Onze ambitie voor de toekomst<br />‘Ons’ deel van de veehouderij-productiecyclus verhelderen door data met elkaar in v...
of 27

Portal veehouderij

BLGG AgroXpertus geeft veehouders en adviseurs toegang tot data en informatieproducten via de internettoepassing: Mijn Kuilen
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal veehouderij

 • 1. Online ontsluiten klantdataVoederwaarde - Bemestingsonderzoeken<br />Ton van Gastel<br />
 • 2. Waarom een portal van BLGG AgroXpertus?<br />Communicatie met klanten digitaliseren:<br />Gemak – Naslag - Data makkelijk ontsluiten voor adviseurs.<br />Informatie die bij elkaar hoort, koppelen (sleutel  gps<br />Data voor boeren ontsluiten: <br />Mijn Toepassingen (de portal)<br />Mijn Kuilen: Voederwaarde voor veehouders<br />Mijn Percelen: Bemestingsonderzoek voor akkerbouwers + veehouders<br />Adviseurs toegang geven tot data klanten<br />Machtigingen – boer aan het roer<br />Meekijken per klant<br />Downloaden per klant / groepen klanten<br />Zowel pdf als Excel <br />2<br />
 • 3. Overzicht functionaliteiten <br />Mijn Toepassingen BLGG AgroXpertus<br />
 • 4. Mijn Kuilen - Voederwaarde onderzoek<br />Nieuw<br />4<br />
 • 5. Mijn Kuilen - Voederwaarde onderzoek<br />5<br />
 • 6. Mijn Samenvatting: zelf in te stellen<br />
 • 7. Rest van de pagina<br />
 • 8. Mijn Percelen - Bemestingsonderzoek<br />
 • 9. 9<br />
 • 10. 10<br />
 • 11. Onderzoeken koppelen: drag & drop<br />
 • 12. Bemestingsadvies – ‘interactief’<br />
 • 13. Machtigingen: boer aan roer<br />
 • 14. Adviseurs machtigen<br />
 • 15. Reacties boeren – Mijn Kuilen<br />Ziet er niet verkeerd uit.<br />Mijn Samenvatting; handig – meteen beeld van kuil.<br />Downloaden; lijkt me handig voor de voorlichter.<br />Als je dit hebt, hoeven ze voor mij niet met de post te komen – zit toch dagelijks 2-3 keer achter computer.<br />Dit had je jaren eerder moeten bouwen.<br />Graag 1 knop om ‘oude’ verslag te printen.<br />Maak een snel printbare handleiding.<br />Weer een wachtwoord; ik word niet goed van al die wachtwoorden!<br />15<br />
 • 16. Reacties van boeren: Mijn Percelen<br />“Handig”;<br />“Nooit meer verslagen kwijt”;<br />“Sneller dan opzoeken in schoenendoos”.<br />Verloop bodemkengetallen over jaren: “interessant”.<br />Percelen tekenen: “wil 1 keer doen”.<br />Aanbeveling: “combinatie van bodemgegevens met bemestingsplan, aaltjesmanagement zou het mooi maken”.<br />Wil graag grootte percelen kunnen uitvogelen (VH: verdeling maïs i.v.m. derogatie).<br />16<br />
 • 17. Wat kan een adviseur – Klant kiezen<br />adviseur<br />Klant 4 (9754231)<br />Klant 1 (8812012)<br />Klant 2 (4451121)<br />Klant 4 (9754231)<br />
 • 18. Wat kan een adviseur – Klant kiezen<br />Klant 4 (9754231)<br />18<br />
 • 19. Wat kan een adviseur - Groepsdownloads<br />Nieuw<br />19<br />
 • 20. Resultaat download Excel<br />Adviseur<br />Klant 1<br />Klant 2<br />
 • 21. 21<br />
 • 22. 22<br />
 • 23. Wat kan een adviseur – Meekijken 3<br />
 • 24. Reacties van adviseurs<br />“Meekijken bij klanten: heel handig.”<br />“Naast voederwaarde ook bemestingsdata: biedt kansen bij advisering.”<br />Data van klanten combineren tot gemiddelden of benchmarking per groep of regio<br />
 • 25. Ruw tijdpad<br />Eerste tests bij boeren thuis<br />kleine aanpassingen<br />‘Kleine’ groep klanten aansluiten (+ 1.000) – stabiliteit systeem observeren<br />Samen met 2 adviesorganisaties<br />Binnen enkele weken<br />Alle 15.000 Veehouderij klanten<br />Dit najaar<br />Adviseurs ook<br />25<br />
 • 26. Wat hebben we van jullie nodig?<br />Boeren moeten hun adviseurs kunnen vinden in de lijst – adviseurs moeten dus ook toegang krijgen:<br />Jullie E-mailadres en klantnummer BLGG AgroXpertus;<br />Registreren portal + opnemen in lijst adviseurs -> mailtje met bevestiging<br />Vervolgens kan boer je machtigen -> mailtje<br />Of: wij kunnen machtigingen ‘voorbakken’, maar…<br />boer moet dat goed vinden (copiehouder? – klantgroep?)<br />Wij moeten weten welke adviseur bij welke <br />Lijsten met klanten per adviseur aanleveren / corrigeren / aanvullen<br />
 • 27. Onze ambitie voor de toekomst<br />‘Ons’ deel van de veehouderij-productiecyclus verhelderen door data met elkaar in verband te brengen: vanuit kuilkwaliteit indicatie geven voor bodemtoestand – bemestingsadvies<br />koppelen met CRV mineraal – makkelijk en snel relevante bodemonderzoeken koppelen aan gewaspercelen<br />Dienst Regelingen gewaspercelen ophalen, bewerken en terugsturen<br />Bemestingsadvies op basis van bodemdata: op perceelsniveau, landbouwkundig optimaal, binnen wettelijke kaders<br />Afbeelding: Dirsken Management Support Advies<br />

Related Documents